МА-42

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Нова Зеландія(Лозинська Роксолана)

Загальна характеристика Нової Зеландії

1.За площею : середня країна площа 268680 км² 2.За чисельністю населення : невелика країна (1,5 млн. – 20 млн.)- 4,353 млн.осіб 3.За формою правління: конституційна монархія 4.За формою державного устрою: унітарна держава 5.За ідеологічною орієнтацією : Клерикалізм 6.За формою державного режиму: авторитаризм 7.За політичною структурою: безпартійна 8.За рівнем розвитку науки і техніки: Країни з високорозвинутими наукою і технікою. 9.За рівнем соціально-економічного розвитку: високорозвинута країна 10.За підходом МВФ:країна з розвинутою економікою 11.За підходом В.Вольським: економічно сильнорозвинена- країна зрілого капіталізму 12.За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою є надзвичайно важливими для України. 13.За підходом Зіміна: високорозвинута країна, індустріально-аграрна країна з високорозвиненим сільським господарством 14.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: високорозвинута крааїна 15.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з розвинутою економікою ,з високими прибутками, експортер агропромислового комплексу. 16.За підходом Болотіна, Шеніса: верхній «ешелон»-країна виробник нафти з високим рівнем прибутку на душу населення Основа економіки – сільське господарство. Сільськогосподарська продукція становить понад 50% обсягу новозеландського експорту. Сільське господарство і промисловість розвинені як на Північному, так і на Південному островах. Бл. 51% території Нової Зеландії займають пасовища і орні землі. Сільське господарство, особливо молочне тваринництво, механізоване і вельми ефективне. Прогресу в цій області сприяло впровадження наукових методів у землеробство і тваринництво.

Ромб Портера

Факторні умови: Рівень освіти у Новій Зеландії є досить високим. Проте у Новій Зеландії не вистачає кваліфікованих кадрів в таких галузях : Агрономія ,Генеральний менеджер (сфера управління), Менеджер з машинобудування, ІТ – менеджер (інформаційні технології), Інженер – механік, Інженер – програміст (інформаційні технології), Фінансовий аналітик, Мережевий інженер (інформаційні технології),Графічний дизайнер (маркетинг). Науковий потенціал Нової Зеландії складають близько 5 тисяч висококласних фахівців, у тому числі понад 700 докторів наук і понад 1 тисячі 500 кандидатів наук. Такі дані має міністерство освіти і науки Нової Зеландії. Однак, як відзначають в самій Академії, ці цифри умовні, людей, що займають безпосередньо наукою в країні, набагато менше. На сьогоднішній день в науково-потенційному арсеналі НАН є цілий пакет розробок, готових до впровадження. Інноваційний центр фітотехнологій Академії займається впровадженням інноваційних технологій отримання ефективних дешевих фітопрепаратів, лікарських препаратів, харчових добавок. Щодня співробітники головного просвітницького закладу країни проводять велику роботу у всіх напрямках науки, економіки, стратегічної безпеки. На сьогодні проведена оцінка ризику реальної небезпеки виникнення кризових і катастрофічних геоекологічних ситуацій в районах розміщення уранових хвостосховищ, складена геоінформаційна база даних по зсувів в південних регіонах. Ботанічним садом проводиться велика робота по виведенню нових гібридних форм і сортів плодових та інших рослин.

Інвестиційна привабливість -одне з головних політичних завдань уряду НЗ – генерувати і отримувати вигоди для суспільства через міжнародну торгівлю і інвестиційну лібералізацію. Це досягається через багатовекторну зовнішню політику, що залучає додаткове багатостороннє, регіональне і двостороннє зобов'язання Державне казначейство іноземних інвестицій і відділення торгової політики відповідальні за гарантування ефективного представлення австралійської інвестиційної політики і договірні позиції на міжнародних інвестиційних проблемах. Це включає: багатостороні форуми, як наприклад Організація по Економічному Співробітництву і Розвитку (OECD) і Світова Організація Торговлі (WTO); регіональні форуми, як наприклад Тихоокеанська для Азії Економічна Кооперація (APEC); і двосторонні механізми, як наприклад угоди (FTAs) безмитної торгівлі і інвестиційний захист і сприяючі угоди (IPPAs). Інфраструктура. В даний час виділяє більше 10% валового внутрішнього продукту до інфраструктури. Більшість доріг мають тверде покриття. Більшість цих доріг знаходяться в північній частині країни, де щільність населення найбільш велика. Країна має розвинуту залізничну систему, яка в основному використовується для перевезення вантажів. Нова Зеландія має 7 міжнародних і внутрішніх аеропортів.

Умови внутрішнього попиту

В 2013 році, ВВП збільшувався на 1,3%, що нижче на 5,6% підраховані в 2012 році. Уповільнення зафіксовано в 4-му кварталі 2014 року, це відображає погіршення внутрішнього попиту. Приватне споживання прискорилось з 4,3% в 3 кварталі до 5,8% в 4 кварталі, в той час як державні витрати розширились до 3,6%. І навпаки, валові інвестиції в основний капітал впали на 16,6%, в порівнянні, найбільш різке падіння з 1 кварталу 2010 року. Крім того, ВВП був уповільнений вираженим скороченням виробництва, що викликало зменшення загального обсягу інвестицій з 27,8% до 16,8% Наявність суміжних та обслуговуючих галузей ЗАТ «Novastor» - найбільший агропромисловий холдинг в Новій Зеландії. Підприємство спеціалізується на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, зерноводство, племінному тваринництві, виноградарстві, виробництві вина, шампанського, пива та безалкогольних напоїв. Філії холдингу розташовані в різних областях країни. Політика держави Економічна політика неолібералізму полягає насамперед у повному запереченні протекціонізму, який розглядається як головна причина неефективності економіки. Необхідною вважається забезпечення повної відкритості ринків і орієнтація їх на експорт, для країн, що розвиваються ця вимога є категоричною. Ця ідея обгрунтовується, по-перше, потребами наднаціонального глобального поширення передових технологій і, по-друге, принциповою нездатністю урядів регулювати дії великих національних і транснаціональних корпорацій.

Згідно концепції Портера ВВП на душу населення дозволяє визначити індекс глобалізації конкурентоспроможності країни залежно від стадії життєвого циклу. За даними на рис.1.3 знаходиться на стадії ,спонукуваній багатсвом (ВВП на душу населення 42630 дол. США). Це означає, що Нова Зеландія є значимою країною на світовій арені і її економіка має впливу на глобальну економіку.

Модель Солоу

Природний приріст

  Сальдо Нової Зеландії міграції продовжує залишатися нестабільним. В останні десятиліття, вона коливалася від піку чистого прибутку в 43 000 постійних і довгострокових мігрантів (у 2003 р) до чистого збитку в 44.000 (в 1979 році). 
      На відміну від цього, природний приріст Нової Зеландії залишився між 25000 і 35000 для більшості років з 1973 року Таким чином, у той час як чиста міграція, як правило, сприяє зростанню населення Нової Зеландії, основний внесок у більшості років від природного приросту. З 1970 року природний приріст близько 4/5 населення Нової Зеландії, і чистої міграції залишається 1/5 всього.

Природний приріст населення починаючи 3 1900 року збільшується,і по розрахункам науковців він буде збільшуватись і надалі.

Економічний прогрес Нова Зеландія має не досить рівний розподіл національного багатства.. Індекс Джині вимірює ступінь, в якій розподіл доходів або витрат на споживання серед окремих осіб чи домашніх господарств в економіці відхиляється від абсолютної рівності. Крива Лоренца висловлює залежність сумарного відсотка від загального обсягу доходів, отриманих від сукупного числа одержувачів, починаючи з найбіднішого індивіда або сім'ї. Індекс Джині вимірює відстань між кривою Лоренца і гіпотетичної лінією абсолютної рівності, виражене у відсотках від максимальної площі під кривою. Таким чином, індекс Джині 0 представляє ідеальне рівність, а індекс 100 означає повне нерівність. В Нова Зеландіяі – 36,6. Нова Зеландія – динамічно розвивається держава, де зосереджені інтереси провідних західних країн. Сьогодні привертає увагу високими темпами інновацій у різних сферах. Кілька років поспіль він показує стрімке зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), є одним зі світових лідерів за середнім обсягом ВВП на душу населення. Про швидкий економічний «прориві» Нової Зеландії говорять навіть ті, хто не має системного уявлення про те, чим насправді живе ця країна. У 2011 р вступила в силу «Національна стратегія розвитку Нової Зеландії 2011-2016» В основі документа лежить програма модернізації країни «Національне бачення - 2030», основні пріоритети якої наступні: підвищення ефективності та розширення виробництва, залучення іноземних інвестицій, прискорений розвиток приватного сектора. Основними цілями п'ятирічної стратегії є підвищення темпів економічного зростання, рівня соціального розвитку, а також захист навколишнього середовища. Гуманітарний розділ Стратегії націлений на якісне поліпшення охорони здоров'я та освіти. Для цього керівництвом підготовлено відповідні програми. Зокрема, в квітні 2011 р було оголошено про запуск «Стратегії національної охорони здоров'я», в якій основний упор зроблений на надання жителям практично усією можливою на сьогодні медичної допомоги, а також на продовження науково-дослідної роботи в названій області. При цьому враховано, що чисельність населення країни буде щорічно збільшуватися не менше ніж на 2,1%. Медичне обслуговування жителів Нової Зеландії здійснюється за їх рахунок. Соціальна програма передбачає поліпшення якості життя, в ній підкреслюється винятково важлива роль сім'ї у вихованні молодого покоління. Цьому мають сприяти проведення різних виставок, музичних фестивалів, спортивних змагань та відвідування музеїв. В якості спонсорів даних заходів будуть виступати не тільки державні структури, а й у ряді випадків великі закордонні компанії, такі як «Ексон мобіл», «Роял Датч Шелл», «Ролекс». Участь цих концернів у соціальному житті помітно підвищує їх авторитет в очах місцевого товариства, при цьому зміцнюючи іноземні позиції в економіці держави.

Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти: Здоров’я: Тривалість життя – 79 років чоловіки: 78 років жінки: 79 років (2014 р.) Смертність – 2,4 (смертей на 1000 осіб) (2014 р.)(193 місце) У порівнянні зі світом уряд Нової Зеландії виділяє достатньо коштів на охорону здоров’я свого населення. Як країна – експортер, країна має всі можливості спрямовувати надходження з бюджету соціальні заходи та добробут населення. Харчування, ціни: Нова Зеландія є досить дорогою країною. У загальносвітовому масштабі ціни в ньому можна порівняти з цінами в США чи Австралії.

Споживчий кошик: Кола(15б.)- 8,49$ Кетчуп(2,78)$ Чай(100пак)-4,49$ Макаронні вироби(1п.)-1,78$ Банани(1кг)-2,59$ Йогурт(150г)-0,89$ Ківі(1кг)-1,99$ Картопля(1кг)-2,99$ Сік(1л)-2,08$ Огірки(1 кг)-4,99$ Рулет бісквіт.-3,60$ Молоко(1л)-1,86$ Апельсини(1кг)-1,99$ Сосиски(10 шт.)-3,52$ Лимон(1 кг)-3,99$ Помідори(1 кг)-7,99$ Яйця(12 шт)-3,49$ Фрикадельки(1кг)-10,99$ Цибуля(1 кг)-3,99$ Олія(0.5л)-2,59$ Масло(250 г)-2,19$ Приправи(1 упак.)-3,00$ Пластівці-2,12$ Вода90.3)-1,58$ Одяг: Кофтина-70$ Джинси-85$ Якщо, потрапивши в Нову Зеландію, жити дуже економно (зупинятися в дешевих готелях із загальними ванними кімнатами, купувати продукти у вуличних торговців), то буде 30 доларів на людину на добу. Якщо жити в більш-менш комфортабельних готелях, харчуватися в кафе і користуватися таксі, то щоденні витрати складуть приблизно 100-150. У цю суму не увійдуть різні розваги, поїздки по країні, організовані екскурсії. Освіта : Видатки на освіту 3,2% ВВП (2009 р.) (80 місце) Грамотність 98,1% (14 місце) чоловіки: 98,3% жінки: 98% (2009 р.) Рівень безробіття: 0,5% (2014 р.) Система освіти в Новій Зеландії побудована по «британській моделі»: початкова школа з 5-6 до 12 років (1-8 роки навчання), середня школа 12-16 років (9-11 роки навчання), «вища» середня школа high school - 16-19 років (12-13 роки навчання), технічні інститути і політехніки та / або університети.

      Як правило, дітей-іноземців приймають саме в high school, але деякі приватні школи-пансіони приймають і дітей з 12-13 або навіть з 5 років (наприклад, Strathallan School & College, приватний навчальний заклад в Окленді). Правда, за законом разом з дитиною до 13 років в країні повинен проживати один з батьків. Щороку до Нової Зеландії приїжджає більше 30 000 студентів з різних країн світу, в першу чергу - щоб вивчити англійську мову. Їх приваблюють якісна освіта і високий рівень життя при відносно низьких витратах на навчання та проживання (в середньому на 20-25% нижче, ніж у Великобританії).

У порівнянні зі світом уряд Нової Зеландії виділяє достатньо коштів на охорону здоров’я свого населення. Як країна – експортер, країна має всі можливості спрямовувати надходження з бюджету соціальні заходи та добробут населення. Харчування, ціни: Нова Зеландія є досить дорогою країною. У загальносвітовому масштабі ціни в ньому можна порівняти з цінами в США чи Австралії.

Споживчий кошик: Кола(15б.)- 8,49$ Кетчуп(2,78)$ Чай(100пак)-4,49$ Макаронні вироби(1п.)-1,78$ Банани(1кг)-2,59$ Йогурт(150г)-0,89$ Ківі(1кг)-1,99$ Картопля(1кг)-2,99$ Сік(1л)-2,08$ Огірки(1 кг)-4,99$ Рулет бісквіт.-3,60$ Молоко(1л)-1,86$ Апельсини(1кг)-1,99$ Сосиски(10 шт.)-3,52$ Лимон(1 кг)-3,99$ Помідори(1 кг)-7,99$ Яйця(12 шт)-3,49$ Фрикадельки(1кг)-10,99$ Цибуля(1 кг)-3,99$ Олія(0.5л)-2,59$ Масло(250 г)-2,19$ Приправи(1 упак.)-3,00$ Пластівці-2,12$ Вода90.3)-1,58$ Одяг: Кофтина-70$ Джинси-85$ Якщо, потрапивши в Нову Зеландію, жити дуже економно (зупинятися в дешевих готелях із загальними ванними кімнатами, купувати продукти у вуличних торговців), то буде 30 доларів на людину на добу. Якщо жити в більш-менш комфортабельних готелях, харчуватися в кафе і користуватися таксі, то щоденні витрати складуть приблизно 100-150. У цю суму не увійдуть різні розваги, поїздки по країні, організовані екскурсії. Освіта : Видатки на освіту 3,2% ВВП (2009 р.) (80 місце) Грамотність 98,1% (14 місце) чоловіки: 98,3% жінки: 98% (2009 р.) Рівень безробіття: 0,5% (2014 р.) Система освіти в Новій Зеландії побудована по «британській моделі»: початкова школа з 5-6 до 12 років (1-8 роки навчання), середня школа 12-16 років (9-11 роки навчання), «вища» середня школа high school - 16-19 років (12-13 роки навчання), технічні інститути і політехніки та / або університети.

      Як правило, дітей-іноземців приймають саме в high school, але деякі приватні школи-пансіони приймають і дітей з 12-13 або навіть з 5 років (наприклад, Strathallan School & College, приватний навчальний заклад в Окленді). Правда, за законом разом з дитиною до 13 років в країні повинен проживати один з батьків. Щороку до Нової Зеландії приїжджає більше 30 000 студентів з різних країн світу, в першу чергу - щоб вивчити англійську мову. Їх приваблюють якісна освіта і високий рівень життя при відносно низьких витратах на навчання та проживання (в середньому на 20-25% нижче, ніж у Великобританії).

Домініканська Республіка (Логин Вікторія)

Домініканська Республіка - країна карибського басейну, яка знаходиться у центрі Карибскього архіпелагу і займає східні дві третини острова Еспаньола (о. Гаїті). Острів розташований на заході від Пуерто-Ріко і на схід від Куби і Ямайки.


Типологія країни

1. За площею: мала ( 48 320 км2 ) – 129 місце з 195;
2. За чисельністю населення: невелика (10 349741 люд.) – 86 місце з 237;
3. За формою правління: республіка (президентська);
5. За ідеологічною орієнтацією: плюралістична (католицизм);
6. За формою державного режиму: представницька демократія;
7. За політичною структурою:багатопартійна (полі партійна);
8.За рівнем розвитку науки та техніки: 9.1 – 145 місце у світі (відстала в науково-технічному розвитку);

 • Індекс економіки знань: 4.05 (90 місце з 146);
 • Рейтинг за інноваціями: 32.3 ( 83 місце з 143);
 • Рейтинг за патентною активністю: 66 місце з 103;
 • Рейтинг за рівнем науково-дослідницької активності: 9.1 (145 місце з 195);
 • Рейтинг за рівнем розвитку інформаціно-комунікаційних технологій: 4.06 (102 місце з 166);

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: невелика країни залежного плантаційного господарства
9.1.Макроекономічні показники:

 • ВВП : 61,163 млрд. ( 65 місце з 177);
 • ВВП на душу населення: 5 879 $ (84 місце з 177);
 • ВНД : 57 804 786 125 $ ( 63 місце з 168);
 • ВНД на душу населення: 5556 $ (74 місце з 168);
 • ОД : 462 $ (64 місце з 72);
 • Дохід: 10, 11 млрд. $ (85 місце з 223);
 • Витрати : 11, 7 млрд. $ (83 місце з 188);
 • Дефіцит: -2,6% ВВП ( -1,59 млрд.$) – 101 місце з 215;
 • Інфляція (споживчі ціни) : 4,8 % (131 місце з 225);
 • Державний борг: 41,5% від ВВП (25, 382 млрд. $)(82 місце з 149);
 • Зовнішній борг: 18,78 млрд. $ (84 місце з 205);
 • Робоча сила: 4,996 млн. люд. (81місце з 233);
 • Рівень безробіття: 14,3 % (22 місце з 122);
 • Населення, яке живе за межею бідності : 34,4 % (12 місце з 48);
 • Рейтинг економічної свободи : 61.0 (86 місце з 178);
 • Рейтинг глобальної конкурентоспроможності : 3.86 (98 місце з 140);
 • Рейтинг ведення бізнесу: 93 місце з 189;
 • Рейтинг захисту прав власності: 4.6 (88 місце з 122);
 • Рейтинг залучення у міжнародну торгівлю: 3.9 (9 місце з 138);
 • Рейтинг за рівнем прямих іноземних інвестицій : 1 599 700 000 (77 місце з 196);
 • Рейтинг використання електроенергії: 1442.182 кВт на годину/люд(87 місце з 135);
 • Рейтинг за рівнем продовольчої безпеки: 54.5 (55 місце з 109).

9.2.Рівень життя населення: 5.630 (79 місце з 111) – недостатньо високий рівень;
9.3.Структура економіки:

 • Промисловість: Гірничо-видобувна промисловість є найважливішим джерелом експортного прибутку. 2/3 підприємства обробної промисловості займаються переробкою сільськогосподарської сировини. Виробляються також одяг, цемент та картонна тара. Галузі промисловості : гірничовидобувна, легка, харчова, деревообробна, металургійна, хімічна, нафтопереробна. Промислові темпи зростання виробництва: 6% (40 місце з 198). У промисловості зайнято 20,8 % населення.
 • Послуги: туризм, видобуток, обробка.
 • Сільське господарство: головною сільськогосподарською культурою є цукровий очерет. Інші важливі експортні культури — кава, какао, фрукти і тютюн. У Домініканській Республіці розводять велику рогату худобу, свиней та інших домашніх тварин.

9.4. Структура експорту: країна експортує в 170 країн світу. На експорт йдуть: фрукти та овочі, взуття, медичне обладнання, ліки, хірургічний текстиль, одяг, пшеничне борошно, пиво, супи, цінна деревина, залізна арматура , цемент, сталь, дроти.
9.5. Структура імпорту: імпортує продукти харчування, нафту, бавовну, тканини, машини, устаткування, хімічні товари, фармацевтичні препарати.
9.6. Продуктивність праці:продуктивність праці як найважливіший показник ефективності функціонування ринку праці та національної економіки загалом безпосередньо пов’язана із заробітною платою. Заробітна плата складає 462 дол. Встановлена найнижча з/п 91 євро.
9.7.Самозабезпеченість країни продуктами харчування: країна забезпечена продуктами харчування (кава, какао, цукровий очерет, ананас, апельсин, банани, риба, м'ясо).
Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини: країна є відносно стабільною.

 • Рівень демократії:6,49 (60 місце з 167) – недосконала демократія;
 • Рейтинг за рівнем слабкості:71,2 (104 місце з 178) – рівень стабільності нижче середнього;
 • Рейтинг миролюбства : 2.089 (100 місце з 162);
 • Рейтинг верховенства закону: 0,48 (67 місце з 102);
 • Рейтинг тероризму: 0,47 (94 місце з 124);
 • Рейтинг свободи преси: 42 – часткова (84 місце з 199);
 • Рейтинг сприйняття корупції: 32 (115 місце з 174).

Модель Портера

Модель Портера (модель п'яти сил конкуренції) – модель, що представляє собою інструмент для проведення аналізу конкурентних умов що склалися на ринку і дозволяє оцінити, наскільки важливий вплив робить кожна з п'яти сил на досліджуваний об'єкт. Дана модель дозволить визначити, на скільки приваблива досліджувана країна (Домініканська Республіка).

Модель конкурентних сил
Ромб.png

1.Факторні умови:

1.1 Людські ресурси: Чисельність населення складає (10 349741 люд.). За показником середньої густоти населення (182 особи на одне 1 кв. км). Народжуваність Домініканській Республіці становить 22,91 на 1000 людей, смертність - 5,32. Середньорічний приріст становить приблизно 1,5 % на рік .Рівень безробіття складає 14,3%, населення поза межею бідності 34,4 %, економічно активнее населення – 4,6 млн. людей.
Вікова структура населення Домініканської Республіки:

 • 0-14 років: 28% (чоловіки 1474170 / жінки 1423573);
 • 15-24 років: 18,5% (чоловіки 974688 / жінки 937103);
 • 25-54 років: 39,3% (чоловіки 2078915 / жінки 1984585);
 • 55-64 років: 7,2% (чоловіки 376175 / жінки 371152);
 • 65 років і старше: 7% (чоловіки 336712 / жінки 392668)

1.2 Освіта: Освіта в Домініканській республіці виходить з англійської системи освіти і має високий рівень. Отримання освіти, переважно, безкоштовно й надається урядом і релігійними школами. Вся освітня система поділяється на 4 основні категорії: дошкільна, початкова, середня і вища.

1.3 Природні ресурси: Площа країни складає 48 320 км2 . На території Домініканської Республіки перебувають вища і нижча точки всієї Вест-Індії. Рельєф острова Гаїті має гористий характер. Клімат Домінікаської республіки тропічний, вологий. Країна багата на такі корисні копалини: боксити, нікель, золото, залізняк, сіль, гіпс. Надра республіки багаті корисними копалинами, але вони майже не використовуються; добуваються лише боксити, а також трохи нафти, золота, міді, гіпсу, солі. Розробка мінеральних багатств знаходиться в руках північноамериканських компаній.

1.4 Капітал: Бюджет Домініканської Республіки на 2014 рік становив: доходи –7,014 млрд. дол., видатки – 7,98 млрд. дол., дефіцит – 0,96 млрд. дол.США. Державний борг – 37% ВВП. Інвестиції в основний капітал у 2014 р. – 22 млн. дол.США Прямі іноземні інвестиції в економіку – 5 млрд.дол.США. Переважна більшість інвестицій спрямована у сільське господарство (35%), туристичний сектор (25%), промисловий сектор (20%). Прямі інвестиції Домініканської республіки за кордоном: 1,5 млрд.дол.США. ВВП становить 61,163 млрд. доларів. ВВП душу населення: 5879 доларів. Інфляція (споживчі ціни) : 4,8 %.

1.5 Науково-технічний потенціал: Програма підтримки технологічних інновацій у сільському господарстві (PATCA) була запущена у 2009 році з метою зниження рівня бідності та підвищення ефективності та конкурентоспроможності в секторі сільського господарства Домініканської Республіки. Програма включала в себе три компоненти: підтримку впровадження технологій; безпека харчових продуктів, і технічна допомога для інституційної реформи. Загальна вартість проекту склала $ 61 млн доларів. Основна увага в Домініканській Республіці приділяється технологіям для людей за допомогою цифрових та соціальних ініціатив, а також усвідомлення кіберзлочинності і необхідності безпечної поведінки в Інтернеті.

1.6. Інфраструктура У країні діє 6 міжнародних аеропортів, але внутрішні авіалінії розвинені відносно слабо. Домініканська Республіка має широку дорожню мережу: 12600 км автомобільних доріг (з них половина з асфальтовим покриттям) пов'язують практично всі основні населені пункти. Найбільш економічно важливою і протяжної є автомагістраль La Autopista Duarte. Водний транспорт в Домінікані не розвинений, але для туристів проводять морські прогулянки та екскурсії на яхтах на найближчі острови. Морські перевезення здійснюються поромами.

2. Суміжні та обслуговуючі галузі

Домініканська Республіка має другу за величиною економіку в Карибському морі, її економіка залежить від сільського господарства, торгівлі та послуг і особливо від туризму. Дохід від туризму складає більше $ 1 млрд в рік. Гірничодобувна промисловість є найважливішим джерелом експортного прибутку. 2/3 підприємств обробної промисловості займаються переробкою сільськогосподарської сировини. У країні створено сім вільних промислово-економічних зон, де виробляються швейні вироби, електротовари та взуття.

3. Політика держави

9 січня 1998 президент Домініканської Республіки Леонель Фернандес Рейн підписав указ про скасування всіх обмежень на право придбання та володіння землею і нерухомістю іноземними громадянами на території країни. З цього моменту шлях для іноземного капіталу спростився, що відкрило великі перспективи економічного і культурного зростання. У країну були вкладені іноземні гроші. Процедура реєстрації новостворених фірм спрощена, як і податковий режим. Для більшості держав були скасовані візи в країну. У Домініканській республіці є зони вільної торгівлі - вони тут називаються «зони Франка».

4. Умови внутрішнього попиту

Основні культури щодо споживання :банани, кава, какао, манго, кокоси, цукор, лимони та апельсини, рис, квасоля, м'ясо, овочі і смажені банани, «касабе» - плоский круглий хліб з маніоки, «локри» - рис з м'ясом, рибою, морепродуктами і овочами. Типові напої - кава, фруктові соки, місцеве пиво, ром і Піна Колада, екзотичні коктейлі. Попит залежить від якості продукції та ціни на неї. На ринку є багато продавців товару, тому споживач готовий купити продукцію, який відповідає до аткого критерію : ціна та якість.

5. Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції

Основними галузями є туризм, обробка цукру, феронікелю і видобуток золота, текстиль, цемент, тютюн.В даний час сільське господарство є одним з найбільш важливих галузей національної економіки, а цукровий очерет є основним сільськогосподарським продуктом країни.

6. Випадок

Домініканське сільське господарство сильно постраждало в кінці 1990 від посухи в 1996 році і 1997 році, і урагану в 1998 році, але мало ефект був помічений на виробничому секторі. Становище цієї країни може змінитись від надзвичайних ситуацій: урагани, посухи, потопи. Велику роль для економіки Домініканської республіки відіграє сільське господарство, яке керується та залежить від природних умов. Сектор сільського господарства знаходиться в стані стагнації, оскільки фермери і уряди повинні покрити витрати на небезпечних метеорологічних явищ і коливань цін. Це, у свою чергу, призведе до зниження рівня доходів сільського населення, зростання бідності та зниження темпів економічного зростання та конкурентоспроможності.


Отже, за моделлю Портера, можна стверджувати, що Домініканській Республіці характерна така стадія, як : стадія спонукувана інвестиціями. На цій стадії національна конкурентна перевага базується на бажанні і здатності країни та її фірм до активного інвестування. Запекла внутрішня конкуренція в конкурентоспроможних галузях змушує фірми безперервно інвестувати з тим, щоб знижувати витрати, поліпшувати якість продукції, вводити нові моделі і модернізувати процеси. Для інвестиційній стадії характерний швидкий ріст зайнятості, зарплати і факторних витрат. Економіка стає менш вразливою по відношенню до глобальних криз і коливанням курсів валют.

Модель Солоу

Модель Солоу - це неокласична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані.
Важливою складовою для цієї моделі є динаміка приросту населення.
Список Світового банку (1980 - 2014 рр.)

Рік Приріст населення, %
1 1980 2,3
2 1981 2,2
3 1982 2,2
4 1983 2,2
5 1984 2,1
6 1985 2,1
7 1986 2,1
8 1987 2,0
9 1988 2,0
10 1989 2,0
11 1990 2,0
12 1991 1,9
13 1992 1,9
14 1993 1,9
15 1994 1,8
16 1995 1,7
17 1996 1,7
18 1997 1,6
19 1998 1,6
20 1999 1,6
21 2000 1,6
22 2001 1,5
23 2002 1,5
24 2003 1,5
25 2004 1,5
26 2005 1,4
27 2006 1,4
28 2007 1,4
29 2008 1,4
30 2009 1,3
31 2010 1,3
32 2011 1,3
33 2012 1,2
34 2013 1,2
35 2014 1,3
36 2015 1,3


Витрати Домініканської Республіки на освіту (% від ВВП)

Рік  % від ВВП
1 1980 1,5
2 1981 1,6
3 1982 1,6
4 1983 1,6
5 1984 1,5
6 1985 1,2
7 1986 1,3
8 1987
9 1988
10 1989
11 1990
12 1991
13 1992
14 1993 0,9
15 1994 0,9
16 1995 1,0
17 1996 1,2
18 1997
19 1998
20 1999
21 2000 1,9
22 2001 2,0
23 2002 2,0
24 2003 1,9
25 2004 1,9
26 2005 1,2
27 2006 2,0
28 2007 2,1
29 2008 4,8
30 2009 2,3
31 2010 2,2
32 2011 2,1
33 2012 2,2
34 2013 3,7
35 2014 4
36 2015 3,7

Валові заощадження (% від ВВП)

Рік  % від ВВП
1 1980 18
2 1981 18
3 1982 14
4 1983 16
5 1984 16
6 1985 9
7 1986 11
8 1987 13
9 1988 16
10 1989 18
11 1990 16
12 1991 14
13 1992 11
14 1993 15
15 1994 16
16 1995 16
17 1996 17
18 1997 18
19 1998 21
20 1999 20
21 2000 18
22 2001 18
23 2002 18
24 2003 19
25 2004 19
26 2005 14
27 2006 14
28 2007 23
29 2008 20
30 2009 19
31 2010 19
32 2011 18
33 2012 17
34 2013 18
35 2014 18
36 2015 18

Характеризуючи Домініканську Республіку за моделю Солоу, можна спостерігати, як основні фактори виробництва впливають на динаміку обсягу виробництва. Зростаючий приріст населення знижує ВВП на душу населення; продуктивність сили зростає, яка перекриває приріст населення. Причинами цієї ситуації є те, що населення є економічноактивним та "молодим", присутня мала кількість людей пенсійного віку, відсутнє навантаження на пенсійний фонд, великий приріст населення створює високий ефект праці.

Модель Богдана Гаврилишина

Модель Гаврилишина здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні.

Соціальні:

 • Прагнення (релігія): релігія Домініканської Республіки – християнство, католицизм сповідує майже 95% населення країни.
 • Реалізація прагнень: для досягнення висот та успіху в житті необхідно отримати якісну освіту, яка буде використовуватись у процесі. Освіта в Домініканській республіці виходить з англійської системи освіти і має високий рівень. Отримання освіти, переважно, безкоштовно й надається урядом і релігійними школами. Вся освітня система поділяється на 4 основні категорії: дошкільна, початкова, середня і вища. Безробіття в країні складає 14,5 %. Ринку праці, як такого, не існує. Єдине, де завжди потрібні робочі руки, це плантації цукрової тростини.
 • Взаємовідносини: присутня диференціація у доходах. Найбільше зароблять ті люди, які задіяні у туристичній сфері. Відсутня дискримінація та напруга серед суспільства.

Здоров’я : Рейтинг країн світу за станом здоров’я її жителів: 67 з 145;

 • Рівень здоров’я населення: 48.87;
 • Індекс здоров’я : 54.86;
 • Індекс ризиків для здоров’я : 6.00;

Домініканська Республіка має одну з найбільш передових систем охорони здоров'я в країнах Карибського басейну. Система охорони здоров'я Домініканської Республіки є трирівнева. Загальні витрати на охорону здоров'я (у відсотках від валового внутрішнього продукту): 5,4 % (130 місце з 191).

 • Рейтинг за рівнем дитячої смертності: 20,9 (112 з 193);
 • Рейтинг за рівнем тривалості життя: 73,4 (92 з 191);
 • Рейтинг за рівнем витрат на охорону здоров': 5 (% витрат) (125 з 190);

Споживчий кошик Домініканської Республіки на місяць: молоко – 9 $ (0,25 л в день), хліб білий – 9,9 $, рис білий – 3,9 $, яйця 9,9 $, сир 18,9 $, куряче м'ясо 27$, яблука -30,9 $, банани - 7,8 $, апельсини - 17,1 $, помідори – 9,9 $, картопля – 9,3 $, цибуля – 6,9 $, вода - 0,77 $, вино – 8,84 $, витрати на транспорт – 27,85 $, оренда квартири – 226, 66 $, комунальні послуги – 58,58 $, оплата Інтернету – 49,53 $, одяг: 98 $, взуття - 50 $.
Соціальні програми: Домініканська Республіка інвестує значну кількість державних коштів у рамках програм субсидування і перерозподілу доходів, щоб субсидувати споживання і бідних. Це дослідження вимірює ефективність, з якою публічно фінансовані переклади перерозподіляти доходи. Соціальна допомога у веденні Домініканського інституту соціального страхування, що стосуються хвороби, інвалідності, втрати годувальника та працівників компенсації, професійних захворювань, материнства, непрацездатності та старості.

Економічні:

 • Ресурси: Чисельність населення складає (10 349741 люд.). Бюджет Домініканської Республіки на 2014 рік становив: доходи –7,014 млрд. дол., видатки – 7,98 млрд. дол., дефіцит – 0,96 млрд. дол.США. Державний борг – 37% ВВП.
 • Наснага до праці: одним із знаменитих людей, чиє ім'я знає кожен житель республіки, є безсумнівний лідер і диктатор минулого століття Трухільо. Його заслуга в тому, що саме він запустив тютюнове виробництво в країні, що стало згодом основним джерелом доходу для місцевих жителів. Ще одним відомим і найбільш заможним жителем Домінікани є місцевий підприємець і бізнесмен Хендрік Кельнер. Він багато років є главою компанії Tobadom - однієї з найбільших компаній з виробництва тютюнової продукції. Одним із всесвітньо відомих естрадних виконавців, що почали свій шлях у цій країні, є співак Хуан Герра Лис.
 • Інвестиції: Інвестиції в основний капітал у 2014 р. – 22 млн. дол.США. Прямі іноземні інвестиції в економіку – 5 млрд.дол.США. Основні інвестори: США (75%), Канада (7%), Японія (5%). Переважна більшість інвестицій спрямована у сільське господарство (35%), туристичний сектор (25%), промисловий сектор (20%). Прямі інвестиції Домініканської республіки за кордоном: 1,5 млрд.дол.США.
 • ВВП на душу населення: співідношення капіталу на вироблену продукцію характризується високими показниками; У 2000 році ВВП склав 2802,49 дол. США, то у 2014 році - 6147,35 дол. ВВП має тенденцію до зростання, зо свідчить про інтенсиний розвиток кономіки та нагромадження капіталу.


Політичні:

 • Характер влади: У державі встановлений демократичний-республіканський лад. На чолі стоїть президент, що обирається загальним голосуванням на чотири роки. Законодавча влада здійснюється Конгресом (двопалатним парламентом), що складається з Сенату (31 сенатор) і Палати депутатів (215 осіб).

Конституція від 28 листопада 1966 затвердила в країні демократичний лад. Зараз діє конституція, прийнята Національною асамблеєю в липні 2002 року. Посади прем'єр-міністра не існує. Президент сам виконує функції глави уряду, призначає і відкликає міністрів. У разі необхідності його заміщає віце-президент, а за відсутності останнього - голова Верховного суду. Правова система Домініканської Республіки в цілому відноситься до романо-германської правової сім'ї, входячи в її відокремлену латиноамериканську групу. Первісною основою для формування домініканського права виступила правова культура колишньої метрополії Іспанії. Основним джерелом кримінального права в країні є Кримінальний кодекс Домініканської Республіки. суд, Апеляційний суд, земельні суди, суди першої інстанції, світові суди та трибунали, створені на підставі закону.

 • Озброєні сили: складаються з сухопутних військ ВПС(військово-повітряні сили) і ВМС(військово-морські сили), налічують близько 19 тис. осіб. Верховний головнокомандуючий — президент. Сухопутні війська (близько 12 тис. осіб) включають: 4 піхотних бригади, артилерійський полк, зенітно-артилерійський полк, підрозділи розвідки, інженерних військ, зв'язку і ін.
 • Використання влади:
 • Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини: країна є відносно стабільною;
 • Рівень демократії: 6,49 (60 місце з 167) – недосконала демократія;
 • Рейтинг за рівнем слабкості: 71,2 (104 місце з 178) – рівень стабільності нижче середнього;
 • Рейтинг миролюбства : 2.089 (100 місце з 162);
 • Рейтинг верховенства закону: 0,48 (67 місце з 102);
 • Рейтинг тероризму: 0,47 (94 місце з 124);
 • Рейтинг свободи преси: 42 – часткова (84 місце з 199);
 • Рейтинг сприйняття корупції: 32 (115 місце з 174.

Азербайджан (Литвинюк Катерина)

I Класифікація Азербайджану за основними критеріями

1. За площею: мала країна з площею 86600 км2

2. За чисельністю населення: невелика, тобто згідно перепису 2014 року 9,496 млн. осіб.

3. За формою правління: президентська республіка східного типу

4. За формою державного устрою: унітарна, поділяється на 61 адміністративно-територіальний район

5. За ідеологічною орієнтацією: плюралістична, оскільки в конституції чітко заявлено про відокремленість релігії від держави та відсутність будь якого особливого статусу для ісламу.

6. За формою державного режиму: помірковано авторитарна, через широкі повноваження президента – надмірну централізацію.

7. За політичною структурою: однопартійна. Головна пропрезидентська політична партія – «Новий Азербайджан»

8. За рівнем розвитку: з розвиненою наукою і технікою

9. За рівнем соціально-економічного розвитку:

9.1 Основні макроекономічні показники (дані за 2014 рік):

ВВП – 75,198 млрд. дол. США. ВВП на душу населення – 7,884. Прямі закордонні інвестиції – 4,430 млрд. дол. США Експорт - 4,3 млрд. дол. США Імпорт – 3,4 млрд. дол. США (чорні метали 16,3%, табак 12%, фармацевтичні продукти 1.9%, пластмаса і вироби з неї – 2,1%, деревина – 2,1%) Зовнішньоторговельне сальдо з 126 країнами світу - 7,7 млрд. дол. США – збільшення на 15,4 % порівняно з попереднім роком.

9.2 Структура економіки:

ключові сектори – нафтогазовий 58% від ВВП, сільськогосподарський, рудо видобування, чорна і кольорова металургія, цементна і хімічна галузі, нафтохімія та машино будівництво.

9.3 Структура експорту: основними експортними статтями Азербайджану у розглянутий період були сира нафта (76,7% від загального обсягу експорту), нафтопродукти (6,6%), природний газ (2,5%), овочі-фрукти (1,02%), меншу одного відсотка – чай, цукор, хімічні речовини. Найбільший обсяг експорту Азербайджану в січні-квітні 2015 припав на Італію (925,3 млн. дол. США), ФРН (623,0 млн. дол. США), Франція – 291,9 млн. дол. США. Експорт Азербайджану до Росії склав 103,0 млн. дол. США.


Таблиця 1.PNG

Таблиця 1 Аналітична характеристика зовнішньої торгівлі Азербайджану


Після здобуття незалежності в 1991 році Азербайджан став членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Ісламського банку розвитку та Азіатського банку розвитку.

II Моделювання Азербайджану згідно теорій М. Портера

1. Етапи конкурентного росту країни

Згідно етапів конкурентного росту країн за класифікацією М. Портера Азербайджан знаходиться на стадії спонуканій інвестиціями. Оскільки, в країні формується внутрішня конкуренція, активно розвивається інфраструктура і освіта зокрема через великі надходження інвестицій у країну. Азербайджан – індустріально-аграрна держава, основний нафтовидобувний регіон Закавказзя. У 2014 році головними інвесторами країни були: Туреччина (27,6%), Великобританія (11,7%), Росія (6,8%), США (5,9%) та Німеччина (2,9%).

Залучення в економіку країни іноземних інвестицій є важливою складовою частиною стратегії економічного розвитку Азербайджанської Республіки. Політична стабільність і економічний розвиток країни в останні роки сприяли зростанню зацікавленості іноземних держав у вкладенні довгострокових інвестицій в економіку Азербайджану. До цього дня в республіці були прийняті важливі закони пов'язані з недоторканністю майна, захистом прав та інтересів інвесторів, створення однакових умов роботи для місцевих та іноземних підприємців, безперешкодним використанням отриманого прибутку, тим самим була створена правова база. На сьогодні інвестиційну діяльність в Азербайджанській Республіці регулюють два закони: підтверджений указом президента Азербайджанської Республіки №952 від 13 січня 1995 року «Закон Азербайджанської Республіки про інвестиційну діяльність» і підтверджений указом президента Азербайджанської Республіки №57 від 15 січня 1992 року «Закон Азербайджанської Республіки про захист іноземних інвестицій ».

Індекс захисту інвесторів у країні становив 6,7 (у 2014 році), до порівняння: у Європі 5,9, у США – 8,3, у Німеччині – 5. Основні переваги Азербайджану для інвесторів включають:

• щорічне зростання ВВП на 26,4 %;

• щорічне зростання зовнішньої торгівлі на 19.8 %;

• середній імпортний тариф – 5,7 %;

• окрім нафтопереробного сектору зростають також галузі: промисловість у 7,5 разів щорічно, будівництво – 3,8, транспорт – 2,9, соціальні послуги – 2,8, сільське господарство – 2,1 рази;

• наявність податкових пільг для виробництва сільськогосподарської продукції;

• прямий доступ до Центральної Азії та Каспійського регіону;

• велика кількість родючих земель і корисних копалин.

У 2008 році Азербайджан увійшов в десятку кращих країн-реформаторів світу згідно рейтингу Світового Банку. Також займає 57 місце у світі з глобальної конкурентоспроможності. Попит поступово починається змінюватися завдяки конкуренції. Вивозу капіталу не відбувається у значному обсязі, основні фактори перетворюються у розвинені.

2. Ромб М. Портера

Теорія конкурентних переваг М.Портера показує залежність конкурентоспроможності країни на світовому ринку від певних параметрів. На конкурентоспроможність нації впливають:

2.1 Факторні умови – рівень забезпеченості факторами виробництва

• Земля – повністю забезпечена країна з родючими ґрунтами та корисними копалинами. При площі 86600 км2, на сільськогосподарські угіддя припадає 46 %, тобто країна повністю забезпечує себе продуктами харчування. Окрім основних продуктів вирощують: бавовник, тютюн, гранат, чай, цитрусові, хурму, виноград.

• Праця - кількість працюючих – 66 % від загальної чисельності (% від загального числа населення у віці 15 років і старше, за оцінкою МОП). Робоча сила з початковою освітою – 13% від загальної кількості працюючих. Рівень грамотності – 99,8 %.Існує недостача кваліфікованих кадрів, тому у країні з 2007 року діє програма щорічного безкоштовного навчання студентів за кордоном в кращих вузах світу, що фінансується Державним нафтовим фондом Азербайджану.

• Капітал – повне забезпечення, додатнє торгівельне сальдо, малий зовнішній борг, що постійно зменшується (9,912 млрд дол.. США), величезний приплив інвестицій. У 2015 році збільшився наплив інвестицій в архітектуру, ІТ-технології, медицину та освіту.

• Підприємницький хист, інфраструктура – частково забезпечені. Індекс людського розвитку – великий ІЛР - 76 місце, спостерігається спад на одну позицію.

2.2 Умови попиту на внутрішньому ринку

Саме зростання внутрішнього попиту впливає не тільки на ситуацію на внутрішньому ринку, а й на динаміку експортно-імпортних операцій. Внутрішній попит, у свою чергу, стимулює інновації і поліпшення якості продукції. В наслідок збільшення заробітної плати до 452 манат (мінімальна заробітна плата, у нафтогазовому секторі – 2200 манат) у 2013 році спостерігається різке зростання попиту, як за об’ємом так і за структурою.

2.3 Особливості національної стратегії

Спостерігається ріст економічної свободи – індекс економічної свободи зріз на 14 позицій з 2009 року до 85 позиції у рейтингу 2014 року. Існує високий рівень захисту від корупції, свобода бізнесу, обмежене втручання держави в економіку, вільна торгівля. Але є ряд не вирішених питань щодо прийняття антимонопольних норм, а відтак у 2013 році в країні зареєстровано 1502 компанії, 700 з яких належать 20 підприємцям. Високий рівень конкуренції, зокрема у нафтогазовому секторі – є дві конкуруючі компанії по видобутку і продажу нафти: державна «Socar» та інтернаціональна «AIOC» , що належить Великобританії, США, Туреччині, Норвегії та Японії. На видобуток на продаж першої припадає 60%, другої відповідно 40%. «SOCAR» - державна нафтова компанія Азербайджану (ДНКАР) створена Указом Президента Азербайджанської Республіки. У структуру ДНКАР були включені виробничі об'єднання з правом підприємства, трести та управління з правом підприємства, індивідуальні структурні одиниці з правом управлінь.

2.4 Наявність конкурентоспроможних галузей-постачальників

Існує забезпеченість відповідним обладнанням у основній галузі та в галузі сільського господарства, тісні контакти з постачальниками, комерційними та фінансовими структурами. Тісні зв’язки та розвинутість суміжних галузей . Сучасна нафтогазова та нафтопереробна промисловість Азербайджану – це потужні газотранспортна та нафтотранспортна системи, нафтогазовидобувні підприємства, заводи з випуску нафтогазового устаткування, морський нафтовий термінал, нафтопереробні та газопереробні заводи, розгалужені мережі автозаправних станцій та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, сервісні та науково-дослідні організаціїї. Нафтогазова та нафтопереробна галузь завжди була і залишається основною ланкою паливно-енергетичного сектору, який забезпечує ефективне функціонування та сталий розвиток економіки країни, національну безпеку, підтримує соціальний рівень життя нації. У сучасних умовах виробництво продовольства і технічних культур (бавовна, тютюн) в Азербайджані ґрунтується на міжгалузевій виробничій системі, яка охоплює сільське господарство і суміжні галузі економіки, що поставляють йому засоби виробництва, переробляють і зберігають сільськогосподарську сировину і доводять продукти харчування, а також іншого застосування, вироблені з сільськогосподарської сировини, до споживача. Їх взаємозв'язок можна виразити схемою: виробництво засобів виробництва - матеріально-технічне постачання і обслуговування - фермерський продукт - його промислова переробка - реалізація в оптовій і роздрібній торгівлі. На всіх стадіях виробництва, постачання і збуту аграрної продукції активна роль належить транспортним фірмам, банкам, страховим компаніям тощо.

