Марисюк Костянтин Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марисюк Костянтин Богданович
Marysyk.jpg
професор, д.юр.н., професор
Помер 5 жовтня 2022 р.

Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний ун-т ім. Івана Франка.
Галузь наукових інтересів Питання кримінально-правової політики
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра кримінального права і процесу

Марисюк Костянтин Богданович (помер 5 жовтня 2022 р.) — професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і процесу , Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

Працював на кафедрі кримінального права та кримінології, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647-1982 рр.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Марисюк Костянтин Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Х., 2001. — 187 арк. — арк.173-187

Тема докторської дисертації: Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні [Текст] :дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Марисюк Костянтин Богданович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014.

Основні курси

  • Кримінально-виконавче право

Наукові інтереси

  • Питання кримінально-правової політики

Членство у фахових асоціаціях:

Міжнародна асоціація кримінального права (AIDP)

Громадська організація "Всеукраїнська асоціація кримінального права".

Вибрані публікації

  1. Формування федерального парламенту на території нинішньої Канади (1647-1867 рр.) [Текст] / К. Б. Марисюк. — Луцьк : Терен, 2004. — 116 с. — Бібліогр.: с. 110-115. — ISBN 966-8575-15-6
  2. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях. Загальна частина [Текст] : навч. посібник / К. Б. Марисюк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 76 с. — Бібліогр.: с. 72-73. — ISBN 978-966-613-621-6
  3. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / К. Б. Марисюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 420 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 418-420. — 300 экз. — ISBN 978-966-613-796-1
  4. Майнові покарання в Україні (911-2001 рр.). Питання кримінально-правової політики [Текст] : монографія / Костянтин Марисюк . — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2012. — 335 с. — Бібліогр.: с. 285-335. — 500 экз. — ISBN 978-966-640-328-8

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua