Макар Оксана Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Макар Оксана Павлівна
Makar ok pav.jpg
к.е.н.,доцент
Дата народження 1985р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 2006 р.
Галузь наукових інтересів «Макроекономічний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні».
Кваліфікаційний рівень економіст-міжнародник
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник д. е. н., професор Майовець Євген Йосифович
Дата присвоєння н.с. 2013р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Макар Оксана Павлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

ОСВІТА

 • Вища освіта: Львівський національний університет ім. І.Франка ( 1.06.2001 — 30.06.2006) кваліфікація — економіст-міжнародник.
 • Аспірантура: 2009-2013 рр. Львівський національний університет ім. І.Франка.
 • Кандидатська дисертація: «Макроекономічний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні», спеціальність — 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки.
 • Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Майовець Євген Йосифович. Рік захисту — 2013 рік.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 2006 −2011 р.р. — асистент кафедри фінансів ЛДІНТУ ім. В. Чорновола.
 • 2011 −2012 р.р. — асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка».
 • 2013-2014 р.р. — доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка».
 • З 15.09. 2014 р. по даний час — доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси

 • «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Фінанси»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Основи біржової діяльності»
 • «Економіка підприємства»
 • «Основи економічної теорії»
 • «Економіка природокористування»
 • «Міжнародний туризм»
 • «Рекреаційний потенціал територій»
 • «Маркетинг»
 • «Рекламно-інформаційне забезпечення туристичної діяльності»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — макроекономічний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 35 наукових праць ( в тому числі 20 статей у фахових виданнях, 15 — науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 20 навчально-методичних праць. Найвагоміші серед них:

 1. Макар О.П. Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання / О.П. Макар // Матеріали вісника Чорноморського державного університету ім. Петра Могили «Інвестиції практика та досвід» № 22, 2011р. м. Миколаїв, — С.94-97.
 2. Макар О.П . Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання / О.П. Макар // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2012. — № 22.1 — С. 284-291.
 3. Макар О.П. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні /О.П. Макар // Матеріали вісника «Економіка та держава», № 10, 2012, Київ, С.210-220.
 4. Макар О.П. Політика державних запозичень в умовах фінансової кризи. [Електронний ресурс]. / О.П. Макар // Матеріали вісника «Ефективна економіка», № 10, 2012, Донецьк. Режим доступу до журналу: http: // www. economy. nayka.com. ua.
 5. Макар О.П. Зміцнення боргової безпеки як передумови економічного зростання / О.П. Макар // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2012. — № 22.12 — С.288-292.
 6. Макар О.П. Управління витратами торговельного підприємства / О.П. Макар, Г.Я. Ільницька // Вісник Хмельницького національного університету. —Хмельницький, 2014. — № 6. — С.106-109.
 7. Макар О.П. Оцінка ефективності управління та обслуговування заборгованості як чинника зростання вітчизняної економіки / О.П.Макар, Г.Я. Ільницька, М.В. Ливдар // Матеріали Придніпровського наукового вісника № 2 Дніпропетровськ, 2015. С. 16-22.
 8. Макар О.П. Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України / О.П. Макар, Г.Я. Ільницька, А.А. Теребух // Львів: РВВ НЛТУ України. — 2015. — Вип.25.7. — С.66-69.
 9. Макар О.П. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні підприємства / О.П. Макар, Г.Я. Ільницька, А.А. Теребух // Матеріали вісника «Молодий вчений». — Херсон,2015. — № 11. — С.101-109.
 10. Макар О.П. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] Підрозділ 2.3 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами / О.П. Макар, І.С. Дулин // За наук. ред. Д-ра екон. Наук С.В. Князя, — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372 с. ( с.150-165).
 11. Макар О.П. Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно методичні аспекти: Навчальний посібник / О.П. Макар, М.В. Римар, С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Н.П. Яворська, О.В. Фарат, Т.І. Данько,О.Н. Боровик // Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, 148 с.
 12. Макар О.П. Економіка природокористування: Навчальний посібник / О.П. Макар, С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Н.П. Яворська // Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. — 315 с.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: oksanamakar@ukr.net