2.5 Роль уряду - спостерігається мінімальне втручання уряду в економіки країни

III Модель Р. Солоу

Згідно моделі величина капіталу в країні (ВВП) буде залежати від зміни інвестицій. Через збільшення вкладень в економіку Азербайджану відбувається ріст ВВП надзвичайно швидкими темпами. Обсяг ВВП на душу населення у період 1995-2003 роки зріс в 3 рази, а середня зарплата - в 5,3 рази. Обсяг іноземних інвестицій збільшився в 10 разів, внутрішніх інвестицій - в 5, бюджетна прибуток - в 3 рази, бюджетний дефіцит опустився на мінімальний рівень. Пай приватного сектора у ВВП до 2003-го року збільшився до 73%. Посилаючись на статистичні дані, в 2004-2011-х роках ВВП Азербайджану зріс у середньому на 14%, у тому числі пай не нафтового сектора у ВВП виріс на 9%. У цей же період ВВП на душу населення в країні зріс у 5 разів, частка приватного сектора у ВВП виріс до 81,7%. Співвідношення іноземного боргу і ВВП знизилося з 17% 2003-го року до нинішніх 7%. Стратегічні валютні запаси перевищили суму в 40 млрд. доларів США, що в 8 разів більше іноземного боргу. У цей період вкладаються в Азербайджан інвестиції зросли в 2,4 рази, 1,5% з яких є іноземними інвестиціями, а 5,5% - внутрішніми. У той період доходи бюджету в середньому щорічно росли на 24%, на даний момент бюджетний дефіцит становить менше 1%.

Таблиця 2.PNG

Таблиця 2 Темпи росту ВВП, %


Економічні реформи здійснюються паралельно з великими доходами від продажу нафти, за рахунок ефективного управління та направлення нафтових грошей, як наслідок у 2005-2007-х роках Азербайджан став одним зі світових лідерів за темпами зростання річного ВВП: у 2005-му році в країні був зафіксований 26, 4%, в 2006-му - рекордний 34,5%, в 2007-му 25% зростання ВВП. Не дивлячись на світову фінансово-економічну кризу, в 2008-му році Азербайджан був у числі небагатьох країн, економіка яких не піддалася регресу. У тому році було зафіксовано зростання ВВП 10,8%. Таблиця 3

Таблиця 3.PNG

Динаміка національних заощаджень, %ВВП


Чим більші запаси заощаджень вкраїні, тим більше вона може накопичити капіталу, а відповідно і розвинути свою економіку. Норма заощаджень показує розподіл продукту на інвестиції та споживання для кожного конкретного значення капіталу в країні. Модель Р.Солоу підтверджується згідно досліджуваної країни – прирість населення спадає тому ВВП країни і його заощадження зростають. Безумовно великий вплив на ВВП країни має рівень НТП. Витрати нам освіту в країні становлять 2,4 % від ВВП щорічно. У 2011 році витрати на дослідження і розробки – 0,21 % від ВВП, наукові та технічні статті в журналах – 149, заявки на торгові марки – 1117, експорт високотехнологічної продукції у 2013 році – 71, 872 млн. дол США.

Рисунок1.PNG

Рис. 1 Норма заощаджень, % ВВП Таблиця 4 Приріст населення %

Табл 4.PNG

Згідно прогнозу щодо приросту населення у 2025 році відбудеться збільшення його кількості до 10,7 млн. осіб, у 2014 році населення – 9,49 млн. осіб.


IV Показники ефективності національної економіки згідно моделі Богдана Гаврилишина

1. Соціальні

1.1 Релігія

Релігії в Азербайджані представлені сукупністю різних релігійних течій, поширених серед етнічних груп, що проживають на нинішній території країни. Крім того, в республіці діє ряд релігійних громад. У Статті 48 Конституції Азербайджанської Республіки зазначено, що кожен громадянин має право самостійно визначати своє ставлення до релігії, сповідувати будь-яку релігію особисто або спільно з іншими особами або ж не сповідувати ніякої релігії, а також висловлювати і поширювати свої переконання, пов'язані з його ставленням до релігії. Велика частина населення Азербайджану сповідує шиїтський іслам. По підсумками дослідження міжнародної благодійної християнської організації «Open Doors» за 2013 рік, Азербайджан посідає 38 місце в списку країн, де найчастіше утискають права християн.

1.2 Здійснення

Витрати на освіту – 2,4 % від ВВП, на охорону здоров’я -5,6% (тобто 436 дол. США на особу). Смертність на 1000 осіб – 6 людей, при народжуваності на 1000 осіб – 18. Місцеве населення 54% від загальної кількості. Середня тривалість життя: жінки 74 роки, чоловіки – 70 років. Рівень безробіття в країні 52%. У даній групі показників доцільно буде також визначити споживчий кошик жителя Азербайджану. Середня заробітна плата 452 маната (2014 рік), при споживчому кошику 507,61/745,61 манат, який складає:

• Витрати на харчування – 219 манат

• Витрати на комунальні послуги (базові, при 85 м2) – 72,75 манат

• Оплата за Інтернет послуги – 20,86 манат

• Витрати на оренду квартири – 433 манат в місяць при розташуванні у центрі міста чи його околицях та 195 манат у віддалених районах.

До споживчого кошику азербайджанця включають також витрати на:

• Пальто (3шт на 8 років)

• Чоловічий костюм (9шт на 4 роки)

• Нижню білизну (9шт на 2,5 роки)

• Носки (7 пар на 1,5 роки)

• Шапка та рукавиці (4комплекти на 5 років)

• Взуття (6 пар на 3,5 роки)

• Шкільна форма дитині (3шт на 1 рік)

• Постіль (11 комплектів на 10 років)

• Ліки (10 найменувань в місяць)

Соціальна складова

Міністерство соціального захисту та праці Азербайджану відповідає за регулювання ринку праці та забезпечення соціального захисту населення Азербайджану. Азербайджан здійснює соціально орієнтовану політику і послідовні програми, спрямовані на поліпшення в країні соціального забезпечення та соціальної інфраструктури. Стрімкий економічний розвиток і зростання бюджетних доходів у країні створили умови для планомірного збільшення соціальних витрат, а також зниження рівня бідності за останні 5-7 років в кілька разів і зміцнення системи соціального забезпечення. Соціально орієнтовані витрати займають вагому частину бюджетних витрат країни. Так, в 2012-му році соціальні видатки склали 28% від усіх видатків державного бюджету. За останні 7-8 років в країні здійснено понад 11 соціально орієнтованих державних програм. Однієї з них була програма з поліпшення в Азербайджані соціального становища громадян, яка спрямована на спрощення можливостей придбання житла на прийнятних умовах певними соціальними групами. З цією метою в країні за останні кілька десятків років розпочато здійснення програм соціальної іпотеки, яку вважають однією з важливих соціальних програм. Метою цієї програми є видача за рахунок державних фінансів певним соціальним групам довгострокових квартирних кредитів з низьким банківським відсотком. Незважаючи на те, що іпотечна програма почата всього кілька років тому, інтерес до неї зростає дуже стрімко. На сьогодні на реалізацію цієї програми з державного бюджету виділяється коштів на суму в 20 млн. манат.

З метою збільшення соціального добробуту населення країни здійснюється розвиток і розбудова соціальної інфраструктури. За останні кілька років в країні побудовано і здано в експлуатацію більше 2200 середніх шкіл, 400 нових сучасних лікарень, 34 олімпійських центру. За даними на 2012-й рік на сьогодні в країні йде будівництво 400 нових шкіл, 10 олімпійських центрів і нових лікарень.

1.3 Взаємовідносини

Диверсифікація економіки, сталий розвиток не нафтового сектора і створення сотень тисяч робочих місць, паралельно послідовному зростанню середніх щомісячних доходів населення та застосування механізмів адресної соціальної допомоги створили умови для пониження з року в рік рівня бідності в Азербайджані. Згідно з офіційною статистикою Державного комітету статистики рівень бідності в 2003-му році становив 44,7%, у 2004 - 40,2%, в 2005 - 29,3%, в 2006 - 20,8%, в 2007 - 15,8% , в 2008 - 13,2%, в 2009 - 10,9%, в 2010 - 9,1%, в 2011 - 7,6%. Як бачимо, за останні 8 років кількість бідного населення знизилося в 5,2. За офіційними даними на 2014-й рік Міністерства праці та соціального захисту населення кількість одержуючих адресну соціальну допомогу сімей по країні досягало 132,000. У цих сім'ях на кожного члена сім'ї щомісячна адресна соціальна допомога дорівнювала 24 манат, а в середньому на кожну сім'ю - близько 105 манат. З метою оцінки механізму адресної соціальної допомоги і вивчення його впливу на бідність, в рамках «Проекту пенсій та соціального захисту» Світового Банку в господарствах 6600 будинків по країні був проведений моніторинг. У результаті цього моніторингу було з'ясовано, що в напрямку соціальної допомоги на 90% був дотриманий принцип адресності, і даний показник був оцінений як один з кращих серед країн, в яких застосовується адресна соціальна допомога.

2. Економічні

Уряд країни, здійснюючи продуману стратегію спрямовану на побудову економіки на не нафтовому секторі, навмисне підтримує стабільність темпів видобутку нафти, тим самим зберігаючи їх для майбутніх поколінь, а натомість проводить політику спрямовану на ще більше прискорення темпу розвитку не нафтового сектора. Президент Азербайджану поклав на уряд країни завдання збільшення ВВП в 2 рази в найближчі 10 років. Це зростання має бути забезпечений за рахунок нафтового сектора. Згідно із прогнозами в найближчі 3 року зростання ВВП в не нафтовому секторі складе в середньому 8% на рік. Розрахована на диверсифікацію економіки успішна політика в 2015-му році призведе до зниження ВВП в нафтовому секторі з 48,5% 2010-го року до 29,3%. У результаті пай не нафтового сектора у ВВП зросте з 44,4% до 61,3% в 2015-му році. На сьогодні економіка Азербайджану становить 75-80% всієї економіки Південного Кавказу. Сума вкладених за останні 15 років в економіку Азербайджану інвестицій перевищує 100 млрд. доларів. Більшу частину цієї суми становлять внутрішні інвестиції. На сьогодні Азербайджан є країною вкладає великі інвестиції далеко за межами своїх кордонів. У той же час Азербайджан з позичальника перетворюється на кредитора. За останні кілька років Азербайджан, по державній та приватній лінії здійснив вкладення великих інвестицій в економіку низки країн, у числі яких знаходяться Росія, Білорусь, Україна, Молдова, Грузія і Туреччина. Вкладення інвестицій в іноземні держави здійснюється в основному через Державну нафтову компанію Азербайджанської Республіки (ДНКАР). Тільки в Туреччину інвестори Азербайджану вклали інвестицій на суму в 5 млрд доларів США.

Реформа національної валюти: манат, як одна з найдорожчих валют світу

Одним з найважливіших умов нового етапу (починаючи з 2004-го року) економічних реформ в Азербайджані є оновлення національної валюти - маната. Розпочата в 2005-му році грошова реформа, розрахована на соціально-економічний розвиток Азербайджану в довгостроковій перспективі, захист реальних грошових доходів населення, зниження ризику високої інфляції, стимуляцію зарубіжних інвестицій незабаром дала позитивні результати. Сьогодні Азербайджан є країною, що володіє однією з найстабільніших і найцінніших валют у світі. Курс національної валюти по відношенню до провідних грошовим одиницям - долара, євро, фунта стерлінгів, постійно зміцнювався. Під час глобальної фінансової кризи 2008-2010-х років Азербайджану вдалося стримати стабільність своєї національної валюти. В результаті, фінансова криза серйозно не торкнувся населення країни.

Азербайджан військовим бюджетом, що перевищує 3,3 мільярда доларів США, що пройшли навчання на основі стандартів НАТО збройними силами, забезпеченими військовою технікою й бойовими засобами, які засновуються на останніх технологіях, є за військовою потужністю провідною країною Південного Кавказу. Показники збройних сил Азербайджанської Республіки підтверджують, що Національна армія Азербайджану є на пострадянському просторі однією з найсильніших і володіє високою боєготовністю. Паралельно з ростом доходів Азербайджанської Республіки здійснюються процеси модернізації та реконструкції збройних сил, забезпечення новітніми і найпотужнішими бойовими засобами. Цей факт не є політикою мілітаризації, а вимушений крок у зв'язку з виниклими перед Азербайджаном проблемами національної безпеки, які охоплюють регіон ризиками, порушенням територіальної цілісності і суверенітету в результаті збройної агресії з боку Вірменії, окупацією близько 20% території республіки протягом більше 20 років, безрезультатністю посередницьких зусиль спрямованих на врегулювання нагірно-карабахського конфлікту шляхом мирних переговорів.

3. Політичні

Азербайджанська держава — демократична, правова, світська республіка, що розвивається на засадах економічних ринкових відносин. У Республіці державна влада обмежується у внутрішніх питаннях тільки правом, а в зовнішніх — тільки положеннями, що випливають з міжнародних договорів, учасником яких вона є. Після лютого 1988, коли почалася війна з Вірменією через Нагірний Карабах, на хвилі вірмено-азербайджанського конфлікту виникло кілька політичних партій і груп. Одночасно з розпадом СРСР стався крах Комуністичної партії Азербайджану. 14 вересня 1991 році на XXIII надзвичайному з'їзді була прийнята резолюція про її саморозпуск. Проте багато колишніх комуністів зберегли керівні посади в уряді, державних і місцевих органах влади. У 1992 році був ухвалений Закон про політичні партії. Зараз діють понад 30 партій. З 1995 року провідною політичною силою країни стала партія «Новий Азербайджан» під керівництвом Гейдара Алієва. Їй належить більшість місць в парламенті.

Президент Азербайджану — керівник Азербайджанської республіки, якому належить виконавча влада в країні. Президент Азербайджану є недоторканною особою, він обирається терміном на 5 років. Кабінет Міністрів Азербайджанської Республіки є вищим органом виконавчої влади Президента Азербайджанської Республіки. Кабінет Міністрів Азербайджанської Республіки підпорядковується Президенту Азербайджанської Республіки і йому підзвітний. Ціль влади – громадянське суспільство, правова держава, демократизація, лідерство, лібералізація, інтелектуалізація. Явка на вибори 2010 року – 55,7 %, явка на парламентські вибори 2015 року - 42,9%.

Малайзія (Капінос Юлія)

ТИПОЛОГІЯ КРАЇНИ

Малайзія — країна в Південно-Східній Азії, яка складається з двох частин, розділених Південно-Китайським морем: Західна Малайзія та Східна Малайзія.

Столиця країни – Куала-Лумпур. Офіціфна мова – майлайська.

1. За площею: середня – 329 847 км. кв.

2. За чисельністю населення: середня 27 140 000 осіб.

3. За формою правління: конституційна монархія.

4. За формою державного устрою: федеративна.

5. За ідеологічною орієнтацією: плюралістична.

6. За формою державного правління: демократична.

7. За політичною структурою: багатопартійна.

8. За рівнем розвитку науки і техніки: 5.0 (64 місце зі 167).

9. За рівнем соціально-економічного розвитку:

9.1 Макроекономічні показники:

ВВП – 746. 1 млрд. $ (28 місце зі 188).

ВВП на душу населення – 10 073 $ (68 місце зі 186).

Зовнішній борг – 52%

9.2. Структура експорту:

однотипна структура експорту, основою якого є нафта, газ, деревина, тканини, каучук, олово і лише останнім часом — електронне обладнання, хімічні продукти тощо. 9.3 Структура імпорту:

У 2014 основними групами імпорту товарів були: електропобутові товари й електронні прилади (становив 61,78 млрд. дол. США); машини, устаткування та запасні частини (12,93 млрд. дол. США); хімікати та хімічні продукти (11,8 млрд. дол. США); вироби з металу (– 27,32 млрд. дол. США); залізні та сталеві вироби (7,52 млрд. дол. США).Основними країнами-імпортерами товарів до Малайзії були Китай (10,97 млрд. дол. США), США (8,62 млрд. дол. США), Японія (7,33 млрд. дол. США), Сінгапур (6,55 млрд. дол. США), Тайвань (5,46 млрд. дол. США).

9.4. Промисловість, сільське господарство:

головним економічним досягненням країни потрібно вважати розвиток промисловості, Основу економіки Малазії складає промисловість (46% ВВП) і сфера послуг (41%). Особливо високого розвитку досягли електронна і електротехнічна промисловість (1 місце в світі по виробництву електронних чіпів і побутових кондиціонерів), автозборка (проводиться власний автомобіль «Протон сага», ввозиться до Росії), переробка нафти і газу (3 місце в світі по виробництву зрідженого газу), текстильна промисловість.

9.5 Сільське господарство

Сільське господарство дає 13% ВВП. Світове значення мають - виробництво пальмового масла (перше місце в світі), натурального каучуку (третє місце в світі), олов'яного концентрату і лісоматеріалів .

МОДЕЛЬ ПОРТЕРА

Модель Портера (модель п'яти сил конкуренції) – модель, що представляє собою інструмент для проведення аналізу конкурентних умов що склалися на ринку і дозволяє оцінити, наскільки важливий вплив робить кожна з п'яти сил на досліджуваний об'єкт. Дана модель дозволить визначити, на скільки приваблива досліджувана країна (країна Малайзія).


1. Факторні умови.

Існує великий резерв кваліфікованих людських ресурсів, легкий доступ до географічних територій наявність наукової та технологічної підтримки, динамічний фінансовий сектор.

Постійно оновлюються навички робочої сили авдяки підготовці, отриманої від кількість сільськогосподарських навчальних закладів, що спеціалізуються в нафтовій промисловості.

Освіта. Ця країна була колонією Великобританії і успадкувала британську систему освіти. Місцеве міське населення говорить англійською мовою, в Малайзії вона вважається мовою бізнесу. Сьогодні в цій країні розташовані філії провідних навчальних закладів світу. Відправитися на навчання до Малайзії - значить відправитися за кращою міжнародною освітою.

Інфраструктура. Довжина залізниць — понад 2 тис. км, автошляхів — понад 50 тис. км. Країна має досить великий морський торговельний флот. Головні морські порти — Порт-Келанґ, Пінанґ, Куантан. Міжнародні аеропорти — у столиці, Пінанзі, Джогор-Бару, Кота-Кінабалу.

2. Суміжні і обслуговуючі галузі.

У Малайзії існує ефективний сектор фінансових послуг, і протягом останніх п’яти років з’являються нові компанії, заводи, та новітнє обладнання для переробки пальмової олії. У Малайзії існують вільні економічні зони. Експортні промислові зони створювалися окремими штатами (наприклад, такими як Пенанг, Негрі Сембілан, Селангор, Малакка, Джохор), а не федеральним урядом. У Малайзії федеративний вид організації експортних промислових зон сприяв здоровій конкуренції між зонами різних федеральних штатів

3. Умови внутрішнього попиту.

Основними культурами, які споживаються в Малайзії: кава, какао, ананаси, перець банани, квасоля, олія пальмова, слабоалкогольні напої, рис, хліб. Рис є найголовнішою продовольчою культурою. На ринку Малайзії існують жорсткі вимоги для функціонування на ринку. На ринку є багато продавців товару, тому споживач готовий купити продукцію, який відповідає до такого критерію : ціна та якість.

4. Структура і стратегія фірми внутрішньо-галузевої конкуренції.

Країна є найбільшим у світі продуцентом олова. Його запаси були відкриті наприкінці XIX ст. і зумовили приплив європейських інвестицій до гірничодобувної промисловості. Видобувають також нафту, природний газ, кам'яне вугілля, залізну руду, мідь, боксити, золото, срібло. Головні галузі обробної промисловості: електротехнічна, нафтопереробна, металургійна, автомобільна, харчова, будівельна, хімічна. Виробляють автомобілі, сигарети, шини, цемент, електротехніку, електронні компоненти, невеликі судна, мотоцикли тощо. Малайзія — знаний у світі виробник інтегральних схем, кон диціонерів, радіо- і телеапаратури.

5. Політика держави.

Ефективною вважається діяльність уряду Малайзії щодо адаптації до міжнародних стандартів. На 2010 рік національні стандарти цієї країни вже на 86% відповідають міжнародним. Нині існують 2 організації, які були акредитовані сертифікатом ISO 9000 – це SIRIM QAS Sdn.Bhd. та AOQC Moody (Malaysia) Sdn. Bhd. Відповідно до інформації Департаменту Стандартизації (DSM) (на лютий 2001 р.) 153 компанії отримали сертифікат ISO 9001 та 1663 компанії – ISO 9002. Також потрібно зазначити, що на території Малайзії функціонують 185 лабораторій (державної і приватної форми власності), які є уповноваженими DSM тестувати продукцію. Як бачимо, інтеграційні процеси проходять впевнено за чітко визначеним напрямом політики. Спеціально прийнята в 70-ті роки, так звана нова економічна політика поставила собі за мету посилити соціальну захищеність основної, найбільш відсталої і бідної частини населення країни - самих малайців. Надання малайцям більшої частини робочих місць у містах, де до того переважали китайці та індійці. Метою нової політики було за допомогою пільг, кредитів та спеціальної допомоги допомогти малайцям адаптуватися, знайти їм робочі місця.

6. Випадок.

Так як, Малайзія є світовим виробником пальмової олії, то існує проблема в обмеженні розширення вмкористання земель, тому що, це вважається екологічно нестійким. І тому збільшується міграція робочої сили з міських плантацій до Індонезії. Проблемою є відсутність стимулів для працівників, які можуть бути у вигляді субсидій. Також існує загроза в старінні пальмових плантацій. Існують ризики збільшення викиду шкідливих речовин, результатом чого може бути скорочення плантацій вирощування пальмової олії.

Як висновок, можна сказана, за моделлю Портера країна знаходиться на стадії, спонукуваної інвестиціями. Ця стадія передбачає, що національна конкурентна перевага базується на бажанні і здатності країни та її фірм до активного інвестування. Запекла внутрішня конкуренція в конкурентоспроможних галузях змушує фірми безперервно інвестувати з тим, щоб знижувати витрати, поліпшувати якість продукції, вводити нові моделі і модернізувати процеси. Для інвестиційній стадії характерний швидкий ріст зайнятості, зарплати і факторних витрат. Економіка стає менш вразливою по відношенню до глобальних криз і коливанням курсів валют.

МОДЕЛЬ ГАВРИЛИШИНА

1. група - соціальні.

Прагнення (релігія): деражава є федеративною конституційною монархією. Мусульмани становлять 61,3% населення Малайзії, буддисти - 19,8%, християни - 9,2%, індуїсти - 6,3%, близько 1,3% практикують конфуціанство, даосизм і інші традиційні китайські релігії . Решта населення сповідує анімізм, сикхізм, інші конфесії або зовсім не відносить себе до жодної з релігій.

Охорона здоров’я: близько 5% всього бюджету, спрямованого на розвиток соціального сектору йде на охорону здоров'я. (160 місце зі 190 країн). Однією з основних проблем охорони здоров'я країни є відсутність у сільській місцевості необхідної кількості медичних центрів. Іншою проблемою є нестача висококваліфікованих фахівців.

Висока народжуваність – 23,07% (18,7 на 1000 народжених)

Низька смертність – 5,06% (4,5 на 1000 народжених)

Дитяча смертність (поступово зменшується) – 6,6 на 1000 народжених живими

Середня тривалість життя чоловіків – 69,5 років

Середня тривалість життя жінок – 75,1 років

33% малайців – молодші 15 років

4,5% - старші 60 років

На 100 чол припадає 98 жінок.

Робота:

У 2010 р. чисельність працюючих у країні налічувала 10,49 млн. осіб, з них:

у сільському господарстві – 15% переважно малайці мусульмани);

у промисловості – 36% (китайці);

у сфері послуг – 49%;

Освіта: Шкільна система освіти побудована за британською системою: початкова школа (1-6 класи) та середня школа (7-11 класи). Після школи студенти вступають до вищих навчальних закладів: в коледжі та ВНЗ, які пропонують безліч навчальних програм. Діти з мусульманських сімей у школі обов’язково вивчають основи ісламу. У Малайзії діють 10 державних університетів. Загальна писемність країни становить 83%.

2. група – економічні:

Ресурси: До природних визначних пам’яток країни належать чудові піщані пляжі, тепле море, екваторіальний клімат. У Малайзії існують національні парки (площею 38 млн. га), в яких представлений тваринний і рослинний світ джунглів (найвідоміші — «Таман Негара» (площа 4300 км2), що був заснований британцями у 1938 р., «Бако», «Темплер» таін.).

Природні національні парки розташувалися і на островах з чудовими кораловими рифами і фауною.

Інвестиції: У 2014 році в Малайзію тривав приплив іноземного капіталу, основною причиною якого був сприятливий інвестиційний клімат в країні та перспективи зростання національної економіки. Протягом року інвестиційна діяльність була досить активною, хоча і дещо більш поміркованою в порівнянні з 2013 роком. Зростання приватних (в т.ч. закордонних) інвестицій склав 13.6% (2013 р - 21.9%) і склав порядку 148.4 млрд. Інвестування грошових коштів за кордон здійснювалося в основному приватними компаніями і було спрямоване в сферу послуг і нафтогазовий сектор країн Південно-Східної Азії, відображаючи поглиблення регіональної економічної інтеграції. Найбільш привабливими з точки зору інвестицій галузями є електронна і хімічна промисловість, а найбільшими країнами-інвесторами - Голландія і Німеччина. За підсумками 2014 за оцінкою експертів The Economic Group, Малайзія займає в Азії 6-е місце за привабливістю інвестиційного клімату, а за оцінками Світового банку 8-е місце за рівнем конкурентоспроможності економіки (2012 р - 14), 19-е місце - за умовами ведення бізнесу, 16-е місце - за термінами отримання дозволів на будівництво.

ВВП на душу населення: 2010 рік – 9 390 $,

2011 рік – 9 500 $,

2012 рік – 9 700 $,

2013 рік– 10 398 $,

2014 – 10 073 $.

Капіталомісткість: 5,2%.

3. група – політичні

Характер влади: у Малайзії всім управляє султан. Це єдина держава з виборної конституційної монархією. Прийнята в 1963 р. Конституція поєднує ідеї західної демократії і принципи забезпечення особливих прав корінного населення країни. Вона гарантує законні права всіх національностей, у тому числі основні політичні права та свободи, право розмовляти рідною мовою, сповідувати свою релігію, дотримуватися звичаїв і культурних традицій своєю нації.

Звільнення від соціальної нерівності: 85% жінок мають вищу освіту. Жінки можуть бути суддями, але їм заборонено розглядати справи про розлучення або моральні проступки.

Мілітаризація економіки:

призивний вік – 18 років;

Витрати 5,4 млн. дол.

1,4% ВВП спрямовані на збройні сили (69 місце по витратах на військові сили).

1. індекс людського розвитку – 62 місце зі 160 країн (0,773)

2. індекс освіти – 80 місце зі 186 країн (0,671)

3. індекс економічної свободи – 31 місце зі 178 країн(70,8)

4. індекс конкурентоспроможності – 18 місце зі 140 країн (5,23)

5. індекс суспільства знань – 48 місце 148 країн (6,10)

6. індекс гендерної рівності – 39 місце зі 165 країн (0,210).


Мальдіви(Гураль Марти)

Характеристика Мальдів

1.Типологія Мальдівської республіки

1.1.За площею:мікродержава-300 км2

1.2.За чисельністю населення:дрібна країна-345023 осіб

1.3.За формою правління:президентська республіка

1.4.За формою державного устрою: унітарна країна

1.5.За ідеологічною орієнтацією:клерикальна держава(мусульманська)

1.6.За формою державного режиму:демократична

1.7.За політичною структурою:багатопартійна

1.8.За рівнем розвитку науки і техніки: відстала за науково-технічним розвитком

1.9.За рівнем соціально-економічного розвитку:

1.9.1 ВВП-1.944 мільярд. дол.

ВВП(на душу населення)-8,800 дол.

Зовнішній борг-943 млн. дол.

1.9.2Індекс розвитку-0,68

1.9.3Структура економіки

Сільське господарство: розвинене рибальство (його вважають основою економіки), птахівництво. Добувають перлини, корали, мушлі. Вирощують кокосову пальму, хлібне дерево, банани, манго, маніок, батат, ямс, просо, рис, цибулю, перець. Промисловість:промислові підприємства зайняті передусім переробкою сільськогосподарської сировини та виловленої риби. Виготовляють також одяг, риболовецькі сіті, електронні компоненти. Поширеною є змішана форма власності за участю мальдівського державного та іноземного приватного капіталу.

1.9.4Самозабезпеченість країни продуктами харчування:

це країна,яка має один із найвищих рівнів народжуваності,тому країна не в змозі цілком самозабезпечитись продуктами харчування.

1.9.5Рівень стабільності політичної складової:

у серпні 2008 року Мальдіви ухвалили нову конституцію, згідно з якою президент республіки обиратиметься всенародним голосуванням. Раніше главу держави обирали депутати Народного меджлісу (парламенту) таємним голосуванням, а після вибір парламентаріїв схвалювався всенародним референдумом. Політичні реформи ініціював президент Гайюм.

2 Класифікація за “ромбом Портера”

2.1Параметри факторів виробництва

Мальдіви має один з найвищих рівнів народжуваності у світі. Результатом є те, що багато острови стали перенаселені. Таким чином, країна стає все менш самодостатніми з кожним днем. Станом на квітень 2008 року, більш ніж 70000 іноземних працівників живуть в країні, а інший 33000 незаконних іммігрантів, підводить підсумок більш ніж однієї третини мальдівске населення. Вони складаються головним чином з людей з сусідніх країн Південної Азії в Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш та Непалі. Визначення: у віці 15 років і старше можуть читати й писати. Країна забезпечина такими ресурсами:кокосову пальму, хлібне дерево, банани, манго, маніок, батат, ямс, просо, рис, цибулю, перець. Країна не в змозі прогодувати своє населення. Сільське господарство і виробництво як і раніше грати меншу роль в економіці, стримується браком родючих земель і браку місцевій робочій силі. Більшість продуктів харчування доводиться імпортувати. Промисловості, яка в основному складається з швейне виробництво, суднобудування, і ремеслами, припадає близько 7% ВВП.

2.2Споріднені і підтримуючі галузі

Країна є важливим експортером суден, що перевозять товари між Європою, Близьким Сходом і Далекого Сходу, туризм є найважливішою галуззю в Мальдівах (туристичний сектор постійно вносить більше 33% ВВП) і торгівля морськими продуктами (сектор рибальства є найбільшим експортним сектором на Мальдівах і найбільшим джерелом зайнятості) попереду. Розвиток туризму секторі дала потужний стимул для молодого традиційні країни надомних такі, як ткацтво, лаки роботи, ремісничі і кокосова мотузка рішень. Нові галузі, які виникли після включити друк, виробництво Труби ПВХ, цегляний рішень, морські ремонтом двигунів, розливу газованої води та одягу виробництва.

2.3 Роль уряду

Стратегічний план дій уряду на 2013 рік передбачав здійснення реформ в таких структурах як:забезпечення доступного житла для кожного громадянина,підвищення рівня освіти,а саме вищої,покращення транспортних послуг,підвищення якості медичного обслуговування. Уряд також сприяє розвитку приватного сектора,забезпечуючи всі необхідні умови для легкості ведення бізнесу; в 2015 році Мальдіви зайняли 128 позицію по легкості ведення бізнесу. Високий рівень легкості ведення бізнесу означає, що держава забезпечує середовище для сприятливої роботи місцевої фірми.

2.4 Випадок

Територія країни складається з коралових островів, які розташовано в Індійському океані на 700 км на захід від Шрі-Ланки на вершинах давніх вулканів, які вкрито океанічними водами. При такому розташуванні і кліматі частим є явище цунамі. Країна за такого випадку несе великі втрати.

Етапи конкурентного росту країн за Портером

Мальдіви знаходяться на першому етапі конкурентного росту:спонукувана факторами. Основна галузь,яку може розвивати країна- сільське господарство. Країна зацікавлена в імпорті капіталу. На цій стадії присутній непрямий експорт товарів,послуг,капіталів,інвестицій.

3. Модель Солоу

3.1Приріст населення Мальдів за 40 років:

111.PNG


Згідно даних(рис.1) приріст населення спадає у 2015 році,що свідчить про зростання обсягу виробництва у розрахунку на одного робітника. На протязі 15 років приріст населення зріс,що дозволяє обґрунтувати зростаючу прірву між багатими і бідними особами.

22.PNG

Рис.1.Приріст населення

Найбільший приріст населення спостерігався у 1985-1990 роках і сягнув 7,02, в ці роки спостерігались найнижчий рівень ВВП.

3.2Для визначення розподілу продукту на інвестиції та споживання необхідно дослідити приріст норми заощаджень.

33.PNG

Згідно моделі Солоу зменшення норми заощаджень, відбувається зниження капіталоозброєності робітника у стані збалансованого спадання і спостерігається низька продуктивність.

Отже,країні необхідно забезпечити приріст населення з вищою освітою з вищими темпами ніж приріст ЕАН.

4.Показники ефективності національної економіки згідно моделі Богдана Гаврилишина

4.Соціальна складова

4.1.1прагнення: Мальдіви це є країна із клерикальною ідеологічною орієнтацією. Іслам на Мальдівах є державною релігією. Згідно з Конституцією Мальдів, громадянами цієї країни можуть бути тільки мусульмани. До XII століття на Мальдівах був поширений буддизм. Перші мусульманські проповідники з'явилися в 1153 році. Сьогодні практично все корінне населення островів складають мусульмани-суніти.У законодавстві Мальдів високо вплив традиційного ісламського права (шаріату). Президент Мальдів втілює собою верховну владу, що захищається і освітлену шаріатом . Всі діти вчать арабський алфавіт, для того, щоб у майбутньому вони змогли читати Коран.

4.1.2здійснення: порівняно із попереднім роком приріст населення спадає. У країні висока, до 98%, грамотність, так як з 1960 р. введено обов’язкова англійська середня освіта. Мальдіви добилася великих успіхів у сфері початкової і середньої освіти, з 100% заявки на участь у початковій школі (класи з 1 по 7) з 2002 року. Набір учнів в середні школи також значно покращився, причому близько 80% прогресуючих до середнього рівня. Середні школи (класи з 8 по 10) розташовані на 138 островах. Уряд має намір зробити 10-річну освіту доступною для всіх до 2010 року. Лише незначний відсоток дітей кидають школу з кваліфікацією, а "звичайний рівень" Pass курси (після закінчення 10 класу), є низькими для тих, хто вважають за краще здавати іспит. Доступ до вищої середньої школи (класи 11 і 12) є обмеженим, як школи перебувають лише на 14 островах (станом на середину 2007 року). Доступ до вищої освіти є більш обмеженим. Якщо для початкової та середньої шкіл не існує дискримінації за ознакою статі, для середньої і вищої освіти є ухил на користь хлопчиків.

4.1.2.3 взаємовідносини: В країні спостерігається значний розрив між бідними і багатими. Середня заробітна плата становить 580 дол.,на цю зарплату живуть більшість мешканців цієї країни,яка не покриває місячні витрати громадян. Харчування в середньому за місяць становить 80 дол.,громадський транспорт 27 дол.,оренда квартири-690 дол,комунальні послуги-143,83 дол..В сумі це становить 940 дол.,що свідчить про низький рівень життя населення,а саме його якість,заробітна плата покриває лише половину необхідних витрат.

4.2Економічна складова

4.2.1Ресурси

Вирощують кокосову пальму, хлібне дерево, банани, манго, маніок, батат, ямс, просо, рис, цибулю, перець. Країна не в змозі прогодувати своє населення. Сільське господарство і виробництво як і раніше грати меншу роль в економіці, стримується браком родючих земель і браку місцевій робочій силі. Більшість продуктів харчування доводиться імпортувати. Промисловості, яка в основному складається з швейне виробництво, суднобудування, і ремеслами, припадає близько 7% ВВП. Розвиток туризму секторі дала потужний стимул для молодого традиційні країни надомних такі, як мат ткацтво, лаки роботи, ремісничі і кокосова мотузка рішень. Нові галузі, які виникли після включити друк, виробництво Труби ПВХ, цегляний рішень, морські ремонтом двигунів, розливу газованої води та одягу виробництва. Рибальство вважається основою економіки. Добувають перлини, корали, мушлі. Промислові підприємства зайняті передусім і переробкою сільськогосподарської сировини та виловленої риби. Виготовляють також одяг, риболовецькі сіті, електронні компоненти. Поширеною є змішана форма власності за участю мальдівського державного та іноземного приватного капіталу. Надання послуг морського транспорту є одним із найважливіших напрямів економічної діяльності країни. Місцевий транспорт - парусні та невеликі моторні судна. Головний морський порт - Мале. Мальдіви сполучені авіалініями з низкою європейських та азійських країн. Міжнародний аеропорт Хулуле (атол Мале).

4.2.2Зовнішноьоекономічна діяльність

Основні експортні товари - "мальдівська риба" (просолений в'ялений тунець, 97% вартості експорту), текстильні вироби, електронні компоненти, копра. Завдяки реекспортові країна щорічно одержує близько 10 млн $ США. Імпортують переважно нафтопродукти, продовольство та споживчі товари. Країна має значну зовнішню заборгованість. Міжнародний туризм - важливе джерело надходження валюти.

4.2.3 Інвестиції

В основному інвестиції як і внутрішні твк і зовнішні спрямовані на туризм.Головні зовнішньоторговельні партнери - Таїланд, США, Шрі-Ланка. Світовий банк виділив близько $ 19 млн. для розвитку системи освіти з 2000-2007. Він планує здійснити ще 5 млн. дол. на розвиток системи освіти в 2009 році. Світовий банк визначив підготовки вчителів, а нагальна необхідність як країна як і раніше, значною мірою спирається на іноземні викладачі, а також оновлення навчальних програм і матеріалів. За 2000-2006 роки, Азіатський банк розвитку (АБР), здійсненого 7 млн. дол. США для підтримки після шкільного розвитку освіти на Мальдівських островах. АБР виділив 6,5 млн. дол. США для роботи над навичкам 2004-2009.

4.3Політична складова

Політика в Мальдіви проходить в рамках президентською республікою, в якій президент є главою уряду. Президент є главою виконавчої влади і призначає кабінет, який затверджується парламентом. Президент призначається на п'ятирічний термін таємним голосуванням у меджлісі (парламенті), призначення якого підтверджена в ході національного референдуму. Конституція забороняє не-мусульман від голосування. Однопалатний Меджліс Мальдіви складається з п'ятдесяти членів, що виступає на п'ять років. Два члени від кожного атолу обираються прямим голосуванням. Вісім призначаються президентом, який є головним маршрутом, через яку жінки вступають у парламенті. Незважаючи на перехід від монархії до республіки, сучасні політичні структури показує спадкоємність з феодального минулого, в яких влада розподіляється між кількома родинами у верхній частині соціальної структури. Явка на вибори у 2006 році в середньому становила 30%,що свідчить про недовіру до влади громадян.


Руанда (Сімонова Анастасія)

1. Загальна характеристика Руанди

1.За площею : середня країна площа 26338 км²

2.За чисельністю населення : невелика країна (1,5 млн. – 20 млн.)- 11,78 млн.осіб

3.За формою правління: президентська республіка

4.За формою державного устрою: республіка

’’’5.За політичною структурою: багатопартійна

Руанда - аграрна країна, приблизно 90% населення якої зайняте в сільському господарстві. Це країна Африки з найбільшою щільністю населення, не має виходу до моря, а природні ресурси та промисловість обмежені.

Товари експорту — кава, чай, шкірсировина. Частка кави в експортних надходженнях зазвичай перевищує 50%. Близько 80% імпортно-експортних операцій здійснюється через кенійський порт Момбасаабо територію Уганди. У 1993 вартість експорту склала 68 млн доларів США, імпорту - 268 млн. До головних торговельних партнерів належать Бельгія та інші країни ЄС, а також Японія іСША.

Гроші. Руандийский франк (міжнародне позначення -RWF, у країні -RF), рівний 100сантимам. Дійові банкноти: 100, 500, 1000 і 5000 франків. Монети: 1, 2, 5, 10, 20 і 50 франків.

2. Ромб Портера

’’Факторні умови:

Одне з головних досягнень держави — галузь освіти. Сьогодні 96% дітей ходять до школи. Інформатику вивчають з початкових класів. Це стало можливим завдяки впровадженню спеціальної програми, що отримала назву “Кожній дитині по комп‘ютеру”. У 2012 році 2,3 млн учнів ділили 115 тисяч комп‘ютерів.

Руанда вірить, що освічена молодь забезпечить їй краще майбутнє. 70% населення становлять молоді люди, яким ще не виповнилося 25 років. Від них залежить розвиток галузі послуг, інвестиції в яку збільшились з 583 млн євро у 2012 році до 1 млрд торік.

1.1..PNG

Цей графік показує тенденцію росту частки прямих іноземних інвестицій у ВВП Руанди, що склалоу 2013 році 1,47%. Що демонструє притік інвестицій у промисловість Руанди, яка має видимий економічний ріст та привабливість для закордонних інвесторів також у НДДКР.

Серйозні інвестиції країна спрямовує як на вдосконалення туристичної інфраструктури, а й у охорону свого багатого тваринного розмаїття, підтримку та розвитку національних парків. У результаті престижної міжнародній туристичній виставки ITB, що відбулася у Берліні, стенд Руанди був названий кращим серед інших африканських країн.

2.2..PNG

Валові внутрішні заощадження (% від ВВП) в Руанді Останнє вимірюється в 10,69 в 2014 році, за даними Світового банку. Валові внутрішні заощадження розраховуються як ВВП менше витрат на кінцеве споживання (загального споживання).


3.3..PNG

Інфраструктура. Транспортна система Руанди переважним чином складається з автодоріг, з яких мощеними є лише деякі між столицею Кігалі та більшістю важливих міст та містечок. Руанда також сполучена дорогами з іншими східноафриканськими країнами, через які проходить більша частина товарообміну. Існує міжнародний аеропорт у Кігалі; транспортний зв'язок між портовими містами озера Ківу обмежений. З 1994 року урядом було вкладено значні інвестиції в галузь транспортної інфраструктури з допомогоюЄС, Китаю, Японії та інших країн.

’’Політика держави

Глава держави - президент, що обирається на 7-річний термін (можливий другий термін поспіль). З квітня 2000 - президент Поль Кагаме, у вересні 2010 року обраний на другий термін.

Парламент - двопалатний. Сенат - 26 місць (12 - обираються місцевими радами, 8 - призначаються президентом, 4 - форумом політичних організацій, 2 - від вищих навчальних закладів), термін повноважень - 8 років. Палата депутатів - 80 місць (53 обираються населенням, 24 жінки обираються місцевими радами, 3 від молоді та інвалідів); термін повноважень 5 років.

Найбільші політичні партії:

- Руандійський патріотичний фронт - 42 депутати (партія президента Кагаме)

- Соціал-демократична партія - 7 депутатів

- Ліберальна партія - 4 депутати.


4.4..PNG
5.5..PNG

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Руанді 7890000000 доларів США в 2014 році. Значення ВВП Руанди представляє 0,01 відсотка від світової економіки. ВВП в Руанді у середньому 1920000000 дол з 1960 до 2014 року, досягнувши самого високого рівня 7890000000 дол в 2014 році і рекордно низького рівня в 120000000 дол в 1961 р ВВП в Руанді, повідомляє Світовий банк.

Згідно концепції Портера ВВП на душу населення дозволяє визначити індекс глобалізації конкурентоспроможності країни залежно від стадії життєвого циклу. За даними на рис.1.3 знаходиться на стадії ,спонукуваній багатсвом (ВВП на душу населення 695,69 дол. США).

3. Модель Солоу

’’Природний приріст

Значення смертності, (на 1000 чоловік) в Руанді 7,06 в 2013 р. Протягом останніх 53 років цей показник досяг максимального значення 39,97 в 1992 році і мінімальне значення 7,06 в 2013 році.

Визначення: Загальний коефіцієнт смертності вказує на кількість смертей, що відбуваються протягом року, на 1000 населення оцінками, в середині року. Віднімаючи сирої смертність від сирої народжуваності забезпечує швидкість природного приросту, який дорівнює швидкості зміни чисельності населення в відсутність міграції.

6.6..PNG

’’Економічний прогрес

За 20 років Руанда, колись напівзруйнована, виснажена країна, зробила дивовижний крок уперед. У 1994-му під час геноциду було винищено 800 тисяч її громадян, й економіка ледве “дихала”.

Сьогодні в Руанді мешкає 11 млн людей, ВВП на душу населення зріс у 5 разів. Показник тих, хто живе за межею бідності, зменшився на 25%.

На цьому держава не має наміру зупинятись й до 2020 року планує стати країною середнього класу, в якій економіка спиратиметься передовсім на галузь послуг, не лише сільського господарства.

У 2013-му економіка Руанди зросла на 4,6%, цей результат виявився трохи гіршим за попередній рік — у 2012-му зростання склало 7,3%. Прогрес Руанди спирається на міжнародну допомогу, частка якої в бюджеті сягає 40%. Річний ВВП на душу населення — 505 євро. 45% людей досі живуть за межею бідності.

Країна поставила перед собою мету — збільшення експорту своєї сировини та промислових товарів. Щоправда, спершу їй, аби втілити в життя цей проект, необхідно покращити стан своєї інфраструктури та розвинути енергетичну галузь, полегшити умови доступу до неї споживача.

Водночас, окрім слабких сторін, Руанда має й сильні. Руанда – аграрна країна. За оцінками ПРООН, за рівнем економічного розвитку Руанда перебуває в161-м місці з 177 класифікованих країн. 60% населення живуть менш, ніж 1 долар США щодня, 35% дорослого населення - неписьменні. Основу її становить сільському господарстві, що спеціалізується з виробництва експортних культур, і навіть первинна обробка сільськогосподарської сировини. У галузі працює близько 90% активного населення.

Близько 44% країни придатні для землеробства, 44% – для випасу худоби та дванадцяти% зайнято лісовими масивами. Домінуємотижное землеробствопереложного типу. Основні продовольчі культури – банани, батат, сорго, маніок, бобові, арахіс і кукурудза. Головні експортні культури – кави сорту «арабіка», чай іпиретрум.

У промисловості найбільше значення має тут гірничодобувна галузь (олово, вольфрам,танталит, берилій, золото). Основні види мінерального сировини, йде експорту, –касситерит (олов'яна руда),вольфрамит,колумбитотанталит. Уоз.Киву на глибинах більш 270 метрів за розчиненому стані зосереджені промислові запаси вуглекислого газу та метану.

Є низка ГЕС і ТЕС малої потужності (у своїй більш 20% споживання електроенергії покривається з допомогою імпорту). Діють нечисленні невеликі підприємства з виробництва цукру. Невеликі підприємства з обробці кави, чаю, тютюну перебувають у основному столиці.

