Марущак Уляна Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марущак Уляна Дмитрівна
Marushchak U.D.jpg
Дата народження 9 серпня 1976 року
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Галузь наукових інтересів сучасні технології енергоефективних будівель та споруд, хімія і технологія цементів та бетонів
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра будівельного виробництва

Марущак Уляна Дмитрівна — доктор технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пластифіковані портландцементи з високою міцністю в ранньому віці»

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка» У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі» Науковий консультант - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Перелік навчальних дисциплін:

 • Енерго- та ресурсоощадні технології в будівництві
 • Основи термомодернізації будинків
 • Фізична хімія та хімія силікатів
 • Процеси і агрегати у технології виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд

Сфера наукових інтересів

 • сучасні технології енергоефективних будівель та споруд,
 • наномодифікування портландцементних систем та бетонів на їх основі;
 • розроблення і дослідження бетонів нового покоління в різних умовах експлуатаційного впливу.


Вибрані публікації

Автор понад 110 наукових праць, зокрема навчального посібника, 5 патентів. Навчальний посібник

 1. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 236 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які входять до міжнародних науко метричних баз:

 1. Позняк О. Р. Неавтоклавные газобетоны на основе модифицированных вяжущих композиций / О.Р. Позняк, А.Я. Мельник, У.Д. Марущак // Международный журнал "Устойчивое развитие". - 2014. - №18. - С.97-104.
 2. Челядын В.Л. Технология комплексной переработки техногенных отходов // В.Л. Челядын, П.В.Новосад, Л.И. Челядын., У.Д.Марущак / Вісник Білоруського університету. – Серія №5. - №1, 2016. – С. 5-12. (ISSN 2218-0311).
 3. Research of nanomodified Portland cement compositions with high early age strength / U. Маrushchak, M. Sanytsky, T. Mazurak, Yu. Olevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016, № 6/6 (84). – P. 50– 57. (Scopus).
 4. Nanomodified Portland cement compositions with alkaline activation / U. Marushchak, M. Sanytsky, T. Mazurak, Yu. Olevych // Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym: Praca zbiorova. – Czestochowa, 2016, № 2(18) – S. 61–66. (ISSN 2299-8535, Index Copernicus, Baz Tech).
 5. Marushchak U. Effects of elevated temperatures on the properties of nanomodified rapid hardening concretes / U. Marushchak, M. Sanytsky, Y. Olevych // MATEC Web Conf. 6th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2017). - Volume 116, 2017. - P. 010008 (1-5) (ISBN 978-2-7598-9022-4). (Scopus).
 6. Marushchak U., Sanytsky M., Sydor N. Design of rapid hardening engineered cementitious composites for sustainable construction. SSP – Journal of Civil Engineering. 2017. Vol. 12. Issue 2. Р. 107–112.
 7. Development of nanomodified rapid hardening fiber reinforced concretes for structure of special purpose / U. Marushchak, Sanytsky M., Korolko S., Shabatura Y., Sydor N. / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/6 (92). С. 34–41. ISSN 1729-3774 (Scopus).
 8. Research of impact resistance of nanomodified fiber reinforced concrete / У.Д. Марущак, Н.І. Сидор, М.А. Саницький, С.П. Брайченко // MATEC Web Conf., 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). - Volume 230, 2018. - P. 03012 (1-7) (ISBN 978-2-7598-9022-4). (Scopus).
 9. Marushchak U., Sanytsky M., Pozniak O., Mazurak. O. Peculiarities of nanomodified portland systems structure formation // Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, № 4. – Р. 510–517. (Scopus).
 10. Sanytsky M., Marushchak U., Olevych Y., Novytskyi Y. Nano-modified ultra-rapid hardening Portland Cement compositions for high strength concretes // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2020. – Vol. 47. – P. 392–399. (Scopus).
 11. Modified fiber reinforced concrete for industrial floors / U. D. Marushchak, N. I. Sydor, S. P. Braichenko, I. V. Margal, R. A. Soltysik // IOP Conference Series. Materials Science and Engineering. Vol. 708. N 1. 2019. 012094. (Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Марущак У. Д., Саницький М. А., Олевич Ю. В. Вплив підвищених температур на властивості наномодифікованих дисперсно-армованих бетонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2018. – № 904. – С. 32–38
 2. Саницький М.А., Марущак У.Д., Олевич Ю.В. Надшвидкотверднучі портландцементні композиції для високофункціональних бетонів // Будівельні матеріали і вироби, 2018. - № 3-4. – С. 28-31.
