Маркович Богдан Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маркович Богдан Михайлович
49527e6f9e.jpg
д. ф-м. н., професор
Дата народження 10 листопада 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Теоретична фізика»
Галузь наукових інтересів квантова механіка та статистична фізика систем багатьох частинок, мікроскопічна теорія металів.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Костробій Петро Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Маркович Богдан Михайлович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

 • Народився 10 листопада 1977 року.
 • 1999 р. — закінчив фізичний факультет ЛНУ (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик.Тема дипломної роботи: «Квазі—точно розв’язувані задачі у квантовій механіці»,науковий керівник — доц. Ткачук В. М.
 • 2004 р. — захист дисертаційної роботи «Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу» (науковий керівник — доктор фізико-математичних наук,професор Костробій Петро Петрович) на здобуття наукового ступеня канд. фіз.—мат. наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика
 • 2012 р. — отримав Премію НАН України для молодих вчених зацикл робіт «Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу»
 • 2014 р. — Associate Science Editor of Mathematical Modeling and Computing.
 • 2016 р. — заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • 2018 р. — Science Editor of Mathematical Modeling and Computing.
 • 2019 р. — професор кафедри прикладної математики.
 • 2019 р. — захист дисертаційної роботи «Квантово-статистичний опис рівноважних характеристик та дифузійних процесів у просторово обмежених металевих системах» (науковий консультант — проф. Костробій П. П.) на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика.
 • 2020 р. — нагороджений Нагрудним знаком Університету за значні досягнення в науковій роботі (посвідчення №226).
 • 2020 р. — вчене звання “професор кафедри прикладної математики”.

Навчальнаробота

В університеті читає курси

 • рівняння математичної фізики
 • теорія керування, квантові комп’ютери
 • теорія керування

Наукові інтереси

Квантова механіка та статистична фізика систем багатьох частинок, мікроскопічна теорія металів.

Основні публікації

 1. Костробій П. П., Токарчук М. В., Маркович Б. М., Ігнатюк В. В., Гнатів Б. В. Реакцій­но-дифузійні процеси в системах “метал – газ”, монографія. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –208 с.
 2. Моделі квантово–статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах: Монографія / За заг. ред. Костробія П. П. –Львів: Видавництво Растр–7, 2012. –260 c.
 3. Григорчак І. І., Костробій П. П., Стасюк І. В., Токарчук М. В., Величко О. В., Іващишин Ф. О., Маркович Б. М. Фізичні процеси та їх мікроскопічні моделі в періодичних неорганічно/органічних клатратах: Монографія. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –286 c.
 4. Ваврух М. В., Костробій П. П., Маркович Б. М. Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем: Монографія. –Львів: Растр-7, 2017. –510 c.
 5. Маркович Б. М. Рівняння математичної фізики: Навчальний посібник. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –384 с.
 6. Костробій П. П., Уханська Д. В., Сало Т. М., Уханська О. М., Маркович Б. М. Елементи теорії комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: Підручник. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. –200 с.
 7. Костробій П. П., Маркович Б. М., Токарчук М. В. Елементи теорії випадкових процесів: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –180 с.
 8. Костробій П. П., Маркович Б. М., Візнович О. В., Токарчук М. В. Методи математичного моделювання стохастичних систем: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2020. –187 с.статті,


тези,


препринти


методичні розробки

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел. +380 32 258 23 68

e-mail:bohdan.m.markovych@lpnu.ua bogdan_markovych[at]yahoo.com