- Безробітництво охоплює понад 1 млн. людей. Близько 60% населення живе поза межею бідності.Частка сільського господарства за ВВП – 41,5%, промисловості – 22%, сфери послуг – 36,5%.

Серед завдань, які країною основних проблем – дефіцит торгового балансу (експорт – близько 135 млн. дол. США., імпорт – близько 390 млн. дол. США), незбалансованість державного бюджету за доходами і видатках, невеличкий обсяг інвестицій (менш 8% від ВВП). Одночасно сукупний обсяг зовнішньої допомоги перевищує 0,5 млрд. доларів (провідні донори – Світовий банк, Євросоюз, Африканський банк розвитку; лише на рівні двостороннього партнерства лідирують Великобританія, США, Швеція, Бельгія та).

Експорт кави (30-33тис.т.), чай (7-8тис.т.), сировину, і навіть бавовну і хінне дерево. Частка каву у експортних надходженнях зазвичай перевищує 50%. Обсяг експорту — 135 млн. дол. (2006 р.). Основні статті експорту — кави (70% експортних доходів), чай (10%), мінеральну сировину (10—15%). Основні торгові партнери — Індонезія, Німеччина, Кенія, Бельгія, ПАР.


7.7..PNG

Продукція агропромислового сектора забезпечує більш 80% вартості експорту. Провідна галузь сільського господарства – землеробство.Обрабативается 1,25млн.га (близько 42% країни). Традиційні продовольчі культури: сорго, батат, маніоку, кукурудза, картопля, банани. Тваринництво –пастбищное (близько двох млн. голів). Висока чисельність поголів'я худоби заважає розвитку тваринництва і призводить до надмірногостравливанию пасовищ. Рибальство і рибництво розвинені слабко. Весь улов риби надходить на внутрішній ринок.

Банки та обмін валюти. Обмін без ризику мати справу з шахрайством, можна здійснити, лише у банку Руанди. Кредитні картки, і туристичні чеки мало використовуються, лише всю готівку.

Національний банк Руанди здійснює емісію національної грошової одиниці,руандийского франка. У 1967 створили Банк розвитку Руанди.

Зовнішньоекономічні зв'язки. Після приєднання до ГАТТ 1 січн.1966г. Руанда з 22 травня 1996 р. дійсних членів СОТ. Статус найменш розвиненою країни дозволяє їй користуватися спеціальним режимом, сприятливішим, чому він, який надано іншим країнам, зокрема, тривалішим перехідним періодам і менше обтяжливими зобов'язаннями.

Руанда дійсних членів Спільного ринку країн Східної та Південної Африки, Економічного співтовариства країнах Центральної Африки, Економічного співтовариства країн ВеликихОзер, Форуму стимулювання регіональної інтеграції, Організації облаштування й розвиткуБассейна річкиКажера, Африканського Союзу, і Африканського економічного співтовариства. З економічного погляду активної діяльністю займаються лише дві з цих регіональних структур: Загальний ринок країн Східної та Південної Африки і Форум стимулювання регіональної інтеграції.

Туніс(Терещенко Анастасія)

1. Загальна характеристика Тунісу

1. За площею: середня -163 610 км2

2. За чисельністю населення: не велика – 10,89 млн осіб

3. За формою правління: президентська Республіка

4. За формою державного устрою: унітарна держава

5. За ідеологічною орієнтацією: крелікалізм

6. За формою державного режиму: авторитаризм

7. За політичною структурою: однопартійна

8. За рівнем розвитку науки і техніки: Країни з нерозвинутими наукою і технікою.

9. За рівнем соціально-економічного розвитку: належить до групи країн що розвиваються, з рівнем доходів на душу населення вище за середній, середнім рівнем зовнішнього боргу та відносно відкритою економікою світовому ринку.

10. За підходом МВФ: держава з ринковою економікою і низьким рівнем економічного розвитку

11. За підходом В.Вольським: Країна орієнтованого «пристосовницього розвитку» капіталізму

12. За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою не є значно важливими для України.

13. За підходом Зіміна: аграрно-сировинна країна, що розвивається

14. За підходом Максаковського, Дронова,Рома: країна , що розвивається

15. За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: мусульманська країна Північної Африки , що розвивається.

16. За підходом Болотіна, Шеніса: проміжний «ешелон»- «верхня середня» , аграрно-сировинна країна, одна з найбільш розвинених у Африці. Основні галузі промисловості: нафтодобувна та нафтопереробна, хімічна, гірничо-металургійна, харчова, текстильна, цементна.

2. Ромб Портера

Освіта

Освіті надається надзвичайно велике значення, на неї витрачається 6% ВНП. Базова освіта є обов’язковою для хлопчиків та дівчат у віці від 6-ти до 16-ти років з 1991-го року. Особливо великий пріоритет – у вивченні мови. Змалку діти вчаться розмовляти туніською арабською мовою. Коли діти ідуть до школи у п’ятирічному віці, вони вивчають Класичну Арабську мову. З восьми років вони вивчають французьку, а – десяти років - англійську мови.У Тунісі є “162 заклади вищої освіти, серед яких 22 Вищі Інститути Технічної Освіти (ISET), і 6 Вищих Інститутів Педагогічної Освіти (ISFM).” Свідома політика популяризації вищої освіти призвела до підвищення рівня грамотності і проклала шлях до освіти “що триває все життя”.

Релігія Сьогодні туніський уряд приймає на себе роль захисника ісламської віри у країні. Таку ж роль він виконує і щодо невеликих християнських та єврейських меншин, чиї права на свободу віросповідання та релігійну практику у Тунісі гарантуються законом.

Крім сотень мечетей, для людей що сповідують іслам, на території країни існує кілька визнаних на міжнародному рівні центрів вивчення та дослідження релігії. Система народної освіти прищеплює молодшим поколінням цінності толерантності, миролюбності та помірності, що є притаманними ісламу. Конституція та закони країни не дозволяють створення партій на основі релігії.

Природні ресурси

Щодо природних ресурсів та географічного положення, країна розташована на перетині двох кліматичних зон - Середземноморської і Сахарской. У Тунісі переважає помірний м'який клімат, на більшій частині - субтропічний середземноморський, далі на південь він стає більш жарким і сухим, на півдні країни клімат - тропічний пустельний. Рельєф переважно рівнинно-горбистий. Населення країни складає близько 9380400 чоловік. Середня щільність населення близько 57 чоловік на кв. км.Щільність закономірно збільшується з півдня на північ. Тунісці (араби Тунісу) складають 98% населення, 1% - європейці. Суніти становлять 98% населення (іслам є державною релігією), християни - 1%, іудеї - 1%. Рівень народжуваності (на 1000 чоловік) - 21,52. Рівень смертності (на 1000 чоловік) - 4,98 (рівень дитячої смертності - 32,3 смертельних результату на 1000 новонароджених).

Середня тривалість життя: 69 років - чоловіки, 72 роки - жінки. Міське населення становить 54%. Чоловіків більше, ніж жінок. Найбільші міста - Туніс (880000 чоловік), Сфакс (500000 чоловік), Сус (83500 осіб), Бізерта (94500 осіб). Туніс - аграрна, країна, що розвивається, але він входить до числа найбільш розвинених країн Африки. Частка промисловості в загальному господарстві - 23,5%, сільського господарства - 17,8%. Основні галузі промисловості: нафтопереробна, гірничодобувна (6,4%), особливо розробка фосфатів і залізної руди, текстильна, взуттєва промисловість, харчова, виробництво напоїв, хімічна, особливо виробництво мінеральних добрив,чорна металургія, машинобудування. Виробництво електроенергії - 5,5 млрд. кВт / ч. Головний центр промисловості - місто Туніс (тут розвинені харчова промисловість - 50%, хімічна, кольорова металургія, машинобудування - по 10%). Поруч з ним знаходиться теплова електростанція.

У Тунісі виробляють оливки, зерно (пшениця, ячмінь), молочні продукти, томати, цитрусові, яловичину,цукровий буряк, фініки, мигдаль, виноград, рибу, технічні культури. Найбільш розвинутий сільськогосподарський район країни - північний схід. Найменш розвинений субрегіон - південний (там переважає м'ясо-вовняного кочове і напівкочове пасовищне тваринництво - розведення овець, кіз, верблюдів).

Загальна протяжність залізниць - 2.194 км, автодоріг - 28.913 км (з покриттям - 18.226 км, без покриття - 4.874 км), нафтопроводів - 883 км, газопроводів - 742 км. Найбільші порти і гавані - Бізерта, Ла Гулетт, Сфакс, Туніс, Зарзісе, Габес, Сус, Сехіра. У Тунісі всього 32 аеродромів, з них 15 з покриттям. [6]

Розвиток туніської економіки

За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП — $ 21,3 млрд. Темп зростання ВВП — 5%. ВВП на душу населення — $2283. Прямі закордонні інвестиції — $ 0,577 млрд. Імпорт — $ 9,6 млрд. (г.ч. Франція — 27%; Італія — 19,5%; Німеччина — 12,3%; Іспанія — 4,3%; Бельгія — 3,8%). Експорт — $ 9 млрд. (г.ч. Франція −27%; Італія — 21,4%; Німеччина — 15,1%; Бельгія — 6,4%; Лівія — 4%). Основні статті імпорту — машини і обладнання, сира і перероблена нафта, продовольчі товари, транспортні засоби, деревина, а також бавовна-сирець і бавовняна пряжа. Експортують текстильні товари і шкіру, хімічні і супутні товари, машини і транспортне обладнання, сільськогосподарські продукти і продовольчі товари, мінеральну сировину, паливо і мастильні матеріали. Важливі статті експорту — фосфорити і продукти їх переробки, оливкова олія, вино, свинець, залізо і сталь.[7]Тер1.PNG

Розвиток туніської економіки залежить від експорту нафти і мінеральної сировини, зростання обробних галузей, розвитку туризму і надходжень з-за кордону. Внутрішній валовий продукт (ВВП) Туніса в 1997 становив 18,7 млрд дол., а у 2000 — понад 21 млрд дол США. У останні роки неухильно збільшувався прибуток на душу населення, з 1956 по 2000 він зріс з 300 до 2283 дол. У 1994 в економіці Туніса було зайнято 2,8 млн чоловік, бл. 77% з них чоловіки. Приблизно 22% трудових ресурсів було зосереджено в сільському господарстві, 20% — в обробній промисловості, 29% — в сфері послуг, 14% — в торгівлі, ресторанному і готельному бізнесі і 13% — в сфері будівництва.


Тер2.PNG


Зазвичай оливкова олія- корисний продукт харчування,який асоціюється з Італією та Іспанією, трохи рідше з Грецією. Та справжнім відкриттям для багатьох любителів якісного оливкової олії стає той факт, що на четвертому місці в світі за виробництвом оливок і олії з них знаходиться африканська держава Туніс.

Секрет Тунісу полягає не стільки у високій врожайності місцевих олив, які дають найкращі плоди для виробництва олії. Туніське оливкова олія є справжнім еліксиром здоров’я, оскільки поєднує в собі максим корисних властивостей, які характеризують цей продукт, завдяки найкращому поєднанню кліматичних умов.

Туризм

Туризм є ще одним важливим джерелом доходів із-за кордону, його частка становить приблизно 20 відсотків від надходжень вільноконвертованої валюти, до того ж, це одна з важливих сфер зайнятості населення. У 2006-му році Туніс відвідали 6,5 мільйонів туристів, в основному з Європи та Північної Африки. Наплив туристів є поштовхом для економіки, у той же час, велика кількість іммігрантів (близько 1-го мільйон-а) також має значний позитивний вплив. На протязі останніх п’яти років грошові перекази з-за кордону становили в середньому 1,61 мільйона динарів (близько 1,21 мільйона доларів) на рік, або приблизно 5 відсотків ВВП Тунісу, що дорівнює одній четвертій доходів країни у іноземній валюті.

Щодо основних тенденцій розвитку туризму в країні, то провідні позиції належать пляжному туризму. Близько 90% всіх відпочиваючих проводять час на середземноморських пляжах. В’їзний туризм Тунісу залежить від європейського ринку. З європейських країн сюди приїжджає близько 80% туристів. Основними туроутворюючими країнами для Тунісу є Німеччина, Франція, Великобританія.

Уряд Тунісу починає займати все більш активну позицію щодо дотримання та інформування населення про права інтелектуальної власності (IPR). Нещодавно у Тунісі було прийнято закон про право інтелектуальної власності спямований на дотримання мінімальних стандартів СОТ (Аспекти Інтелектуальної Власності що стосуються торгівлі, TRIPS). Також ведеться постійна спільна робота між урядами Сполучених Штатів та Тунісу для підвищення рівня обізнаності населення щодо цих прав.

Інфраструктура Тунісу

У Тунісу досить добре розвинена інфраструктура, яка включає шість торгових морських портів та шість міжнародних аеропортів. У квітні 2004-го року було оголошено початок підготовчого етапу до створення сьомого аеропорту поблизу узбережжя біля міста Інфідха. У травні 2007-го року компанія Turkish Group виграла тендер на проект побудови і використання аеропорту на правах концессії на період у 40 років з поступовим збільшенням пасажиропотоку до 30-ти мільйонів пасажирів у рік. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у липні 2007-го року. Також очікується проведення тендеру на будівництво глибоководного порту у тому ж районі.

Середній річний дохід на душу населення у Тунісі доходить до трьох тисяч доларів США. Мінімальна місячна заробітна плата встановлена законом за 48-ми годинного робочого тижня нещодавно була піднята до рівня приблизно 180-ти доларів. У 2006-му році зростання ВВП становило 5,2%, але рівень інфляції піднявся до 4,5%, порівняно з 2% у попередньому році. За офіційними даними, рівень безробіття становить близько 14%, але вважається що в деяких регіонах цей показник набагато вищий. Незважаючи на низький ріст чисельності населення на даний час, сфера вищої освіти та ринок праці відчувають вплив демографічного піку.

Згідно концепції Портера можна побачити, що Туніс є країною , що розвивається. Ціль Тунісу - підняти рівень доходів на душу населення до середнього показника країн що розвиваються - передбачає середній рівень зростання на 6-7% замість 4-5%. Туніс інвестував значні кошти у освіту і кількість студентів зарахованих в університети підстрибнула з 41-ї тисячі у 1986-му році до більш ніж 360-ти тисяч. Забезпечення цих високоосвічених людей роботою – одне з головних завдань уряду Тунісу.

1. Модель Солоу

Природній приріст

Природний приріст населення в Тунісі утримується на середньому рівні в регіоні (2,4 % на рік). Високий природний приріст населення зумовлений переважно зниженням смертності (особливо дитячої), що пов'язано з розвитком охорони здоров'я. У регіоні зростає кількість дітей і підлітків (до 14 років), які становлять майже 37 % населення, літні особи (понад 65 років) — 4 % . У статевій структурі населення переважають чоловіки (50,6 %), що типово для всіх арабських країн.

Істотний вплив на міграцію населення мають чинники, пов'язані з нерівномірністю соціально-економічного і господарсько-культурного розвитку окремих країн. Промислові райони приймають емігрантів з сусідніх країн, які шукають роботу.

Тер3.PNG


Економічний прогрес

Туніс має не досить рівний розподіл національного багатства. Індекс Джині вимірює ступінь, в якій розподіл доходів або витрат на споживання серед окремих осіб чи домашніх господарств в економіці відхиляється від абсолютної рівності. Крива Лоренца висловлює залежність сумарного відсотка від загального обсягу доходів, отриманих від сукупного числа одержувачів, починаючи з найбіднішого індивіда або сім'ї. Індекс Джині вимірює відстань між кривою Лоренца і гіпотетичної лінією абсолютної рівності, виражене у відсотках від максимальної площі під кривою. Таким чином, індекс Джині 0 представляє ідеальне рівність, а індекс 100 означає повне нерівність.

В Тунісі за останніми показниками – 40.0

Тер4.PNG

Громадська система охорони здоров'я Тунісу дозволяє надавати гідний рівень обслуговування, як громадянам країни, так і іноземним громадянам, які перебувають на території Тунісу на законних підставах. В даний час Туніс активно будує мережі медичного обслуговування, розвиває і модернізує вже існуючі. Сучасне обладнання, компетентність лікарів і надійність існуючих об'єктів охорони здоров'я відзначені якістю міжнародного рівня.

У Тунісі діє дві системи медичного страхування: обов'язкове і добровільне, які існують як самі по собі, так і в доповненні один одного.

Обов'язкове медичне страхування охоплює більше 90% всього населення країни - це так звана активна частина громадян Тунісу: службовці, працівники державних підприємств, наймані робітники сільськогосподарського та несільськогосподарського сектора, рибалки, наймані працівники, самозайняті працівники сільськогосподарського та несільськогосподарського секторів, студенти і діти. Обов'язкове медичне страхування забезпечує даної категорії громадян безкоштовну медичну допомогу за рахунок соціального страхування, здійснювану в державних медустановах. Крім того, таке страхування дає можливість кожному пацієнту отримувати деякий перелік лікарських препаратів, прописаних в страховому полюсі. У середньому витрати для кожного громадянина Тунісу на медичне обслуговування, у випадках користування тільки державною медициною, становлять лише 20% від загальної вартості отриманих медпослуг.

Відповідно до законодавства про соціальне забезпечення в Тунісі кожен іноземний громадянин, трудящий і проживає на його території, потрапляє під туніський режим соціального забезпечення без відмінності громадянства і користається благами, передбаченими даним режимом, на рівних умовах з громадянином країни.

Таким чином, доступ до безкоштовного медичного обслуговування на основі полюса обов'язкового медичного страхування, забезпечений кожному іноземцю до тих пір, поки він знаходиться на території Тунісу і офіційно працевлаштований.

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти:

Здоров’я:

Тривалість життя – 75 років

чоловіки: 71 років

жінки: 75 років (2014 р.)

Смертність - (на 1000 чоловік) - 4,98

Практично 98% населення Тунісу сповідують іслам. Населення Тунісу відрізняється віротерпимістю і живе в мирі з представниками інших релігій. У країні діють три православних церкви – дві російських в мм. Туніс і Бізерга і одна грецька. Крім того, у столиці є невелика єврейська громада, там же проживає декілька тисяч католиків.

Згідно з офіційними даними Національного інституту статистики Тунісу, рівень безробіття в країні зріс до 18,3% в травні 2011 року проти 13% за той самий місяць у 2010 році.

Також за даними медіа компанії Thomson Reuters на 2013 рік, Туніс займає 6 місце з 22-х з прав жінок серед арабських країн. На міжнародному рівні посідає 46 місце зі 148 країн за статевою рівності. Коли Туніс був французькою колонією, жінки в цій країні були завуальовані, неосвічені і займалися домашнім хозяйством.В країні жінкам присвячено 2 свята: 8 березня, Міжнародний жіночий день, і 12 серпня, дата реалізації кодексу про особистий статус, яка позначається тепер як Національний жіночий день.

У Тунісі діє феміністична політика, головним чином щоб підтримувати хороший імідж у Європі. І така пропаганда в місцевих ЗМІ приносила свої плоди. Однак на ділі права жінок не особливо виділяються на тлі сусідніх країн, таких як Марокко. Зокрема в країні все ще зберігається патріархальне пригнічення жінок, а також різні обмеження, що накладаються на жіночі університети.

Після подій революції 2011 року було відмінено закон про статеве рівність, так як тепер серед представників влади переважають релігійні консерватори . Вони значно урізали права жінок в країні і обмежили вплив феміністок. Є побоювання, що в майбутньому жінки втратять свій голос і можливість брати участь у публічній сфері після встановлення в країні законів шаріату.

Споживчик кошик:

• 1 EUR = 2 TND

• 1 USD = 1,6 TND


В обігу ходять монети (10, 20, 50, 100 мілім, 1/2 динара, 1 та 5 динарів) та банкноти (5, 10, 20, 30 та 50 динарів).

Яблука( 1кг.) – 2,5 TND

Тунець( 1 кг)- 5 TND

Зелений чай з м’ятою (1 л.) - 1.5 TND

Спеції( 4 шт.)- 1-2 TND

Вино ( 1,5 л.)– 3 TND

Вода(1,5 л)- 1.10 TND

Цибуля( 1 кг) – 1 TND

Картопля (1 кг)– 2,20 TND

Олія (1 л.)– 2 TND

Лимон(1 кг.) – 2,5 TND

Сукня - 8 TND

Хустинка – 5 TND

Взуття- 9 TND

Оренда авто за добу: 80-90 TND

Мінімальна заробітна плата в Тунісі становить 544 TND.

Якщо, потрапивши в Туніс, жити економно , то буде 58 доларів на 2 людей на добу. Якщо жити в більш-менш комфортабельних готелях, харчуватися в кафе і користуватися таксі, то щоденні витрати складуть приблизно 90-100 . У цю суму не увійдуть різні розваги, поїздки по країні, організовані екскурсії.

Соціальне забезпечення

У кожному районі країни існує чергова аптека з цілодобовим режимом і фіксованими цінами. Знайти аптеки в будь-якому місті Тунісу можна по вивісці «PHARMACIE». Примітно, що практична кожана аптека в Тунісі – це не тільки місце , де можна придбати необхідний медичний препарат, але й місце, де легко отримати невелику консультацію, якщо захворювання не є серйозним. Справа в тому , що в «PHARMACIE» працюють фахівці з лікарською освітою, вони здатні поміряти тиск і надати першу необхідну медичну допомогу.

Економіні показники

Головне багатство Тунісу- це ого рекреаційні ресурси: облямовані морської блакиттю пляжі найчистішого білого піску , однаково чудові як на півночі , так і на сході, гори рудуватих відтінків, позбавлені будь-якої рослинності на півдні і щедро вкриті смарагдовою зеленню на півночі, що заворожують пустельні простори, передвіщають наближення Сахари, тихі оазиси рівнин і чарівна краса дикої природи гірських оазисів. Туристів також залучають численні пам’ятники античності, особливо руїни древнього Карфагена недалеко від столиці країни, крім того, міста Туніс, Сус, Монастір, Ель-Джем. У Тунісі створені національні парки ( Акшель, Бу-Хедма та ін.)[14]

7 листопада 1987 року прийшов до влади Президент Бен Алі. Його прихід змінив ситуацію, в якій опинилася економіка країни. Як Президент республіки , він вів ліберальну політику, сприяв введенню мультипартійної системи парламенту. Завдяки діяльності Бен Алі, Туніс став однієї з країн-лідерів з боротьби за права людини, вперше в країні жінка отримала можливість боротися за свої права, були проведені значні економічні реформи, рівень бідності було знижено до 4,2%, а середній клас збільшився та становить зараз до 80% населення. Також було проведено уряд реформ у галузі освіти , рівень освіченості досяг більше , ніж 99%.

ВВП-$ 21,3 млрд. Темп зростання ВВП -5%, ВВП на душу населення - $2283.Прямі закордонні інвестиції – 0,577 млрд. Імпорт – 9,6 млрд. Основні статті імпорту- машини і обладнання, сира і перероблена нафта, продовольчі товари, транспортні засоби, деревина, а також бавовна-сирець і бавовняна пряжа. Експортують текстильні товари і шкіру, хімічні і супутні товари, машини і транспортне обладнання, сільськогосподарські продукти і продовольчі товари, мінеральну сировину, паливо і мастильні матеріали.

Тер5.PNG

Економіка Тунісу вийшла з-під жорсткого державного контролю і зараз є переважно лібералізованою. Підтримка Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду у поєднанні з розважливою економічною політикою, яку уряд Тунісу проводив в середині 80-х років після кризи платіжного балансу, призвели до постійного стабільного зростання. Хоча воно дещо послабилося після подій 11-го вересня 2001-го року , коли економіка швидко повернулася до нормального стану завдяки значному об’єму експорту , відновленому зростанню туризму та сприятливим кліматичним умовам , які призвели до збільшення сільськогосподарського виробництва.[15]

Внутрішньополітична ситуація протягом останніх 20 років визначалася в значні мірі суперечностями між прихильниками необмеженої приватнокапіталістичного підприємництва, з одного боку та розвитку на основі державного сектора- з іншого. Питання про форми державного устрою, дотримані демократичних свобод знаходяться в центрі політичних дискусій, гострої внутрішньої боротьби. На початку 70-х років керівники ліберально-буржуазної течії, що діють під гаслом режиму «особистої влади», покинули уряд СДП, організувавши напівлегіальне опозиційних Рух демократів соціалістів.

У 2016 році Туніс очікує на економічне зростання у 2,5% у порівнянні з 0,5%, які будуть мати місце цього року. Про це повідомляє видання Аl-Arabiya з посиланням на міністра фінансів Тунісу Саліма Шакіра. Країна почне втілювати економічні реформи у фінансовому секторі, зокрема банківській сфері, що допоможе зміцнити економіку та підвищити іноземні інвестиції в країну. Після нападів радикальних ісламістів на туристів, уряд Тунісу був змушений погіршити економічний прогноз з 3% приросту до 0,5%. Крім цього, через страйки та акції протесту виникли проблеми з експортом фосфатів, що теж є однією з ключових статей доходів. Цього ж року уряд Тунісу розраховує зменшити дефіцит бюджету з 5,8% до 5%. Варто зазначити, що країна зіткнулася з серйозним тиском міжнародних кредиторів, які вимагають значно зменшити державні витрати, скасувати продовольчі та паливні субсидії.


Ісла́мська Респу́бліка Іра́н (Гончарук Анастасія)

Держава на південному заході Азії.

Столиця — місто Тегеран.

На заході межує з Іраком, на північному заході —з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі — з Туркменістаном, на сході — з Афганістаном і Пакистаном. На півночі омивається Каспійським морем, на півдні і південному-сході — Перською затокою.

За площею: велика країна 1 648 195 км²

За чисельність населення: значна 75 149 669

За формою правління: президентсько-парламентська республіка

За формою державного устрою: унітарна держава

За ідеологічною орієнтацією: клерикальна

За формою державного режиму: демократична

За політичною структурою: Безпартійна система характерна для ісламських держав (Іран, ОАЕ), а також для країн , в яких діяльність політичних партій призупиняється, зазвичай у цілях державної безпеки. При існуванні в державі безпартійної системи можливе існування політичних партій. Але вони частіше за все знаходяться у нелегальному становищі і не мають права відкрито брати участь у формуванні і реалізації політики розвитку держави – висувати кандидатів в органи публічної влади і т.д.

За рівнем розвитку науки та техніки: країна з нерозвинутою наукою і техінкою.

За рівнем соціально - економічного розвитку: (нижче наведені показники за 2014 рік)

o ВВП — $ 79 млрд.

o Темп зростання ВВП — 1,7%.

o ВВП на душу населення — $ 1275.

o Прямі закордонні інвестиції — $ 14,5 млн.

o Імпорт — $ 13 млрд

o Експорт — $ 20,2 млрд

o Рівень життя населення - 5.343 % в індекс влючено: здоров’я, сімейне життя, громадське життя, матеріальне благополуччя, політична стабільність та безпека, клімат і географія,гендерна рівність, працевлаштування.

o Населення за межею бідності - 18,7%

o ІРЛП – 0.749 (75 місце в світі)

o ЕАН – 26, 4 млн, люд

o Зайнятість по секторам: СГ 25%, промисловість: 31%, сфера послуг 45%,

o Рівень безробіття: 9,5%


Типологія В. Вольського:

1.економічно слаборозвинута країна

1.1. країна «великоанклавного розвитку» капіталізму.

Типологія Б. Зіміна:

1.Країна, що розвивається

1.1. Нафтова країна

Типологія В. Максаковського, В. Дронова, В. Рома

1.Країна, що розвивається

1.1 Нафтодобувна

Типологія П. Масляка, Я. Олійника, А. Степаненка

1.Країна, що розвивається

1.1 Країна – нафтоекспортер

Типологія територій і країн, що розвиваються, Б. Болотіна і В. Шеніса

1.Верхній «ешелон» країн

1.1 Країна — виробник нафти з високим рівнем прибутку на душу населення

РОМБ ПОРТЕРА

1.Факторні умови

1.ВВП — $ 79 млрд.

1. Темп зростання ВВП — 1,7%.

2. Прямі закордонні інвестиції — $ 14,5 млн.

3. Імпорт — $ 13 млрд

4. Експорт — $ 20,2 млрд

5. ЕАН – 26, 4 млн, люд

6. Зайнятість по секторам: СГ 25%, промисловість: 31%, сфера послуг 45%,

7. Рівень безробіття: 9,5%

8. 1 648 195 км² площа

Площа оброблюваних земель становить понад 17 млн. га (10% території країни), з них зрошується 4,2 млн. га. Нині у 2,65 млн. господарств, розміром менше 50 га кожне, зосереджено до 85% усієї землі. Майже половину з них становлять малі (до 2 га) господарства, на які припадає лише 7% оброблювальних угідь. Селяни орендують понад 10% земель.

У надрах країни зосереджені потужні поклади нафти (13 млрд. т) й газу (20,6 трлн. м3). Основні родовища нафти (9% світових запасів) сконцентровані в районі Перської затоки (Нефтесефід, Хертгель, Агаджа- рі тощо), запаси нафти в іранському секторі Каспію промислового значення не мають. Газоносні райони перебувають в стадії освоєння. Велике значення для господарства має використання запасів кольорових металів — міді, алюмінію, свинцю, цинку тощо. В Ірані виявлені багаті родовища урану. Відомою є яскрава іранська бірюза.

Видобуток і переробка нафти забезпечують формування до 14% ВНП, 1/3 надходжень до держбюджету, майже 90% валютних прибутків. Щорічний видобуток нафти — до 180 млн. т. Однак Іран не в змозі забезпечити потреби у нафтопродуктах за рахунок внутрішніх потужностей, тому доводиться імпортувати7-8 млн. т на рік (25—30% власних потреб). Нафтопереробні заводи зосереджені в Абадані (найбільший у світі), Іс- фагані, Ширазі, Еракі, Бендер-Аббасі та Бендер-Тахері.

Із початку 90-х років XX ст. керівництво держави взяло курс на ринково орієнтовану економіку. Духівництво, розуміючи необхідність підвищення життєвого рівня населення, боєздатності армії, а отже, ефективності економіки, поступається деякими колись непорушними принципами: можливими стали залучення іноземного капіталу, приватизація державної власності, відмова від втручання в ціноутворення, розширення контактів з розвинутими державами. Запровадження нового економічного курсу дало змогу домогтися помітних результатів: збільшилися валовий продукт, життєвий рівень населення, приріст капіталовкладень у виробництво, активізувався іноземний капітал.

У 2012 р. ВНП країни становив 516,7 млрд. дол., що на душу населення сягнуло 7700 дол. Промислові галузі (у тому числі нафтовидобувні) виробили понад 41% ВНП. Частка сільського господарства становила 11%, сектору послуг — 48%. У ВНП збільшується частка приватного (до 40%) і скорочується частка державного сектору.

Після зняття санкцій Іран може досить швидко, впродовж лише кількох місяців, наростити видобуток на 730 тис барелів на день. Відтак, якщо у липні цього року Іран видобував близько 2,87 млн барелів нафти на день, то за кілька місяців видобуток може зрости до 3,4-3,6 млн барелів. Раніше міністр енергетики Ірану заявляв, що як тільки санкції скасують, Іран здатен збільшити видобуток на 500 тис барелів на день, а через кілька місяців - на 1 млн барелів. В Ірані також очікують, що після зняття санкцій міжнародні інвестиції у нафтову галузь країни можуть становити до 200 млрд дол. до 2020 року.

14 липня у Відні "шістка" (США, Німеччина, Франція, Великобританія, Китай і Росія) та Іран досягли домовленості про зняття західних санкцій, запроваджених у 2012 році, в обмін на відмову Ірану від ядерної програми. Серед іншого, цю угоду має ратифікувати Конгрес США, а відтак, її запровадження може затягтися до кінця цього року. Ще одним чинником, який "тисне" на нафтові ціни, є зменшення попиту на нафту з боку Китаю через уповільнення економіки цієї країни та ослаблення юаню. У липні Китай спожив на 4% менше нафти, ніж у червні. У МЕА очікують подальшого уповільнення попиту в Китаї у другій половині 2015 року.

2. Умови внутрішнього попиту.

В країні не розвинуте СГ, тому урядом заходи до підйому сільського господарства, поставлена ним завдання - домогтися самозабезпечення країни сільськогосподарськими продуктами - у найближчі десятиліття навряд чи може бути вирішена. Зростання внутрішнього споживання (13% на рік у середньому) у зв'язку з постійним приростом населення значно перевищує зростання сільськогосподарського виробництва (середньорічний темп зростання його за 1968-1972 рр.. - 3,9%). У результаті Іран змушений щороку закуповувати у США, Австралії та інших країнах багато продовольчі товари.

Іran Khodro — найбільша іранська автомобілебудівна компанія. Штаб-квартира — в Тегерані. Випускає легкові автомобілі Samand і Peugeot. За ліцензією Mercedes-Benz випускаються вантажівки і автобуси. Була заснована в 1959 році.

У цей час Іран випробував серйозний дефіцит сучасних автомобільних шин. Тому першочерговим завданням компанії було насичення внутрішнього ринку якісними недорогими покришками. Спочатку компанія називалася Khavar Company.

У 1962 році Khavar Company стає найбільшим шинним виробником в Ірані. Що стосується випуску легкових автомобілів, то в основному випускали автомобіль «Пейкан» на базі Peugeot 504. Цей автомобіль припав до вподоби місцевому населенню. І незабаром він став поширеною маркою в Ірані.

Нині компанія Iran Khodro є найбільшим автомобілебудівним підприємством в Ірані. Випуск автомобілів та запчастин займає майже 70% внутрішнього ринку. Підприємство здійснює повний цикл виробництва автобусів, мікроавтобусів, легкових автомобілів, вантажівок, спецтехніки.

Великим попитом в країні користується виробництво кустарних килимів.

3. Суміжні та обслуговуючі галузі.

Металургія. Найбільшим металургійним підприємством є Ісфаганський завод (потужністю до 600 тис. т сталі на рік, з наступним збільшенням до 4 млн. т), що виробляє майже 100% чавуну та 73% сталі в країні.

Машинобудування. Ця галузь представлена автозбиральними заводами, підприємствами з виробництва холодильників, радіоапаратури, телевізорів, сільськогосподарських машин. Її центрами є Тегеран, Тебриз, Ісфаган, Ерак.

Легка промисловість. Особливо велику роль відіграють бавовняна промисловість, найбільші підприємства якої розташовані у Тегерані, Тебризі, Казвіні тощо. Поширене килимарство (всесвітньо відомі перські килими). Розвинуті традиційні ремесла — ручне ткацтво, карбування, різьблення по дереву, виготовлення ювелірних виробів. Харчова промисловість. Країна спеціалізується на розвитку цукрової і борошномельної галузей, виробництві сухофруктів і консервів.

Сільське господарство. Галузь є найменш розвинутою. Власне виробництво не задовольняє потреб населення, тому країна щороку змушена імпортувати більшість продовольчих товарів.

Рослинництво. Головною зерновою культурою є пшениця, посіви якої переважають у північних районах країни. Повсюдно вирощують ячмінь; рис культивують на Каспійському узбережжі. Важливими технічними культурами є бавовна та цукровий буряк. Біля берегів Каспійського моря хороші урожаї дають тютюн, чайний кущ, кунжут, рицина та ін. Поширені баштанні й овочеві культури, садівництво та виноградарство. Іран посідає перше місце в світі за вирощуванням фісташок і фініків, друге — за зборами абрикосів, третє — ізюму, мандаринів і волоських горіхів.

Партнери по експорту: Китай 18%, Індія 14,8, Японія 11,6%, Туреччина 8%, Південна Корея 6.7%, Італія 6.2., Іспанія 4.7%

Партнери по імпорту:

Китай 17,4 %, ОАЭ 16,7%,Германия 7,6 %, Южная Корея 6,3 %, Россия 5,7 %,Турция 4,8 %, Италия 4,2 %, (2010)

4. Структура і стратегія фірми, внутрішньо-галузева конкуренція

Оскільки країна є нафто експортером, і країна повністю залежить від видобутку нафти, тому в Ірані ведеться боротьба між підприємницьким сектором за право видобутку та експорту нафти. Згідно з іранською конституцією, забороняється продаж іноземним компаніям акцій національних нафтовидобувних підприємств або надання їм концесій на видобуток нафти. Розробку нафтових родовищ веде державна Іранська національна нафтова компанія (ІННК). З кінця 1990-х, однак, у нафтову галузь прийшли іноземні інвестори (французькі Total і Elf Aquitaine, малайзійська Petronas, італійська Eni, Китайська національна нафтова компанія, а також білоруський „Белнефтехим“), які за компенсаційними контрактами отримують частину видобутої нафти, а після закінчення терміну контракту передають родовища під контроль ІННК.

Туристична індустрія Ірану серйозно постраждала в результаті ірано-іракської війни, проте в наш час відроджується. У 2012 році було видано 300 тисяч туристичних віз, більшість — паломникам з сусідніх ісламських держав, що прямують до Мешхеда і Кума. У 2013 році Іран відвідали вже 1,7 млн іноземних туристів. Якщо для мусульман основний інтерес становлять священні місця, то європейців цікавлять головним чином археологічні розкопки і стародавні пам'ятники. У 2013 році доходи туріндустрії перевищили 2 мільярди доларів. Розвитку туризму сильно перешкоджає недосконалість інфраструктури.

За доходами бюджету від туризму Іран розташовується на 68 місці. 1,8% населення зайнято в туристичному бізнесі. За прогнозами цей сектор економіки є одним з найперспективніших у країні; в найближчі роки очікується його приріст на 10%.

5.ВИПАДОК

До 1979 року Іран був у цілому прозахідною державою. Ісламська революція 1979 року, яка відбулася на хвилі антиамериканізму, радикально змінила зовнішню політику країни. Перемога Ісламської революції ознаменувалася міжнародним скандалом з захопленням заручників в американському посольстві в Тегерані. Ця криза спричинила погіршення відносин з усіма західними країнами, а також послужила приводом до розриву дипломатичних відносин з США, які не відновлені досі.

Революція збіглася за часом і з введенням радянських військ до Афганістану, що вкрай від'ємно позначилося на стосунках з СРСР. Іран підтримував дипломатичні відносини з Радянським Союзом, однак пропозиції радянських очільників про проведення двосторонньої зустрічі ігнорувалися. Відомо також, що в 1988 році Аятолла послав Горбачову телеграму, в якій пропонував йому будувати ісламську республіку в СРСР. Революція зіпсувала відносини не тільки з Заходом, а й з арабським світом. 1980 року Ірак вторгся в багатий нафтою Хузестан, поклавши початок ірано-іракській війні. Вибивши іракські війська з Ірану, керівництво країни планувало з допомогою контрнаступу «експортувати» ісламську революцію в Ірак. Однак через швидке виснаження військ і застосування іракською армією хімічної зброї ці плани не увінчалися успіхом. Тим часом ірано-американські відносини ускладнилися ще більше після того, як американський ракетний крейсер, який перебував у Перській затоці, збив іранський пасажирський літак. Санкції накладені на Іран з 1979 року, обмежують контакти з Іраном і доступ до технологій. Високе безробіття (12%) та інфляція (в 2004 році — 11,3%; у 2008 році — 28,2%).

МОДЕЛЬ СОЛОУ

Аналіз населення Ірану 1955-2015 р.р.

11.PNG

Валові заощадження у % 1970-2008 р.р.

Роки % від ВВП

1970 9.5 1971 12 1972 15.3 1973 24.5 1974 43.5 1975 48.5 1976 62.9 1977 73.4 1978 70.4 1979 86.1 1980 92 1981 100.1 1982 123 1983 151 1996 160.3 2000 74.1 2006 72.7 2008 87.7


ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗГІДНО МОДЕЛІ Б. ГАВРИЛИШИНА

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ

Главою держави є Вищий керівник. Він визначає загальну політику країни. Рахбар — верховний головнокомандувач збройними силами Ірану, керівник військової розвідки. Вищий керівник призначає людей на ключові пости в державі: голів судів, керівника поліції і командувачів всіма родами військ, а також шестеро із дванадцяти членів Ради вартових Ісламської Революції. Вищий керівник обирається Асамблеєю експертів і підзвітний їй.

Другою за значимістю посадовою особою в Ірані є президент. Президент є гарантом конституції[6] і главою виконавчої влади. Рішення з ключових питань приймаються тільки після схвалення Вищого керівника. Президент призначає членів Ради міністрів і координує роботу уряду. Десять віце-президентів і 21 міністр уряду затверджуються на посаду парламентом. Хоча президент призначає міністрів оборони та розвідки, кандидатури повинні бути заздалегідь схвалені Вищим керівником. Президент обирається прямим всенародним голосуванням на чотирирічний термін. Кандидати в президенти повинні бути попередньо схвалені Радою вартових. Явка на виборах становила 72% у 2013 році.

Загальна кількість осіб, що мають право голосу в Ірані становить близько 50,5 млн чоловік із загальної чисельності населення 75 149 669 чол.

Судова влада в загальному сенсі слова включає в себе всі організації та структури, які так чи інакше мають відношення до вимоги відновлення приватних і громадських прав. Деякі з цих структур, відомі під назвою загальні суди, в якості загальних судових організацій стали установами в рамках системи юстиції, а інші, такі як спеціалізовані суди, були створені для спеціалізованих прокуратур. Головна відмінність цих судів складається у сфері їх судових прав і повноважень.

Права людини.

Закони ісламської республіки засновані на ісламському праві. Державний апарат тісно переплетений з ісламським духівництвом. У зв'язку з цим присутні обмеження прав людини, пов'язані насамперед з релігією. Зокрема, в системі державного устрою існує спеціальний орган — Рада вартових конституції, діяльність якого забороняє немусульманам займати вищі державні посади, а членам парламенту — складати законопроекти, що суперечать шаріату. Згідно з Конституцією (стаття 13), крім ісламу визнаються тільки три релігії: християнство, іудаїзм і зороастризм, віруючі всіх інших релігій (буддисти, багаї та ін) вважаються «незахищеними невірними», вони не можуть бути представлені в парламенті і не мають практично жодних юридичних прав.

Обмеження в правах часто відчувають жінки.

Найяскравіший тому приклад — особливості одягу. Зокрема, всі жінки в Ірані, в тому числі приїжджі, зобов'язані носити хіджаб, плащ або спідницю не вище колін. В іншому випадку настає адміністративна або дисциплінарна відповідальність.

Сексуальні меншини також піддаються переслідуванню.

Гомосексуалізм є кримінально караним злочином, який передбачає смертну кару.

Нерідкі випадки страти неповнолітніх:

найбільш широкого розголосу набула справа двох 16-річних підлітків Махмуд Асгарі і Айаз Мархоні, які були звинувачені в зґвалтуванні неповнолітнього і публічно повішені на міській площі у присутності величезної кількості глядачів. Характерно, що страта пройшла через два тижні після перемоги на президентських виборах вкрай консервативного політика Ахмадінежада.

Іран посідає друге місце у світі (після Китаю) за кількістю смертних страт.

У 2010 році в країні були страчені не менше 215 осіб, у тому числі семеро неповнолітніх, що є порушенням міжнародної конвенції про права дітей. Згідно зі статистикою правозахисної групи Amnesty International, в 2011 році за тяжкі злочини в Ірані страчено більше 200 чоловік.

Присутні деякі обмеження свободи преси:

після приходу до влади консервативного крила було закрито більшість прореформістських газет. Заборонена трансляція західної музики. Обмеження стосуються не лише друкованих засобів масової інформації та телебачення. Інтернет також піддається цензурі. Діяльність провайдерів, у тому числі комерційних, контролюється міністерством інформації. Перевірці підлягають всі нові зареєстровані веб-сайти в домені .ir, існує автоматична фільтрація електронної пошти. Заборонені порнографічні та антиісламські сайти. Сайти опозиційних організацій в основному розташовані на зарубіжних серверах.

Переслідуванням в Ірані піддаються і правозахисні організації.

Наприклад, широкий міжнародний резонанс отримав випадок вилучення владою цієї країни Нобелівської премії миру і Ордена Почесного Легіону у відомої іранської правозахисниці Ширін Ебаді, а також закриття її Центру захисту прав людини.

СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ

Після Ісламської революції країна переживає постійний демографічний вибух. З 1979 року населення подвоїлося і в 2006 році досягло 70,5 млн осіб. Однак в 1990-х народжуваність помітно знизилася. Більше 61% населення не досягли 30 років (травень 2009). Рівень грамотності становить 84%, урбанізація — 71%. Сумарний коефіцієнт народжуваності — 1,87 (для відтворення поколінь необхідно 2,15).

Число іранців за кордоном перевищує 4 мільйони людей. Більшість з них емігрували в Австралію, Північну Америку і Європу після Ісламської революції 1979 року. Крім того, станом на 1996 рік в самому Ірані проживало більше мільйона біженців — в основному з Афганістану і Вазиристану.

Конституція Ірану гарантує кожному громадянинові, незалежно від національності та віросповідання соціальний захист: пенсія, допомога по безробіттю, інвалідності, медичну страховку. Освіта і медичні послуги — безкоштовні. Середньорічний дохід на душу населення — 2700 доларів США (2006). Близько 18% населення проживають за межею бідності.

Іран — багатонаціональна держава. Перси складають більшість населення країни. Понад 70% населення належать до іранських народів — представників іранської групи. У країні проживають, за різними даними від 25 тис. до 65 тис. таджиків. Більшість населення крім офіційної мови (перської) володіє ще хоча б однією з іранських мов. Перси становлять 50% населення, азербайджанці і близькі їм тюркомовні народності — 25%, курди — 7%, араби — 3%; талиші, гілянці, мазендаранці, лури і бахтіяри — 10%, белуджі та туркмени — по 2%. Крім того, присутні національні меншини (1%) вірмен, черкесів, ассірійців і грузинів.

Індекс купівельної спроможності – 43, 99 – дуже низький;

Індекс безпеки – 47,71 – помірний;

Індекс споживчих цін – 43,29 – дуже низький;

Індекс забруднення – 84,01 – дуже високий;

Індекс якості життя – 94,40 – помірний.

ЖИТЛО:

Ціни на житло у порівнянні з доходами – 16,04

Іпотека – 392,22%

Індекс можливості оренди в центрі міста – 5,82, за містом – 6,96%

Місячна оренда :

-1 кімната в центрі - 463,15дол.

- 1 кімната по місту – 312,97дол.

-3 кімнати по в центрі – 828,83дол.

- 3 кімнати по місту – 626,75дол.

Купівля житла:

Ціна за квадратний метр в центрі: - 1,905.52

Ціна за квадратний метр по місту - 1,301.62

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА З/П ПІСЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ – 457,69 дол.

Комунальні послуги – 149 дол. 1 хв. нетарифного мобільного зв’язку - 0,03 дол Інтернет ( 10 Мбит, безліміт) – 69,86 дол.

ОСВІТА

В Ірані близько 20,5% жителів старше шести років - неписьменні, а це налічує близько 9900000 чоловік, які не вміють навіть читати. І все, незважаючи на те, що освіта там безкоштовне, починаючи від шкіл, і закінчуючи вищими навчальними закладами. У країні навчаються близько 18900000 чоловік, що означає що, існує 556000 класів. У середньому в них налічується 20 осіб. Зростання населення в Ірані в два рази нижче темпів зростання грамотності.