 3. Марущак У.Д., Саницький М.А., Олевич Ю.В. Вплив підвищених температур на властивості наномодифікованих дисперсно-армованих бетонів / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. № 904. 2018. С. 32-39.
 4. Марущак У. Д., Саницький М. А., Королько С. Наномодифіковані швидкотверднучі бетони, армовані дисперсними волокнами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2017. – № 877. – C. 136–144.
 5. Марущак У.Д. Концепція наномодифікування цементуючих систем для швидкотверднучих високофункціональних бетонів / У.Д. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 844 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць. – Львів, 2016. – С. 148-151. (ISSN 0321-0499).
 6. Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів / Т.А. Мазурак, У.Д. Марущак, Ю.В. Олевич, Х.Р. Граб'юк, Г.С. Іващишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 823 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць – Львів 2015. – С. 216-222. (ISSN 0321-0499)
 7. Швидкотверднучі бетони на основі портландцементів, модифікованих ультрадисперсними добавками / Марущак У.Д., Русин Б.Г., Мазурак Т.А., Олевич Ю.В. - Будівельні матеріали і вироби, 2015. - № 3. – С. 36-39.
 8. Саницький М.А., Марущак У.Д., Мазурак Т.А. Наномодифіковані портландцементні композиції з високою міцністю у ранньому віці / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. –Наук.-техн. зб. Вип. 57. – 2016. – С. 147- 154.
 9. Високоміцні самоущільнювальні бетони на основі дисперсно-армованих цементуючих систем / М.А. Саницький, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич, М.С. Стечишин // Будівельні матеріали і вироби, 2015. – № 1. – C. 10-14.
 10. Позняк О. Р. Неавтоклавные газобетоны на основе модифицированных вяжущих композиций / О.Р. Позняк, А.Я. Мельник, У.Д. Марущак // Международный журнал "Устойчивое развитие". - 2014. - №18. - С.97-104.
 11. Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків // Марущак У. Д., Саницький М. А., Гоц В. В., Федунь Ю. Б. / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2013. - № 755. – С 262-267.
 12. Особливошвидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів // М.А. Саницький, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич, Т.А. Мазурак / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2013. - №755 – С. 385-390.
 13. Марків Т.Є. Модифіковані бетони на основі портландцементу композиційного ПЦ ІІ/Б-К(ІІІ-З)-400 / Марків Т.Є., Марущак У.Д., Міхін С.В, Серкіз О.О.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – 2013. – Випуск 26. – С.286-291. (ISSN 2218-1873).
 14. Саницький М.А. Математичне моделювання в дослідженні енергоефективності будівельних об'єктів // Саницький М.А., Котів М.В., Марущак У.Д.// Науково-технічний збірник «Енергергоефективність в будівництві та архітектурі». – 2014. – Вип. 6. – С. 254-259. (ISSN 2310-0516).
 15. Саницький М.А. Енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків / М.А. Саницький, Марущак У.Д., Секрет Р., Вуйцікевич М. // Будівельні конструкції. – 2014. - Вип. 80. – С. 176-181.
 16. Маrushchak U.D. Rapid hardening modified concretes/ Маrushchak U.D., Rusyn B.G., Маzurak Т.А.// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 781 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць – Львів, 2014. – С. 121-124. (ISSN 0321-0499).
 17. Самоущільнювальні бетони з швидким наростанням міцності / І.І. Кіракевич, У.Д. Марущак, М.А. Саницький, М.С. Стечишин // / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2012. - № 737. – С. 153-158.
 18. Кіракевич І.І. Дрібнозернисті самоущільнювальні бетони для дорожньо-ремонтних робіт / І.І. Кіракевич, О.Р.Позняк, У.Д. Марущак. - Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. - № 38. – С.333-338.
 19. Cтруктуроутворення модифікованих будівельних розчинів для мурувальних робіт / Кропивницька Т.П., Марущак У.Д., Чекайло М.В. - Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2010. - № 664. – С. 70-78.
 20. Дослідження викидів цементних виробництв у разі використання природних і альтернативних палив / О.Т. Мазурак, Т.М. Лозовицька, С.Я. Хруник, У.Д. Марущак// Науковий вісник НЛТУ України – 2010 – Вип. 20.11. – С. 44 – 48.
 21. Концепція одержання низькоенерговмісних цементів / Марків Т.Є., Марущак У.Д., Саницький М.А., Соболь Х.С., Новицький Ю.Л. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2009. - № 655. – С. 170-178.


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 403

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: Uliana.d.marushchak@lpnu.ua