СПОЖИВЧИЙ КОШИК

Молоко, (1 л) 0,79 $ Буханка хліба свіжого білого (500) 0.46 $ Рис (1кг) 2.31 $ Яйця (12) 1.48 $ Сир (1кг) 4.14 $ Курячі грудки (1кг) 3.30 $ Телятина задня нога (1кг) 9.87 $ Яблука (1 кг) 1.34 $ Банан (1кг) 1.35 $ Апельсини (1 кг) 1.52 $ Помідори (1кг) 0.80 $ Картопля (1кг) 0.62 $ Цибуля (1кг) 0.54 $ Вода (1,5 л.) 0.38 $ Вино (Середнє) 22.00 $ Пачка сигарет (Marlboro) 2.30 $

РЕСТОРАН

Харчування, недорогий ресторан 4.54 $ Харчування для 2 чоловік, 3 страви 20.00 $ McMeal в Макдональдсі 4.72 $ Безалкогольное пиво (0,5 л.) 7.15 $ Кока-кола / Pepsi (0.33 л.) 0.46 $

СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ, ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ

Фитнес-клуб, щомісячно за 1 дорослого 24.17 $ Теннисный корт оренда (1 година в тиждень) 14.44 $ Кино, 1 место 2.00 $ 1 пара джинсів (Леві 501 чи аналогічний) 47.03 $ 1 літнє плаття в мережі магазинів (Зара, H & M, ...) 38.82 $ 1 пара Nike кросівки (Середні) 96.36 $

ТРАНСПОРТ

Білет в один кінець (маршрутки) 0.20 $ Таксі 1 км 0.50 $ Бензин (1 л.) 0.31 $ Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 кВт 35,000.00 $ 25,000.00 - 45,000.00

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

Авторитети в країні.

Рухолла Мусаві — іранський державний діяч, аятола, рахбар (вождь), лідер ісламської революції 1979 року в Ірані. Верховний Лідер Ірану з 1979 по 1989 рр. Його арешт спричинив найбільші заворушення за десятиліття — понад 1000 вбитих.

Аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї— іранський політичний діяч та духовний лідер азербайджанського походження. Верховний Лідер Ірану з 1989 року.

Під час правління шаха Мохаммеда Рези Пехлеві був діячем ісламської опозиції, пов'язаної з Аятолою Хомейні, а під час Ісламської революції в Ірані — членом революційної ради. З 1981 по 1989 рр. був президентом Ірану, а 1989 року Рада Експертів обрала його Верховним Лідером країни. Хаменеї є прихильником ісламського консерватизму.Його називають однією із трьох постатей, які істотно вплинули на Ісламську Республіку Іран (інші двоє — Рухолла Мусаві Хомейні та Алі Акбар Хашемі Рафсанджані).

У 2013 році з державного бюджету Ірану виділено 10 % на судову владу.

ВВП (ПКС) 2014 р., оцінка

- Повний	610,4 млрд. $ (19-та)
- На душу населення	8 900 $ (69-та)


Іран займає друге у світі місце з видобутку нафти серед країн ОПЕК; з 2000 року на світовому ринку ростуть ціни на нафту. Потенціал для пов'язаних з цим промислових секторів і для збільшення виробництва традиційних експортних товарів — килимів, фісташок та ікри.

Санкції накладені на Іран з 1979 року, обмежують контакти з Іраном і доступ до технологій. Високе безробіття (12%) та інфляція (в 2004 році — 11,3%; у 2008 році — 28,2%).

У 2009 році інфляція різко впала і на жовтень місяць склала 16,7%. Інфляція в країні є однією з її найбільших економічних проблем, в якій звинувачують, в тому числі президента Махмуда Ахмадінежада, який вкладає величезні гроші в розвиток місцевої економіки, шляхом надання позик під низькі відсотки.

Іран є найбільшою економікою Середнього Сходу, поступаючись в Азії за обсягом ВВП лише Китаю, Японії, Індії, Туреччині, Індонезії і Південній Кореї.

Іран — індустріальна країна з розвиненою нафтовою промисловістю. Є нафтопереробні, нафтохімічні підприємства. Видобуток нафти, вугілля, газу, мідних, залізних, марганцевих і свинцево-цинкових руд. Широко представлене машинобудування і металообробка, а також харчова і текстильна промисловість. Розвинене кустарне виробництво килимів, металовиробів. Серед найважливіших сільськогосподарських культур: пшениця, ячмінь, рис, бобові, бавовник, цукрові буряки, цукровий очерет, тютюн, чай, горіхи, фісташки. Тваринництво базується на розведенні овець, кіз, верблюдів, великої рогатої худоби. Зрошується 7,5 млн га земель.


1. Загальна характеристика Кот-Дівуару(Буряк Андрій)

1.За площею : середня країна площа 322460 км²

2.За чисельністю населення : середня країна - 22 400 835 млн.осіб

3.За формою правління: президентська республіка

4.За формою державного устрою: унітарна держава

5.За ідеологічною орієнтацією : плюралізм

6.За формою державного режиму: демократія

7.За політичною структурою: однопартійна

8.За рівнем розвитку науки і техніки: Країни з нерозвинутою наукою і технікою.

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: нерозвинута країна

10.За підходом МВФ:країна з нерозвинутою економікою

11.За підходом В.Вольським: країна зрілого капіталізму

12.За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою є неважливими для України.

13.За підходом Зіміна: індустріально-аграрна країна з високорозвиненим сільським господарством

14.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: слаборозвинута країна

15.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з прибутками від експорту агропромислового комплексу.

Основа економіки – сільське господарство. Сільськогосподарська продукція становить понад 65% обсягу експорту. Найбільший експортер в Африці паливної олії і натурального каучука. До головних експортних культур Кот-Дівуару відносять: какао, каву, банани, табак, кокосові пальми, арахіс. Також частково експортується нафта і газ, алмази та золото. 70% населення країни зайняте в сільському господарстві. Країна здатна забезпечувати себе продуктами харчування з мінімальним імпортом дефіцитних товарів.

2. Ромб Портера

Факторні умови.

Оцінюючи африканську країну Кот-Дівуар за моделлю Портера слід розпочати з факторних умов. Капітал країни в основному залежить від закордонних інвестицій, перш за все таких двох країн як Франція та США (охоплює 70%). Найбільші корпорації в Кот-Дівуарі французькі: «Тоталь» (видобуток і переробка нафти), «Мішлен» (виробництво шин), «Лафарж» (виробництво будматеріалів), «Франс Телеком» (телекомунікації), , «БНП Паріба», «Креді Агріколь» ,«Креді Ліоне» і «Сосьете Женераль» (фінансові послуги).
 

Що стосується такого фактору як земля, то вона має хороший потенціал. Оскільки ,територія Кот-Дівуару достатньо велика 322 млн. км² і незважаючи на посушливий клімат, з середньою температурою +26 градусів основною галуззю, якою займається більшість населення є сільське господарство. Найбільшою проблемою країни є відсутність інвестицій в освіту. Відповідно дуже повільно розвивається в країні і науково-технічний прогрес.

Суміжні і обслуговуючі галузі.

В Кот-Дівуарі можна виділити 3 основні галузі: сільське господарство – зайнято 70% насвелення. І відповідно даний сектор дає країні більше 60% прибутку від експортних надходжень в бюджет. Дві інші галузі, яким також приділяється значна увага є нафтова і газова промисловість (15% в бюджет). Цей сектор перш за все розвивається за допомогою підтримки закордонних інвестицій.

Умови внутрішнього попиту.

Оскільки населення країни Кот-Дівуар слід віднести до бідного і основною діяльністю, якою займаються івуарійці є сільське господарство. То умови внутрішнього попиту вони здатні задовольнити самостійно. Але за деяким виключенням країна все ж імпортує промислові та продовольчі товари, в основному в Нігерії та Франції.

Внутрішньогалузева конкуренція.

В країні досить серйозна внутрішня конкуренція в галузі сільського господарства. Що стосується видобування нафти та газу, то тут в основному конкурують між собою іноземні компанії, які увійшли на ринок Кот-Дівуару.

Політика держави.

Кот-д'Івуар - президентська республіка. Президент країни обирається прямим голосуванням строком на 5 років з можливістю переобрання один раз. Він має всю повноту виконавчої влади, призначає та звільняє прем'єр-міністра. Президент володіє законодавчою ініціативою поряд з парламентом (однопалатним). Політика держави спрямована перш за все на залучення інвестицій розвинених країн для власного економічного розвитку. Саме тому в останні роки в країні можна спостерігати стійкий економічний ріст в 2,5-3% в рік за вирахуванням інфляції.

Випадки.

Найбільшою проблемою стосовно цього в Кот-Дівуарі є політичні кризи, які спричинені незадоволенням населення роботою влади. Через те відбуваються регулярні революції та державні перевороти. Один з найяскравіших прикладів відбувся нещодавно. В кінці 2010 року в Кот-д'Івуарі пройшли президентські вибори, які вилилися в гостру політичну кризу і, як наслідок, громадянську війну. Міжнародні організації зафіксували численні порушення прав людини з обох сторін, кілька сотень людей загинуло. У ході спільної операції ООН і французьких військ Лоран Гбагбо був усунений від влади, новим президентом став Алассан Уаттара.
3. Модель Солоу

Природний приріст:

Річний приріст населення – 2,1%

Народжуваність - 32 на 1000 (фертильність - 4,1 народжень на жінку, дитяча смертність - 66 на 1000 народжень);

Смертність - 11 на 1000;

Середня тривалість життя - 55 років у чоловіків, 57 років у жінок;

Міське населення - 55% (у 2014 році).

Етнічний склад - акани 42%, гур 17%, північні манде 16%, кру 11%, південні манде 10%, інші, у тому числі близько 100 тис.

    Вікова структура: 0-14 років — 30%, 15-50 років — 61,3%, 50 – більше – 8,7%

Темпи росту населення — 1,95% (станом на 2010 рік)

Співвідношення статей: при народженні — 1,08 хлопчаки / 1 дівчинка

Економічний прогрес:

В середньому, економіка країни впродовж останніх років демонструє стійке економічне зростання в 2,5 - 3% на рік (за вирахуванням інфляції), а ВВП на душу населення в Кот-д`Івуарі в 2012 році дорівнював 1,7 тис. доларів, що досить високо за мірками Чорної Африки (15-е місце в регіоні). Нижче рівня бідності - 42% населення (у 2012 році).

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні показники

Народжуваність - 32 на 1000 (фертильність - 4,1 народжень на жінку, дитяча смертність - 66 на 1000 народжень);

Смертність - 11 на 1000;

Середня тривалість життя - 55 років у чоловіків, 57 років у жінок;

Зараженість вірусом імунодефіциту (ВІЛ) - 3,9% (оцінка 2012 року).

Грамотність - 60% чоловіків, 38% жінок (оцінка 2012 року).

Міське населення - 49% (у 2012).

Етнічний склад - акани 42%, гур 17%, північні манде 16%, кру 11%, південні манде 10%, інші, у тому числі близько 100 тис. Арабів і близько 14 тис. Французів (оцінка 1998 року).

Значення індексу людського розвитку. Індекс людського розвитку (ІЛР) Кот-д'Івуар - один з найнижчих у світі: 0,375.

Коефіцієнт смертності немовлят. У 2005 році коефіцієнт смертності немовлят у Кот-д'Івуар становив 70 - це дуже високий рівень. Його вдалося знизити до 2013 року до 65, проте смертність і досі лишається надзвичайно високою. 
Неписьменність серед дорослих. Кот-д'Івуар має одні з найбільших показників неписьменності серед дорослих у світі: 37%, оскільки дуже мало коштів виділяється в науку. 

Пріоритетна більшість населення Кот-Дівуару живе за межею бідностіВни витрачають в середньому 2,9 долари в тиждень для задоволення своїх мінімальних потреб для виживання.

Питома вага учнів у відповідній віковій групі (початкова освіта). У Кот-д'Івуар освітня система надзвичайно слабка, проте початкова освіта дається широким масам населення;тому питома вага учнів у віковій групі, що відповідає початковій освіті, становить для жінок 85, а для чоловіків 95.
Питома вага учнів у відповідній віковій групі (середня освіта). Середня освіта у Кот-д'Івуар дуже слабка: 32 для жінок та 54 для чоловіків, 
Питома вага учнів у відповідній віковій групі (вища освіта). Розвиток вищої освіти в Кот-д'Івуар відсутній. 
Енергоспоживання на душу населення. Переважна більшість населення Кот-д'Івуар живе в умовах, наближених до природних. Країна дуже слабко електрифікована, а екваторіальний клімат не потребує витрати енергоносіїв для опалення. Тому споживачами енергії є переважно міста Абіджан та Ямусукро, а також промислові підприємства

Політичні показники

Кот-д'Івуар - президентська республіка. Президент країни обирається прямим голосуванням строком на 5 років з можливістю переобрання один раз. Він має всю повноту виконавчої влади, призначає та звільняє прем'єр-міністра. Президент володіє законодавчою ініціативою поряд з парламентом (однопалатним).

Економічні показники

Добре розвинуте сільське господарство; важливий виробник какао (перше місце в світі) і кава (третє місце у світі). Щодо хороша інфраструктура. Зростаюча нафтова і газова промисловість, значні іноземні інвестиції. Вигідне перерозподіл боргів.

Слабкі сторони. Нестабільність. Відсутність інвестицій в освіту. Сильна залежність від какао і кави (близько чверті ВВП країни надходить від експорту какао-бобів та кави [5]), важкий, нелегальний дитячий працю на плантаціях.

В середньому, економіка країни впродовж останніх років демонструє стійке економічне зростання в 2,5 - 3% на рік (за вирахуванням інфляції), а ВВП на душу населення в Кот-д`Івуарі в 2009 році дорівнював 1,7 тис. Доларів, що досить високо за мірками Чорної Африки (15-е місце в регіоні). Нижче рівня бідності - 42% населення (у 2006 році).

У сільському господарстві зайнято близько 70% активного населення країни; продукція цього сектора економіки дає більше 60% експортних надходжень до бюджету. Кот-д`Івуар є найбільшим в Африці експортером пальмової олії і натурального каучуку. Крім кави і какао до основних експортних культур відносяться банани, бавовна, цукровий очерет, тютюн. Також розвинені вирощування кокосової пальми, арахісу.

В даний час Кот-д'Івуар є одним з основних експортерів ананасів у Росію. У лісах ведуться заготовки цінних порід деревини (у тому числі чорного (ебенового) дерева), збір соку гевеї (для виробництва каучуку). Для сільськогосподарських потреб розлучаються вівці, кози; ведеться промисловий вилов риби.

Нафта і газ видобуваються в основному на континентальному шельфі. Також розробляються родовища нікелевої, марганцевої і залізної руд, а також бокситів, алмазів і золота.


1. Загальна характеристика Чилі(Буряк Василь)

1.За площею : значна країна площа 756950 км²

2.За чисельністю населення : невелика країна - 16634603 млн.осіб

3.За формою правління: президентська республіка

4.За формою державного устрою: унітарна держава

5.За ідеологічною орієнтацією : плюралізм

6.За формою державного режиму: демократія

7.За політичною структурою: багатопартійна

8.За рівнем розвитку науки і техніки: країна відстала в науково-технічному розвитку

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: країна, що розвивається

10.За підходом МВФ:країна з розвинутою економікою

11.За підходом В.Вольським: країна зрілого капіталізму

12.За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою є неважливими для України.

13.За підходом Зіміна: гірничовидобувна країна

14.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: країна, що розвивається

15.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з прибутками від експорту гірничовидобувного комплексу.

Головною галуззю промисловості країни є гірничодобувна (мідь та інші метали), Чилі - найбільший у світі експортер міді, яку видобуває і виплавляє національне підприємство CODELCO. Серед інших галузей промисловості - металургійна, деревообробна, харчова, текстильна.

За рівнем ВВП на душу населення за ПКС Чилі на початку 2000-х років перевищила середній латиноамериканський рівень. Тенденція зростання цього показника продовжилася і надалі, на 2013 рік Чилі має один з найвищих доходів на душу населення в Латинській Америці (поряд з Уругваєм).

2. Ромб Портера – Чилі

’’’Факторні умови.

Країна прагне збільшувати власний капітал, а не залучати іноземні інвестиції в державу. Але без підтримки США все одно не обходиться. Адже, саме компанії США розташовані на території Чилі майже по всій території. Що стосується такого фактору як земля, то вона має хороший потенціал. Оскільки,територія Чилі велика більше 756 млн. км², тому в країні добре розвиненим є сільське господарство. В країні стрімкими темпами розвивається освіта, як початкова так і вища. Значна частина коштів з бюджету інвестується в розвиток науково-технічного прогресу в країні. Саме тому Чилі вважається однією з найбільш розвинених країн Латинської Америки в плані розвитку науково-технічного прогресу.

’’’Суміжні і обслуговуючі галузі.

Головною галуззю промисловості країни є гірничодобувна (мідь та інші метали), Чилі - найбільший у світі експортер міді, яку видобуває і виплавляє національне підприємство CODELCO. Серед інших галузей промисловості - металургійна, деревообробна, харчова, текстильна. Сільське господарство, включаючи рибальство і лісівництво, забезпечує 7% ВНП (13% зайнятих), розвинене тваринництво, вирощуються пшениця, виноград, боби, цукровий буряк, картопля, фрукти. Чилі - один з найбільших експортерів фруктів, а також риби і виробів з деревини. ВНП склав в 2008р $ 169 500 000 000. (ВНП на душу населення - $ 14 900), в 2008 р ВНП досяг $ 240 170 000 000 (на душу населення - $ 17,1 тис. за ПКС).

’’’Умови внутрішнього попиту.

Населення країни Чилі слід віднести до середнього класу. Основною діяльністю, якою займаються чилійці є гірничо-видобувна промисловість тасільське господарство. Проте умови внутрішнього попиту вони не здатні задовольнити самостійно. Велика кількість товарів імпортується з США та країн Латинської Америки, які є сусідами.

’’’Внутрішньогалузева конкуренція.

В країні досить серйозна внутрішня конкуренція в галузі гірничо-видобувної промисловості та сільського господарства. Взагалі в країні найбільше займаються видобутком міді і інших металів, тому не дивним є те, що іноземні компанії заходять на ринок Чилі займатися саме цим видом діяльності і відповідно складають серйозну конкуренцію вітчизняним компаніям.

’’’Політика держави.

Глава держави - президент, він же - глава уряду. Обирається населенням на 4-річний термін, без права повторного переобрання.

Президент має право призначати послів і членів уряду, визначати склад Верховного та Апеляційного судів, призначати командувачів усіх родів збройних сил і начальника Національної поліції. Також президент має право законодавчої ініціативи і вносить до парламенту законопроекти.

’’’Випадки.

Найбільшою проблемою стосовно цього в Чилі є землеьруси, які регулярно руйнують інфраструктуру країни. Останній відбувся 17 вересня 205 року. Також часто відбуваються повені та інші стихійні лиха. В країні часто відбуваються революції, які призводять до зміни владних структур Чилі. Проте не завжди такі акції проходять мирним шляхом. 
3. Модель Солоу – Чилі

’’’Природний приріст:

Природній приріст Чилі становить 2.12

Населення Чилі за станом на липень 2014 року, становить, близько 17, 3 млн. осіб, у тому числі приблизно 15% іноземців-резидентів. А ще в 2000 році їхня кількість становила 15,2 млн. осіб.

Чисельність населення за останнє століття:

1900р. - 3100000 чол.

1983р. - 12300000 чол.

      1995р. - 14300000 чол.
      2000р. - 15200000 чол.
      2005р. – 16000000 чол.
      2014р. - 17300000 чол.

В Чилі стрімко зростає кількість населення, перш за все через економічний розвиток держави в останні роки. Пріоритетна більшість міського населення, яке складає 87% (2014 рік).

 Вікова структура: 0-14 років — 27,2%), 15-50 років — 50,4%, 51-більше – 22,4%

 Темпи росту населення — 2,12% (станом на 2012 рік)

 Народжуваність — 30,1 новонароджених на 1000 осіб населення

 Смертність — 3,5 смертей на 1000 осіб населення

 Співвідношення статей: при народженні — 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка (2012 рік)


 Очікувана тривалість життя: загальна — 79 років, для чоловіків — 76, 4 років, для жінок — 82,5 років.

 Загальний коефіцієнт народжуваності — 2,1 новонароджених припадає на одну жінку

 Урбанізація — 87% від загальної чисельності населення [1].

’’’Економічний прогрес:

ВНП склав в 1994 р $ 97700000000. (ВНП на душу населення - $ 7 010), в 2014 р ВНП досяг $ 169 600 000 000 (на душу населення - $ 14,9 тис. За ПКС).

За рівнем ВВП на душу населення за ПКС Чилі на початку 2000-х років перевищила середній латиноамериканський рівень. Тенденція зростання цього показника продовжилася і надалі, на 2013 рік Чилі має один з найвищих доходів на душу населення в Латинській Америці (поряд з Уругваєм).

4. Модель Богдана Гаврилишина

’’’Соціальні показники

Середня тривалість життя – 79 років. Чоловіки - 76 років.

Жінки - 82 роки.

Частка міського населення - 87,7%

Грамотність - 97% чоловіків, 93% жінок

Етнічний склад: європейці - 30%, метиси - 65%, індіанці - 5%

Витрати на охорону здоров'я складають 4,5 % з бюджету.

Чилі – країна з наявністю громадянського стану суспільства та правової держави, що передбачає:

– розвиненість інститутів громадського самоврядування;

– постійний діалог населення з владними структурами;

– солідаризм у формуванні відносин між різними соціальними групами, суб’єктами політики;

– активну поведінку громадянина під час пошуку засобів до існування та відстоювання власних інтересів.

Солідарну ринкову економіку, що передбачає поєднання планових та ринкових механізмів регулювання суспільного виробництва:

– наявність приватної, державної та комунальної форм власності;

– формування численного середнього класу.

Соціальну спрямованість програмних і практичних дій держави, її інститутів:

– забезпечення рівних стартових можливостей для самореалізації особистості;

– створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;

– розвинена система правових норм охорона праці й здоров’я людей та соціального захисту вразливих верств населення.


’’’Політичні показники

Глава держави - президент, він же - глава уряду. Обирається населенням на 4-річний термін, без права повторного переобрання.

Президент має право призначати послів і членів уряду, визначати склад Верховного та Апеляційного судів, призначати командувачів усіх родів збройних сил і начальника Національної поліції. Також президент має право законодавчої ініціативи і вносить до парламенту законопроекти.

Вищий законодавчий орган - двопалатний Національний конгрес:

Сенат - 38 членів, що обираються населенням на 8-річний термін (при цьому половина сенаторів змінюється кожні 4 роки); Палата депутатів - 120 членів (по 2 депутата від 60 виборчих округів), що обираються населенням на 4-річний термін.

Національний Конгрес в 1990 році був переміщений з метою децентралізації влади з Сантьяго в Вальпараїсо.

’’’Економічні показники

Головною галуззю промисловості країни є гірничодобувна (мідь та інші метали), За рівнем ВВП на душу населення за ПКС Чилі на початку 2000-х років перевищила середній латиноамериканський рівень. Тенденція зростання цього показника продовжилася і надалі, на 2013 рік Чилі має один з найвищих доходів на душу населення в Латинській Америці (поряд з Уругваєм).

Головні торгові партнери: Китай, США, Японія, Бразилія. Грошова одиниця - чилійський песо (1 чилійський песо (Ch $) дорівнює 100 сентаво). Загальна протяжність залізниць - 7766 км, автошляхів - 79025 км, внутрішніх водних шляхів - 725 км. Найважливіші порти країни: Ікіке, Вальпараїсо.

У 2014 р (оцінка) бюджетні доходи $ 54790000000, витрати - $ 45000000000.

Експорт 66460000000 дол. (У 2014) - мідь, фрукти, риба, папір, хімічна продукція, вино.

Основні покупці (2014 рік): Китай - 14,2%, США - 11,3%, Японія - 10,4%, Бразилія - 5,9%, Південна Корея - 5,7%, Нідерланди - 5,2%.

Імпорт 57610000000 дол. (У 2014) - нафта і нафтопродукти, хімікати, електроніка, промислова продукція, автомобілі, газ.

Основні постачальники (в 2014): США - 19,1%, Китай - 11,9%, Бразилія - 9,3%, Аргентина - 8,8%, Південна Корея - 5,6%, Японія - 4,6%.


Казахстан (Кончак Роман)

Загальна характеристика Казахстану

Казахста́н офіційна назва — Респу́бліка Казахста́н — одна з країн Центральної Азії. Дев'ята в світі за площею, найбільша з країн, що не має виходу до світового океану. Територія становить 2 727 300 квадратних кілометрів — це більше, ніж Західна Європа.[3][4] Вона межує (за годинниковою стрілкою з півночі) з Росією — 7548,1 км , Китаєм — 1782,8 км, Киргизстаном 1241,6 км, Узбекистаном — 2351,4 км , Туркменістаном — 426,0 км. Омивається водами внутрішньоконтинентальних Каспійського і Аральського морів. Хоча Казахстан не має спільного кордону з Монголією, його найсхідніша точка знаходиться на відстані всього 38 км від західного краю Монголії. Рельєф Казахстану різноплановий — від рівнин, степів, тайги та пагорбів до засніжених гір. З 16,6 млн осіб (оцінка 2011) Казахстан має 62 місце за чисельністю населення в світі, хоча його щільність менше 6 осіб/км². Столиця країни перенесена в 1998 з Алмати, найбільшого міста в Казахстані, в Астану. Казахстан поділяється на 14 областей та 2 міста республіканського значення. Економіко-географічно поділяється на Центральний, Західний, Східний, Північний і Південний регіони.

Казахстан є однією з тюркських держав. Протягом більшої частини своєї історії території сучасного Казахстану були заселені кочовими племенами. XVI століття казахи з'явилися в якості окремої групи, яка ділиться на три жуза. Росіяни почали просування в казахському степу в XVIII столітті, і до середини XIX-го весь Казахстан входив в Російську імперію. Після російської революції 1917 і подальшої громадянської війни на території Республіки Казахстан була кілька разів реорганізація, допоки не створилася Казахська Радянська Соціалістична Республіка в 1936 у складі СРСР. Казахстан проголосив себе незалежною державою 16 грудня 1991 р. Його лідер комуністичної епохи, Нурсултан Назарбаєв, став першим президентом країни, цю посаду він зберігає і сьогодні. Президент Назарбаєв підтримує суворий контроль над політикою в країні. З моменту здобуття незалежності Казахстан проводив збалансовану зовнішню політику та працював для розвитку економіки, особливо її нафтогазової промисловості.[5] Пострадянський період також характеризується більш активною участю з багатьма міжнародними організаціями, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, Раду Євроатлантичного партнерства, Співдружність Незалежних Держав і Шанхайську організацію співробітництва. Казахстан також є одією з шести пострадянських держав, які реалізують План дій індивідуального партнерства з НАТО


Природні ресурси, і їх використання. Оцінка природно-ресурсного потенціалу розвитку в промисловості й сільського господарства. Казахстан – гірська країна. Її північна і північно-західна частини є відроги Альп (30% країни – Юлийские Альпи із вищою точкою країни горою Триглав, 2864 м; гори Караванке з вершиною Гринтавец, 2558 м). Південні й західні райони належать до периферії Динарского нагір'я (30%), а крайній північний схід – до периферії Средне-Дунайской рівнини (30%). Рельєф країни сильно розчленований. У межах Динарского нагір'я широко розвинені карстові форми рельєфу, одну з найбільших печер Європи – Постойнска-Яма з р. Пивка, а її значному протязі має підземний стік. Основні річки Словенії – Сава, Драва і Соча з притоками. Це гірські річки з значним гидроэнергетическим потенціалом (ними зведено каскади ГЕС), але непридатні судноплавства. Деякі райони Словенії, особливо карстові, взагалі позбавлені річок. На формування клімату країни визначальний влив надає, з одного боку, близькість Адриатического моря, з другого – Альп, які затримують південні вологі повітряні є і перешкоджають проникненню північних холодних повітряних мас. У цілому нині клімат помірковано континентальний у внутрішніх районах і середземноморський узбережжя. Зима у Словенії м'яка (середня температура самого холодного місяці січня від 0 до –2° З поблизу передгір'їв до –4 – –6° З серед стосів), літо помірковано тепле (середня температура самого теплого місяці липня 19–21° З у передгір'ях, 15–17° З серед стосів), весна – прохолодна. Опади випадають рівномірно протягом усього року. Середньорічне їх кількість – 1000–1500 мм у передгір'ях, 2000–3000 мм серед стосів і 700 мм у східних районах.

На території Словенії поширені переважно бурі лісові і гірсько-лісові грунту. Майданом лісів (54% країни) Казахстан третім місцем у Європі після Фінляндії та Швеції. Нижній гірський пояс (до висоти прибл. 600 м) дубово-грабових лісів з додатком клена, липи і ясена змінюється поясом букових і буково-пихтовых лісів з додатком сосни і їли. У карстових районах поширені суходільні луки, чагарникові зарості і редкостойные дубово-грабовые лісу. Верхній гірський пояс (вище 1800 м) представлений субальпийскими луками і оголеними скелями. У долинах річок зустрічаються заплавні і заболочені луки. У флорі Словенії налічується 3200 видів судинних рослин, їх 66 видів ендеміків, 330 занесені до Червоної книги. У горах Словенії зустрічаються буре ведмідь, рись, вовк, гірський цап, сарна, косуля, кабан, борсук, заєць, куниця. Для карстових районів характерні змії, ящірки, черепахи. Багата орнитофауна – водяться глухар, куріпки, сокіл та інші птахи. Усього фауна Словенії налічує прибл. 13 тис. видів, їх 423 виду хребетних, 400 ендеміків (водяться переважно у печерах і карстових водоймах), 238 видів перебувають під загрозою зникнення. У сучасному Словенії приділяють значну увагу охорони навколишнього середовища проживання і збереженню біорізноманіття. Уряд прийняв кілька природоохоронних законів. Охраняемые території загальною площею 140,4 тис. га (8% площі країни) включають великий національний парк Триглав в Юлийских Альпах, 2 регіональних парку, 34 ландшафтних парку, 49 заповідників, 623 пам'ятника природи. Надра Словенії багаті на корисні копалинами. Є промислові запаси бурого вугілля, свинцевих, цинкових, ртутних, уранових руд, срібла.

Загальна характеристика господарства. Причини, що впливають темпи сільськогосподарського розвитку. Природні умови та ресурси країни дуже різноманітні, що уможливлює розвиток багатогалузевого господарства. Казахстан має значний природно-ресурсний потенціал. На його території є запаси залізних руд (Тургайська западина), мідних – Казахський дрібносопковик), поліметалічних руд (передгір'я Алтаю), хромітів та нікелю (Мугоджари). Значні поклади паливних ресурсів представлені вугіллям, нафтою й газом. Кам'яне вугілля добувають у Карагандинському та Екібастузькому басейнах. Нафтогазоносна провінція охоплює Прикаспійську западину і півострів Мангишлак. Крім того, в країні є поклади фосфоритів, калійної та кухонної солей, азбесту, будівельних матеріалів. Найбільшими водними басейнами є Каспійське і Аральське моря, озера Балхаш, Алаколь, Тенгіз, води яких солоні. Прісні озера – Зайсан, Маракколь та ін. Водні джерела використовуються для зрошення, забезпечення населення і у виробництві. Для цього споруджені канали Іртиш - Караганда, Волга - Урал, Великий Алматинський. На окремих річках побудовані ГЕС (Чардаринська, Кизил-Ординська, Капчагайська).

Справжнім лихом Казахстану та інших країн Центральної Азії стала екологічна катастрофа Аральського моря, пов'язана з нерозумним використанням водних ресурсів річок Амудар'ї і Сирдар'ї. Гостро стоять проблеми охорони земельних ресурсів, рекультивації, комплексного використання корисних копалин. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва. Казахстан — аграрно-промислова країна з розвиненим гірничим сектором. Основні галузі промисловості: гірнича (нафта, вугілля, марганець, цинк, мідь, титан, боксити, золото, срібло, сірка, залізо), чорна і кольорова металургія, тракторобудування, моторобудування, будівельних матеріалів.

Розвиток транспортного комплексу . Транспортна мережа Казахстану розвинена недостатньо. Основні перевезення вантажів і пасажирів здійснюються залізничним транспортом. Відсутні зручні шляхи для транспортування вантажів між східними і західними районами країни. Розвивається повітряний транспорт (відкриті прямі авіалінії в Німеччину, Туреччину, Іран, Китай і ряд інших країн).

Соціально-економічний розвиток. Останні десять років економіка Казахстану характеризується стабільним припливом прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Це пояснюється цілим рядом факторів. Основні з них – наявність природних ресурсів і грамотна політика уряду по залученню іноземних інвесторів у пріоритетні сектори економіки, серед яких сільське господарство, транспорт і логістика. Країна здійснює масштабні реформи, спрямовані на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. Сьогодні Казахстан лідирує серед країн СНД за обсягом ПІІ на душу населення – близько 300. Всього за період незалежності в казахстанську економіку залучено понад 2 млрд. 85% опитаних інвесторів вважають Казахстан найпривабливішим об'єктом для інвестицій серед країн СНД.


Класифікація країн світу (Казахстан)

Типологічні ознаки:

1.За площею Казахстан -велика країна (2 724 900 км²);

2. За чисельністю населення – середня (17 010 600);

3. За формою правління – Республіка;

4. За формою державного устрою – унітарна держава

5. За ідеологічною орієнтацією – плюралізм;

6. За формою державного режиму – демократична;

7. За політичною структурою – багатопартійна;

8. За В. Вольським – слаборозвинута;

9. За типологією О. Шаблія - Країна світу із значною українською діаспорою

10. За типологією Б. Зіміна – середній регіон;

11. Типологія В. Максаковського, В. Дрона, В. Рома – країна що розвивається;

12. Типологія П. Масляка, Я. Олійника, А. Степаненка – середньо розвинута

13. Класифікація країн світу за методикою МВФ – країна з середньою економікою.

14.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з розвинутою економікою ,з високими прибутками, експортер агропромислового комплексу.

15.За підходом Болотіна, Шеніса: . Активно добуваються вугілля, нафта, природний газ залізняк, мідні руди, свинцевий-цинкові руди, нікелеві руди, боксити та інші корисні копалини. Казахстан є найрозвиненішою країною Центральної Азії. У Казахстані розвинена гірничодобувна промисловість


2. Ромб Портера

Факторні умови:

Нині Казахстан визнаний світовим співтовариством як держава з ринковою економікою. У стислий історичний період здобуття Казахстан зробив прорив у економіці, інтегруючись у світову цивілізацію, використовуючи нові прогресивні технології.

Тільки30% старшокласників усвідомлено вибирають професійну діяльність, відповідну їх здібностям. Отже, 70% старшокласників мають низькою самооцінкою і підготовлені до самостійності у житті. З іншого боку, дослідження ЮНЕСКО й одержують результати тестування випускників загальноосвітніх шкіл останніх п'яти засвідчують сталу тенденцію зниження якості освіти.

У 1994 в Казахстані було 8,575 шкіл в яких розміщувалося приблизно 3,2 мільйона учнів, і 244 спеціалізованих навчальних заклади обслуговують близько 222.000 школярів. У 1992 близько 51% нормальних дітей розміщувалися в 8.500 дошкільних установах. У 1994 році приблизно 272.100 учнів поступили в 61 ВНЗ країни. 54% студентів були казахами і 31% - Російськими.

Конституція Казахстану 1995-го року затвердила обов'язковість середньої освіти. Вища освіта була на конкурсній основі. Приватні школи вміщували близько 5% учнів, але і їх діяльність регулювалася державою.

Останні десять років економіка Казахстану характеризується стабільним припливом прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Це пояснюється цілим рядом факторів. Основні з них – наявність природних ресурсів і грамотна політика уряду по залученню іноземних інвесторів у пріоритетні сектори економіки, серед яких сільське господарство, транспорт і логістика. Країна здійснює масштабні реформи, спрямовані на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. Сьогодні Казахстан лідирує серед країн СНД за обсягом ПІІ на душу населення – близько 300. Всього за період незалежності в казахстанську економіку залучено понад 2 млрд. 85% опитаних інвесторів вважають Казахстан найпривабливішим об'єктом для інвестицій серед країн СНД.

Нині в Казахстані видається 11 національних газет, функціонує 44 телестудії 12 мовами, 18 радіостанцій 6 мовами. Викладання у школах ведеться 7 мовами. В столиці країни — Астані — під патронатом Посольства України працює українська гімназія. Прямі закордонні інвестиції — $ 12.6 млрд. Основним джерелом доходів є доходи від експорту нафти і нафтопродуктів. У Казахстані знаходяться багаті родовища нафти.

У Казахстані за останні 10 років, завдяки цілеспрямованій роботі з поліпшення інвестклімату, приплив прямих іноземних інвестицій в країну перевищив 200 млрд доларів.

Більше того в 2014 році , увійшли в топ 30 країн з найбільшим обсягом залучених чистих прямих іноземних інвестицій.

Інвестиційна привабливість - одне з головних політичних завдань уряду НЗ – генерувати і отримувати вигоди для суспільства через міжнародну торгівлю і інвестиційну лібералізацію. Це досягається через багатовекторну зовнішню політику, що залучає додаткове багатостороннє, регіональне і двостороннє зобов'язання Комітет казначейства, будучи органом забезпечують виконання республіканського бюджету та розрахунково-касових обслуговуванні місцевого бюджету, обслуговує 2477 організацій республіканського підпорядкування, 9000 - місцевого, і 1200 державних підприємств, для яких в системі відкрито близько 20 тис. рахунків, у тому числі бюджетні, поточні, депозитні, поточні рахунки спонсорської та благодійної допомоги, а так само валютні рахунки. Казахстан має 32 міжнародних і внутрішніх аеропортів.

Умови внутрішнього попиту

В 2014 році, ВВП збільшувався на 1,7%, що нижче на 2,6% підраховані в 2013 році. Уповільнення зафіксовано в 4-му кварталі 2014 року, це відображає погіршення внутрішнього попиту. Приватне споживання прискорилось з 1,58% в 3 кварталі до 2,4% в 4 кварталі, в той час як державні витрати розширились до 3,6%. І навпаки, валові інвестиції в основний капітал впали на 6%, в порівнянні, найбільш різке падіння з 2 кварталу 2012 року.

Наявність суміжних та обслуговуючих галузей

Компанія «Арай Холдинг» одна з визнаних лідерів харчової індустрії Казахстану. Була заснована і працює на ринку Казахстану з 1991 року. Сьогодні «Арай» - це великий багатопрофільний агропромисловий холдинг, що спеціалізується на вирощуванні та переробці сільськогосподарської продукції, виробництві та реалізації якісних товарів народного споживання і послуг.

На підприємствах компанії трудяться понад 3000 чоловік. Структура компанії «Арай - Холдинг» - це замкнутий цикл безвідходного виробництва на компактній території.

Політика держави

Економічна політика неолібералізму полягає насамперед у повному запереченні протекціонізму, який розглядається як головна причина неефективності економіки. Казахстан має стабільні відносини з усіма своїми сусідами. Він також є членом Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Євро-Атлантичного партнерства та Організація Ісламського співробітництва. Він є активним учасником Організації Північноатлантичного договору в аспекті Партнерство заради миру.

Казахстан також є членом Співдружності Незалежних Держав, Організації економічного співробітництва та Шанхайської організації співробітництва. Країни Казахстан, Росія, Білорусь, Киргизстан і Таджикистан створили Євразійське економічне співтовариство в 2000. з активізації зусиль по гармонізації торговельних тарифів і створення зони вільної торгівлі в рамках Митного союзу. Рис.1.1. ВВП на душу населення Казахстану 2006 – 2014 рр

Згідно концепції Портера ВВП на душу населення дозволяє визначити індекс глобалізації конкурентоспроможності країни залежно від стадії життєвого циклу. За даними на рис.1.1 знаходиться на стадії ,спонукуваній багатсвом (ВВП на душу населення 5575,55 дол. США). Це означає, що Казахстан є значимою країною на світовій арені і її економіка має впливу на глобальну економіку.

За рейтингом ВВП на душу населення Казахстан посідає 46 місце , розмір ВВП становить - 231 876 млн.$


Модель Солоу

Природний приріст

Станом на 1 липня 2001 чисельність населення Казахстану становила 14,95 млн осіб. За цим показником країна посідає 55 місце у світі.

Під час перепису населення 1999 зареєстровано 14,95 млн осіб. З 1991 по 1997 народжуваність знизилася на третину (з 21 до 14,7 на 1000 жителів), а смертність зросла з 8 до 10,2 ос. на тисячу жителів. Природній приріст зменшився з 13 до 4,5%, що в сукупності призвело до скорочення чисельності населення республіки за 1991–1997 на 1150 тис. осіб.

Економічний прогрес

Казахстан має не досить високий рівень національного багатства.. Індекс Джині вимірює ступінь, в якій розподіл доходів або витрат на споживання серед окремих осіб чи домашніх господарств в економіці відхиляється від абсолютної рівності. Крива Лоренца висловлює залежність сумарного відсотка від загального обсягу доходів, отриманих від сукупного числа одержувачів, починаючи з найбіднішого індивіда або сім'ї. Індекс Джині вимірює відстань між кривою Лоренца і гіпотетичної лінією абсолютної рівності, виражене у відсотках від максимальної площі під кривою. Таким чином, індекс Джині 0 представляє ідеальне рівність, а індекс 100 означає повне нерівність. В Казахстані – 32,7

За рівнем соціального прогресу Казахстан займає 83 місце.

Соціальна програма передбачає поліпшення якості життя, в ній підкреслюється винятково важлива роль сім'ї у вихованні молодого покоління. Цьому мають сприяти проведення різних виставок, музичних фестивалів, спортивних змагань та відвідування музеїв. В якості спонсорів даних заходів будуть виступати не тільки державні структури, а й у ряді випадків великі закордонні компанії, такі як «Ексон мобіл», «Роял Датч Шелл», «Ролекс». Участь цих концернів у соціальному житті помітно підвищує їх авторитет в очах місцевого товариства, при цьому зміцнюючи іноземні позиції в економіці держави.

Інфляція в Казахстані в 2015 році склала 12,8 відсотка.

Повідомляється, що індекс споживчих цін в Казахстані в грудні 2014 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,5 відсотка. При цьому наголошується, що продовольчі товари в грудні минулого року подорожчали на 1,1 відсотка, індекс цін на непродовольчі товари склав 100 відсотків, а ціни і тарифи на платні послуги підвищилися на 0,3 відсотка.


Видатки на охорону здоров'я вважаються одним з ключових показників соціального розвитку, тому що відображають ступінь уваги, що приділяється державою і суспільством здоров'ю громадян. Разом з тим, цей показник не враховує, наскільки рівномірно або нерівномірно розподіляються витрати на охорону здоров'я по різним соціальним групам всередині тієї чи іншої держави, а також пов'язані з цим фактори. Казахстан займає 153 місце за витратами на охорону здоров’я.

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти: Здоров’я:

Тривалість життя – 66,5 років(153місце)

чоловіки: 66,5 років

жінки: 73,47 років (2014 р.)

Смертність – 10,1(смертей на 1000 осіб) (2014 р.)(56 місце)

Казахстан виділяє 4 % від ВВП (153місце) на охорону здоров’я свого населення. Як країна – експортер, країна має всі можливості спрямовувати надходження з бюджету соціальні заходи та добробут населення. Харчування, ціни:

Споживчий кошик

Молоко (близько 3% жирності) 1л - 1.10$ Рис (1 кг) - 1.45$

Яблука, (1кг)- 1.66

Апельсини, 1 кг 1.00

Картопля, 1 кг 0.66

Гречка 1 кг – 0,59$

Вино середнє, 0,7л 3.96

Пиво місцеве, 0,5л 0.77

Комплекс в МакДональдс (або аналог) - 4.39

Сигарети 1 пачка 1.30Апельсини(1кг)-1,99$

Чай 100грам – 0,55$

Сосиски(10 шт.)-1,52$

Лимон(1 кг)-1,99$

Помідори(1 кг)-1,99$

Яйця(12 шт)-1,46$

Фрикадельки(1кг)-7,99$

Цибуля(1 кг)-0,39$

Олія(0.5л)-0,97$

Масло(250 г)-0,79$

Цукор 1 кг – 0,53$

Приправи(1 упак.)-0,30$

Пластівці-2,12$

Вода (1,5 літр)-0,81$

Куряча грудинка(1кг)-4,97

Хліб(1 булка)- 0,36$

Сир ( 1 Кг) – 2.36 $

Ціни на транспортні послуги

Проїзд 1 поїздка (місцеві перевізники)- 0.54$

Таксі по місту( за 1км)- 0.38$

Паливо бензин( АІ-95 1л )- 0.58$


Ціни в Казахстані досить високі, якщо порівнювати їх з іншими країнами Центральної Азії. Оскільки Казахстан володіє розвиненою банківською системою, то тут можна розплачуватися кредитними картами, але краще мати готівку в доларах або євро.

Освіта : Видатки на освіту 1.2% ВВП (2009 р.) (130 місце) Грамотність 76.2% (42 місце)

чоловіки: 78,3%

жінки:76% (2012 р.)

Рівень безробіття: 4,9% (2015 р.)

Спостерігається явне відставання освітньої системи від потреб ринкової економіки і відкритого громадянського суспільства. Основними причинами такого становища в системі освіти стали: перевага суб'єктивності в кінцевій оцінці якості освіти породило окремі негативні моменти на всіх її рівнях; недостатня сприйнятливість системи освіти до нововведень і відсутність належної мотивації до впровадження системи якості навчання; недостатня ефективність механізмів формування у підростаючого покоління етнокультурної та громадянської ідентичності, заснованої на знанні історії держави, державної мови, національних культурних цінностей народів Казахстану; невідповідність матеріально-технічної бази, навчально-лабораторного обладнання, навчальної та методичної літератури сучасним вимогам, відсутність мотивації в забезпеченні високої якості освіти в системі підготовки кадрів, відтік кадрів , зниження матеріального стимулювання педагогічної праці.

Відпочинок та відновлення сил:

Індекс якості життя літніх людей - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником якості життя і благополуччя літніх людей.За цим показником Казахстан знаходиться на низькому 98 місці, індекс – 4.2, порівняно зі Швейцарією (90,1)це дуже низький рівень. Представники організації HelpAge International, яка ініціювала цей проект, вказують, що в XXI столітті спостерігаються безпрецедентні глобальні демографічні зміни, пов'язані зі збільшенням тривалості життя по всьому світу, і старіння населення займає в них центральне місце, оскільки до 2050 року літні люди (віком 60 років або старше) становитимуть більше однієї п'ятої від загальної чисельності населення світу (22%), при цьому їх чисельність становитиме 2,03 мільярда чоловік проти нинішніх 809 000 000 (11%).

Пенсійне забезпечення. Пенсійний вік – чоловікам по досягненні 63 років, жінкам - 58 років.

Але, пенсія буде залежати від останньої заробітної плати працівника на час виходу на пенсію. Переваги соціальну допомогу надаються на підставі їх соціальних потреб.

Політичні показники

Казахстан офіційно є президентською республікою. Перший і єдиний президент — Нурсултан Назарбаєв. Президент є також головнокомандувачем збройних сил та може накласти вето на закон, який був прийнятий парламентом. Прем'єр-міністр є головою Кабінету міністрів і главою казахстанського правління. Є три віце-прем'єри та 16 міністрів в уряді. Карім Масімов обіймає посаду прем'єр-міністра з 10 січня 2007.

Казахстан має двопалатний парламент, що складається з нижньої палати (Мажилісу) і верхньої палати (сенату). Одномандатні округи всенародно обирають 107 місць в мажилісі, тут також знаходяться 10 членів, що обираються за партійними списками. Сенат складається з 47 членів. Два сенатори від кожного з виборних зборів (масліхатів) від 16 основних адміністративних регіонів Казахстану (14 провінцій, а також міст Астана й Алмата). Президент призначає інших 7 сенаторів. Депутати мажилісу та уряд мають право законодавчої ініціативи, хоча уряд пропонує найбільший спектр законодавства, який розглядається парламентом.

Економічні показники

Основні інтереси іноземних інвесторів в економіці Казахстану складають: гірнича промисловість, будівництво, видобувна промисловість, чорна і кольорова металургія, тракторобудування, моторобудування, будівельних матеріалів . Національна стратегія розвитку Казахстану до 2030 року націлена на національну безпека в країні, економічне зростання, що базується на відкритій ринковій економіці з високим рівнем іноземних інвестицій і внутрішніх заощаджень, здоров'я, освіта і благополуччя громадян казахстану, енергетичні ресурси , інфраструктуру , розвивати ці ключові сектори таким чином, щоб сприяти зміцненню національної безпеки, політичній стабільності і економічному зростанню.

Згідно з проектом Концепції, навчатися казахстанський діти будуть з шести років, і при отриманні повної середньої освіти тривалість навчання становитиме 12 років.

Дошкільною підготовкою будуть охоплені п'ятирічні діти, для яких передбачаються розвиваючі і ігрові форми навчання. Вивчення інформатики і іноземних мов пропонується ввести з другого класу.

У Казахстані, в порівнянні з 2000 роком, кількість дошкільних організацій виросла на 12 одиниць (1 %), в той час як контингент в них виріс на 25421 дитину (18,7 %), що свідчить про дисбаланс між зростанням потреби в дошкільному вихованні і навчанні і можливостями задовольнити цю потребу. У результаті на 100 місць в дошкільній організації доводиться від 105 до 130 дітей. Загалом по республіці біля 22 тис. дітей стоять в черзі на пристрій в дошкільні організації, 127 тис. п'яти - шестирічних дітей повинні бути охоплені програмами.

В даний час розвиток Туркменістанської економіки органічно пов'язане зі збільшенням обсягу експорту та забезпеченням його продуктивності. Країні потрібно не тільки відновити і зберегти позиції на закордонних ринках, але також освоїти нові ринки товарів і послуг. Для незалежності Туркменістанської економіки від зарубіжних ринків, доцільно розвивати і розширювати експорт, як в товарному, так і в географічному аспек-тах. Експорт республіки повинен оперативно реагувати на зміну кон'юнктури світового ринку. Розвиток спеціалізації виробництва та поглиблення міжнародного ринку праці дають нові можливості розвитку національної економіки в системі міжнародних економічних зв'язків.


Туркменістан (Василишин Володимир)

Загальна характеристика Туркменістану

Туркменістан. держава в Центральній Азії. Межує з Казахстаном на півночі, Узбе-кистаном — на півночі і сході, Іраном і Афганістаном — на півдні. На заході омивається Каспійським морем. Туркменістан — член ООН, СНД, Організації ісламської співпраці. З 1924 по 1991 Туркменістан входив до складу СРСР на правах союзної республіки (Туркменська Радянська Соціалістична Республіка). Незалежність Туркменістану була проголошена в жовтні 1991. У минулому Туркменістан належав до різних державних формацій; у 16 — 17 ст. частина входила до Бухарського і Хівинського ханств, частина належала Ірану; у 1880-их pp. Туркменістан окупувала Росія; 1917–1921 він був тереном боротьби народів Турке-стану з радянськими окупантами; з 1921 — область у складі Туркестанської АРСР; з 1924 — союзна республіка. Економічний і політичний суверенітет оголошений у 1990. Туркменія підтримала збереження СРСР на референдумі 1991 року. Президент Ніязов підтримав антигорбачовський путч 1991 року. У жовтні 1991 була декларована незалежність після широкого схвалення на референдумі. Республіка приєдналася до СНД у грудні 1991. У НБСЄ й ООН прийнята в 1992. Прийнято нову Конституцію, обраний парламент у кількості 60 чоловік, Сахад Мурадов став прем'єр-міністром.


1.За площею : середня країна площа 488 100км2 2.За чисельністю населення : невелика країна (1,5 млн. – 20 млн.)- 5, 110 млн.осіб 3.За формою правління: Республіка 4.За формою державного устрою: унітарна держава 5.За ідеологічною орієнтацією : Плюралізм 6.За формою державного режиму: Демократичний 7.За політичною структурою: Багатопартійна 8.За рівнем розвитку науки і техніки: Розвинута 9.За рівнем соціально-економічного розвитку: Країна, що розвивається 10.За підходом МВФ:Країни з ринком, що формується 11.За підходом В.Вольським: економічно сильнорозвинена- країна зрілого капіталізму 12.За підходом Зіміна: Країни, що розвиваються (як живуть за рахунок природніх ресурсв 13.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: Країни, які відстають у свому розвитку 14.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: Країни з середніми прибутками 15.За підходом Болотіна, Шеніса:Верхня середня група


Ромб Портера

ФАКТОРНІ УМОВИ

У 2013 році Державний комітет статистики Туркменістану оцінив чисельність насе-лення країни в 9 млн. 356 тис., При цьому зазначаючи, що більше мільйона громадян краї-ни з цього числа проживали за межами країни (у Росії, Туреччини, України та інших краї-нах), близько 120 тис. на територіях, контрольованих силами НКР, і близько 240 тис. були іноземними громадянами, які проживають в Туркменістані. Міське населення на 1 липня 2013 становило 53,1% від населення, а сільське - 46,9%. Чоловіки склали 49,7% від загального населення, жінки - 50,3%, тобто на кожні 1000 чоловіків припадає 1013 жінок. Очікувана тривалість життя народжених становить 72.6 року, у тому числі у чоловіків - 69.9 років, у жінок 75.4 років. (дані на 2008 рік). На 01.01.2014г. населення Туркменістану становило 9477 тис. чол. У 2010 році в Туркменістані народилося 165,6 тис. Дітей, народжуваність становить 18.5 на 1000 осіб. В середньому на кожну жінку протягом всього її життя припадає два народжених дитини. У 2010 році померло 53,6 тис. Осіб. Смертність становить, за даними 2010 року, 6.0 смертей на 1000 осіб. Зросла і щільність населення Туркменістану з 89,2 чол. / Км² в 1995 р на 97,4 чол. / Км² в 2006 р


Модель Богдана Гаврилишина

Здоров’я: Тривалість життя –71.91 років (у країні порівняно з світом: 141 місце) чоловіки: 68.92 років жінки: 75.26 років (2014 est.) Дитяча смертність - 26.67 дітей/1000 народжених (2014 est.)(у країні порівняно з світом: 69 місце) Темп зростання населення: -1% (2014 est.) у країні порівняно з світом: 121


Витрати на охорону здоров’я 5.2% від ВВП (2011) – 136 місце. Харчування : Добова калорійність харчування 2727 ккал/добу (55 місце у світі з 72 країн) Житло: 17 ос/м2 2008р Освіта : Видатки на освіту: 2,4% ВВП (2011)у країні порівняно з світом: 158 Грамотність: визначення: у віці 15 років і старше вміють читати і писати Загальна чисельність населення: 99,8% чоловіки: 99,9% жінки: 99,7% (2010 перепис) Тривалість (початкового до вищої освіти): Всього: 12 років чоловіки: 12 років жінки: 12 років (2012) Калорійність харчування в Туркменістані - 3072 ккал

У період 2004-2008 рр. в Туркменістані були досягнуті значні успіхи в галузі осві-ти. Сфері освіти державою приділяється велика увага. У видатках державного бюджету Туркменістану на цілі освіти виділяються великі кошти. Витрати на освіту знаходяться на другому місці після витрат на армію. У 2009 році вони складуть приблизно 1 мільярд манатів (1,25 мільярдів доларів США), що дозволить зміцнити матеріально-технічну базу освіти, а також привести навчальні програми у відповідність з найвищим світовим рівнем. У цей період в Туркменістані високими темпами йде і будівництво шкіл. За 4 роки побудовані 1200 нових шкіл, сотні старих шкіл відремонтовані. Система освіти в Туркменістані: • Дошкільне виховання • Загальна освіта • спеціалізовану освіту • Підготовка після диплома • Магістратура • докторантура • Заняття і виховання за межами школи • вільну освіту • Підготовка кадрів та кваліфікацій. В Туркменістані діє 51 національних університетів, розташованих у різних містах країни. Рівень безробіття: 6 % на 2013 рік (60 місце у світі)

ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРКМЕНІСТАНУ

Індекс щасливої планети = 41,2 (85 місце у світі) Тривалість життя =71.91 років (141 місце у світі) Екологічний слід = 1,9 Задоволення життя = 163,33 (144 місце у світі) 1)Економічні вимірники: Індекс економічної свободи = 58 (99 місце у світі) Індекс конкурентоспроможності = 4,5 (39 місце у світі) Глобальний інноваційний індекс = загальний бал -0,54, інноваційні витрати -0,48, іннов. ефективність -0,54 (місце у світі 68) 2) Екологічні вимірники: Індекс екологічної стійкості = 43,11 (111 місце у світі) 3)Соціальні вимірники: Індекс якості життя = 5,377 (86 місце у світі) Індекс людського розвитку = 0,747 (76 місце у світі) Індекс знань 5,87 Індекс Доу Джонса BrentCrude (2013 р.) 7,22 Споживання електроенергії 22.99 млрд. кВт (70 місце у світі) Споживання нафтопродуктів 168 000 барелів/день (63 місце у світі)

Туркменістан, повністю розташований в межах басейну Південного Каспію, є од-ним з найстаріших виробників нафти в світі. Виробництво та експорт нафти і газу є центральними для економічного зростання Туркменістану. Країна є одна з найбільш важ-ливих стратегічних експортних маршрутів на Захід через Каспійський регіон. На природ-ний газ припадає близько 67% від загального обсягу внутрішнього споживання енергії Туркменістану в 2012 році на нафту припадало 30% від загального споживання енергії, а також гідроелектроенергії в незначних цифрах. В цілому, Туркменістан чистим енергети-чним експортером. Економіка країни сильно залежить від експорту енергоносіїв, з більш ніж 90% від загального обсягу експорту припадає на експорт нафти і газу.


Таїланд (Бонтар Михайло)

Загальна характеристика Таїланду

1.За площею : значна країна площа 514,000 км²

2.За чисельністю населення : значна країна (40 млн. – 100 млн.)- 62 828 706 млн.ос іб

3.За формою правління: конституційна монархія

4.За формою державного устрою: унітарна держава

5.За ідеологічною орієнтацією : Клерикалізм

6.За формою державного режиму: авторитаризм

7.За політичною структурою: безпартійна

8.За рівнем розвитку науки і техніки: країни з низьким розвитком науки і техніки.

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: середньорозвинута країна

10.За підходом МВФ:країна з розвинутою економікою

11.За підходом В.Вольським: країна з нерозвинутими наукою і технікою

12.За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою не є надзвичайно важливими для України.

13.За підходом Зіміна: низькорозвинута країна, аграрна країна низьким розвитком сільського господарством

14.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: низькорозвинута країна

15.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з низькорозвинутою економікою , експортер агропромислового комплексу.

16.За підходом Болотіна, Шеніса: країна експортер сільськогосподарської продукції з низьким рівнем прибутку на душу населення

Основа економіки – сільське господарство.

Таїланд — аграрно-промислова країна. 

Місцева економіка базується на рибальстві і видобутку корисних копалин.

Близько 70% економічно активного населення зайняті в сільському господарстві. Основні галузі промисловості: гірнича (вольфрамова, олов'яна, дорогоцінні камені та ін.), металообробна, машинобудівна, нафтохімічна, харчова, електронна, текстильна, паперова, цементна


Ромб Портера

Факторні умови:

Таїланд на сьогоднішній день є чи не єдиною країною Азії, в якій враховуються інтереси не тільки місцевого населення.

Оскільки країна є величезною туристичною зоною, вона розвивається не по днях, а по годинах.

Причому це стосується всієї сфер життєдіяльності.

Необхідно відзначити, що навіть сама держава докладає величезних зусиль для підтримки в країні стабільного і високого рівня розвитку.

Таїланд вважається не тільки хорошим місцем для відпочинку, і для навчання, і навіть постійного проживання.

При цьому освіту в країні вигідно відрізняється від всіх інших, оскільки для вступу куди-небудь вам не потрібно збирати численні довідки та документи.

Все це помітно спрощує життя, як громадян Таїланду, так і іноземців.
І якщо ви вибрали цю країну для навчання або проживання, в будь-якому випадку, вам будуть гарантовані хороші і комфортні умови. 

Таїланд - нова індустріально-аграрна країна з орієнтованою на експорт моделлю економіки перехідного типу, що характеризується помірними темпами розвитку.

Таїланд - один з найбільших постачальників на світовий ринок рису, цукру, каучуку, автомобілів, олова, вольфраму.

Крім того, країна зберігає впевнені експортні позиції на ювелірному і продовольчому ринках.

Згідно з даними МВФ і Світового банку, місце Таїланду в світовій економіці можна охарактеризувати наступними показниками: 25 місце в світі за обсягом ВВП (за паритетом купівельної спроможності), 17 місце за обсягом золотовалютних резервів (+167200000000. Дол. США), 4 місце серед країн з низьким рівнем безробіття (0,8%), 73 місце за обсягом держборгу - 47,5% до ВВП, 78 місце за темпами інфляції (2,2%), 26 місце за обсягом експорту (+228500000000. дол . США) і 25 за обсягом імпорту (+250700000000. дол. США), 29 місце за обсягом залучених прямих інвестицій (+193700000000. дол. США) і 34 місце за обсягом зарубіжних капіталовкладень (65100000000. дол . США). Інвестиційна привабливість Таїланду складається з декількох чинників.

- Таїланд - одна з найбільш динамічно розвиваються і цікавих країн Південно-Східної Азії.

- Доступні і поки не завищені ціни на нерухомість (дешевше, ніж нерухомість в Європі).

- Стабільне зростання цін на нерухомість.

- Висока рентабельність за рахунок здачі в оренду нерухомості.

- Готове житло в Таїланді купити досить просто, без отримання будь-яких додаткових дозволів.

- Нерухомість в Таїланді іноземна особа може придбати нa своє ім'я, не вдаючись до створення резидентної компанії, але якщо дана забудова має вільну квоту (49% - іноземці, 51% - тайці).

- Надзвичайно низькі податки на землю і нерухомість.

- Політична стабільність в країні.

- Бурхливий розвиток туристичної індустрії.

- Таїланд - це велика індустріальна країна: лідер в автопромисловості, важливий експортер на світових ринках текстилю, дорогоцінних каменів і електроніці.

- Багатокілометрові піщані пляжі, тепле море, коралові острови, тропічні фрукти і хороша екологія.

- Відома дружелюбність тайців.


Умови внутрішнього попиту


За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП — $ 158,6 млрд темп зростання ВВП — (-9,4)%. ВВП на душу населення — $2593. Прямі закордонні інвестиції — $ 5,8 млрд. Імпорт — $ 55 млрд. (г.ч. Японія — 23%; США — 14%; Сінгапур — 5%; Малайзія — 5,2%; Німеччина — 5,1%).

Експорт — $ 72,8 млрд. (г.ч. США — 22%; Японія — 13%; Сінгапур — 8,7%; Гонконг — 5%; Нідерланди — 3,4%). 

Експортують комп'ютери і комплектуючі, інтегральні схеми, електричні трансформатори, ювелірні вироби, готовий одяг, тканини, різноманітну продукцію з пластику, олово, плавиковий шпат, цинкову руду, сільськогосподарську продукцію (рис, каучук, тапіока, сорго, кенаф, джут), морепродукти.

Імпорт складається в основному з машин і обладнання, споживчих товарів, нафти і нафтопродуктів.

Згідно концепції Портера ВВП на душу населення дозволяє визначити індекс глобалізації конкурентоспроможності країни залежно від стадії життєвого циклу.

За даними знаходиться на стадії ,спонукуваній інвестиціями (ВВП на душу населення 2593 дол. США). 

Це означає, що Таїланд є значимою країною на світовій арені і її економіка має впливу на глобальну економіку.

Наявність суміжних та обслуговуючих галузей

Близько 70% економічно активного населення зайняті в сільському господарстві.

Основні галузі промисловості: гірнича (вольфрамова, олов'яна, дорогоцінні камені та ін.), металообробна, машинобудівна, нафтохімічна, харчова, електронна, текстильна, паперова, цементна.

Транспорт — автомобільний, залізничний, морський, річковий.

Основні порти: Бангкок, Сонгкхла, Трат, Пхукет, Саттахіп.

Міжнародний аеропорт в Бангкоку.

Є регулярне авіасполучення з багатьма містами країни.

Політика держави

Королівство Таїланд — конституційна монархія (монархія, при якій влада монарха обмежена конституцією).

Королі безконтрольно правили Таїландом до 1932 року, коли в результаті безкровної революції, що очолювалася чиновниками і військовими, абсолютну монархію змінила монархія конституційна.

У сучасному Таїланді король зберігає важливі позиції в суспільному житті, його персона вважається священною, втілюючи собою силу, що об'єднує суспільство.

Король є головою держави і верховним головнокомандувачем, за рекомендацією голови Національної асамблеї призначає прем'єр‑міністра та затверджує список членів кабінету. 

Монарх має право розпускати палату представників і оголошувати в країні військовий стан.

Нинішній монарх — Пхуміпон Адульядет (Рама IX) — вступив на престол 9 червня 1946 року (коронований 5 травня 1950 року).

Пхуміпон Адульядет є монархом, що має найтривалішій час царювання у світі.

Політичне життя Таїланду вкрай нестабільне.

За 50 років в країні змінилося понад 40 урядів і діяло 14 конституцій, відбулося більше 20 військових переворотів.

Основні політичні партії:

Партія нової надії (Внг май) - 125 осіб у парламенті;
Демократична партія (Прачатипат) - 123;
Партія національного розвитку (Чат паттана) - 52;
Тайська національна партія (Чан тай) - 39; 

Партія соціальної дії (Кит сангком) - 21 та ін.

333.png

ВВП 2006-2014р

Модель Солоу

Природний приріст

За оцінкою на 2004 рік, в Таїланді проживає 64,87 млн осіб.

Чисельність населення країни за 1960–1990 подвоїлася.

Проте, якщо в 1960-і роки темпи зростання становили 3% в рік, то в кінці 1980-х років вони знизилися приблизно удвічі (народжуваність 2,5%, смертність 0,8%).

Близько половини всього населення — особи молодше 30 років.

Середня по країні густота населення — 118 осіб на 1 км², і чверть населення країни проживає в містах.

Загальні демографічні показники в Таїланду такі (дані виведені станом на 2008–2009 роки):

Вікова структура: 10-14 років — 20,8% (чоловіків 7009845 / 6691470 жінок), 15-64 років — 70,5% (чоловіки 22977945 / 23512538 жінки), 65 років і старші — 8,7% (чоловіки 2594387 / 3119225 жінки)

Темпи приросту населення — 0,615%

Народжуваність — 13,57 новонароджених на 1000 осіб населення

Смертність — 7,14 смертей на 1000 осіб населення

Співвідношення статей: при народженні — 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка, у віці до 15 років: 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка, у віці від 15 років і до 65 років: 0,98 чоловіків / 1 жінку, у віці 65 років і старше: 0,83 чоловіків / 1 жінку, сумарний показник — 0,98 чоловіків / 1 жінку

Коефіцієнт дитячої смертності — 18,23 смертей на 1000 новонароджених.

Очікувана тривалість життя: загальна — 72,83 років, для чоловіків — 70,51 років, для жінок — 75,27 років.

Загальний коефіцієнт народжуваності — 1,65 новонароджених припадає на одну жінку.

У віковому складі населення переважають молоді вікові групи населення.

Діти до 14 років становлять 24% загальної чисельності населення, а особи віком понад 65 років - 6%. Середня тривалість життя чоловіків

- 66 років, жінок 72 роки.

За розподілом економічно активного населення у сферах господарської діяльності високою є питома вага зайнятих в сільському господарстві

- 45,4%. Рівень безробіття в країні - 3,4% (1998 р.).

Середня щільність населення - 119,4 осіб на км2 (2000).

Згідно з цим показником, країна займає 59 місце в світі. Найбільша щільність населення у районах, які оточують Бангкок, - понад 1200 осіб на км2.

В той же час в деяких західних, північних і північно-східних районах цей показник не перевищує 20 осіб на км2.

Понад 2/3 населення проживає в сільській місцевості.

Таїланд належить до країн з низьким рівнем урбанізації.
В середині 1990-х років в містах проживало тільки 23% загальної чисельності населення.
Більше третини міського населення зосереджено в Бангкоку. 

Це єдине велике місто в країні, його чисельність - 8,7 млн осіб (1992 р.).


Економічний прогрес


Поступове пожвавлення світової економіки слабо позначилося на розширенні китайського експорту, тому збільшення зовнішнього попиту в основному торкнулося товарів, які не виробляються в Таїланді, наприклад, планшетів і смартфонів.

Крім того, експортери сільськогосподарської і рибної продукції зіткнулися з гострою проблемою браку сировини, що виникла у зв'язку зі спалахом смертельного захворювання у прісноводних креветок. 

В результаті, обсяг експортних поставок з Таїланду в 2013 р скоротився в порівнянні з попереднім роком на 0,31% і склав 228 500 000 000. Дол. США.

Інфляція в 2013 р склала 2,18%. Базова інфляція (без урахування сезонних коливань цін на продукти харчування та енергоносії) - 1,0%.

Рівень безробіття в Таїланді в 2013 р дещо підвищився і станом на кінець року склав 0,8%, в порівнянні з 0,6% в 2012 р

Дефіцит державного бюджету в 2013 фін. р склав 300 млрд. бат або 2,5% до ВВП.

Комітет з монетарної політики двічі знижував рівень облікової ставки - у травні та листопаді 2013 На кінець року ставка рефінансування склала 2,25% річних.

Співвідношення державного боргу до ВВП в 2013 р дещо збільшилася - з 43,7% до 45,8%, але продовжувало залишатися нижче критичного рівня в 60%.


Золотовалютні резерви Таїланду, згідно з даними на кінець року, зменшилися в порівнянні з показником 2012 на 14,4 млрд. Дол. США і склали 167 200 000 000. Дол. США.

3334.png

Модель Богдана Гаврилишина

Смертність — 7,14 смертей на 1000 осіб населення

Співвідношення статей: при народженні — 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка, у віці до 15 років: 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка, у віці від 15 років і до 65 років: 0,98 чоловіків / 1 жінку, у віці 65 років і старше: 0,83 чоловіків / 1 жінку, сумарний показник — 0,98 чоловіків / 1 жінку

Коефіцієнт дитячої смертності — 18,23 смертей на 1000 новонароджених.

Очікувана тривалість життя: загальна — 72,83 років, для чоловіків — 70,51 років, для жінок — 75,27 років.

Загальний коефіцієнт народжуваності — 1,65 новонароджених припадає на одну жінку Споживчий кошик

1 USD = 36 батов

Ціни на хліб і молочні продукти

Чорний хліб 150 гр = 16 THB

Масло вершкове 227гр. = 113 THB

Сири м'які 200гр = 139 THB

Сир Пармезан за 100гр. = 159 THB

Сир Камамбер 250гр = 284 THB

Сири нарізка 200гр. = 189 THB

Ковбаса за 100гр. = 46 THB

Йогурт 1л. = 199 THB

Вершки за 250гр. = 89 THB

Сметана 125гр. = 32 TH


Рівень безробіття

444.png

Таїланд на сьогоднішній день є чи не єдиною країною Азії, в якій враховуються інтереси не тільки місцевого населення.

Оскільки країна є величезною туристичною зоною, вона розвивається не по днях, а по годинах. Причому це стосується всієї сфер життєдіяльності.

Необхідно відзначити, що навіть сама держава докладає величезних зусиль для підтримки в країні стабільного і високого рівня розвитку.

Таїланд вважається не тільки хорошим місцем для відпочинку, і для навчання, і навіть постійного проживання.
При цьому освіту в країні вигідно відрізняється від всіх інших, оскільки для вступу куди-небудь вам не потрібно збирати численні довідки та документи.
Все це помітно спрощує життя, як громадян Таїланду, так і іноземців. І якщо ви вибрали цю країну для навчання або проживання, в будь-якому випадку, вам будуть гарантовані хороші і комфортні умови.

Політичні показники

Король

Королівство Таїланд — конституційна монархія (монархія, при якій влада монарха обмежена конституцією).

Королі безконтрольно правили Таїландом до 1932 року, коли в результаті безкровної революції, що очолювалася чиновниками і військовими, абсолютну монархію змінила монархія конституційна.

У сучасному Таїланді король зберігає важливі позиції в суспільному житті, його персона вважається священною, втілюючи собою силу, що об'єднує суспільство.

Король є головою держави і верховним головнокомандувачем, за рекомендацією голови Національної асамблеї призначає прем'єр‑міністра та затверджує список членів кабінету.

Монарх має право розпускати палату представників і оголошувати в країні військовий стан.

Нинішній монарх — Пхуміпон Адульядет (Рама IX) — вступив на престол 9 червня 1946 року (коронований 5 травня 1950 року).

Пхуміпон Адульядет є монархом, що має найтривалішій час царювання у світі.

Парламент

Найвищим законодавчим органом Таїланду є двопалатна Національна асамблея (парламент), що складається з Сенату і Палати представників.

За конституцією 1997 року, обидві палати парламенту є виборними і включають 500 депутатів в Палаті представників і 200 депутатів в Сенаті. 

Членів обох палат обирає народ Таїланду, за винятком 50% членів Сенату, які призначаються монархом.

Нижня палата (Палата представників) обирається на 4 роки, Сенат — на 6 років.

Сенатори не повинні належати до політичних партій, більшість з них складають армійські і поліцейські чини.

Кандидати в Палату представників на виборах можуть бути як партійні, так і незалежні, ті, хто бореться за право потрапити до парламенту як по одномандатних, так і по багатомандатних округах.

Головою Національної асамблеї є голова верхньої палати — Сенату, а спікер палати представників виконує функції його заступника.

Право голосу надане всім громадянам країни старшим 20 років, що мають достатній рівень письменності.

Уряд та суд

Виконавча влада покладена на уряд на чолі з прем'єр міністром, який з 1992 року призначається тільки з числа депутатів Національної асамблеї загальним голосуванням нижньої палати строком на чотири роки.

Кандидатуру прем'єр-міністра також має затвердити король Таїланду.

До уряду Таїланду входять до 44 міністрів, що призначаються прем'єром. 

Як правило, кабінет міністрів формується на основі багатопартійної коаліції, що має більшість в парламенті. Вища судова інстанція — Верховний суд — розглядає особливо складні справи і заслуховує апеляції, а також вирішує спори, пов'язані з проведенням виборів.Бангладеш(Корінь Андрій)

Загальна характеристика країни Бангладеш

Класифікація країн світу ( Бангладеш )

Типологічні ознаки:

1.За площею - середня країна (144. 000 млн. км² )

2.За чисельність населення – найбільша ( 147 млн. ос. )

3. За формою правління – Республіка;

4. За формою державного устрою – унітарна держава

5. За ідеологічною орієнтацією – плюралізм;

6. За формою державного режиму – демократична;

7. За політичною структурою – багатопартійна;

8. За В. Вольським – слаборозвинута;

9. За типологією О. Шаблія - Країна світу із не значною українською діаспорою;

10. За типологією Б. Зіміна – країна НІК;

11. Типологія В. Максаковського, В. Дрона, В. Рома – країна що розвивається;

12. Типологія П. Масляка, Я. Олійника, А. Степаненка – найменш розвинуті;

13. Класифікація країн світу за методикою МВФ – країна з слабо розвиненою економікою;

14.За підходом Болотіна, Шеніса- найменш розвинена країна, головними ресурсами є працездатне населення , родючі грунти, резерви природного газу.


Ромб Портера

Освіта:

Перші державні утворення на території Бангладеш виникли в середині 1-го тисячоліття до н. е. Одним з них була держава Ванга, від якого відбулося сучасну назву країни.

Наприкінці 1-го тисячоліття до н. е. ця територія була включена до складу індійської імперії Маур'їв, а в перші століття н. е. - В імперію Гуптів. Після її розпаду області нинішньої Бангладеш і території, що лежать на захід, склали бенгальське ранньофеодальна держава, де протягом семи століть послідовно правили династії Гауда, Палов і Сенов. У другій половині I тисячетелетія тут також існували держави Саматата і Харікела.

Даккський університет— найстаріший університет в Бангладеш. Є багатопрофільним дослідницьким університетом та одним з найпопулярніших у регіоні. Університет було засновано 21 липня 1921 року.

Нині є найбільшим публічним університетом Бангладеш, в якому навчається близько 33 000 студентів та працюють близько 1 805 викладачів[1][2]. Став єдиним в країні університетом, який потрапив до рейтингу ТОП-100 азійських університетів за версією журналуAsiaWeek (64 місце).[3]

Релігія:

Основна релігія, що практикується в Бангладеш — Іслам (89,7%) але є доволі значна меншість, що дотримується індуїзму (9,2%)[13]. Зі всіх 96% мусульман сунітськоговіросповідання найбільше, і лише близько 3% є шиїтами. Етнічні біхарці, саме переважно і є шиїтами-мусульманами. Інші релігійні групи це — буддисти (0,7%, в основномуТхеравада), християни (0,3%, в основному це є римо-католики), і анімісти (0,1%). Бангладеш займає четверте місце після Індонезії, Пакистану та Індії за числом мусульман, це більш ніж 130 мільйонів. Іслам є державною релігією в Бангладеш, але й інші релігії, можуть сповідуватися громадянами країни[14]. Організація Об'єднаних Націй визнала країну, головним чином, як помірно-мусульманську демократичну країну[15].

Природні ресурси:

Для Бангладеш характерний типово мусонний клімат. Зими м'які, сухі і сонячні. Середні добові температури січня коливаються в діапазоні від 12 °C до 25 °C. Літо спекотне, дощове, середня температура найспекотнішого місяця — квітня — 23-34 °C. Середня річна кількість опадів 2000-3000 мм. У сухий сезон, з листопада по лютий або березень, східні райони країни зазвичай отримують менше 180 мм атмосферних опадів, на північному заході їх випадає менше 75 мм. З квітня по травень — сезон «малих дощів», дуже необхідних селянам, які готуються до оранки для раннього посіву осіннього рису аусу й головної ринкової культури — джуту. У цей сезон кількість опадів на сході Бангладеш перевищує 380 мм, середньодобові мінімальні температури становлять 21-26 °C, максимальні — 32 °C. Власне дощовий період триває з червня по жовтень, коли мусонний повітряний потік приходить з боку Бенгальської затоки й приносить більше 1270 мм. Температурний режим досить стабільний: повітря, як правило, не прогрівається вище 31 °C. Вночі можуть бути значні похолодання — до 6 °C. Прибережні округи Бангладеш, які здебільшого прилягають до естуарію Мегхни, потерпають від тропічних циклонів, що призводять до масової загибелі людей і значних матеріальних збитків. Так, наприклад, від припливу під час Бхолійського циклону в листопаді 1970 року загинуло кількасот тисяч людей. Великих збитків завдають повені. Особливо потужна повінь сталася 1998 року, коли затоплено було третину території країни (що також призвело до спалаху епідемій). Меншої шкоди завдають бурі з градом, які найчастіше трапляються у березні-квітні, та урагани. На сході країни біля підніжжя крутосхилих гір на грубощебнистих наносах і на мілкоземі сформувалися колювіальні ґрунти. На решті території Бангладеш поширені різноманітні алювіальні ґрунти. У межах височин Барінд і Мадхупур на давньому плейстоценовому алювію домінують глинясті латеритні ґрунти (так званий червоний кхіяр), які в спекотний сезон дуже ущільнюються. У дельтових районах в результаті дії морських приливів поширені засолені глинисті важкі ґрунти. З боку Бенгальської затоки їх оточує смуга легких піщаних ґрунтів. У порівняно великих пониженнях рельєфу переважають ґрунти важкого механічного складу. Алювіальні ґрунти мають суппісчаний і піщаний склад у долинах рік Брахмапутри, Мегхни і Тісти і глинистий — у басейні Ґанґи.

Розвиток економіки Бангладешу:

Бангладеш - одне з найбідніших держав в Азії, У сільському господарстві зайнято 63 % працюючого населення . Вологий тропічний клімат дозволяє займатися сільським господарством цілий рік, хоча на заході країни бувають посухи. Жителі вирощують рис , джут, чай ( на північному сході ) , пшеницю , цукровий очерет , картопля , тютюн , бобові , соняшник , прянощі , фрукти (у тому числі манго ) . Населення періодично страждає від голоду через повені , що знищують посіви рису. У країні займаються розведенням великої рогатої худоби ( бики і буйволи ) , домашньої птиці . У річках і Бенгальській затоці ( головний рибний порт - Читтагонг ) виловлюється риба і морепродукти. Риба поряд з рисом є основним елементом раціону жителів країни. У країні ведеться видобуток природного газу. Головні галузі промисловості : бавовняна, джутова , швейна , чайна , паперова, цементна, хімічна (виробництво добрив) , цукрова, текстильне машинобудування . Незважаючи на те, що дві третини населення Бангладеш зайнято в сільському господарстві , більш ніж три чверті доходів країни припадає на текстильну промисловість [ 64 ], яка стала привабливою для іноземних інвесторів через низьку вартості робочої сили і низьких накладних витрат в кінці 1980 -х років . У 2009-10 роках промисловий експорт склав 12600000000 доларів США [ 65 ] , тоді як у 2002 році промисловий експорт склав 5 млрд доларів США. Бангладеш займає четверте місце у Світовій Організації Торгівлі з виробництва одягу [66]. У цій галузі зайнято більш ніж три мільйони чоловік , дев'яносто відсотків з яких складають жінки [67]. Суттєву статтю доходів в іноземній валюті становлять грошові перекази громадян, які працюють за кордоном. Однією з помітних фігур , які відіграли велику роль в економічному розвитку країни , став Мухаммад Юнус . Мухаммад Юнус розробив в теорії і запропонував використовувати на практиці систему мікрокредитування . До кінця 90 -х років минулого сторіччя у Грамін Банку ( Grameen Bank ), заснованого Юнусом з метою розвитку мікрокредитування , було 2300000 клієнтів ( 2500000 клієнтів в організацій подібного штибу в цілому по країні ) [71]. Мухаммад Юнус в 2006 році удостоївся Нобелівської Премії Миру за розвиток системи мікрокредитування в Бангладеш.


Туризм:

Туризм в Бангладеш - одна з важливих складових бюджету країни. Туристична галузь економіки обслуговує як бангладешців , так і іноземних гостей. Але розвивається сфера Туризму повільно, без особливих змін . Туристичні пам'ятки Бангладеш включають в себе археологічні пам'ятники, історичні мечеті, курорти, пляжі, ліси і дику природу. У Бангладеш є можливості і умови для рибної ловлі, катання на водних лижах, морського круїзу, пішого туризму, веслування, серфінгу, парусного спорту і купання в морі. На півночі країна межує з Індією, а на півдні розташований Бенгальська затока. На заході лежить обширна Гангська рівнина і проходить кордон з Західною Бенгалією (штатом Індії), на сході розташовані непрохідні ліси М'янми (штат Ракхайн).

Модель Солоу

Приріст населення:

Чисельність населення країни за даними офіційного перепису населення Бангладеш 2011 року склала 142 319 000 жителів (липень 2011 року) [72], за оцінками ЦРУ США - 158570535 людина на липень 2011 року і 161 083 804 людина до липня 2012 [73] . Деякі оцінки населення країни за 2007-2010 роки досягали 164 млн чол., Що дозволяє посідає сьоме-восьме місце в світі за кількістю народонаселення [74]. Бангладеш також є країною з дуже високою щільністю населення [75]. Приміром, Росія, маючи приблизно рівне з Бангладеш кількість народонаселення, в 120 разів перевершує Бангладеш за площею. У 1960-70-х роках був відзначено різке зростання народонаселення (з 60 до 90 млн осіб). Однак з розвитком в 1980 -х роках системи контролю за народжуваністю приріст населення сповільнилося . Близько 60 % населення країни складають молоді люди у віці до 25 і тільки 3 % - люди старше 63 років. Тривалість життя складає 63 роки (для чоловіків і жінок) [76].


Соціальне забезпечення країни:

По оцінці на 1998, приблизно 88,8% жителів Бангладеш становили мусульмани. Більшість із них суннити, але частина ставиться до шиїтів. У країні не ведеться облік чисельності мусульман, що належать до тих або інших напрямків ісламу. Хоча іслам не визнає офіційних церковних інститутів, у сільських районах звичайно прислухаються до думки глав місцевих релігійних громад – бенкетів. Індуси становлять ок. 10% населення й належать переважно до нижчих каст. Члени високих каст, як правило, виїхали в Індію після розділу 1947, релігійних зіткнень на початку 1950-х років і війни 1971. Мусульмани й індуси, що живуть у Бангладеш, мають між собою багато загального у звичаях, поводженні й побутовому укладі. У країні представлені також буддисти (ок. 0,6%) і християни (ок. 0,5%). Утворена частина молоді добре організована й залучена в політику. Майже всі студентські громади в країні належать до об’єднань, пов’язаним із провідними партіями. Студенти внесли вагомий вклад у рух за незалежність Бангладеш.

Головна проблема складається в розбіжностях по многим соціальних і економічних питаннях, що породжує часті хвилювання в середовищі студентства й приводить до тимчасового закриття навчальних закладівхвилювання в середовищі студентства й приводить до тимчасового закриття навчальних закладів. Охорона здоров’я й соціальне забезпечення. У країні поширені малярія й туберкульоз. Поліпшення здоров’я населення труднодостижимо через незадовільне харчування й пов’язаних із циклонами стихійних лих, що приводять до спалахів шлунково-кишкових захворювань. Додаткові складності викликає безробіття. Зусилля держави по вдосконалюванню системи соціального забезпечення дають малий ефект через недолік засобів. Наукові дослідження ведуться насамперед в університетах і більш ніж в 60 державних наукових установах. Серед них – Комісія з атомної енергії, Рада наукових і технічних досліджень, Сільськогосподарська науково-дослідна рада, Медична дослідницька рада, Інститут планування сім’ї, Лабораторія лісу, Центр підвищення кваліфікації лікарів, Метеорологічне керування й Національний інститут державного будівництва. Азіатське суспільство Бангладеш є найбільшою й найстаршою приватною дослідницькою організацією

Засобу масової інформації.

Видавнича діяльність майже цілком зосереджена в приватних руках. В 1996 виходили 142 щоденні газети, переважно на бенгали; основні загальнонаціональні газети публікуються англійською мовою. Контроль за діяльністю радіомовлення й телебачення здійснює спеціальне Національне керування. Телевізійні станції працюють у Дакке й 9 провінційних містах. Радіо Бангладеш веде передачі з Дакки, Читтагонга, Раджшахи, Кхулни, Рангпура й Силхета. З’явилася можливість приймати телепередачі через супутники, запущені Індією

У країні діють численні кінотеатри, у яких демонструються фільми на бенгальській і англійській мовах, гінді й урду. Жоден фільм не виходить на екран без попереднього схвалення цензури. Для заохочення комерційного кіновиробництва створена Корпорація розвитку кінематографії Спорт і святкові дні. Найбільш популярними видами спорту є футбол, крикет, хокей на траві, теніс, стрілянина й плавання. Бангладеш відзначає День незалежності 26 березня. У числі інших цивільних свят: День пам’яті жертв – 21 лютого (у цей день в 1952 минулому вбиті студенти, що вийшли з вимогою визнати бенгали офіційною мовою в Пакистані); День перемоги – 16 грудня (капітуляція пакистанських військ в 1971) і День подарунків – 26 грудня. Власні релігійні свята справляють християни (наприклад, Різдво), буддисти (Будда пурнима), індуси (Дурга пунджа) і мусульмани.

Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти:

Здоров’я:

Середня тривалість життя – 57 років;

Чоловіки - 58;

Жінки - 56 років.

Більшість жінок виконує традиційну роль домогосподарок. У сільській місцевості вони ведуть самітницький спосіб життя: у будинку живуть на жіночій половині, а виходячи на вулицю, надягають чадру. У містах жінки більше емансиповані. Усе більше дівчин учиться в школах, коледжах і університетах. Збільшується число жінок, що працюють поза будинку.

Чоловіки: 81 млн. ос.

Жінки 79 млн. ос.


Головний низовий осередок суспільства – більша сім’я. Її глава часто ділить дах і повсякденні турботи зі своїми одруженими синами і їхніми сім’ями, а також із ще що не вступили в шлюб дітьми. Широко поширена підтримка збіднілих близьких родичів. Якщо розоряється й залишається без засобів батько, старший син повинен подбати про навчання й виховання братів і сестер. У міських і промислових районах цей традиційний сімейний уклад не завжди зберігається. Получившие утворення й самостійно, що заробляють члени, сім’ї всі частіше залишають рідну домівку й відокремлюються навіть при живому батьку, продовжуючи підтримувати батьків Положення жінок і молодь. Більшість жінок виконує традиційну роль домогосподарок. У сільській місцевості вони ведуть самітницький спосіб життя: у будинку живуть на жіночій половині, а виходячи на вулицю, надягають чадру. У містах жінки більше емансиповані. Усе більше дівчин учиться в школах, коледжах і університетах. Збільшується число жінок, що працюють поза будинку В 1972 було засновано Національне управління допомоги жінкам. Підтримка виявляється переважно сім’ям, у яких усе чоловіка загинули у воєнний час. Банк Гремин, заснований Мохаммадом Юнусом в 1976, допомагає жінкам, виділяючи їм невеликі позички на меті дрібного підприємництва Споживчий кошик:

Національною валютою є бангладешська така. 1 така = 0.0128 дол. США

100 так = 1.2810 дол. США

Ціни на продукти:

Молоко 1 л = 70 так = 0.896 дол. США

Буханець хліба = 60 = 0.768 дол. США

Яйця 12 шт. = 100 = 1.281 дол. США

Сир 1 кг = 600 = 7.686. дол. США

Курячі грудки 1 кг. = 400 = 5.12 дол. США

Яблука 1кг. = 120 = 1.536. дол. США

Апельсини 1 кг. = 140 = 1.792 дол. США

Картопля 1 кг. = 25 = 0.32 дол. США

Мінеральна вода 1.5 л. = 40 = 0.512 дол. США

Вино середньої якості = 900 = 11.52 дол. США

Пиво місцеве = 400 = 5.12 дол. США


Економічні показники:

Бангладеш - 36 - я економіка серед країн світу за обсягом ВВП за ПКС (дані МВФ за 2013 ) . По номінальному обсягом ВВП за 2013 Бангладеш займає 58 -е місце (дані МВФ за 2013 ) .

Сільське господарство:

У сільському господарстві зайнято 63% працездатного населення, воно дає 19,7% ВВП. Характерно натуральне господарство. Головною товарною культурою є джут. Посівні площі під джутом займають 0500000 га. З технічних культур вирощують також чай (57,6 тис. Т), банани (900 тис. Т). Головною споживацькою культурою є рис, який вирощується на рівнинах. Збір рису в 2005 році склав близько 40 млн т. Серед інших споживчих культур виділяються цукрова тростина (6,7 млн т), картопля (4,8 млн т), пшениця (бл. 1 млн т), кукурудза (356 тис. Т ) і батат (311 тис. т).

Обробна промисловість:

Незважаючи на те, що дві третини населення Бангладеш зайнято в сільському господарстві, більш ніж три чверті доходів країни припадає на текстильну промисловість [1], яка стала привабливою для іноземних інвесторів через низьку вартості робочої сили і низьких накладних витрат в кінці 1980-х років. У 2009-10 роках промисловий експорт склав 12600000000 доларів США [2], тоді як у 2002 році промисловий експорт склав 5 млрд доларів США. Бангладеш займає четверте місце у Світовій Організації Торгівлі з виробництва одягу [3]. У цій галузі зайнято більш ніж три мільйони чоловік, дев'яносто відсотків з яких складають жінки [4]. Переробна промисловість багато в чому залежить від поставок імпортної сировини. Є бавовняні фабрики, які працюють у великих містах - Дакка, Кхулна, Читтагонг і т. Д. Працюють таже текстильні, джутові підприємства. Головні промислові центри - Дакка і Читтагонг. У Читтагонзі діє нафтопереробний і металургійний заводи, а також суднобудівні і судноремонтні підприємства. Там же діють близько 80 підприємств з розбирання виведених з експлуатації суден. Утилізація суден у розвинених країнах жорстко регламентована і вельми затратна, в Бангладеш ж робоча сила дуже дешева, а якої б то не було контроль майже відсутня. [5]. На власні ресурси спираються галузі, пов'язані з переробкою сільськогосподарської сировини, а також заводи з виробництва мінеральних добрив і целюлозно-паперова промисловість .

У східних і північних районах країни діють цукрові заводи , в округах Читтагонг і Силхет - чайні фабрики. Розвинена целюлозно-паперова промисловість - в Силхеті виробляється папір з бамбука, в Кхулні - картон . Розвивається виробництво одягу.

В'єтнам(Самбір Дарія)

Типологія країни

1.За площею: середня країна - 331,6 тис. км2;

2.За чисельністю населення: значна країна - 94 348 835 люд.(14 місце з 237, 2015 рік);

3. За формою правління: республіка (парламентська);

4. За формою державного устрою: унітарна держава;

5.За ідеологічною орієнтацією: плюралістична (буддизм);

6. За політичною структурою: однопартійна ;

7.За рівнем розвитку науки та техніки: відстала в науково-технічному розвитку;

8.За формою державного режиму: авторитарний режим;

9.За рівнем соціально-економічного розвитку:

Макроекономічні показники:

• ВВП : 510,7млрд.(37 місце з 188);

• ВВП на душу населення: 5 635$;(126 місце з 187)

• Платіжний баланс країни: 9.82 млрд.( 22 місце з 186)

• ВНД : 127,2 млрд. $ ;

• ВНД на душу населення: 1260 $ (150 місце з 195);

• Дохід бюджету: 42820.0 млн. $ (58 місце з 231);

• Витрати : 50000.0 млн. $ (58 місце з 231);

• Дефіцит бюджету: −7180.0 млн. дол..;

• Зовнішньоторговельний баланс експорту-імпорту: -12 270 млн.дол. ( -12.0- % від ВВП)(178 місце з 190);

• Обсяг прямих іноземних інвестицій: 18,6 млрд. доларів США( 82,2%)

• Інфляція (споживчі ціни) : 6,9% ;

• Індекс демократії: 3,41 ( 130 місце з 167);

• Індекс якості життя: 6,080 (61 місце з 111);

• Кількість працюючого населення: 42,9 млн.осіб;

• Населення, яке перебуває за межею бідності: 11,30%(130 місце з 154);

• Рівень безробіття: 2,45%;

• Рейтинг економічної свободи : 52,3 (136 місце з 183).

Рівень життя населення: 0.638 (121 місце з 187) – середній рівень;

Структура економіки:

• Промисловість: Основні галузі промисловості: харчова, легка, машинобудівна, гірнича, цементна, хімічних добрив, нафтова та ін. У промисловості виробляється 40% ВНП. В’єтнам має значні запаси нафти, газу, вугілля і гідроенергетичних ресурсів. Майже вся видобута нафта експортується. Розвинуте виробництво побутової електротехніки, суднобудування (у Хайфоні роблять моторні катери, буксири, баржі, невеликі вантажні судна, трейлери), є судноремонтні підприємства.

• Послуги: туризм,телекомунікаційні послуги.

• Сільське господарство:

Головна галузь економіки, у сільському господарстві задіяно 63 % робочої сили. Сільськогосподарські угіддя займають понад 1/5 території країни, з яких більше 80% —під зрошуваними посівами рису та інших культур.Земля належить державі, частково збережено держгоспи і виробничі колективи, однак впроваджено систему сімейного підряду (землю в оренду надають безпосередньо місцеві органи влади). Під фермами зайнято майже 9060,9 тис. га. Нині нараховується понад 31 тис. ферм, середній розмір яких становить 28 га. В аграрному секторі створюються 22% ВНП і 36% від усієї експортної продукції.

Структура експорту:

В’єтнам є країною з експортоорієнтованою економікою. Країна експортує (23,7 млрд. дол.) рис, кукурудзу, каву, чай, каучук, вугілля, сиру нафту, морепродукти. В’єтнам приваблює зарубіжних бізнесменів, оскільки є великим ринком збуту, на якому не пред’являються високі вимоги до якості товарів. В’єтнам займає перше місце у світі за експортом перцю, горіхів кеш’ю, друге – за експортом рису (20-25% світового ринку; квота на експорт у 2009 р. склала 6 млн. тонн), четверте – за експортом каучуку (1,2 млрд. дол. у 2009р.) . Головні експортні потоки спрямовані на ринки США, азійських країн (Японія, Китай) та ЄС (Німеччина).
   Структура імпорту:
В імпорті (26,3 млрд. дол.) переважають засоби виробництва і товари широкого вжитку, нафтопродукти, сталь, цемент, машини та обладнання. Найбільші імпортери: КНР, Сінгапур, Тайвань, Японія, Республіка Корея, Таїланд, Малайзія.

Продуктивність праці: Продуктивність праці є пов’язана із заробітною платою. Середньомісячна заробітна плата складає 197 дол.

Самозабезпеченість країни продуктами харчування: країна забезпечена продуктами харчування(рис, м'ясо ,банани, горіхи,кукурудза, томати тощо.)

Модель Портера («конкурентний ромб»)

Модель Портера – це модель, яка дозволить визначити конкурентоспроможність економіки досліджуваної країни, а саме В’єтнаму, за допомогою 4 детермінантів.

1.Факторні умови

Людські ресурси: чисельністю населення складає - 94 348 835 осіб, станом на 2015 рік, річний приріст — 1,1% (фертильність — 1,93 народжень на жінку);середня тривалість життя — 69,5 років у чоловіків, 74,7 року у жінок; міське населення — 28%;грамотність — 94% чоловіків, 87% жінок (оцінка 2002). Рівень безробіття складає 2,45%, населення поза межею бідності 11,3 %,. Приріст населення становить 1,4%, народжуваність — 17,07%о, смертність — 6,2%о. Понад 80% населення — в’єтнамці молодші ніж 40 років, а частка осіб старших за 65 років — 6%. Жінки чисельно переважають над чоловіками: на 100 чоловіків припадає 103 жінки. Кількість працюючого населення становить 42,9 млн. осіб (51% від усього населення). У сільському господарстві зайнято 63% працездатного населений» у промисловості — 20% і у сфері послуг — 17%. Великий відсоток молодого населення зумовлює швидке зростання трудових ресурсів і гостроту проблем працевлаштування, однак безробіття не є значним (2,45%).

Середня та вища школа — не обов‘язкові та в основному платні. Однак, сім’я з невисоким достатком може розраховувати на допомогу держави. У В‘єтнамі обов’язкова тільки початкова школа — з 7 до 12 років, а далі або за гроші або працювати. Не має дефіциту робочої сили, причому дешевої. Зарплата 300 дол. в місяць вважається досить високою. У країні впроваджено обов’язкову п’ятирічну початкову освіту. Письменність сягає 93%, однак частка малограмотних на селі все ще становить 20%. У В’єтнамі діють 102 вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Фізичні або природні ресурси: В’єтнам - країна в південно-східній Азії, на узбережжі Південно-Китайського моря, межує на півночі з Китаєм, на півдні та заході з Камбоджею і Лаосом; омивається Південно-китайським морем (затока Тонкін). Площа країни становить 331,6 тис. км². Положення В’єтнаму на стику кількох природних зон, також наявність давньої геологічної структури визначають різноманітність його природних умов. Рельєф. Територія країни переважно гірська, понад 3/4 площі займають гори, плато і плоскогір’я. У південній частині держави переважають плоскогір’я та плато Кой´ тум, Дарлак тощо. Біля берегів знаходяться низовинні рівнини.

Клімат. Для В’єтнаму характерний субекваторіальний мусонний (на півночі — тропічний) клімат, з жаркою на півдні та прохолодною на півночі зимою і спекотним літом. Середньомісячна температура на рівнині на півночі становить від +15° до +28°С, на півдні — від +26° до +29°С, у горах — прохолодніше. Опадів випадає 1500—2500 мм на рік, у горах — місцями понад 3500 мм, більша їх частина випадає під час літнього мусону. На узбережжі і в центральних районах бувають руйнівні тайфуни.

Мінеральні ресурси. Надра В’єтнаму, особливо його північні та північно-західні райони, багаті на корисні копалини. Найважливішими є нафта й газ, які виявлено у басейнах рік Хонгха і Меконг, переважно на континентальному шельфі Південно-Китайського моря. Загальні запаси нафти становлять майже 2,5 млрд. т. На території країни розташоване найбільше у регіоні родовище вугілля (провінція Куангнінь) із запасами 12—15 млрд. т. Наявні родовища залізної руди, марганцю, свинцю, бокситів, цинку, міді, хрому, графіту, азбесту, слюди, золота, срібла, титанових руд, рідкоземельних металів. Ведеться промисловий видобуток олова (в області Бакбо), є великі запаси апатитів (Лаокай у Бакбо — до 1 млрд. т). В’єтнам має значні запаси нафти, газу, вугілля і гідроенергетичних ресурсів. Загальне виробництво електроенергії становить 24,4 млрд. кВттод. (2003). Ріки й озера. Головні ріки країни — Хонгха (на півночі) і Меконг (на півдні), на яких трапляються повені. Рівень води в ріках у період дощів може сягати 10 м. Ріки несуть з гір велику кількість наносів, які відкладаються в нижній течії (дельта Меконга росте зі швидкістю до 100 м на рік). Ріки мають здебільшого іригаційне значення. У В’єтнамі наявні великі запаси гідроенергоресурсів. Енергетичний потенціал Р- Хонгха становить понад 1,5—2 млн. кВт. Ріка Меконг судноплавна всіх ділянках.

Рослинні і тваринні ресурси. У В’єтнамі невеликі ділянки тропічних лісів збереглися у гірських районах. Країна багата на цінні породи дерева: залізне, чорне, рожеве, камфорне, ебенове, сандалове тощо, є понад ЗО видів бамбука. У приморській зоні поширені мангрові зарості висотою 25—30 м. У низинних районах країни ростуть гаї кокосових Пальм. Тваринний світ багатий і різноманітний. Водяться Мавпи, пантери, вовки, кабани, нараховується майже тисяча видів прісноводних і морських риб.

Капітал: Платіжний баланс країни складає 9.82 млрд. дол., дохід бюджету - 42820.0 млн. дол.,витрати - 50000.0 млн.,дефіцит бюджету: −7180.0 млн. дол. Щорічний приріст іноземних інвестицій сягає 50%. Майже 800 компаній з 50 країн реалізують у В’єтнамі понад 2,3 тис. проектів загальною вартістю 35 млрд. дол. Іноземні прямі капіталовкладення спрямовуються у нафтогазову промисловість (26%), Легку індустрію (17,6%), важку індустрію (13,4%), готельне господарство і туризм (16%) тощо. Найбільшими інвесторами є Сінгапур, Тайвань, Японія, Південна Корея.

Інфраструктура: Головною проблемою країни є створення сучасної розвинутої транспортної інфраструктури. Нерозвинутість транспортної мережі, технічна відсталість річкових і більшої частини морських портів стримують економічний розвиток країни. Головним видом транспорту є автомобільний. Довжина автошляхів — 93 300 км, з яких лише 23 418 км мають тверде покриття. Прокладення сухопутних комунікацій ускладнене необхідністю будівництва безлічі мостів. Дороги викладають каменем, і тільки 10% їх асфальтовані, третина доріг — ґрунтові. Найважливішими автомагістралями є Ханой — Хошимін і Ханой — Хайфон. Автомобільний парк нараховує 200 тис. машин. Залізничний транспорт — найвідсталіша галузь у транспортній системі країни, яка відзначається незадовільним станом шляхів, застарілим парком локомотивів і рухомого складу та ін. Залізницями здійснюється понад 10% вантажоперевезень. Протяжність залізниць сягає 2600 км, переважають вузькоколійні шляхи. Основна трансв’єтнамська залізниця Ханой — Хошимін (1730 км) пролягає через усю країну з півночі на південь. Найбільшим залізничним вузлом є Ханой (60% вантажообігу). Внутрішній водний транспорт важливий як для пасажирських, так і для вантажних перевезень. У В’єтнамі водні комунікації охоплюють понад 40 тис. км великих і малих судноплавних рік і каналів, майже 3,4 тис. км морського узбережжя. Велике значення для країни має морський транспорт, на який припадає понад 5% обсягу усіх перевезень. Загальна тоннажність морського флоту становить 1,17 млн. бр.-реєстр, т (2004). Основні порти — Хошимін (вантажообіг — 7 млн. т), Дананг, ХаИ´ фон, Вінь, Фантх’єт тощо. Швидко розвивається цивільна авіація, яка обслуговує Ь внутрішніх мереж протяжністю понад 62 тис. км. Національною авіакомпанією є «В’єтнам ейрлайнз». У країні існує мережа аеродромів, міжнародні аеропорти знаходяться в Ханої, Хошиміні, Данангу. У столиці є чимало цікавих історико-культурних об’єктів, у т. ч. храмів і пагод, Переважно XI ст., зокрема пагода Д’єн-Бо; храм, збудований на честь двох сестер Чінг (героїнь боротьби за незалежність країни у І ст.); 60-метрова Знаменна вежа; ворота колишнього імператорського палацу; мавзолей Хо Ци Міна. У м. Хюе (III ст. до н. е.) розташовані пам’ятки середньовічної архітектури, серед яких є пагоди. У Хошимі- ні цікава система міських каналів, пагоди Салой, Вінь- Нгієм (XVIII ст.) тощо.

Суміжні та обслуговуючі галузі

Оскільки, В’єтнам належить до індустріально-аграрних країн, а у майбутньому може стати однією з країн, що динамічно розвиваються. Створено «зони експортного виробництва», «зони концентрованого промислового виробництва», де передбачено пільги та інші сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. Є спільні підприємства з іншими, державами, так Російсько-в’єтнамське підприємство «В’єсовпет- ро», яке з 1986 р. розпочало експлуатацію родовища Вунгтау (на півдні країни), є одним із основних. Найбільшими підприємствами є хімічний комбінат у В’єтчі і суперфосфатний завод у Ламтхао. Створюється нафтопереробна та нафтохімічна промисловість. В країні налічується майже 700 різних машинобудівних підприємств, на яких працюють 130 тис. осіб. Провідною галуззю є електронна, що спеціалізується на виробництві мікросхем, чіпів, у Б’єнхоа випускають трактори. Розвинуте виробництво побутової електротехніки, суднобудування (у Хайфоні роблять моторні катери, буксири, баржі, невеликі вантажні судна, трейлери), є судноремонтні підприємства. Умови внутрішнього попиту

Основною продовольчою культурою є рис. У країні культивують приблизно 1500 його сортів з білим, жовтуватим, червонувато-коричневим (суходільний рис) і навіть з майже чорним (вважається цілющим) зерном. У гірських районах росте кукурудза. Із технічних культур найбільш поширені арахіс, соя і тютюн, які вирощують переважно на богарі, а на зрошуваних землях — джут, бавовну, цукрову тростину. Великі площі відведено під плантації гевеї (понад 200 тис. га). Із плодових культур вирощують безліч сортів бананів, апельсини, лимони, манго, грейпфрути, папайю, ананаси, кокосові горіхи, хлібне дерево тощо. Овочі культивують переважно взимку (зокрема, томати, огірки, цибулю, капусту, прянощі та ін.). Також у країні виробляють кардамон, бадьян, корицю, каніфоль, сировину для отримання дубильних і фарбувальних речовин.

Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції

Основною галуззю є сільське господарство, у країні також заохочується приватне виробництво за збереження контролю держави над великою промисловістю, активно залучаються іноземні інвестиції, налагодження галузь виробництва побутової електроніки, добре розвинена легка промисловість, харчова та кустарна.

Випадок

Сюди можна віднести в’єтнамську війну 1959-1975рр. між Північним і Південним В’єтнамом, яка принесла значних втрат для економіки країни.

Отже, можна зробити висновок, що за моделлю Портера, досліджувана країна знаходиться на стадії спонукуваної інвестиціями. Оскільки, в країну припливає велика кількість іноземних інвестицій, з’являються нові галузі економіки, вітчизняні виробники орієнтуються переважно на експорт.

Модель Богдана Гаврилишина

Модель Гаврилишина здійснюється за такими елементами як соціальні, економічні та політичні.

Соціальні:

Прагнення (релігія): буддизм (10 млн. віруючих) і католицизм (6 млн.), гірські народи країни зберегли ранні примітивні вірування Реалізація прагнень: У країні впроваджено обов’язкову п’ятирічну початкову освіту. Письменність сягає 93%, однак частка малограмотних на селі все ще становить 20%. У В’єтнамі діють 102 вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Більшість населення працює в сільському господарстві,тому не мають вищої освіти, оскільки для них вона є дорогою. Витрати на освіту становлять 6,3% від ВВП. Взаємовідносини: зростає «середній клас», йде соціальне розшарування (у В’єтнамі поки немає мільярдерів, але вже є кілька сотень «доларових» мільйонерів), відбувається усунення «бар'єрів», країна створює умови рівноправної конкуренції для всіх форм підприємництва.

Здоров’я:

Очевидні сьогодні проблеми якості в’єтнамської охорони здоров‘я, викликані браком фінансування. Ще не так давно В’єтнам займав передостаннє 12-е місце серед 14 країн регіону за видатками на охорону здоров‘я на душу населення.

• Рейтинг за рівнем смертності:5,1(172 з 195)

• Рейтинг за рівнем народжуваності: 15,9 (125 з 199)

• Індекс задоволеності життям: 203,3(95 з 178)

• Рейтинг за рівнем дитячої смертності (на 1000 народжених):19,5(93 з145)

• Рейтинг за рівнем очікуваної тривалості життя: 71,58 (127 з 223)

Економічні:

• Ресурси: Чисельність населення країни складає 94 348 835 люд. Дохід бюджету: 42820.0 млн. $, витрати : 50000.0 млн. дол., а дефіцит бюджетустановить7180.0 млн. дол..

• Інвестиції: У країні заохочується приватне виробництво за збереження контролю держави над великою промисловістю, активно залучаються іноземні інвестиції. Щорічний приріст іноземних інвестицій сягає 50%. Майже 800 компаній з 50 країн реалізують у В’єтнамі понад 2,3 тис. проектів загальною вартістю 35 млрд. дол. Іноземні прямі капіталовкладення спрямовуються у нафтогазову промисловість (26%), Легку індустрію (17,6%), важку індустрію (13,4%), готельне господарство і туризм (16%) тощо. Найбільшими інвесторами є Сінгапур, Тайвань, Японія, Південна Корея.

• ВВП на душу населення: щорічне зростання ВВП країни в середньому становило 8%, сьогодні воно не набагато менше — 6,8%. В’єтнам поставив собі завдання до 2020 року перетворитися на індустріальну державу, створити конкурентоспроможну промисловість. Уже сьогодні промисловість дає 40% ВВП.ВВП на душу населення в 2015 році склало 2 233 дол. так як в 2012р - 1 753 дол.

Політичні:

• Характер влади: згідно з Конституцією 1992 органом законодавчої влади є Національні збори, що складається з 450 депутатів, які обираються на 5-річний термін прямим загальним голосуванням. З 2002 Національні збори складається з 498 депутатів.

• Вищі органи влади: Національні збори, президент, прем'єр-міністр.

• Місцеві органи влади: в адміністративному відношенні В'єтнам складається з 58 провінцій і п'яти міст центрального підпорядкування: Ханоя, Хошиміну (колишній Сайгон), Хайфону, Дананга і Кантхо. У цих містах і провінціях діють народні ради — обираються населенням органи державної влади. Термін їх повноважень — 4 роки. Провінції розділені на округи (повіти), в яких, як повсюдно в містах і селах (общинах), діють обрані населенням народні ради. З 1997 провінціям та іншим адміністративно-територіальним одиницям надано право займатися зовнішньоторговельними операціями.

• Судова система включає Верховний народний суд у Ханої і нижчестоящі народні суди в провінціях і великих містах. Національні збори може в особливих випадках, наприклад коли зачіпаються інтереси національної безпеки, створювати своїм рішенням спеціальний орган судочинства. Верховний народний суд здійснює контроль за роботою підвідомчих установ. Представники національних меншин наділені правом користуватися в суді рідною мовою. На державному і провінційному рівнях і в армії діють народні інспекції, кожною з яких керують відповідальні співробітники прокуратури, які виконують завдання контролю за виконанням закону в державних установах, приватних організаціях, військовослужбовцями і цивільними особами. Справи на процесах суддя розглядає спільно з радою народних засідателів, що складається з п'яти-дев'яти осіб. У країні налічується понад 10 тисяч таких рад.

• Збройні сили: все, що стосується В'єтнамської народної армії та інших силових структур, суворо засекречено. У листопаді 1998 Національні збори проголосувало за «прозорість» інформації у сфері державного управління, після чого уряд розробив детальну програму ознайомлення громадськості з питаннями фінансування керованих ним служб і відомств (вона не стосується армії, органів внутрішньої безпеки і партійних організацій). Чисельність військовослужбовців в країні оцінюють приблизно 0,5 млн осіб, а співробітників органів безпеки — 2 млн чоловік.

• Індекс демократії: 3,41 ( 130 місце з 167);

• Індексом недієздатності держав: 76,9(94 з 177)- погана стабільність

• В індексі корупції Transparency International В’єтнам займає далеке 112-е місце. Хабарників тут, мабуть, на порядок більше, ніж в Китаї. Хабарі у В‘єтнамі беруть всі, скрізь і регулярно. До речі, дрібні підношення чиновникам, поліцейським тут хабарами не є, вони розглядаються в якості традиції, що склалася.

Ефіопія(Матвіїв Ольга)

Класифікація країни:

1. Класифікація за площею:

- Велика країна (1127127 км2)

2. Класифікація країни за чисельністю населення:

- Значна (85237338 ос.)

3. Класифікація за формою правління:

- Парламенська республіка.

Ефіопія є багатопартійна демократія з федеральним законодавчим органом відпочиває з урядом на чолі з виконавчим прем'єр-міністра та обраного Палати представників (547 членів) і Палати Федерації (110 членів). Прем'єр-міністр вибирається партією влади наступному багатопартійних демократичних національних і федеральних державних виборах, які проводяться раз на п'ять років. Сторони можуть бути зареєстровані в національному або федеральному державному рівні. Президент обирається членами Палати народних представників.

Президент: Доктор Мулати Тешоме

Прем'єр-міністр: Хайлемаріам Desalegn

Спікер Палати народних представників: Abadula Gemeda

4. Класифікація за формою державного устрою:

- Федеративна.

5. Класифікація за ідеологічною орієнтацією:

- Плюралістична.

6. Класифікація за формою державного режиму:

- Демократія.

7. Класифікація за політичною структурою:

- Багатопартійна.

8. Класифікація за рівнем розвитку науки і техніки:

- Відстала.

Ромб Портера

1.Факторні умови:

1.1 Людські ресурси:

Чисельність населення складає (96 506 031 люд. 2014). За показником середньої густоти населення (70 ос/км 2). Народжуваність в Ефіопії становить 33,02 на 1000 людей(2013), смертність – 7,53 люд. на 1000 люд.(2013). Населення поза межею бідності 39 %(2014).

Таб. 1.1 Динаміка населення Ефіопії               

Чисельність Роки

96506031 2014

94100756 2013

91728849 2012

89393063 2011

87095281 2010

84838032 2009

82621190 2008

80440708 2007

78290649 2006

76167240 2005

74066147 2004

71989666 2003

69948344 2002

67956866 2001

66024199 2000

64158887 1999

62353942 1998

60584273 1997

58815116 1996

57023519 1995

55199953 1994

53357867 1993

51525658 1992

49743883 1991

48042755 1990

46435325 1989

44916621 1988

43477401 1987

42100969 1986

40777189 1985


Народжуваність( на 1000 людей) Роки

33.02 2013

33.55 2012

34.10 2011

34.69 2010

35.35 2009

36.09 2008

36.91 2007

37.80 2006

38.75 2005

39.75 2004

40.77 2003

41.77 2002

42.73 2001

43.60 2000

44.36 1999

44.99 1998

45.50 1997

45.90 1996

46.21 1995

46.46 1994

46.69 1993

46.93 1992

47.19 1991

47.49 1990

47.81 1989

48.14 1988

48.46 1987

48.74 1986

48.96 1985

49.11 1984

49.18 1983

49.17 1982

49.10 1981

48.98 1980

Коефіцієнт смертності (на 1000 людей)

Коефіцієнт Роки

7.58 2013

7.84 2012

8.13 2011

8.46 2010

8.85 2009

9.29 2008

9.79 2007

10.34 2006

10.93 2005

11.53 2004

12.14 2003

12.74 2002

13.32 2001

13.88 2000

14.40 1999

14.91 1998

15.40 1997

15.87 1996

16.33 1995

16.75 1994

17.15 1993

17.52 1992

17.87 1991

18.22 1990

18.61 1989

19.03 1988

19.49 1987

19.98 1986

20.45 1985

20.85 1984

21.15 1983

21.33 1982

21.37 1981

21.32 1980

1.3 Природні ресурси:

З 60% землі, яка має потенціал для розвитку сільського господарства, лише 15% ще не розроблений до будь-якого ступеня. Рівним чином, багато з мінеральних ресурсів, у тому числі золото, платину, мармур, танталіт, мідь, калій, содової золи, цинк, нікель, залізо і природний газ, які ще належить розробити.

1.4 Капітал:

Державний борг – 21,71% ВВП. ВВП становить 32,46 млрд. доларів(2009). ВВП душу населення: 619,00 (2015) доларів. Інфляція (споживчі ціни): 6,08 %.. В цілому, всі основні сектори економіки було лібералізовано для інвестицій та маркетингу. Інвестори можуть переводити дивіденди і відсотки від вкладеного капіталу, а також головних і процентних платежів за зовнішніми позиками, доходів від продажів, заробітної плати та інших виплат. 100% іноземна власність інвестицій допускається. Інвестиційний кодекс надає гарантії від експропріації та Ефіопія підписав багатосторонніх агентства з інвестиційних гарантій (МИТІ), Конвенція про врегулювання інвестиційних спорів та інших міжнародних угод. Один-стоп-магазин для інвестицій була розроблена в Інвестиційній комісії Ефіопії (EIC). З 60% землі, яка має потенціал для розвитку сільського господарства, лише 15% ще не розроблений до будь-якого ступеня. Рівним чином, багато з мінеральних ресурсів, у тому числі золото, платину, мармур, танталіт, мідь, калій, содової золи, цинк, нікель, залізо і природний газ, які ще належить розробити.

Державний борг, (% ВВП)

Показники Роки

21.71 2015

21.86 2014

21.55 2013

20.94 2012

25.74 2011

27.43 2010

24.90 2009

30.23 2008

36.56 2007

38.68 2006

75.41 2005

104.79 2004

114.46 2003

114.91 2002

98.73 2001

96.75 2000

97.39 1999

88.87 1998

80.01 1997

133.25 1996

147.08 1995

155.69 1994

141.45 1993

88.24 1992

ВВП на душу населення (2015-1980рр.)

Показник,$ Роки

619 2015

575 2014

525 2013

497 2012

377 2011

361 2010

400 2009

338 2008

253 2007

201 2006

167 2005

140 2004

122 2003

114 2002

122 2001

126 2000

124 1999

130 1998

147 1997

150 1996

148 1995

147 1994

171 1993

284 1992

279 1991

261 1990

254 1989

249 1988

249 1987

240 1986

239 1985

211 1984

230 1983

214 1982

209 1981

208 1980

Інфляція Ефіопії (2015-1980рр.)

Показник Роки 6.82 2015

7.38 2014

8.07 2013

24.13 2012

33.23 2011

8.13 2010

8.48 2009

44.37 2008

17.25 2007

13.56 2006

11.66 2005

3.22 2004

17.76 2003

1.65 2002

-8.24 2001

6.16 2000

4.77 1999

3.60 1998

-6.42 1997

0.92 1996

13.35 1995

1.17 1994

9.99 1993

21.02 1992

20.87 1991

5.21 1990

9.63 1989

2.21 1988

-9.15 1987

5.55 1986

18.40 1985

-0.33 1984

3.57 1983

7.77 1982

1.94 1981

12.44 1980


1.5 Науково-технічний потенціал:

 Виробництво електроенергії на ГЕС передбачається збільшити до більш ніж 10000 МВт, до 2015 року Останні проектів включають Gilgel Gibe II (420 МВт) і Takezze (300 МВт), який вступив в дію в 2009 році; і Тана белесому (460 МВт) в 2010 році Gilgel Gibe III, в даний час у стадії будівництва буде завершена в 2013 році і забезпечити ще 1870 МВт. Найбільший розвиток в тому, що в Гранд Ефіопії Ренесанс греблі на річці Абай, Блакитний Ніл, який вироблятиме +5000 МВт після завершення в 2017 році, і створити резервуар подвійний об'єм озера Тана. Це буде мати можливості забезпечити харчування для обох Судан і Єгипет, а також регулювати повені і запропонувати значну зрошення потенціал. Це буде монументальне подвиг інженерного, найбільший інфраструктурний проект коли-небудь проводилися в Ефіопії. У той же час, техніко-економічні обґрунтування були розпочаті протягом трьох інших проектів у Абай (Блакитний Ніл) басейну - Mendaia (200 МВт), Beko Або (2100MW), і Каро Доді (1600MW). Інші техніко-економічні обґрунтування ведуться за проектами на річці Takezze і на річці Dedessa для виробництва 450 МВт і 301MW відповідно. В цілому є величезний потенціал для гідроелектроенергії і генерації геотермальної енергії. Дев'ять з головних річок країни придатні для виробництва гідроелектроенергії. 
 Потенціал для можливого розвитку генерації геотермальної енергії також істотним. Найбільший в Африці вітроелектростанція в даний час у стадії будівництва в рамках цієї комплексної чистої / зелений енергетичної експансії. В цілому, Ефіопія має можливість виробляти деякі 45,000MW, більше, ніж поточний загальної використовуваної цілому на південь від Сахари. До 2005 року кількість генерується менш ніж 1000 МВт з лише 17% населення, що має доступ до електрики. До 2011 року кількість вироблюваної зросла до 2218MW більше 40% населення з використанням електрики. План розвитку і трансформації спрямована на підвищення потужності, щоб між 8000 і 10000 МВт ,. Це дозволить Ефіопія на експорт електроенергії в Джібуті, Кенії та Судану. Лінії електропередачі всіх трьох країн у процесі будівництва та Ефіопії вже надає 200 МВт потужності на Судану через Східної Африки Power Pool рамках, і початок був покладений на поставках як Джібуті і Кенії.

1.6. Інфраструктура У країні :

Аеропорти:

- всього – 84

- з твердим покриттям – 14

- без твердого покриття - 70

Залізниці:

- всього - 681 км

- Залізниця з'єднує міста Аддіс - Абеби і Джібуті

Автомобільні дороги:

- всього - 36469 км

- з твердим покриттям - 6980 км

- без твердого покриття - 29489 км.

Існує план на будівлю дві тисячі чотириста кілометрів залізниці, щоб дозволити навалочних вантажів товарів в і з ринків і регіональних портових споруд. Залізничні проекти включають в себе залізницю для світла Аддіс-Абебі і 656 км відродженого Аддіс-Абеба Джібуті лінії. Інші плани включають в себе залізничну лінію від нового порту в Таджура на півночі Джібуті Makelle в Тігре обласної державної через калійних ділянок під розвиток в Афар регіональної держави. Хоча за межами GTP, Ефіопія, можливо, також отримати вигоду з пропонованих залізничних і автомобільних зв'язків, що пов'язують запланований багатомільярдний проект порту і НПЗ в Ламу в Кенії в Південний Судан, проходячи через Ефіопії Ламу Порт Південний Судан Ефіопії транспортний коридор (LAPSSET) , Одна з суміжних елементів призначена для включення залізничного шляху до Аддіс-Абеби. Ще одним елементом плану для придбання додаткових кораблів, у тому числі сім багатоцільових вантажних суден і два нафтові танкери.

Довжина магістралей , км

44359 2013

44359 2012

36469 2011

36469 2010

36469 2009

36469 2008


36469 2007

36469 2006

33856 2005

33297 2004

31571 2003

31571 2002


2. Суміжні та обслуговуючі галузі

Ефіопія є 10-й за величиною виробник худоби в світі і в даний час експортує готову продукцію зі шкіри, а також напівфабрикати шкури. Інші великі показники експорту включають: олійні культури і імпульси, натуральні смоли, кат, зрізані квіти й овочі, бавовна, золото і, звичайно, кава.

3. Політика держави.

Внутрішній акцент на сільському господарстві на поставку товарів для експорту, внутрішнього продовольчого постачання і промислової продукції, а також розширити ринки для вітчизняного виробництва. Стратегія розвитку за підтримки програми економічних реформ, розробленої у співпраці з Світовим банком і Міжнародним валютним фондом (МВФ) і ряду програм структурної перебудови. Там були великі успіхи в програмі реформування, і від лібералізації економіки, у тому числі низький рівень інфляції, фінансової дисципліни і низького державних запозичень, покращення інфраструктури та зростання приватного сектора після програми приватизації був початий в 1995 році, при яких більшість колишні у державній власності фірми були роздержавлення.


4. Умови внутрішнього попиту:

Конкретні напрямки для підвищення розвитку сільське господарство та переробка сільгосппродукції; вироби з шкіри і шкур, садівництво і квітникарство експорт, будівельні матеріали та туризму.

5. Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції:

Стратегія уряду в центрі спрямована економічного зростання та розвитку, як керований перехід від докапіталістичних економіки до капіталістичної. Підйом підприємницької середнього класу важливо для стимулювання економіки та забезпечення можливого переходу до повноцінної демократії. Економіка значно відкрита з 1991 року земля зберігається в руках держави, щоб забезпечити виділення ресурсів справедливо і ефективно. Держава зберігає сильну присутність в стратегічних секторах в поставках основних ресурсів і ключових послуг з управління ринок. В даний час прагне до досягнення нульових викидів вуглецю і стає викидів вуглецю у вільному стані в 2025 році.

6. Випадок:

Можливі випадки пов’язані зі здоров’ям (епідемії), проблеми харчання (недоїдання).
Модель Солоу

Модель Солоу - це неокласична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані.

Витрати Ефіопії на освіту (% ВВП)

Показник , % Роки

4.65 2010 4.53 2009 5.41 2008 5.45 2007 5.49 2006 3.63 2002 3.70 2001 3.98 2000 2.76 1997 2.77 1996 2.35 1993 2.14 1986 2.34 1985 2.11 1984 2.30 1983 2.11 1982

Динаміка населення Ефіопії

Чисельність, люд. Роки 96506031 2014 94100756 2013 91728849 2012 89393063 2011 87095281 2010 84838032 2009 82621190 2008 80440708 2007 78290649 2006 76167240 2005 74066147 2004 71989666 2003 69948344 2002 67956866 2001 66024199 2000 64158887 1999 62353942 1998 60584273 1997 58815116 1996 57023519 1995 55199953 1994 53357867 1993 51525658 1992 49743883 1991 48042755 1990 46435325 1989 44916621 1988 43477401 1987 42100969 1986 40777189 1985


Модель Гаврилишина

Здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні. Соціальні: Прагнення (релігія):

Християни становлять 62,8% населення (43,5% слідувати ефіопської православної церкви і деномінації 19,3 інші); Мусульмани 33,9%; традиційних конфесій 2.6%; та інші 0,6%.

Реалізація прагнень:

Витрати на бідності, орієнтованих секторів (як поточними та капітальними) постійно збільшується протягом цього періоду збільшилася з 42,0% від загального обсягу витрат у 2002/03 році до понад 64%, і це триває. Наслідки були видні в значно поліпшеними освіти та охорони здоров'я. Початкова школа чистий коефіцієнт охоплення зріс з 77 відсотків в 2004/05 році до 82 відсотків в 2009/10 році і в даний час більше 96%; Показники завершення також неухильно зростає. Вторинний реєстрації також неухильно росли. Третинний рівень освіти різко зросла. Частка повністю імунізованих дітей зросла з 20 відсотків у 2006 році до 66 відсотків у 2010 році.
Взаємовідносини: 

Дохід на душу населення збільшився з $ 138 до $ 344 в 2009 році 2009/2010 економіка зросла на 10,4%, в порівнянні з розрахунковою швидкістю зростання 6,0% для всіх на південь від Сахари. Сільське господарство та допоміжна діяльність сприяла 30% зі збільшенням у той час як сектор послуг і промисловість умови 56% і 13% відповідно.

Здоров’я : Існує проблема голоду і недостачі продуктів.

Показник недоїдання ( діти менше 5 років)

Показник Роки

40.40 % 2014

44.20 % 2011


68.10 % 1992


Очікувана тривалість життя

Показник, роки Роки

63.62 2013

62.97 2012

62.25 2011

61.47 2010

60.60 2009

59.66 2008

58.65 2007

57.62 2006

54.61 2003

53.73 2002

52.95 2001

52.24 2000

51.60 1999

51.00 1998

50.41 1997

49.83 1996

49.26 1995


Витрати на охорону здоровя(% ВВП)

Показники Роки

5.06 2013

4.90 2012

5.23 2011

4.95 2010

4.44 2009

4.36 2008

4.78 2007- Рейтинг за рівнем дитячої смертності: 60,1 (171 з 195)

Соціальні програми:

Ефіопія також на шляху до досягнення всіх Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року У березні 2010 року він прийняв в активи і майно Закон про реєстрацію, яка вимагає, що урядовці та їхні родичі зареєструвати свої активи і майно. , Спрямованих на зниження поширеності корупції, це забезпечить значну підтримку для роботи Федерального боротьбі з корупцією.

Економічні:

Ресурси: Чисельність населення складає (96 506 031 люд. 2014). За показником середньої густоти населення (70 ос/км 2). Народжуваність Домініканській Республіці становить 33,02 на 1000 людей(2013), смертність – 7,53 люд. на 1000 люд.(2013). Населення поза межею бідності 39 %(2014).

Наснага до праці:
Ефіопія займає 159 з 178 місць за рейтингом « Задоволення життям». Нестача робочих місць , тому відсутність пропозиції попит не задовольняється. 
 
Інвестиції:

Ефіопія переходить у стадію спонукану інвестиціями. На даний час зацікавлені китайські інвестори в шкіряній галузі з виробництва взуття. Також, є приплив інвестицій у текстильну галузь. ВВП на душу населення:

спостерігається ріст ВВП на душу населення.

ВВП на душу населення (1980-2015)

Показник,$ Роки

619 2015

575 2014

525 2013

497 2012

377 2011

361 2010

400 2009

338 2008

253 2007

201 2006

167 2005

140 2004

122 2003

114 2002

122 2001

126 2000

124 1999

130 1998

147 1997

150 1996

148 1995

147 1994

171 1993

284 1992

279 1991

261 1990

254 1989

249 1988

249 1987

240 1986

239 1985

211 1984

230 1983

214 1982

209 1981

208 1980

Політичні:

Характер влади: Ефіопія є багатопартійна демократія з федеральним законодавчим органом відпочиває з урядом на чолі з виконавчим прем'єр-міністра та обраною Палатою представників (547 членів) і Палати Федерації (110 членів). Прем'єр-міністр вибирається партією влади багатопартійних демократичних національних і федеральних державних виборах, які проводяться раз на п'ять років. Сторони можуть бути зареєстровані в національному або федеральному державному рівні. Президент обирається членами Палати народних представників.

Озброєні сили: 

Станом на 2011 рік, загальна чисельність збройних сил становила 138 тис. Чол. , Комплектування здійснюється на добровільній основі. Сухопутні війська : 135 тис. Чол. , 246 танків (Т- 55 і Т- 62 ) ; 10 САУ ; 450 бронемашин ; близько 400 гармат польової артилерії польової артилерії ; 50 РСЗО БМ - 21 ; 65 ПЗРК , а також міномети і зенітно - артилерійські установки . Військово-повітряні сили : 3 тис. Чол. , 12 МіГ- 23БН ; 15 МіГ- 21МФ ; 11 Су- 27 ; 4 Су- 25 ; трьох C- 130B ; 19 Ан- 12 ; дві DHC - 6 ; один Як - 40 ; дві Y- 12 ; 12 L - 39 ; чотирьох SF- 260 ; трьох Мі- 35 ; 15 Мі- 24 ; 12 Мі- 8 і Мі- 17 ; два Мі - 14 ; десять Мі- 6 ; восьмій SA.316.

     Видатки на армію (%,ВВП)

Показник Роки

0.74 % 2014

0.81 % 2013

0.87 % 2012

1.09 % 2011

1.13 % 2010

1.18 % 2009

1.49 % 2008

1.86 % 2007

2.27 % 2006

2.76 % 2005

3.08 % 2004

3.24 % 2003

3.69 % 2002

4.32 % 2001

7.56 % 2000

9.66 % 1999

6.06 % 1998

2.71 % 1997

1.49 % 1996

2.03 % 1994

2.17 % 1993

2.43 % 1992

3.93 % 1991

6.45 % 1990

6.81 % 1989

5.64 % 1988

• Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини: країна є відносно стабільною.

• Рівень демократії: 3,72 (124 місце з 167) – авторитарний режим.

• Рейтинг миролюбства (2010) : 2,44 (127 з 149).

• Рейтинг тероризму(2010): 2,44 (127 з 149).

• Рейтинг свободи преси (2010 ): 49,38(139 з 178) .

• Рейтинг сприйняття корупції(2010):2,7(116 з 178).


Саудівська Аравія (Воляник Юрій)

Загальна характеристика Нової Зеландії

1. За площею : велика країна (площа 2 218 000 км²)

2. За чисельністю населення : середня країна (20 019 731 осіб)

3. За формою правління: абсолютна теократична монархія

4. За формою державного устрою: унітарна держава


5. За ідеологічною орієнтацією : клерикальна держава

6. За формою державного режиму: антидемократичний


7. За політичною структурою: безпартійна

8. За рівнем розвитку науки і техніки: відстала в науково-технічному розвитку країна


9. За рівнем соціально-економічного розвитку: країна, що розвивається

10. За підходом: нафтоекспортер

Саудівська Аравія є другим у світі виробником, і першим експортером нафти, а також контролює другі за об’ємами у світі запаси нафти. Спираючи на поклади викопних видів палива, королівство класифікується, як економіка з високим рівнем доходів, з високим індексом людського розвитку, і є єдиною арабською країною, що має членство у Великій двадцятці. Однак, країна має найменш диверсифіковану економіку серед усіх держав-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Країна керується авторитарним режимом, і оцінюється міжнароною організацією Freedom House, як "Не вільна". Саудівська Аравія посідає чертверте у світі місца за розміром військових витрат, і за свідченнями SIPRI, є другим у світі імпортером зброї. Саудівська Аравія вважається регіональною силою. У додаток до РСАДПЗ, країна є активним членом Організації Ісламського співробітництва, ОПЕК та Ліги арабських держав.[1]

Класифікація Саудівської Аравії за ромбом Портера

Факторні умови:

- Територія (близько 2 150 000 км2)

- Населення (29 369 428 чол.)


- Корисні копалини (На території Саудівської Аравії відкриті і розвідані родовища нафти і природного горючого газу, руд заліза, золота, міді, цинку, срібла, свинцю, піриту, фосфоритів, магнезиту, мармуру, солі, вапняків і інші.)

- Сонячна енергія


- Артезіанські свердловини

- Підземні води


Суміжні та обслуговуєчі галузі:

Найголовніша галузь промисловості залишається нафтова. Саудівська Аравія має на своїй території понад 25% підтверджених нафтових ресурсів планети, займає перше місце серед експортерів нафти у світі. Нафтовидобувна галузь промисловості займає понад 75% бюджетного доходу країни, 45% ВВП, та 90% доходів від експорту. Приблизно 40% ВВП надходить від приватного сектора . Також у країні присутнє сільське господарство, яке орієнтоване як на внутрішнього споживача, так і на експорт. Активно розвивається гірнича промисловість, суміжною до якої є нафтогазова промисловість.

Політика Держави:

За формою державного правління Саудівська Аравія — абсолютна теократична монархія, де главою держави і релігійним лідером є король з династії племінних вождів Аль-Сауд (Саудідів). Парламенту в країні не має, а король володіє необмеженою владою. Політика Саудівської Аравії націлена на експорт готового нафтового продукту та нафтового продукту на початковій стадії. Саудівська Аравія є безпартійною державою. Фактично всі політичні рішення приймаються королем [1].

Також політика Саудівської Аравії націлена на такі проблеми, як:

- Нестача води в регіоні

- Нестача земель, які придатні для обробки

- Зменшення залежності від світового ринку


Умови внутрішнього попиту:

Внутрішній попит на продукцію всередині країни задовільняється владою. Основними продуктами, на які присутній найбільший попит є: -вода

-продукти харчування

- нафтопродукти

На світовому ринку нафтопродуктів відбуваються незвичайні зміни - найбільша видобувна країна в світі змушена скуповувати паливо з метою задовольнити власний внутрішній попит. Також, аби задовільнити внутрішній попит Саудівська Аравія імпортує машини та обладнання, харчові товари, хімікати, авта, текстильні вироби [2].

Структура та стратегія фірми, внутрішньогалузева конкуренція:

На даний час у Саудівській Аравії присутній приватний сектор. Є декілька корпорацій-експортерів нафти всередині країни. Між ними і створюється внутрішньогалузева конкуренція. Також високий рівень конкуренції присутній у таких галузях, як: гірничодобувна, сільськогосподарська, галузь опріснення води та добувна галузь.

Випадкова дія:

Безперечно такою дією є зміна ціни на нафту на світовму ринку. Економіка Саудівської Аравії повністю залежна від даного фактору, оскільки країна повністю орієнтована на експорт нафти.

3. Модель Солоу

Природний приріст:

Природній приріст Саудівської Аравії становить 2.24

Населення Саудівської Аравії за станом на липень 2006 року, становить, близько 27 019 731 осіб, у тому числі приблизно 5,5 мільйонів іноземців-резидентів. До 1960-х років велика частина населення вела кочовий спосіб життя, але в наш час більше 95% населення, через швидке економічне зростання і збільшення міст більшість їх почали вести осідлий спосіб життя.

 Вікова структура: 10-14 років — 38,2% (чоловіків 5149960 / 4952138 жінок), 15-64 років — 59,4% (чоловіки 8992348 / 6698633 жінки)

 Середній вік: Разом — 21,5 років, а для чоловіків — 22 роки, для жінок — 19 років

 Темпи росту населення — 1,848% (станом на 2009 рік)

 Народжуваність — 28,55 новонароджених на 1000 осіб населення

 Смертність — 2,49 смертей на 1000 осіб населення


 Співвідношення статей: при народженні — 1,05 хлопчаки / 1 дівчинка, у віці 15-64 років: 1,34 чоловіків / 1 жінку, сумарний показник — 1,21 чоловіків / 1 жінку (станом на 2005 рік)

 Коефіцієнт дитячої смертності — 11,57 смертей на 1000 новонароджених.


 Очікувана тривалість життя: загальна — 76,3 років, для чоловіків — 74.23 років, для жінок — 78.48 років.

 Загальний коефіцієнт народжуваності — 3.83 новонароджених припадає на одну жінку


 Урбанізація — 82% від загальної чисельності населення [1].
Економічний прогрес

Валовий внутрішній продукт, станом на 2014 рік становить:

- 648, 97 млрд.дол.

Валовий внутрішній продукт на душу населення, станом на 2014 рік становить: - 20 677 дол.

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти:

Здоров’я:

Тривалість життя – 76 років

чоловіки: 74 років

жінки: 78 років (2014 р.)

Смертність – 2,49 смертей на 1000 осіб населення Витрати на охорону здоров'я складають 3,4 % з бюджету Економічні детермінанти: - Ресурси: в основному природні копалини ( нафта ( 26% світових запасів), горючий газ, свинець, фосфорити, цинк, мідь, золото, залізні руди, барит);

- Основний напрям економіної політики: експорт нафти;


- Інвестиції: Присутні зовнішні інвестиції, але переважають в основному внутрішні інвестиції;

- Ноу-Хау: Можна вважати опріснення води. Саудівська Аравія однією з перших почала опріснювати воду. Політичні детермінанти: - Характер влади: антидемократичний

- Використання влади: Король контролює усе. Але не можна стверджувати, що у країні панує корупція. У Саудівській Аравії люди забезпечені на високому рівні


- Сприйняття влади: Влада повністю підтримується громадою.

Вануату(Бойков Тарас)

Загальна характеристика Вануату

 Вануату – тихоокеанська держава в Меланезії. Межує на півночі з територіальними водами Соломонових Островів, на заході з економічною зоною Австралії, на південному заході з територіальними водами Нової Каледонії, на сході — з територіальними водами Фіджі. (рис. Столицею країни є місто Порт-Віла. 
 Протяжність прибережної смуги — 2528 км. Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебріди.

Загальна площа суші — 12 189 км². Населення Вануату — 243 304 чол. (оцінка 2009 року). Офіційн мови — бісламська, французька, англійська. Грошова одиниця — Вануатійський вату (VUV).

Політичний устрій Вануату визначається Конституцією Вануату як демократична республіка. Держава входить у склад Співдружності

За валютним курсом 1 долар США коштує 92,18 вану, 1 гривня – 11,32 вану.

За підходом В.Вольським: економічно середньорозвинена караїна.

За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою є важливими для України.

За підходом Зіміна: середньорозвинена країна, індустріально-аграрна країна з розвиненим сільським господарством.

За підходом Максаковського, Дронова,Рома: середньорозвинена країна .

За підходом Болотіна, Шеніса: верхній «ешелон»-країна експортер фруктів, та туристична країна з високим прибутком на душу населення.
Ромб Портера

Факторні умови: Величина бюджету на 2013 рік складає: доходи -76 млд доларів, видатки 72 млн доларів, що не є високим показником порівняно з країнами-сусідами. П'ята частина ВВП - міжнародна фінансова допомога. На такому тлі влади Вануату і вирішили вступити в офшорний клуб. Перше, що вони зробили, - повністю скасували валютний контроль і заборонили аудиторські перевірки. Тут ввели закони, за якими розголошення фінансової інформації є кримінально караним діянням. Щоб зареєструвати на Вануату компанію, досить сплатити мито в розмірі приблизно 2 тисячі доларів США. Частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві. За оцінкою на липень 2010, у Вануату проживало 244 325 осіб. Віковий склад населення: до 15 років - 38%, віком від 15 до 64 років - 59%, понад 65 років - 3%. Середня тривалість життя - 69,13 років. Зростання населення у 2009 складало 0,04%. Рівень народжуваності досягає 26,47 на 1000 жителів, рівень смертності 5,1 на 1000. Рівень еміграції - 20,98 на 1000. Дитяча смертність становить 32,39 на 1000 новонароджених. Сільське господарство, в якому зайнято бл. 80% працездатного населення. Вирощують кокосові пальми, кавове і шоколадне дерево, таро, ямс, маніок, плодові культури й овочі. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець. Населення займається рибальством. Ведуться лісозаготівлі, працюють деревообробні підприємства, виробляються харчові продукти і текстильні вироби. На о. Ефате видобувається марганцева руда, на островах Ма-лекул і Еспіріту-Санто - алмази, золото, срібло. Розвивається іноземний туризм, який забезпечує значні бюджетні надходження.

 	Технології – це наявність науково містких галузей, наявність науково-дослідницької сфери, напрями розвитку технологій тощо. Технології у міжнародній економіці включають у себе також відомих вчених і відомих політиків. Вануату володіє значним торговим флотом. Економічний розвиток країни стримується обмеженістю експорту, високим ризиком стихійних лих, віддаленістю від ринків збуту і великими відстанями між островами.

Умови внутрішнього попиту

ВВП Вануату складає 812,2 млн доларів, і посідає 175 місце в світі. На душу населення ВВП складає 2 746 доларів(141 місце). Густота населення 197 осіб на 1 км2. 94 % населення складають меланезійці. Розмовляють на мовах: біслама (82 %), англійській і французькій (всі державні). Незалежність від Великої Британії і Франції Вануату здобула 30 липня 1980р.Наявність суміжних та обслуговуючих галузей:

Найбільшим промисловим холдингом країни є Chef de l'Elevage, який займається виробництвом: сигарет, сигарил та сигар. Філії холдингу розташовані на багатьох островах країни, про основний відділ знаходиться у столиці країни Порт- Віла.

Політика держави:

Економічна політика неолібералізму полягає насамперед у повному запереченні протекціонізму, який розглядається як головна причина неефективності економіки. Необхідною вважається забезпечення повної відкритості ринків і орієнтація їх на експорт, для країн, що розвиваються ця вимога є категоричною. Ця ідея обгрунтовується, по-перше, потребами наднаціонального глобального поширення передових технологій і, по-друге, принциповою нездатністю урядів регулювати дії великих національних і транснаціональних корпорацій.

За даними країна знаходиться на факторній стадії стадії Це означає, Вануату не є значимою країною на світовій арені і її економіка не має впливу на глобальну економіку.

Модель Солоу

Природний приріст :

За оцінкою 2012 чисельність населення країни досягла 256,155 тис. Чоловік. Середній вік жителів Вануату 2011, хоча і залишається молодим (трохи старше 25 років) злегка виріс: діти до 14 років склали 29,6% від усього населення, люди старше 65 років - 4,3%. Відповідно, решта (66,1%) припадає на вікову групу від 15 до 64 років.

Народжуваність в 2012 оцінювалася в 20,6 на 1000 чоловік; смертність - 7,39 на 1000, темпи зростання населення - 1,321%. Дитяча смертність, як і раніше висока, дещо знизилася і склала 45,57 смертей на 1000 новонароджених.

Економічний прогрес :

Економічний розвиток країни стримується обмеженістю експорту, високим ризиком стихійних лих (землетрусів, цунамі, проходження циклонів зі зливами та штормовими вітрами та ін.), Віддаленістю від ринків збуту і великими відстанями між островами. Щорічне зростання промислового виробництва становить приблизно 1%.

У 1999 ВВП (за паритетом купівельної спроможності) оцінювався в 245 млн. Дол. На сільськогосподарське виробництво припадає 24% ВВП, на промисловість - 13%, на сферу послуг - 63%.

ВВП (за паритетом купівельної спроможності) склав 1 млрд. 219 млн. Дол. (Оцінка 2011). ВВП на душу населення склав 5000 дол. США (2011).

Бюджет формується в основному за рахунок мита на імпорт. Експортуються копра, кокосове масло і кокосові горіхи, а також кава, какао, морожена риба, м'ясо, деревина. Ввозять в країну техніку та обладнання, продовольство і паливо. Основні зовнішньоторговельні партнери - Японія, Австралія, Німеччина, Іспанія, Сінгапур, Нова Зеландія, Франція, Фіджі.

У 2008 потік іноземних туристів склав майже 197 000 чоловік. Це стало наслідком політики уряду, який з 2002 активізувало зусилля для розвитку туризму шляхом поліпшення повітряного сполучення, круїзних суден і курортів.

Австралія та Нова Зеландія є основними постачальниками туристів та іноземної допомоги.Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти:

Здоров’я:

Тривалість життя – 70 років

чоловіки: 70 років

жінки: 71 рік (2014 р.)

Смертність – 10,4 (смертей на 1000 осіб) (2014 р.)(93 місце)

Уряд Вануату виділяє достатньо коштів на охорону здоров*я свого населення . Як туристична країна вона має можливість спрямувати кошти на соціальні заходи та зміцнення добробуту свого населення.

Споживчий кошик:

Хліб- 2,49$

Кетчуп(2,78)$

Чай(100пак)-4,49$

Макаронні вироби(1п.)-3,78$

Банани(1кг)-0,59$

Йогурт(150г)-0,89$

Ківі(1кг)-0,99$

Картопля(1кг)-3,99$

Сік(1л)-2,08$

Огірки(1 кг)-4,99$

Молоко(1л)-1,86$

Апельсини(1кг)-1,99$

Сосиски(10 шт.)-4,52$

Лимон(1 кг)-4,99$

Помідори(1 кг)-7,99$

Яйця(12 шт)-3,49$

Цибуля(1 кг)-5,99$

Олія(0.5л)-3,59$

Масло(250 г)-2,19$

Приправи(1 упак.)-3,00$

Пластівці-2,12$

Вода-2,58$

Одяг:

Кофта-50$

Джинси-75$


Якщо потрапивши у Вануату та жити економно , у дешевому готелі та витрачати кошти лише на харчі добовий бюджет складе в районі 40$.

Розвитку національної системи освіти Вануату перешкоджає кілька факторів, ключовими з яких є різноманітність мов (60-100 місцевих мов, дві державні мови і одна національна мова - біслама) і двомовна освітня система (англійською та французькою мовами), успадкована від колоніального періоду . В цілому якість освіти в Вануату дуже низька. У країні існує всього 101 початкова школа, значна частина яких знаходиться у важкодоступних районах . У 2002 році загальна кількість учнів початкових класів становило 37470 людина, середньої школи - 9610 чоловік . У багатьох віддалених районах Вануату відчувається різка нестача викладацького складу, відповідного обладнання і меблів. У середній школі і у вищих навчальних закладах також порівняно низький рівень викладання .

Незважаючи на те, що початкову освіту в країні безкоштовна, багато сімей, у яких дуже низькі доходи, змушені витрачати значні кошти на транспорт та інші послуги, безпосередньо пов'язані з навчанням . Так, в 1989 році, 74% дітей у віці від 12 до 15 років і 80% у віці від 16 до 17 років вже покинули школи. Не отримавши кваліфікації, яка відіграє значну роль при працевлаштуванні на хорошу роботу, вони поповнювали ряди безробітних .

Повна середня освіта надається в англомовному коледжі Малапоа (англ. Malapoa College) і Французькому ліцеї (фр. Lycée Français) в місті Порт-Віла. Неповна середня освіта також можна отримати в п'яти англійських пост-початкових школах і трьох французьких школах при місії . Вища освіта місцеві жителі отримують переважно за кордоном (в Австралії та Новій Зеландії) , хоча в Порт-Віла, наприклад, є кампус Південнотихоокеанського університету , Коледж вчителів, Сільськогосподарська школа та Інститут технологій . У 2002 році в країні проживало 2124 людини з вищою освітою і 2 703 людини з технічним і професійною освітою.


Політичні показники:

Вануату - парламентська республіка, очолювана президентом, який не володіє реальною владою. Він обирається колегією виборців, яка складається з членів парламенту та голів регіональних рад . Обраним вважається кандидат, який одержав 2/3 голосів. Термін повноважень президента - 5 років . Президент може бути зміщений з посади у разі неправомірної поведінки і за станом здоров'я, а також за ініціативою 1/3 колегії вибірників, підтриманої згодом на засіданні, на якому були присутні ¾ вибірників і ¾ голів місцевих рад. За відсторонення президента від посади має проголосувати 2/3 від числа вибірників, присутніх на цьому засіданні .

Економічні показники:


 Вануату — член ООН, Співдружності націй, Франкофонії, Секретаріату тихоокеанського співтовариства таФоруму тихоокеанських островів.
 Вануату є туристичною країною з розвинутим готельним бізнесом. В середньому за рік країна приймає близько 50 тисяч туристів. Основними постачальниками туристів, і іноземної допомоги є Австралія і Нова Зеландія. У Порт-Віла можна виявити численні дискотеки, безліч першокласних ресторанів, які принесли столиці Вануату славу тихоокеанської столиці гурманів, казино Ройал-Палмс, куди на гру з’їжаються мільйонери з високорозвинених країн.
 
Туризм - швидкозростаючий сектор економіки (у 2010 році надходження від туризму становили до 40% ВВП Вануату). Частка промислового сектору в 2010 році становила всього 10% . Основні туристичні центри - острів Ефате і прибережні острови, а також Еспіріту-Санто.
 Найбільш популярними видами відпочинку на островах є дайвінг, ловля риби у глибоких водах, спа-процедури, проведення весіль та медових місяців.
 У 2011 році країну відвідало 53 300 туристів, що на чотири тисячі менше, ніж у попередньому році: тоді країну відвідало 57 591 чоловік. Однією з основних причин стала політична нестабільність в Вануату. Однак в останні роки приплив туристів зріс, що стало результатом політичних криз в Фіджі і на Соломонових Островах. Країну в основному відвідують туристи з Австралії, Нової Зеландії та Нової Каледонії . Приблизно 50 тисяч чоловік в рік відвідують Вануату під час круїзного плавання .
 
Громадяни ряду країн, в тому числі Російської Федерації, не потребують отримання візи для відвідування Вануату . Вартість візи для громадян тих країн, з якими не встановлено безвізовий режим, становить 2500 вату. Збір оплачується після прибуття в країну готівкою .
 Основними статтями експорту Вануату є сільськогосподарська продукція (копра, какао, яловичина, пальмова олія), деревина. Республіка Вануату залежить від імпорту продовольства, промислових товарів, машин і палива. Імпорт у багато разів перевершує експорт. У 2006 році обсяг експорту склав $ 40 млн, а імпорту - $ 156 млн.
 Основним торговим партнером по експорту є Таїланд, Індія та Японія. Основні партнери по імпорту - Австралія, Японія, Сінгапур

БОЛІВІЯ (Максимів Наталія)

Географічне розташування. За характером рельєфу Болівія поділяється на південно-західну — гірську (бл. 1/3 площі країни) і північно-східну — переважно рівнинну частини. Гори Болівії належать до системи Андів, що досягають тут найбільшої ширини — близько 650 кілометрів, і складаються: з хребта Західна Кордільєра (г. Сахама 6780 м), Кордільєри Реаль (г. Ільямпу 7014 м), Центральної і Східної Кордільєри (до 5000 м) та міжгірного плато — Альтіплано (3700—4100 лі). В горах Болівії багато згаслих і діючих вулканів. Рівнинні райони Болівії поступово знижуються на північний схід і переходять в Амазонську низовину. На південному сході, на вододілі басейнів Амазонки і Парагваю, невисокі нагір'я (до 1425 м). Надра Болівії багаті на руди кольорових металів, особливо олова, вольфраму, свинцю, цинку, міді та інших. Найважливіші корисні копалини Болівії – руди сурми, вольфраму і олова. Є родов. нафти, природного газу, руд заліза, міді, свинцю, цинку та ін. Нафта і газ. Запаси нафти і газу зосереджені в Центр.-Передандському нафтогазоносному бас., пов’язаному з Передандським передовим прогином. Нафтогазоносні відклади девонської і пермсько-кам’яновугільної доби. Глибини залягання продуктивних горизонтів 800-4500 м. Найхарактерніші типи покладів: пластові склепінчасті, тектонічно екрановані. Найбільш великі родов.: нафтові – Каранда, Камірі, Кольпа, Ла-Пенья, Монтеагудо; газові і газоконденсатні – Ріо-Гранде, Пальмар, Тіта. У 1999 р. компаніями Total і Braspetro були зроблені великі газові відкриття в суміжних блоках XX-Уест і Антоніо, запаси яких оцінюються в 285 млрд куб.м. Продуктивні девонські відклади; середні дебіти свердловин - 2 млн м3/добу. В 2001 р. аргентинська компанія Pluspetrol отримала притоки 1.1 млн м3/добу газу і 17 т/добу конденсату в блоці Ісідро поблизу газопроводу «Болівія-Бразилія». Залізо. Серед родов. зал. руд найперспективніше Мутун (прогнозні запаси 40 млрд т). Воно пов'язане з ордовик-силурійською серією Жакадіго, в якій є пачки тонкого перешаровування гематитів і яшм з вмістом Fe 43-45% і елювіально-делювіальними утвореннями (вміст Fe 57%). У основі серії Жакадіго залягають пласти марганцевих руд із запасами бл. 40 млн т. Поліметали. Родовища свинцево-цинкових руд – дрібні. Найбільш велике – Матільда. На Альтіплано відомі невеликі родовища мідних руд телетермальної генези (Корокоро). На початку 1995 р. компанією Apex Silver Mines відкрите поліметалічне родовище Крістобаль, що суттєво впливає на розвиток підгалузі поліметалів в країні. Родовище розташоване на висоті 4000 м над рівнем моря за 500 км на південь від м. Ла-Пас в деп. Потосі, поруч з кордонами Чилі і Аргентини. Родовище приурочене до палеовулканічного кратера розмірами 4 х 7 км. На 2002 р підтверджені запаси рудних зон Хайула і Тесорера - 240 млн т руди із вмістом срібла -62.2 г/т, цинку -1.67%, свинцю - 0.58%. Ресурси цих зон і зон-супутників Анімас, Толдос і Кобрісос оцінені в 57.1 млн т руди із вмістом срібла 61.9 г/т, цинку - 0.83%, свинцю - 0.26%. Срібло. У Болівії до 92% срібла добувається з руд свинцево-цинкових і олово-срібних родовищ, інше – з родовищ золота. Найбільше олово-срібне родовище в країні – Серро-Ріко-де-Потосі із загальними запасами срібла 24.7 тис. т, найбільші срібно-свинцево-цинкові родовища – Сан-Крістобаль (загальні запаси срібла 16.1 тис. т) і Болівар (6.2 тис. т). При існуючому рівні видобутку країна забезпечена запасами на 125 років. Олово. Болівія багата на руди олова. Виявлені ресурси металу (включаючи загальні запаси і умовно економічні ресурси) становлять 5.6% світових (1.7 млн т). Найбільш розповсюджені родовища олова каситерит-сульфідного типу, з комплексними рудами: арсенопірит-піротиновими (Марококала – 80 тис. т олова, Уануні – 70 тис. т), олово-срібними (Льяльягуа – 80 тис. т, Потосі, Оруро), олово-свинцево-срібними (Болівар, Чокайя), олово-бісмутовими (Тасна). Середній вміст олова в рудах варіює від 0.5 до 1.7%. Основні родовища олов'яних руд зосереджені в Оловорудному поясі Болівії. На півночі країни в його межах розвинені родовища пегматитової генези Чакальтая (Фабулоса), південніше – родовища, пов'язані з ранньомезозойськими інтрузіями (Колькірі, загальні запаси в перерахунку на метал 90 тис. т, вміст Sn 1,4%), в центрі і на півдні – вулканогенні гідротермальні родов., що локалізуються у вапняно-лужних магматичних породах – Льяльягуа (Катаві), загальні запаси в перерахунку на метал 220 тис. т, вміст Sn 0,3%; Уануні, 130 тис. т, 1,7%; Серро-Ріко-де-Потосі, 308 тис. т, 1,8%. Олов'яна мінералізація накладена на поліметалічну та срібну мінералізацію, доба оруденіння – міоцен. Відомі також розсипні родовища олова в районі Авікая. Вольфрам. Ресурси вольфраму в країні – 2.3% (0,5 млн т) – 7-е місце у світі після Китаю, Росії, Казахстану, Канади, США, Австралії. Родов. руд вольфраму Чохлья, Камі, Чікоте асоціюють з ранньо-мезозойськими гранітоїдними інтрузіями на півн. Б., утворюючи навколо них внутрішню зону, оточену родовищами руд олова і сурми. Відомі також вольфрамітові алювіальні розсипи. Стибієві руди. За розвіданими запасами руд стибію Болівія разом з Таїландом займає 4-5-е місце серед країн світу (після Китаю, Таджикистану і Росії). За ресурсами стибію (по 6% світових) Болівія і Таїланд поділяють 4-е місце серед країн світу (після Китаю, Таджикистану та Росії). Друге місце за загальними запасами стибію належить Болівії (6,6%). В країні є понад 300 родовищ та виявів сурми, розташованих в Кордильєрі. Жильні гідротермальні родов. стибієвих руд локалізуються у відкладах ордовика і девону – Чуркині (загальні запаси 36 тис. т, вміст Sb 8%), Каракота (35 тис. т, 12%) і ін. Родов. золота розсипні – басейн р. Бені; найбагатший розсип у Півд. Америці – на р. Тіпуані. Чисельність населення — 10,847млн.. Річний приріст — 1,8 % (фертильність — 3,2 народжень на жінку). Середня тривалість життя — 64 роки у чоловіків, 70 років у жінок. Етно-расовий склад — індіанці 55 % (в основному кечуа та аймара), метиси 30 %, білі 15 %. Мови — 3 офіційні мови, іспанська 60,7 %, кечуа 21,2 %, аймара 14,6 %, інші мови 3,6 % (за даними перепису 2001 року). Релігії — католики 95 %, протестанти (євангелічні методисти) 5 %. Грамотність — 93 % чоловіків, 80 % жінок (за даними перепису 2001 року).

Зміст

    1. Типологія країни

2. Модель Портера 2.1.Факторні умови: 2.2. Суміжні та обслуговуючі галузі 2.3. Політика держави 2.4. Умови внутрішнього попиту 3. Модель Солоу 4. Модель Богдана Гаврилишина.


1. ТИПОЛОГІЯ КРАЇНИ

1. За площею: велика 1 098 581 км2 (27 місце в світі);

2. За чисельністю населення: невелика 10 847 млн. люд.;

3. За формою правління: республіка (президентська);

5. За ідеологічною орієнтацією: клерикальна (католицизм);

6. За формою державного режиму: представницька демократія;

7. За політичною структурою:багатопартійна (полі партійна);

8. За рівнем розвитку науки та техніки: 9.2 – 146 місце у світі (відстала в науково-технічному розвитку);

• Індекс економіки знань: 1.74; • Рейтинг за інноваціями: 416; • Рейтинг за рівнем науково-дослідницької активності: 12.1; • Рейтинг за рівнем розвитку інформаціно-комунікаційних технологій: 7.2.

9. За рівнем соціально-економічного розвитку: невелика країни залежного плантаційного господарства

9.1. Макроекономічні показники:

• ВВП : 7,7 млрд.; • ВВП на душу населення: 964 $; • ВНД на душу населення – $ 2,870; • Прямі закордонні інвестиції – $ 678 млн; • Імпорт – $ 2,5 млрд; • Експорт – $ 1,6 млрд.

2. МОДЕЛЬ ПОРТЕРА

Модель Портера (модель п'яти сил конкуренції) – модель, що представляє собою інструмент для проведення аналізу конкурентних умов що склалися на ринку і дозволяє оцінити, наскільки важливий вплив робить кожна з п'яти сил на досліджуваний об'єкт. Дана модель дозволить визначити, на скільки приваблива Болівія.

2.1.ФАКТОРНІ УМОВИ:

Людські ресурси: Чисельність населення складає (10 847 млн.люд.). Народжуваність становить 25,8 на 1000 людей, смертність - 7,6. Рівень безробіття складає 8%, економічно активнее населення – 250 тис. людей. Вікова структура населення :

• 0-14 років: 32,3% (чоловіки 1,15 / жінки 1,41млн.ос.); • 15-24 років: 63,2% (чоловіки 2,86 / жінки 2,16); • 65 років і старше: 4,5% (чоловіки 0,168 / жінки 0,189).

Освіта: Освіта в Болівії має дуже низький рівень. Багато болівійські діти не закінчували свою освіту - тільки 34% вступників у перший клас закінчували п'ятий клас, 20% переходили в середню школу, лише 5% надходило до ВНЗ і лише 1% отримувало вищу освіту. Серед сільських підлітків статистика ще жахливіше - близько 40% дітей продовжили свою освіту після третього класу. Як і в багатьох інших країнах Латинської Америки відсоток дівчат, які здобувають освіту, був нижче, ніж у хлопчиків. Це пов'язано з тим, що дівчата з бідних сімей допомагали матерям доглядати за дітьми і вести домашнє господарство. Таким чином, на даний момент діти з сільських районів відвідують, в середньому, школу протягом 4.2 років, а міські діти - в середньому протягом 9.4 років, а рівень грамотності населення в країні нижче, ніж в інших країнах Південної Америки. Природні ресурси: Економіка країни наприкінці 20 ст. відчула страшних коливань через падіння цін на олово, поганих врожаїв та виплати боргів Міжнародному Банку, все це призвело до страшної інфляції. Хоча Болівія отримувала дуже велику іноземну допомогу, технічну підтримку та позики Міжнародного Банку протягом ряду років, величезні проблеми, що не мають швидких або легких вирішень продовжують стояти перед урядом. Виробництво природного газу стало успішнішим, і з падінням світового попиту на олово наприкінці 1980-х та у 1990-х роках, газ став найважливішим експортним товаром Болівії, який до середини 1980-х рр. давав більше половини всіх офіційних прибутків. Головний споживач природного газу — Аргентина. Великі родовища газу сконцентровані в районі Санта-Крус. Болівія багата й іншими природними ресурсами, зокрема, володіє великим гідроелектричним потенціалом, який мало використовується.

2.2. СУМІЖНІ ТА ОБСЛУГОВУЮЧІ ГАЛУЗІ:

Експорт металів (головним чином олова, але також цинку, срібла та вольфраму) традиційно домінувало в торгівлі Болівії. З крахом світового ринку олова у 1980-х роках, природний газ став домінувати в експорті. Корисні копалини і природний газ складають разом понад 80% законної експортної торгівлі Болівії. Сільськогосподарський експорт включає в себе: кавау, цукор та деревину, разом з невеликою кількістю дикого каучуку, бразильських горіхів та шкір.

2.3. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:

Президентом Болівії з 2006р. є Єво Моралес. На посаді президента він запропонував реформувати країну і виробити нову конституцію, яка б надавала більше прав індіанській більшості країни. Моралес також виконав свої передвиборні обіцянки легалізувати коку та підвищити мінімальну зарплату. Він також почав процес націоналізації газодобувної та гірничої промисловості країни. В зовнішній політиці він виступав з різкою критикою політики США, називаючи її колонізаторською та зблизився з іншими анти-американськими лідерами Латинської Америки Уґо Чавесом та Фіделем Кастро.

2.4. УМОВИ ВНУТРІШНЬОГО ПОПИТУ:

Типова їжа в Болівії -це м'ясо, картопля (культивована інками задовго до приходу іспанців) і кукурудза. Болівійці їдять яловичину, свинину, м'ясо альпаки та домашньої птиці. Зустрічаються і страви з річкової риби, а населення глибинки із задоволенням поглинає кроликів і морських свинок . Найбільш популярний спосіб приготування - смаження на сковороді з великою кількістю масла або на грилі. До речі, тут дуже поширений шашлик. Страви неодмінно подаються з гострими соусами «льяхуа» або «локотос». НаціональнІ страви: «піку-а-ло-мачо» - смажене на грилі м'ясо з картоплею і томатно-цибульним соусом, «сільпанчо» - біфштекс з яєчнею на «підкладці» з рису і картоплі, «АНТІКУЧО» - смажене яловиче серце з картоплею і кукурудзяним соусом, «сальчіпапа» - різані сосиски з картоплею. Традиційний алкогольний напій Болівії - кукурудзяна горілка «Чіча», яку прийнято пити з неглибоких піалок з похилою підставою (щоб було неможливо поставити, не випивши до дна). Популярністю користується і виноградний лікер «сінгані» - на його основі болівійці роблять різноманітні коктейлі. Любителям слабоалкогольних напоїв запропонують місцеве пиво - загальнонаціональне «пасенне», більш якісне «Хуарі» і зовсім слабеньке «Ель-Інка». Отже, за моделлю Портера, можна стверджувати, що Болівійській Республіці характерна така стадія, як : стадія спонукувана інвестиціями. На цій стадії національна конкурентна перевага базується на бажанні і здатності країни та її фірм до активного інвестування. Запекла внутрішня конкуренція в конкурентоспроможних галузях змушує фірми безперервно інвестувати з тим, щоб знижувати витрати, поліпшувати якість продукції, вводити нові моделі і модернізувати процеси. Для інвестиційній стадії характерний швидкий ріст зайнятості, зарплати і факторних витрат. Економіка стає менш вразливою по відношенню до глобальних криз і коливанням курсів валют.

3. МОДЕЛЬ СОЛОУ

Модель Солоу - це неокласична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані. Важливою складовою для цієї моделі є динаміка приросту населення. Список Світового банку (1980 - 2014 рр.)

№ Рік Приріст населення, %

1 1980 2,2

2 1981 2,2

3 1982 2,1

4 1983 2,1

5 1984 2,1

6 1985 2,1

7 1986 2,0

8 1987 2,0

9 1988 2,0

10 1989 2,0

11 1990 2,0

12 1991 2,0

13 1992 2,0

14 1993 2,0

15 1994 2,0

16 1995 2,0

17 1996 2,0

18 1997 2,0

19 1998 2,0

20 1999 1,9

21 2000 1,9

22 2001 1,9

23 2002 1,8

24 2003 1,8

25 2004 1,8

26 2005 1,7

27 2006 1,7

28 2007 1,7

29 2008 1,7

30 2009 1,6

31 2010 1,6

32 2011 1,6

33 2012 1,6

34 2013 1,6

35 2014 1,5


4. МОДЕЛЬ Б.ГАВРИЛИШИНА Модель Гаврилишина здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні. Соціальні: • Прагнення (релігія): релігія Болівійської Республіки – християнство, католицизм сповідує майже 84% населення країни. • Реалізація прагнень: для досягнення висот та успіху в житті необхідно отримати якісну освіту, яка буде використовуватись у процесі. Але на жаль освіта в болівійців на дуже низькому рівні. • Взаємовідносини: присутня диференціація у доходах. Найбільше зароблять ті люди, які задіяні у сільському господарствіі. Відсутня дискримінація та напруга серед суспільства. Здоров’я : Рейтинг країн світу за станом здоров’я її жителів: 67 з 145 • Рівень здоров’я населення: 52.01 • Індекс здоров’я : 51.27 • Індекс ризиків для здоров’я : 5.00 • Озброєні сили: складаються з сухопутних військ Болівії (Болівійська Армія) (ісп. Ejército Boliviano); Військово-морські сили Болівії (ісп. Armada Boliviana); включаючи морську піхоту; Військово-повітряні сили Болівії (ісп. Fuerza Aerea Boliviana, FAB). • Рівень демократії: 5,79 (83 місце з 167) – перехідний режим. • Рейтинг миролюбства : 2.037 (81 місце з 162). • Рейтинг верховенства закону: 0,41 (94 місце з 102). • Рейтинг за рівнем слабкості: рівень слабкої держави. • Рейтинг сприйняття корупції: 110 місце з 174.

Мадагаскар (Хлопецький Руслан Андрійович)

1. Загальна характеристика Мадагаскару

1.За площею : середня країна площа 587041 км² 2.За чисельністю населення : середня країна (20 млн. – 40 млн.)- 24235390 осіб 3.За формою правління: напіпрезидентська республіка 4.За формою державного устрою: унітарна держава 5.За ідеологічною орієнтацією : традиційна релігія 6.За формою державного режиму: демократія 7.За політичною структурою: партійна 8.За рівнем розвитку науки і техніки: Відсталі в науково-технічному й економічному відношенні країни. 9.За рівнем соціально-економічного розвитку: слаборозвинута країна 10.За підходом МВФ:країна з нерозвинутою економікою 11.За підходом В.Вольським: молода держава що звільнилася. 12.За підходом Зіміна: Країна, що живе за рахунок природних ресурсів 13.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: високорозвинута крааїна 14.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна з нерозвинутою економікою, одна з найбідніших 15.За підходом Болотіна, Шеніса: нижній «ешелон»-країна, найменш розвинута країна Основа економіки – сільське господарство. Сільськогосподарська продукція становить понад 80% обсягу мадагаскарського експорту

2. Ромб Портера

Факторні умови:

Рівень освіти у Мадагаскарі є дуже низьким. На острові катастрофічно бракує насамперед кваліфікованих медиків і вчителів. Також дуже бракує інших кадрів. Інфраструктура. В даний час виділяє більше 5% валового внутрішнього продукту до інфраструктури. Більшість доріг тут грунтові, лише у великих містах можна знайти асфальтний покрив дороги.Також країна має слаборозвинуту залізничну систему, яка в основному використовується для перевезення вантажів. В 2009 році, ВВП збільшувався і становив 438$ на душу населення. Однак надзвичайно велика частка мешканці залишалась за офіційною межою бідності з зарплатою нижче 1$ на добу. Наявність суміжних та обслуговуючих галузей Відсутні Політика держави Політика держави спрямована на розвиток освіти і сільського господарства.


3. Модель Солоу

Природний приріст

Природний приріст Мадагаскару достатньо низький. Він коливається на рівні приблизно 1000000 осіб на рік.

Економічний прогрес Рівень економіки країни знаходиться на низькому рівні. На даний момент почали розвиватись такі економічні напрямки на острові: - Видобувна промисловість - Туризм Видобуваються нафтопродукти, декілька видів руди а також дорогоцінне каміння. Однак видобуток і експорт цих ресурсів дуже низький. Туризм розвивається більш жваво, створюються нові заповідники і місця для відпочинку туристів, політична ситуація внормувалась в порівнянні з минулими роками, що вдало відображається на туризмі. Туристів заманює сюди недоторкана природа а також те, що тут прекрасна фауна. Тут мешкають різні види рептилій і лемурів. Лише на Мадагаскарі є вид кільцехвостих лемурів (герой мультфільму “Мадагаскар”), що також притягує туристів відвідати домівку цих тварин.


4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти: Здоров’я: Тривалість життя – 63 років чоловіки: 61 років жінки: 65 років (2011 р.) Смертність – 11,62 (смертей на 1000 осіб) (2008р.)

Уряд Мадагаскару виділяє недостатньо коштів на охорону здоров’я свого населення. Лікарні, клініки знаходяться по всьому острові, найбільш зосереджені в містах і особливо у столиці. Якісна медицина залишається недоступна більшій частині жителів Мадагаскару. Харчування, ціни: Так як Мадагаскар бідна країна то практично всі продукти харчування є місцеві, однак вони залишаються достатньо дорогими для жителів острова. Імпортна продукція доступна лише добре забезпеченим людям.

Освіта : Видатки на освіту 1,9% ВВП (2009 р.) Грамотність 60% чоловіки: 72% жінки: 58% (2008 р.) Рівень безробіття: невідомо Система освіти в Мадагаскарі: На острові є 13325 початкових шкіл, в них працює 44145 вчителів. 92 школи середньої освіти. 16 закладів “вищої” середньої освіти і лише 2 заклади вищої освіти (інститути).

Політичні показники Мадагаскар за політичною структурою – напів-президентська республіка. Законодавча влада: парламент Парламент ділиться на дві палати: - Верхня палата – сенат - Нижня палата – національні збори

Індія (Вишинський Назар)

Типологія країни

1. За площею: країна гігант ( 3287263 км2 )

2. За чисельністю населення: найбільша (1267401849 люд.)

3. За формою правління: республіка (парламентська);

5. За ідеологічною орієнтацією: індуїзм,іслам,буддизм;

6. За формою державного режиму: представницька демократія;

7. За політичною структурою: двохпартійна;


8.За рівнем соціально-економічного розвитку: велика країна з розвиненою промисловістю і сількьким господаоством 8.1.Макроекономічні показники:

• ВВП : 435 млрд.

• ВВП на душу населення:1 343,22 $

• ВНД : 7302457195451 $

• ВНД на душу населення: 5761,7 $

• Дохід: 15,58 млрд. $

• Витрати : 11, 7 млрд. $

• Дефіцит: -3,9% ВВП ( -1,59 млрд.$)

• Інфляція (споживчі ціни) : 5 %

• Зовнішній борг: 455,9млрд. $

• Рівень безробіття: 3,8 %

• Населення, яке живе за межею бідності : 29,8%

• 8.2.Структура економіки:

• Промисловість: Гірничо-видобувна промисловість є найважливішим джерелом експортного прибутку. Розвинена важка індустрія, нафтопереробна промисловість, займає одне з перших місь в світі по виробництву сталі

• Послуги: туризм, видобуток, обробка.

• Сільське господарство: головною сільськогосподарською культурою є цукор, арахіс і чай. Інші важливі експортні культури — кава, какао, фрукти і тютюн. З 1990 рокі великими темпами нарощуються посівні площі.

8.3. Структура експорту: країна експортує в 150 країн світу. На експорт йдутьдорогоцінні камні та метали, ювалірні вироби, машини і обліднання, сільська і промислова продукціятекстильні товари вироби з металів , чай, шкіри, та товари з неї.

9.4. Структура імпорту: імпортує нафту і нафтопродукти, золото транспортні засоби, електроніку та удобрення.

9.5. Продуктивність праці:продуктивність праці як найважливіший показник ефективності функціонування ринку праці та національної економіки загалом безпосередньо пов’язана із заробітною платою.

Заробітна плата складає 300 дол.

9.6.Самозабезпеченість країни продуктами харчування: країна забезпечена продуктами харчування (кава, какао, цукровий очерет, риба, м'ясо).

Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини: країна є відносно стабільною.

Модель Портера

Модель Портера (модель п'яти сил конкуренції) – модель, що представляє собою інструмент для проведення аналізу конкурентних умов що склалися на ринку і дозволяє оцінити, наскільки важливий вплив робить кожна з п'яти сил на досліджуваний об'єкт. Дана модель дозволить визначити, на скільки приваблива досліджувана країна (Індія).

Ромб Портера

Модель конкурентних сил

1.Факторні умови:

1.1 Людські ресурси: Чисельність населення складає (1267401849 люд.). За показником середньої густоти населення (361 особи на одне 1 кв. км). Народжуваність Індії становить 23на 1000 людей, смертність - 5,4. Середньорічний приріст становить приблизно 1% на рік .Рівень безробіття складає 3,8%, населення поза межею бідності 34,4 %, економічно активнее населення – 4,6 млн. людей.

1.2 Освіта: Навчання в школі безкоштовне і обов'язкове для дітей молодше 15 років. З 1983 система освіти придбала наступну структуру: початкова і неповна середня школа (програма навчання розрахована на 10 років). Для вступу до вищого навчального закладу необхідно закінчити 12-річну повну середню школу. Три роки потрібні для отримання першого університетського ступеня. Початкове навчання в кожному штаті ведеться на прийнятій там офіційній мові, а університетська і вища технічна освіта - переважно англійською мовою. Для середньої школи характерна лінгвістична різноманітність, хоча прийнята тримовна формула: рідна мова- основний, хінді або англійський - другою і ще одна з мов Індії – третій.

1.3 Природні ресурси: Площа країни складає 3287263 км2 Індія має значні мінеральні ресурси. На неї припадає близько 2 % світових запасів паливно-енергетичних ресурсів, серед яких переважають запаси вугілля. Поблизу Колкати є значні поклади урану. Запаси нафти і газу дуже незначні. Основні нафтові родовища зосереджені у західній частині держави. Знайдені поклади нафти у континентальному шельфі Камбейської і Бенгальської заток.

1.4 Капітал: Бюджет Індії на 2014 рік становив: доходи- 1,87 трл. дол., видатки – 153, 5млрд. дол., дефіцит 51, 8 млрд. дол.США. Інвестиції в основний капітал у 2014 р. – 22 млн. дол.США Прямі іноземні інвестиції в економіку – 7 млрд.дол.США. Переважна більшість інвестицій спрямована у сільське господарство (35%), туристичний сектор (25%), промисловий сектор (20%). Прямі інвестиції Індії за кордоном: 2 млрд.дол.США. ВВП становить 435 млрд. доларів. ВВП душу населення: 1343 доларів. Інфляція (споживчі ціни) : 5 %.

1.5. Інфраструктура Транспортна система Індії враховує її розміри і відповідає рівню розвитку. Головний вид транспорту – залізниці, які побудовані ще в XIX ст. в інтересах англійського панування. Довжина їх перевищує 60 тис. км (четверте місце в світі). Найгустіша мережа залізниць на Індо-Гангській рівнині, найважливіше значення мають лінії: Делі – Мумбай, Делі – Калькутта, Калькутта – Мумбай.Колись розвинений водний транспорт на річці Ганг занепав внаслідок конкуренції залізниць.Автомобільний транспорт нерозвинений. Причини – відсутність автопарку і доріг з твердим покриттям, брак пального. Повітряний і морський транспорт тільки почали розвиватися і їх значення особливо важливе в зарубіжних зв'язках. Найбільшими морськими портами є Мумбай, Калькутта, Ченай, спеціалізованими – Кандла, Мармаган, Кочин, Вішакхапатнам, Парадіп. Найбільші аеропорти знаходяться в Делі, Мумбаї і Калькутті. Покладено початок трубопровідному транспорту: один нафтопровід тягнеться від Аравійського моря до центральної частини Індо-Гангської рівнини, другий – сюди ж з Ассаму і від Калькутти. Поряд з сучасними видами транспортна система Індії включає і доіндустріальні види – гужовий ів'ючний, і їх роль дуже значна. Мільйони тонн вантажів перевозять і переносять бики, буйволи, віслюки, мули, яки, верблюди, слони, носильники і рикші. Географія них транспортних засобів зумовлена розміщенням населення і природним середовищем.

2. Суміжні та обслуговуючі галузі Економіка Індії залежить від металургійної та гірничої промисловості, сільського господарства, торгівлі та послуг і від туризму. Дохід від сфери послуг складає близько 50% ВВП в рік. Гірничодобувна промисловість є найважливішим джерелом експортного прибутку. 2/3 підприємств обробної промисловості займаються переробкою сільськогосподарської сировини

3. Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції Основними галузями є туризм, обробка цукру, видобуток золота та цінних каменів, текстиль, метали.В даний час сільське господарство є одним з найбільш важливих галузей національної економіки, а рис є основним сільськогосподарським продуктом країни.

4. Випадок Із-за низького рівня розвитку транспорної сфери постійно стаються аварії в цій сфері, частими є аварії поїздів. Дана структура потребує термінового реформування, так як рівень розвитку транспорної галузі є дуже важливим для країни яка активно розвивається в сфері туризму. Також рівень розвитку охорони здоров’я залишає бажати кращого, пострійно спалахують епідемії, які зумовлені низьким рівнем життя і також відсутність мінімальної гігієни в містах.

Отже, за моделлю Портера, можна стверджувати, що Індії характерна така стадія, як : стадія спонукувана інвестиціями. На цій стадії національна конкурентна перевага базується на бажанні і здатності країни та її фірм до активного інвестування. Запекла внутрішня конкуренція в конкурентоспроможних галузях змушує фірми безперервно інвестувати з тим, щоб знижувати витрати, поліпшувати якість продукції, вводити нові моделі і модернізувати процеси.

Модель Солоу

Модель Солоу - це неокласична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані.

Важливою складовою для цієї моделі є динаміка приросту населення.

Список Світового банку (1980 - 2014 рр.)


Витрати Індії на освіту (% від ВВП)

№ Рік  % від ВВП

1 1980 1,6

2 1981 1,6

3 1982 1,6

4 1983 1,6

5 1984 1,5

6 1985 1,2

7 1986 1

8 1987 1,2

9 1988

10 1989

11 1990 1

12 1991

13 1992

14 1993 0,9

15 1994 0,9

16 1995 1,1

17 1996 1,2

18 1997

19 1998

20 1999

21 2000 1,7

22 2001 2,0

23 2002 2,0

24 2003 2,1

25 2004 1,9

26 2005 1,2

27 2006 2,1

28 2007 2,2

29 2008 4,8

30 2009 2,2

31 2010 2,3

32 2011 2,1

33 2012 2,5

34 2013 3,6

35 2014 3,8

36 2015 3,7


Валові заощадження (% від ВВП)

№ Рік  % від ВВП

1 1980 17

2 1981 15

3 1982 14

4 1983 15

5 1984 17

6 1985 12

7 1986 11

8 1987 12

9 1988 16

10 1989 17

11 1990 16

12 1991 15

13 1992 11

14 1993 15

15 1994 16

16 1995 14

17 1996 17

18 1997 18

19 1998 22

20 1999 20

21 2000 19

22 2001 18

23 2002 17

24 2003 19

25 2004 19

26 2005 15

27 2006 14

28 2007 22

29 2008 20

30 2009 18

31 2010 19

32 2011 18

33 2012 16

34 2013 18

35 2014 17

36 2015 18

Характеризуючи Індію за моделю Солоу, можна спостерігати, як основні фактори виробництва впливають на динаміку обсягу виробництва. Зростаючий приріст населення знижує ВВП на душу населення; продуктивність сили зростає, яка перекриває приріст населення. Причинами цієї ситуації є те, що населення є економічноактивним та "молодим", присутня мала кількість людей пенсійного віку, відсутнє навантаження на пенсійний фонд, великий приріст населення створює високий ефект праці.

Модель Богдана Гаврилишина

Модель Гаврилишина здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні.

Соціальні:

• Прагнення (релігія): релігія Індії – надзвичайно розгалужена , переважають: індуїзм, іслам, буддизм, християнство.

• Реалізація прагнень: Історично в Індії склалось щолюдина при народженні належить до певного прошарку населення, відповідно хто народжувався в сімї робітником той ним і буде. Вся освітня система поділяється на 4 основні категорії: дошкільна, початкова, середня і вища. Безробіття в країні складає 3,8 %. Ринку праці, як такого, не існує. Єдине, де завжди потрібні робочі руки, це гврнича промисловість та сільське господарство.

• Взаємовідносини: присутня диференціація у доходах. Індія має досить відсталу систему охорону здоров’я, присутня традиційна медицина, яка є дуже поширеною. Економічні:

• Ресурси: Чисельність населення складає (1267401849люд.). Бюджет Індії на 2014 рік становив: доходи –15,5 млрд. дол., видатки – 11,7 млрд. дол., дефіцит – 3,9 %ВВП. дол.США.

• Інвестиції: за даними ForbesІндія є перспективнішою країною для інвестицій ніж Китай Молоде населення Індії є працьовитим і це дає змогу піднімати обєми випущеної продукції в трудоміских галузях.

Північна корея (Дубовський Назар)

1. За площею : середня країна (площа 120 538 км²)

2. За чисельністю населення : середня країна (23 113 019 осіб)

3. За формою правління: Теократична монархія

4. За формою державного устрою: унітарна держава

5. За ідеологічною орієнтацією : клерикальна держава

6. За формою державного режиму: антидемократичний

7. За політичною структурою: безпартійна

8. За рівнем розвитку науки і техніки: відстала в науково-технічному розвитку країна

9. За рівнем соціально-економічного розвитку: Гостра соц. проблема

10. За підходом: видобування природних ресурсів

Північна Корея це країна, яка має найбільш ізольовану та проблематичну економіку, що планується верхівкою, тобто Трудовою партією Кореї[5]. Погодні умови, брак палива та техніки для цивільного вжитку, брак капіталовкладень у галузі промисловості окрім воєнної мають негативні наслідки для економіки Північної Кореї. З середини 90-х років країна офіційно визнала існування голоду. Світовим благодійним організаціям був відкритий доступ до раніше закритої країни задля допомоги голодуючим. За офіційними даними північно-корейської сторони у 1995 року від голоду загинули 220 тисяч жителів, за іншими неофіційними підрахунками число померлих наближається до 2-х мільйонів. Проте, за оцінками аналітиків з Peterson Institute for International Economics об'єм торгового обігу між Північною Кореєю і КНР у I кварталі 2012 р. досяг рекордного значення — $1, 4 млрд. На цьому фоні, згідно з попередніми оцінками, «в північнокорейській економіці збереглося позитивне сальдо платіжного балансу».

2. Класифікація Північної Кореї за ромбом Портера

Факторні умови:

- Територія (близько 120,538 км2)

- Населення (23 113 019 чол.)

- Корисні копалини (На території Північної Кореї відкриті і розвідані родовища свинецю,вольфраму, вугілля, цинку,графіту, залізної руди, мідь, золото, сірчаний та залізний колчедан, сіль, флюорит, і інші.)

- Можливість встановлення гідроелектростанцій

- Артезіанські свердловини

Суміжні та допоміжні галузі:

Найголовніша галузь промисловості залишається воєнна і машинобудівна промисловість. Північна корея і дальше не зупиняє війну на Корейському півострові і тому виробляє величезну кількість зброї і боєприпасів. У 2004 році країна експортує зброю і боєприпаси таким країнам: КНР – 45,6%, Південна корея – 20,2%, Японії – 12,9%. У 2012 році прибутки від торгівлі зброї ,а також машин, палива, зернових культур тільки в КНР лише за 1 квартал року склав 1,4 млрд доларів.

Також у країні присутнє сільське господарство, яке орієнтоване як на внутрішнього споживача, так і на експорт. Активно розвивається гірнича промисловість, суміжною до якої є нафтогазова промисловість. Політика Держави:

За формою державного правління Північна Корея — абсолютна монархія, де главою держави і воєнним лідером є Кім Чен Іра він займає основну посаду в країні(голова комітету оборони). Законодавча влада здійснюється Верховним народним зібранням, виконавча кабінетом міністрів. Політика Північної кореї націлена на експорт зброї та боєприпасів. Північна корея є безпартійною державою. Фактично всі політичні рішення приймаються лідером країни Кім Чен Іром.

Також політика Північної Кореї націлена на такі проблеми, як:

- Нестача їжі та чистої питної води

- Проблема з телекомунікаціями

- Розвязання військових проблем

Умови внутрішнього попиту:

Внутрішній попит на продукцію всередині країни задовільняється владою. Основними продуктами, на які присутній найбільший попит є:

- вода

- продукти харчування

- одяг

Аби задовільнити внутрішній попит Північна корея імпортує зброю машини та обладнання, харчові товари, хімікати, автомаобілі, текстильні вироби[2].

Структура та стратегія фірми, внутрішньогалузева конкуренція:

На даний час у Північній кореї відсутній приватний сектор. У країні немає приватних компаній оскільки там щось на подобі радянського комунізму все що знаходиться на території північної кореї це все державна власність.

Випадкова дія:

Безперечно такою дією є нестабільна ситуація на Корейському півострові в люби хвилину нестійка “струна миру” між Північною і Південною кореєю може обірватися і це сильно вплине не тільки на ці 2 країни а й на країни. сусіди 3. Модель Солоу

Природний приріст:

Природній приріст Північної кореї становить 2,07%[4]

Населення Північної кореї за станом на липень 2006 року, становить, близько 23 113 019 осіб. Починаючи з 60-х років XX століття КНДР прикладала значні зусилля для залучення іноземців до країни, перш за все технічних фахівців з країн соціалістичного табору. Крім того, з 60-х до кінця 80-х років у північнокорейських вишах (в основному в Університеті ім. Кім Ір Сена) навчалося багато студентів зі Східної Європи, Сомалі, Анголи і В'єтнаму.

Сьогодні в КНДР (головним чином у районі Пхеньяну) проживають іноземні громадяни в основному з Росії, Східної Європи та В'єтнаму.

- Вікова структура: 0-14 років: 24 % (чоловіки 2 788 944; жінки 2 708 331) 15-64 років: 68 % (чоловіки 7 762 442; жінки 7 955 522) 65 років і більше: 8 % (чоловіки 667 792; жінки 1 229 988)

- Середній вік: Разом — 32 років, а для чоловіків — 29 роки, для жінок — 35 років

- Темпи росту населення — 2,07 % (станом на 2006 рік)

- Народжуваність — 15,54 новонароджених на 1000 осіб населення

- Смертність — 7,13 смертей на 1000 осіб населення

- Співвідношення статей: при народжені: 1,05 чоловіків/жінок до 15 років: 1,03 чоловіків/жінок 15-64 роки: 0,98 чоловіків/жінок 65 років і більше: 0,54 чоловіків/жінок все населення: 0,94 чоловіків/жінок (2007, оцінка)

- Коефіцієнт дитячої смертності — 54 смертей на 1000 новонароджених.

- Очікувана тривалість життя: загальна — 63 років, для чоловіків — 61 років, для жінок — 65 років.

- Загальний коефіцієнт народжуваності — 2,1 новонароджених припадає на одну жінку

- Грамотність:

критерій: люди понад 15 років, що вміють читати і писати на хангилі

- все населення: 99 %

- чоловіки: 99 %

- жінки: 99 % (1990, оцінка)

Урбанізація — 71% від загальної чисельності населення[1].

Економічний прогрес:

Валовий внутрішній продукт, станом на 2014 рік становить:

- $29,8 млрд.дол.(Це на 1% більше ніж у 2013 році)

Валовий внутрішній продукт на душу населення, станом на 2014 рік становить:

- 1295 дол. [3] ( Північна корея займає 180 місце в світі за показником ВВП на душу(дані 2014 року))

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти:

Здоров’я:

Тривалість життя – 64 років

чоловіки: 62років

жінки: 66років (2010 р.)

Смертність – 7,18 смертей на 1000 осібнаселення

Витрати на охорону здоров'я складають 1,8% з бюджету

Економічні детермінанти:

- Ресурси: воєнна, машинобудівна, електровиробна, хімічна, гірнича промисловість(видобуток залізноїруди, вугілля, графіту, магнезиту, цинку, міді, свинцю, дорогоцінних металів), металургія, текстильна, харчова.

- Основний напрям економічної політики: експорт воєнних товарів і вашкої техніки;

- Інвестиції: Інвестиції практично відсутні, єдині інвестиції несильно бажано надходять у єдину економічно вільну зону біля столиці Пхеньян;

- Ноу-Хау: Практично відсутні.

Політичні детермінанти:

- Характер влади: антидемократичний

- Використання влади: Голова комітету оборони контролює практично усе. Але не можна стверджувати, що у країні панує корупція. Будь які прояви корупції караються дуже суворо(населення рахується як один налагоджиний механізм)

- Сприйняття влади: Влада частково підтримується громадою.


Республіка Гамбія (Борзенко Олег)

Республіка Гамбія (англ. RepublicoftheGambia ) — країна в західній Африці, з півночі, сходу і півдня оточена Сенегалом, на заході омивана Атлантичним океаном.Через всю територію зі сходу на захід протікає річка Гамбія, що бере початок у горах Фута-Джаллон на території Гвінеї. Вздовж перших 130 км від узбережжя океану р. Гамбія має пологі береги, вкриті мангровими чагарниками.Клімат екваторіальний мусонний з різко вираженими дощовим літнім (з червня по жовтень) і сухим зимовим (з листопада по травень) сезонами.У цілому країна бідна на корисні копалини. Великі запаси кварцового піску. апаси вказаних мінералів після зняття 1% шару ґрунту оцінюються у 995 000 т. На сьогоднішній час залучаються іноземні інвестори для подальшої розробки.

Типологія країни

1. За площею: мала (10 380 км²) – 164 місце з 195;

2. За чисельністю населення: невелика (1 925 527люд.) – 150 місце з 237;

3. За формою правління: республіка (президентська);

5. За ідеологічною орієнтацією: плюралістична (католицизм);

6. За формою державного режиму: представницька демократія;

7. За політичною структурою:багатопартійна (полі партійна);

8.За рівнем розвитку науки та техніки: 9.1 – 179 місце у світі (відстала в науково-технічному розвитку);


Індекс економіки знань: 5,05 (128 місце з 146); Рейтинг за інноваціями: 22.3 ( 111 місце з 143); Рейтинг за рівнем розвитку інформаціно-комунікаційних технологій: 4.06 (147 місце з 166);

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: невелика країни залежного плантаційного господарства

9.1.Макроекономічні показники:

ВВП : 3,678 млрд. дол. ( 171 місце з 177); ВВП на душу населення: $488 (144 місце з 177); ОД : 462 $ (64 місце з 72); Дохід: 10, 11 млрд. $ (85 місце з 223); Витрати : 11, 7 млрд. $ (83 місце з 188); Дефіцит: -2,6% ВВП ( -1,59 млрд.$) – 101 місце з 215; Інфляція (споживчі ціни) : 4,8 % (131 місце з 225); Державний борг: 41,5% від ВВП (25, 382 млрд. $)(82 місце з 149); Зовнішній борг: 18,78 млрд. $ (84 місце з 205); Робоча сила: 777 тис. люд. (206 місце з 233); Рівень безробіття: 22,6 % (96 місце з 122); Населення, яке живе за межею бідності : 48,4 % (131місце з 154); Рейтинг економічної свободи : 52 (158 місце з 178); Рейтинг глобальної конкурентоспроможності : 3.86 (98 місце з 140); Рейтинг ведення бізнесу: 177 місце з 189; Рейтинг захисту прав власності: 3.3 (119 місце з 122); Рейтинг за рівнем прямих іноземних інвестицій : 137 місце з 196

9.2.Рівень життя населення: 4.630 (109 місце з 111) – низький рівень життя;

9.3.Структура економіки:

Промисловість:промисловість на сьогоднішній день малорозвинена. Частка у ВВП — 12,6% (2013). Головна галузь — обробна промисловість. Працюють підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (передусім очищення арахісу, переробка риби й морепродуктів, а також виробництво м'ясних і овочевих консервів, пальмової олії, безалкогольних напоїв і пива). Діють кілька деревообробних, шкіряних, взуттєвих і текстильних фабрик, а також дрібні підприємства з виробництва будматеріалів. Здійснюється промисловий видобуток і первинне збагачення ільменіту, ведуться лісозаготівлі. Приріст виробництва у промисловості в 2013 році становив 3,4%.Послуги: туризм, видобуток, обробка. Сільське господарство:Частка аграрного сектора у ВВП — 19,7% (2013), у ньому зайнято 540 тис. економічно активного населення країни (2001). Обробляються 39,82% земель (2011). Головна експортна культура — арахіс. Основні сільськогосподарські культури — кукурудза, просо, рис і сорго. У Гамбії вирощують також апельсини, банани, бобові, касаву (маніок), манго, папаю, різноманітну городину та бавовну. Розвивається тваринництво (розведення великої рогатої худоби, кіз, овець, свиней, віслюків, коней) і птахівництво. Розвинене морське й річкове рибальство (вилов акули, баракуди, барабульки, бонго (оселедець), зубатки, камбали, макрелі, морського окуня, сардинели, солоро ('тигрова' риба), тарпана, тилапії й тунця). Виловлюються також анчоуси, креветки, лангусти та устриці. Щорічний улов риби й морепродуктів становить близько 30 тис. т. Продукція рибальства приносить країні майже 10% експортних доходів. У 2004 році приріст виробництва в рибальстві становив 10%.

9.4. Структура експорту:Доход від зовнішньоторговельного обороту становить 14,3% ВВП. Обсяг імпорту значно перевищує обсяг експорту: у 2013 році імпорт (у дол. США) становив 359,7 мільйона, експорт — 113,2 мільйона.Основні товари експорту — арахіс, пальмова олія, риба та морепродукти, бавовняне волокно. Здійснюється реекспорт товарів. Головні партнери з експорту в 2012 році — Китай (57,1%), Індія (18,6%), Франція (4,6%), Велика Британія (4%), Німеччина (9,2%), Італія (8,3%) і Малайзія (4,1%).

9.5. Структура імпорту:Основу імпорту становлять машини й обладнання, продукти харчування, промислові товари, паливо і транспортні засоби. Головні партнери з імпорту в 2012 році: Китай (27,6%), Сенегал (8,5%), Бразилія (8,1%) Велика Британія (6,4%), Індія (6,1%) і Індонезія (4,1%).

9.6. Транспорт:Розвиток транспортної інфраструктури є одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки. Залізниць немає. Загальна довжина автомобільних доріг становить 3 742 км (з твердим покриттям — 711 км). Частина їх непридатна для експлуатації в сезон дощів (червень-жовтень). Мережа автошляхів пов'язана з автотранспортною системою Сенегалу. Довжина водних шляхів становить 390 км. Гамбія судноплавна протягом всього року. Торговий флот складається з 4 малотонажних суден та 1 нафтового танкеру (2005). Головний річковий і єдиний морський порт — Банжул.

Єдиний аеропорт (він же міжнародний) розташований у Юндумі (за 27 км від столиці), побудований у 1940-х роках, у 1996 році споруджено новий сучасний термінал.

Модель Портера

Модель Портера (модель п'яти сил конкуренції) – модель, що представляє собою інструмент для проведення аналізу конкурентних умов що склалися на ринку і дозволяє оцінити, наскільки важливий вплив робить кожна з п'яти сил на досліджуваний об'єкт. Дана модель дозволить визначити, на скільки приваблива досліджувана країна (Республіка Гамбія).

1.Факторні умови:

1.1 Людські ресурси: Чисельність населення складає (1 925 527 люд.). Народжуваність в Республіці Гамбія становить 42,73 на 1000 людей, смертність –9,67. Рівень безробіття складає 14,3%, населення поза межею бідності 48,4 %, економічно активне населення – 777тис. людей.

1.2 Освіта: навчання у початковій школі — безкоштовне. Середня освіта починається з 13-ти років і проходить у два етапи — 5 і 2 роки.До системи вищої освіти входять Університет Гамбії (м. Серекунда, був відкритий у 1999 році, знаходиться під державним контролем) і технічний коледж.До структури Університету Гамбії входять 4 факультети — медичний, аграрний, економічний та факультет гуманітарних наук. Значна кількість жителів є безграмотною, у 2012 році грамотними вважалися 40,1% гамбійців (47,4% чоловіків і 33,1% жінок).

1.3 Капітал: Бюджет Республіки Гамбія на 2014 рік становив: доходи –7,014 млрд. дол., видатки – 7,98 млрд. дол., дефіцит – 0,96 млрд. дол.США. Державний борг – 101% ВВП. Інвестиції в основний капітал у 2014 р. – 22 млн. дол.США Прямі іноземні інвестиції в економіку – 5 млрд.дол.США. Переважна більшість інвестицій спрямована у сільське господарство (35%), туристичний сектор (25%), промисловий сектор (20%). Прямі інвестиції Домініканської республіки за кордоном: 1,5 млрд.дол.США. ВВП становить 61,163 млрд. доларів. ВВП душу населення: 5879 доларів. Інфляція (споживчі ціни) : 4,8 %.

1.5. Інфраструктура.Розвиток транспортної інфраструктури є одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки. Залізниць немає. Загальна довжина автомобільних доріг становить 3 742 км (з твердим покриттям — 711 км). Частина їх непридатна для експлуатації в сезон дощів (червень-жовтень). Мережа автошляхів пов'язана з автотранспортною системою Сенегалу. Довжина водних шляхів становить 390 км. Гамбія судноплавна протягом всього року. Торговий флот складається з 4 малотонажних суден та 1 нафтового танкеру (2005). Головний річковий і єдиний морський порт — Банжул. Єдиний аеропорт (він же міжнародний) розташований у Юндумі (за 27 км від столиці), побудований у 1940-х роках, у 1996 році споруджено новий сучасний термінал.


2. Суміжні та обслуговуючі галузі

Республіка Гамбія має наймейншу за величиною економіку в Африці, її економіка залежить від сільського господарства, і від іноземних інвестицій( в основному англійських). Промисловість на сьогоднішній день малорозвинена. Частка у ВВП — 12,6% (2013). Головна галузь — обробна промисловість. Працюють підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (передусім очищення арахісу, переробка риби й морепродуктів, а також виробництво м'ясних і овочевих консервів, пальмової олії, безалкогольних напоїв і пива). Діють кілька деревообробних, шкіряних, взуттєвих і текстильних фабрик, а також дрібні підприємства з виробництва будматеріалів. Здійснюється промисловий видобуток і первинне збагачення ільменіту, ведуться лісозаготівлі. Приріст виробництва у промисловості в 2013 році становив 3,4%.

3. Політика держави

Гамбія — республіка. До 2 жовтня 2013 року входила до Співдружності Націй на чолі з Великою Британією. Діє конституція, схвалена на референдумі 8 серпня 1996 року і яка набрала чинності 16 січня 1997.Глава держави — президент, який обирається на загальних прямих виборах строком на 5 років і може переобиратися неодноразово. Президент є верховним головнокомандувачем збройними силами. Президент Республіки Гамбія — ЯйяДжамме. Обраний 24 листопада 2011 року. На посаді президента з липня 1994.Законодавчий орган — Національна асамблея, яка складається з 53 депутатів, з яких 48 обираються населенням шляхом загальних прямих виборів, 5 — призначаються президентом.


5. Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції

Гамбія належить до групи найбільш економічно відсталих країн африканського континенту і світу. Основа її господарства — аграрний сектор.Частка аграрного сектора у ВВП — 19,7% (2013), у ньому зайнято 777 тис. економічно активного населення країни (2014). Обробляються 39,82% земель (2011). 6. Випадок Після Другої світової війни в Гамбії розпочалися реформи, спрямовані на поступове збільшення представництва місцевого населення в органах колоніальної влади.

Модель Солоу

Модель Солоу - це нео класична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані. Важливою складовою для цієї моделі є динаміка приросту населення.

Список Світового банку (1980 - 2014 рр.)

Валовізаощадження (% від ВВП)


Модель Богдана Гаврилишина

Модель Гаврилишина здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні.

Соціальні:

Прагнення (релігія): релігія Республіки Гамбія – Близько 90% населення є мусульманами (в основному суніти), 9% становлять християни (більшість (понад 60%) є католиками), 1% — прихильники традиційних африканських вірувань (анімалізм, фетишизм, культ предків, сил природи тощо). Реалізація прагнень: для досягнення висот та успіху в житті необхідно отримати якісну освіту, яка буде використовуватись у процесі. Початкова освіта (6 років) не є обов'язковою, діти можуть її здобути з 7-річного віку. Навчання у початковій школі — безкоштовне. Середня освіта починається з 13-ти років і проходить у два етапи — 5 і 2 роки.

Здоров’я :

У Гамбії існує дуже високий ризик захворювання на інфекційні та паразитарні хвороби. У 2010 році доступ до медичного обслуговування мали 37% населення, витрати на охорону здоров'я становили 4,1% від ВВП. У 2011 на кожну тисячу жителів припадало 0,14 лікаря.Кадри лікарів готуються за кордоном і в національному університеті. У доповіді ООН про гуманітарний розвиток планети у 2011 році Гамбія знаходилася на 151 місці.

Економічні:

Ресурси:чисельність населення складає1 925 527млн. осіб. ВВП у 2013р.- 3,678 млрд дол. США. На душу населення 440$. Інвестиції:Основа її господарства — аграрний сектор. Міцні позиції в економіці займає іноземний (головним чином англійський) капітал.

Політичні:

Гамбія — республіка. До 2 жовтня 2013 року входила до Співдружності Націй на чолі з Великою Британією. Діє конституція, схвалена на референдумі 8 серпня 1996 року і яка набрала чинності 16 січня 1997.

Глава держави — президент, який обирається на загальних прямих виборах строком на 5 років і може переобиратися неодноразово. Президент є верховним головнокомандувачем збройними силами. Президент Республіки Гамбія — ЯйяДжамме. Обраний 24 листопада 2011 року. На посаді президента з липня 1994. Законодавчий орган — Національна асамблея, яка складається з 53 депутатів, з яких 48 обираються населенням шляхом загальних прямих виборів, 5 — призначаються президентом. Строк повноважень парламенту — 5 років.


Гватемала(Середа)

Загальна характеристика Гватемала

1.За площею : значна країна (площа 108 890 км²)

2.За чисельністю населення : невелика країна (12 800 000осіб)

3.За формою правління: Конституційна монархія

4.За формою державного устрою: Президентська республіка

5.За ідеологічною орієнтацією : плюралістична держава

6.За формою державного режиму: президентська республіка

7.За політичною структурою: однопартійна

8.За рівнем розвитку науки і техніки: відстала в науково-технічному розвитку країна

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: Гостра соц. проблема

10.За підходом: Гірнича промисловість є осново. Видобування в економіці Гватемали.

Гватемала г.ч. аграрна країна. За обсягом виробництва Гватемала перевершує інші країни Центральної Америки. Основні галузі промисловості: гірнича (свинцево-цинкові руди, нафтова), нафтохімічна, текстильна, цукрова. В промисловості в кінці ХХ ст. зайнято бл. 25% працюючих. Тр-т г.ч. автомобільний та морський, частково – залізничний. У 1990-і роки уряд здійснював інтенсивну програму дорожнього будівництва. Морські порти: Пуерто-Барріос, Сан-Хосе, Чамперіко. У столиці – міжнародний аеропорт «Ла-Аурора». У сільському господарстві зайнято 50% працюючих (14% ВВП), 15% - у промисловості (25% ВВП), 35% - у сфері обслуговування (61% ВВП).


ВВП (2009): 69 млрд доларів (на душу населення за паритетом купівельної спроможності - 5,2 тис. Дол., 139-е місце в світі). Нижче рівня бідності - 56% населення (у 2004 році).

Сільське господарство - цукровий очерет, кукурудза, банани, кава, боби; скотарство.

Промисловість - цукор, одяг, видобуток нафти.

Експорт (7,8 млрд дол. В 2008): кава, цукор, нафта, банани, фрукти та овочі.

Основні покупці - США 39,4%, Сальвадор 12,6%, Гондурас 9,5%, Мексика 6,6%, Нікарагуа 4,2%.

Імпорт (13,4 млрд дол. В 2008): паливо, машини і транспортні засоби, будівельні матеріали, зерно, добрива, електроенергія.

Основні постачальники - США 37,1%, Мексика 9,8%, Китай 5,8%, Сальвадор 4,8%.


2. Класифікація Гватемали за ромбом Портера


Факторні умови:


- Територія (площа 108 890 км²)

- Населення (12 800 000осіб)

- Корисні копалини - галузі промисловості: гірнича (свинцево-цинкові руди, нафтова), нафтохімічна, текстильна, цукрова. В промисловості в кінці ХХ ст. зайнято бл. 25% працюючих. Тр-т г.ч. автомобільний та морський, частково – залізничний. У 1990-і роки уряд здійснював інтенсивну програму дорожнього будівництва. Морські порти: Пуерто-Барріос, Сан-Хосе, Чамперіко. У столиці – міжнародний аеропорт «Ла-Аурора».

- Можливість встановлення гідроелектростанцій

- розробка великих покладів нафти

Суміжні та обслуговуючі галузі:

Сільське господарство - цукровий очерет, кукурудза, банани, кава, боби; скотарство.

Промисловість - цукор, одяг, видобуток нафти.

Експорт (7,8 млрд дол. В 2008): кава, цукор, нафта, банани, фрукти та овочі.

Основні покупці - США 39,4%, Сальвадор 12,6%, Гондурас 9,5%, Мексика 6,6%, Нікарагуа 4,2%.

Імпорт (13,4 млрд дол. В 2008): паливо, машини і транспортні засоби, будівельні матеріали, зерно, добрива, електроенергія.

Основні постачальники - США 37,1%, Мексика 9,8%, Китай 5,8%, Сальвадор 4,8%. Також у країні присутнє сільське господарство, яке орієнтоване як на внутрішнього споживача, так і на експорт. Розвинуті швейна та харчосмакова, зокрема цукрова промисловість.

Політика Держави:

Гватемала — президентська республіка. Діє конституція, чинна з 14 січня 1986 року з наступними змінами від 1994 року. Глава держави — президент. Президент і віце – президент обираються загальним голосуванням абсолютною більшістю голосів строком на 4 роки без права переобрання на повторний строк. Якщо ні один з кандидатів не набере 50 відсотків голосів плюс один голос, то проводиться другий тур голосування. Президент Республіки Гватемали — Альваро Колом Кабальєрос (ісп. Alvaro Colom Caballeros). Віце–президент — Рафаель Еаспада (Rafael Tspada). Обрані 4 листопада 2007 р. Приступили до виконання обов’язків 14 січня 2008 р. Законодавчий орган — Національний конгрес (ісп. Congreso de la República) (однопалатний парламент) у складі 158 депутатів, які обираються загальним прямим голосуванням за системою пропорційного представництва строком на 4 роки. Обраний 9 вересня 2007 року. Голова — Хосе Роберто Алехос Камбра (Jose Roberto Alejos Cambara ).

Виконавча влада здійснюється президентом спільно з урядом. Президент очолює уряд.

Політичні партії

Гватемальська партія праці — ГПП (Partido Guatemalteco del Trabajo - PGT). Заснована 28 вересня 1949 р. До грудня 1952 року називалась Комуністична партія Гватемали. Генеральний секретар ЦК ГПП — Рікардо Росалес (Ricardo Rosales). Друкований орган — газета «Вердад» (Verdad). Гватемальський республіканський фронт — ГРФ (Frente Republicano Guatmalteco - FRG). Партія створена в 1988 році. Лідер — Хосе Ефраїн Ріос Монтт (Jose Efrain Rios Montt).

Інституційно-демократична партія — ІДП (Partido Institucional Democratico - PID). Партія створена у 1965 році. Директор — Дональдо Альварес Руіс (Donaldo Alvarez Ruiz). Генеральний секретар — Оскар Умберто Рівас Гарсіа(Oscar Humberto Rivas Garcia).

Національний союз надії — НСН(Unidad Nacionalde Tsperanza - UNE). Лівоцентристська партія. Заснована в 2001 р. Засновник і голова — Альваро Колом Кабальєрос (Alvaro Colom Caballeros).

Партія національної солідарності — ПНС(Partido Solidaridad Nacional – PSN). Генеральний секретар — Хорхе Франсіско Гальярдо Флорес(Jorqe Francisco Gallardo Flores).

Партія національний авангард - ПНА (Partido por el Adelantamiento Nacional - PAN). Лідер — Жоель Рубен МАРТІНЕС ЕРРЕРА(Joel Ruben Martinez Herrera). Патріотична партія — ПП (Partido Patriota -PP). Генеральний секретар — Отто Перес Моліна (Otto Perez Molina). Реформаторський рух (Movimiento Reformador). Партія заснована в 1995 р. До 2002 року мала назву Гватемальська лейбористська партія. Генеральний секретар — Альфредо Скіннер Клее Ареналес (Alfredo Skinner Klee Arenales). Юніоністська партія (Partido Unionista — PU). Заснована в 1917 р. Генеральний секретар — Фріц Гарсія–Гальонт (Fritz Garcia – Gallon).

Умови внутрішнього попиту:

Внутрішній попит на продукцію всередині країни задовільняється владою. Основними продуктами, на які присутній наййбільший попит є:

-вода

-продукти харчування

- одяг

Аби задовільнити внутрішній попит Гватемала імпортує харчові товари, хімікати, текстильні вироби. Структура та стратегія фірми, внутрішньогалузева конкуренція: На даний час у Гватемали відсутній приватний сектор. У країні немає приватних компаній оскільки там щось на подобі радянського комунізму все що знаходиться на території Гватемали все державна власність. Випадкова дія:

Країна ще переживає наслідки тривалої колоніальної залежності, що в значній мірі може відбитися на її економічному розвитку.


3. Модель Солоу


Природний приріст:

Природній приріст Гватемали становить 3%

Населення Гватемала становіть 1450000. (1891) [9]; 3787000. (1950) [10]; 4100000. (1962) [11]; 13600000. (Оцінка на липень 2010).

Народжуваність: 27,4 на 1000

Смертність: 5,0 на 1000

Еміграція - 2,2 на 1000

Тривалість життя: 69 років у чоловіків, 73 роки у жінок

Зараженість вірусом імунодефіциту (ВІЛ) - 0,8% (оцінка 2007 року)

Грамотність: 75% чоловіків, 63% жінок (за перепису 2007 року)

Міське населення: 49%

Релігійна складова населення: переважно католики і протестанти. З протестантів представлені вірні Церкви Бога, Асамблей Бога, баптисти, мормони, адвентисти, квакери. Після входження навесні 2010 року неканонічною організації «Православно-католицька Церква Гватемали» до складу Константинопольського патріархату православних християн в Гватемалі близько 4% населення.

Економічний прогрес:

За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A., 2001]: ВВП — $ 16,6 млрд. Темп зростання ВВП — 5,1%. ВВП на душу населення — $ 1533. Прямі закордонні інвестиції — $ 534 млн. Імпорт (промислові товари, продукти харчування) — $ 5,1 млрд (г.ч. США — 45%; Мексика — 12,7%; Ель-Сальвадор — 5%, Венесуела — 4,9%). Експорт (кава, цукор, бавовна, банани, кардамон і нафта) — $ 3,5 млрд (г.ч. США — 47,6%; Ель-Сальвадор — 10%; Гондурас — 5,8%; Німеччина — 4,9%). У 1994 частка промислового сектора — 19% ВВП і 17% трудових ресурсів. Найдинамічніше зростання відмічене в будівництві і галузях, пов'язаних з туризмом, який є другим джерелом валютних надходжень (2,4% ВВП). Країна має значний гідроенергетичний потенціал. Потужність ГЕС у 973,5 тис. кВт (1995).


4. Модель Богдана Гаврилишина


Соціальні детермінанти:

Населення Гватемала становіть 1450000. (1891) [9]; 3787000. (1950) [10]; 4100000. (1962) [11]; 13600000. (Оцінка на липень 2010).

Народжуваність: 27,4 на 1000

Смертність: 5,0 на 1000

Еміграція - 2,2 на 1000

Тривалість життя: 69 років у чоловіків, 73 роки у жінок

Зараженість вірусом імунодефіциту (ВІЛ) - 0,8% (оцінка 2007 року)

Грамотність: 75% чоловіків, 63% жінок (за перепису 2002 року)

Міське населення: 49%

Релігійна складова населення: переважно католики і протестанти. З протестантів представлені вірні Церкви Бога, Асамблей Бога, баптисти, мормони, адвентисти, квакери. Після входження навесні 2010 року неканонічною організації «Православно-католицька Церква Гватемали» до складу Константинопольського патріархату православних християн в Гватемалі близько 4% населення. Економічні детермінанти:

- Ресурси: сільське господарство — основа економіки Ґватемали. У 1997 воно давало бл. 70% обсягу експорту, 25% ВВП, в ньому зайнято 50% працездатного населення. З 1985 по 1998 площа кавових плантацій збільшилася з 228,2 тис. га до 250,6 тис. га, при цьому виробництво кави зросло з 179 до 236 тис. т. Площа плантацій кардамон збільшилася з 32,6 до 48,6 тис. га, а їх продукція — з 7,3 до 16,7 тис. т. За той же час площа, зайнята під посіви кукурудзи, скоротилася з 16 до 14 млн га, але урожай кукурудзи зріс з 1070 до 1120 тис. т. Вирощують також чорні боби, рис, банани, бавовник, фрукти і овочі. Розширюється експлуатація лісів Петена.

- Основний напрям економічної політики: чорні боби, кукурудза цукор, нафтопродукти.

- Інвестиції: Сільське господарство - цукровий очерет, кукурудза, банани, кава, боби; скотарство.

Промисловість - цукор, одяг, видобуток нафти.

Експорт (7,8 млрд дол. В 2008): кава, цукор, нафта, банани, фрукти та овочі.

Основні покупці - США 39,4%, Сальвадор 12,6%, Гондурас 9,5%, Мексика 6,6%, Нікарагуа 4,2%.

Імпорт (13,4 млрд дол. В 2008): паливо, машини і транспортні засоби, будівельні матеріали, зерно, добрива, електроенергія.

Основні постачальники - США 37,1%, Мексика 9,8%, Китай 5,8%, Сальвадор 4,8%.

- Ноу-Хау: Практично відсутні.

Політичні детермінанти:

- Характер влади: президентська республіка

- Використання влади: Діє конституція, чинна з 14 січня 1986 року з наступними змінами від 1994 року. Президент і віце – президент обираються загальним голосуванням абсолютною більшістю голосів строком на 4 роки без права переобрання на повторний строк. Якщо ні один з кандидатів не набере 50 відсотків голосів плюс один голос, то проводиться другий тур голосування. Президент Республіки Гватемали — Альваро Колом Кабальєрос (ісп. Alvaro Colom Caballeros). Віце–президент — Рафаель Еаспада (Rafael Tspada). Обрані 4 листопада 2007 р. Приступили до виконання обов’язків 14 січня 2008 р. Національний конгрес (ісп. Congreso de la República) (однопалатний парламент) у складі 158 депутатів, які обираються загальним прямим голосуванням за системою пропорційного представництва строком на 4 роки. Обраний 9 вересня 2007 року. Голова — Хосе Роберто Алехос Камбра (Jose Roberto Alejos Cambara ). - Сприйняття влади: Влада частково підтримується громадою.


Казахстан(Данилюк)

Показники ефективності національної економіки Республіки Казахстан згідно моделі Б. Гаврилишина


1. Соціальні

• Релігія (прагнення)

 Казахи традиційно є прихильниками ісламу, а росіяни сповідують православ'я. У Радянському Союзі релігійна діяльність була суворо обмежена. Після проголошення незалежності як мусульмани, так і християни доклали значних зусиль для збільшення числа своїх прибічників. Туреччина, Саудівська Аравія і ряд інших країн надали кошти для розвитку мусульманства і будівництва мечетей, а казахські студенти отримали можливість навчатися за кордоном, у тому числі в мусульманських навчальних закладах. Однак порівняно з іншими центральноазіатськими державами вплив ісламу в Казахстані залишається слабким. Виняток становлять південні райони країни, зокрема Шимкент.
      За переписом населення 2009 року, серед громадян Казахстану налічувалося мусульманам 70,2%, християн 26,3%, буддистів 0,1%. Не релігійними назвали себе 2,8% населення.

• Здійснення або реалізація прагнень

У промисловості в основному зайняті росіяни, серед селян і керівників переважають казахи. Значну частину працівників нафтової промисловості на заході країни становлять азербайджанці. Частка жіночого населення перевищує 52% у Карагандинській, Східно-Казахстанській, Павлодарській і Кустанайській областях, 53% — в Астані.

Індекс рівня освіти – 0.762 - 44 місце (2013р)

Витрати на освіту – 3.1% - 125 місце

• Взаємовідносини

У Казахстані мешкають представники понад 130 націй і народностей, багато з яких мають власні культурні центри. Для вирішення питань щодо здійснення конституційних прав представників кожного народу, що проживає у Казахстані, щодо користування рідною мовою та культурою, у 1995 була створена Асамблея народів Казахстану, що займається виробленням стратегічних завдань національної політики у країні. Головою Асамблеї обрано Президента Республіки Казахстан Н. А.Назарбаєва.

• Здоров'я

Видатки на охорону здоров'я – 4.3% - 153 місце (2013р)

Рівень дитячої смертності – 25 – 119 місце

    Доступ до санітарних об'єктів (2015р):

місто: 97% населення

село: 98,1% населення

всього: 97,5% населення

    Забезпеченність питною водою (2015р):

місто: 99,4% населення

село: 85,6% населення

всього: 92,9% населення

• Харчування

Сільське господарство є важливим сектором економіки країни. На півночі Казахстану кліматичні умови сприяють вирощуванню ярої пшениці, вівса, ячменю та інших зернових культур, а також дозволяють розвивати овочівництво, баштанництво та обробляти ряд технічних культур — соняшник, льон-кудряш, тютюн та інші. На півдні республіки, у передгірній смузі і в долинах річок, де багато тепла, при штучному зрошенні дають високі врожаї бавовник, цукровий буряк, жовтий тютюн, рис, плодоносять сади і виноградники.

З виробництва зерна Казахстан займає 3-є місце в СНД після Росії та України. Землеробство Казахстану дає трохи менше продукції, ніж тваринництво, але в ньому зайнята більшість працездатного населення села. Землеробство (рослинництво) вважають провідною галуззю сільського господарства Казахстану. Зернове господарство — головна галузь землеробства Казахстану. Країна виробляє 13,5-20,1 млн тонн зерна. Останніми роками загальні посіви зернових культур займали понад 80% посівної площі сільськогосподарських культур. Середня врожайність зерна становить 1,0-1,3 тонн/га.

• Соціальне забезпечення

     Державні допомоги в Республіці Казахстан призначені для забезпечення всіх громадян гарантованими виплатами на певному рівні в разі настання обставин, що підлягають соціальний захист. Всі громадяни Республіки Казахстан, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території Республіки Казахстан, при настанні ризикових випадків отримують державні допомоги на однаковому рівні незалежно від участі у трудовій діяльності та внеску, якщо інше не передбачено законами і міжнародними договорами. Поняття допомог в законодавстві Казахстану об'ємно, під ними розуміють виплати за настання інвалідності, з нагоди втрати годувальника, по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю і т. д.

За роки незалежності була значно розширена система охорони здоров'я. Серед досягнень національної охорони здоров'я - зниження дитячої смертності з 100 на 1000 новонароджених до 49, збільшення тривалості життя з 45 років в 1960 до 61 року в 1990, хоча згодом вона знизилася до 49 років в результаті скорочення урядом асигнувань на безкоштовну медичну допомогу та епідемії СНІДу. Щотижня жертвами СНІДу стають 700 зімбабвійців, а число ВІЛ-інфікованих в країні становить бл. 1,5 млн. Чоловік.

2. Економічні

• Ресурси

Казахстан складається з п'яти великих економічних районів. На Півночі розвинуте зернове господарство, видобуток залізної руди і кам'яного вугілля, машинобудування, виробництво нафтопродуктів і феросплавів, енергетика. У Східному Казахстані переважають кольорова металургія, енергетика, машинобудування і лісове господарство. Західний Казахстан — найбільший нафтогазовидобувний регіон не тільки Казахстану, але й СНД. Основні галузі господарства Центрального Казахстану — чорна і кольорова металургія, машинобудування, тваринництво. У Південному Казахстані вирощують бавовну, рис, зерно, фрукти, овочі, виноград; розвинута кольорова металургія, приладобудування, легка і харчова промисловість, рибне і лісове господарство. Розміщення промислових об'єктів прив'язане до родовищ корисних копалин, великих міст і водних ресурсів.

• Наснага до праці

Одним із знаменитих людей, чиє ім'я знає кожен житель республіки, є президент Назарбаєв Нурсултан Абішович (на посаді з 1990р). За його роки правління країна стала одною з найрозвинутіших у регіоні.

• Інвестиції

Прямі закордонні інвестиції - 9 738 521 652 $ - 29 місце

• Ноу-Хау

Рейтинг інновацій – 32.8 – 79 місце

Рейтинг науково-дослідної активності – 87.4 статей – 91 місце

Рейтинг витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи – 0.23% - 69 місце

• ВВП

За даними http://ru.tradingeconomics.com/ ВВП на душу населення у 2014 році 5575.55. дол. США.


Рис.1. ВВП Казахстану на душу населення, дол. США

3. Політичні

• Характер влади

Казахстан офіційно є президентською республікою. Перший і єдиний президент — Нурсултан Назарбаєв. Президент є також головнокомандувачем збройних сил та може накласти вето на закон, який був прийнятий парламентом. Прем'єр-міністр є головою Кабінету міністрів і главою казахстанського правління. Є три віце-прем'єри та 16 міністрів в уряді. Карім Масімов обіймає посаду прем'єр-міністра з 10 січня 2007.

Казахстан має двопалатний парламент, що складається з нижньої палати (Мажилісу) і верхньої палати (сенату). Одномандатні округи всенародно обирають 107 місць в мажилісі, тут також знаходяться 10 членів, що обираються за партійними списками. Сенат складається з 47 членів. Два сенатори від кожного з виборних зборів (масліхатів) від 16 основних адміністративних регіонів Казахстану (14 провінцій, а також міст Астана й Алмата). Президент призначає інших 7 сенаторів. Депутати мажилісу та уряд мають право законодавчої ініціативи, хоча уряд пропонує найбільший спектр законодавства, який розглядається парламентом.

• Використання влади

Вибори до Мажилісу у вересні 2004 надали домінантне становище в нижній палаті проурядові Партії Отан, очолюваній президентом Назарбаєвим. Всі інші партії, в тому числі таграрно-промисловий блок АІСТ і партія Асар, заснована дочкою президента Назарбаєва, отримала більшість останніх місць. Опозиційні партії, які були офіційно зареєстровані та брали участь у виборах, отримали одне місце в ході виборів, що згідно з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, не відповідає міжнародним стандартам.

• Сприйняття влади

У 2010 президент Назарбаєв відхилив пропозицію провести референдум, щоб тримати його на цій посаді до 2020, і замість того наполягав на президентських виборах на п'ятирічний термін. У голосуванні, яке відбулося 3 квітня 2011 Назарбаєв отримав 95,54% голосів з 89,9% зареєстрованих виборців, що брали участь. Назарбаєв розповів про прогрес виданню Washington Post в березні 2011. Проте Казахстан попередили, що згідно з індексом демократії за 2010, країну перекваліфікували в авторитарний режим.

Казахстан має стабільні відносини з усіма своїми сусідами. Він також є членом Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Євро-Атлантичного партнерства та Організація Ісламського співробітництва. Він є активним учасником Організації Північноатлантичного договору в аспекті Партнерство заради миру.

Індекс демократії – 2.95 – 143 місце – Авторитарний режим

Індекс слабкості – 68.3 – 110 місце

Індекс миролюбства – 2.008 – 97 місце

Індекс верховенства закону – 0.50 0 65 місце

Індекс тероризму – 1.881 – 83 місце

Індекс свободи преси – 85 – невільні – 185 місце

Індекс сприйняття корупції – 29 – 126 місце (2014р)


Гонконг(Пархоменко)

Показники ефективності національної економіки особливого адміністративного району Китайської народної республіки Гонконг згідно моделі Б. Гаврилишина 1. Соціальні

•релігія (прагнення)

Згідно офіційної статистики 2010 р. у Гонконгу віросповідають буддизм - 1.5 млн., даосизм - 1 млн., протестантизм - 480 тис., католицизм - 353 тис., іслам - 220 тис., індуїзм - 40 тис., сикхизм - 10 тис. осіб. Інші сповідають народну китайську релігію ( близько 50 %).

•Здійснення або реалізація прагнень

З 1982 по 1997 середній рівень безробіття становив 2.5% але в 1998 - 2003 він виріс до 6% (Азіатська фінансова криза та епідемія SARS). В 2005 році - 5.6%, в 2006 - 4.8%, в 2007 - 4%, в 2008 - 3.6%, в 2009 - 5.4%, в 2010 - 4.4%, в 2011 - 3.4%. На середину 2012 року - 3.2%. На кінець 2002 року мале та середнє підприємництво складало в Гонконгу майже 98%. Економічно активне населення на кінець 2012 р. - 3,796 млн. (60,6%), безробітних - 131 тис. (3,4%). 817,8 тис. осіб було занято в роздрібній і оптовій торгівлі, експортних та імпортних операціях, 450,6 тис. — в соцзабезпеченні та побутових послугах, 207 тис. — в фінансовому та страховому секторі, 166,7 тис. — транспорт, складське господарство, поштові та кур'єрські послуги. Велику роль грають трудові мігранти з Індонезії, Пакистану, Індії, Таїланду і Філіппін.

•Взаємовідносини

Відносини між верхівкою влади КНР та Гонконгом бажають кращого. Згідно китайсько - британської декларації виконавчий голова Гонконгу має обиратись виборами, а після деяких маніпуляцій, КНР дозволив собі призначити голову Гонконгу без виборів. Із-за цього і почалася "Парасолькова революція" 22 вересня о 14.00 за місцевим часом Федерація студентів Гонконгу і Scholarism з тисячами студентів зібралися в кампусі Китайського університету Гонконгу на сидячу демонстрацію. До студентського протесту також приєдналися близько 400 викладачів вузів. Активісти звинуватили центральну владу КНР в тому, що та порушила свої власні обіцянки. За заявами студентських профспілок, цей страйк є лише початковим етапом тижневої кампанії громадянської непокори. Багато хто з протестантів прийшов у білих футболках з пов'язаними на них жовтими стрічками. Увечері 26 вересня декілька сотень демонстрантів порушили бар'єр безпеки і увійшли в парадну площу перед Урядовим комплексом, який був відсторонений від громадян з липня 2014 року, і співробітники, оточили протестувальників у внутрішньому дворі і обмежили їх рух на ніч, і в кінці кінців, примусово витіснили їх наступного дня. Протестуючі були заарештовані поліцією і деякі, в тому числі лідер протесту, студент Джошуа Вонг, були тимчасово затримані. Occupy Central оголосили, що вони відразу ж починають свою кампанію громадянської непокори

•Здоров'я (http://www.dh.gov.hk/eindex.html)

Загалом і в цілому, у Гонконгу одна з найкращих систем охорони здоров'я в світі, частково завдяки її добре розвиненій медичній системі. Рівень тривалості життя тут один з найвищих, а рівень смертності серед немовлят один з найнижчих у світі. Як і в Сінгапурі, медичні послуги в Гонконгу надаються як державним, так і приватним сектором. За рівнем смертності Гонконг на 146 місці (ООН 2010р.) та за рівнем дитячої смертності він посідає останнє місце так , як має найнижчий її рівень

•Харчування (КухняГонконга_Travel.Ru_Страны_Гонконг.html)

Гонконг має різноманітні смаки в харчуванні. Це зв'язано історично з британською окупацією та відсутністю сільськогосподарського сектору, тому майже всі продукти харчування Гонконг імпортує. Близькість до моря пояснює велику кількість риби і морепродуктів. Тут ви можете скуштувати лобстерів, крабів, морських їжаків, устриці, суп з акулячих плавців, черепаховий суп та інші делікатеси. Гонконг протягом 100 років був колонією Британії, що смаки британців відбились і на кухні Гонконгу. Розділяють два сніданки - китайський та англійський. У китайський входить локшина або рис, в англійський - вівсянка, сендвіч або тости з чаєм з молоком. Цікавий місцевий напій - чайна кава (кава із заваркою)


•Соціальне забезпечення(Гонконг—Википедия.html)

В соціальному забезпеченні Гонконгу велику роль відіграє Буддизм. Прихильники Буддизму давно беруть участь в освітніх програмах, будують школи, навіть мають свій науковий центр при Гонконзькому університеті, займаються охороною здоров'я. Завдяки цій діяльності уряд Гонконгу визнав вплив буддизму, та зробив "День народження Будди" офіційним святом. Станом на 2012 рік 19.6 % населення жило за межею бідності. В цьому ж році уряд ввів соціальні програми, такі як мінімальна погодинна оплата та соціальні квартири.

2. Економічні

•Ресурси

Природні ресурси відсутні, незаселену площу на 40% відсотків назвали зонами відпочинку.

•Наснага до праці

Вищий рівень заробітної плати та соціального забезпечення чим в сусідніх країн приводить до Гонконгу багато мігрантів, які бажають реалізувати себе. Така тенденція зберігає велику конкурентність між потенційними працівниками, тому сприяє розвитку та працьовитості.

•Інвестиції(http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/foreign-direct-investment)

Відомий захистом інвестиції та мінімальним втручанням в торгівлю чи переміщень капіталу. За версією Bloomberg посів перше місце, як найкраща територія для ведення бізнесу, та перше місце за рейтингом економічної свободи. (Heritage Foundation и экспертами Wall Street Journal) Інвестують Китай (4 млрд. долл., США, Британія, Японія)

•Ноу-хау

Немає податку пдв. В одному із магазинів встановили 3д дзеркало для того щоб воно за пів хвилини визначило для людини її розмір одягу

•ВВП

http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/gdp https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html http://www.heritage.org/index/country/hongkong

3. Політичні

•Характер влади (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html)( http://www.gov.hk/en/residents/)

квазі-президентський автономний регіон з обмеженим правом голосу. Обмежена демократія. Виконавчий директор LEUNG Chun-ying. Парламент - 60 осіб, обираються на 4 роки, однопалатний. Виконавчий директор обирається спеціальним комітетом з 795 осіб, які є представниками різних проф. союзів та політичних організацій. Національний день - 1 жовтня (1949) та 1 липня 1997 - день створення особливого адміністративного району Гонконг в даний час 18 районних рад, 9 в міських районах і 9 в Нових територій

Використання влади (http://www.cmab.gov.hk/en/issues/basic2.htm)

Основний закон є конституційним документом для ОАРГ (особливий адміністративний регіон Гонконг). Важливі поняття "одна країна, дві системи", "високий ступінь автономії» і «жителі Гонконгу правлять Гонконгом".

Основний закон складається з наступних розділів : •тіло Основного закону, який містить в цілому дев'ять глав з 160 статей; •Додаток I, в якому викладається метод для вибору глави виконавчої влади ОАРГ; •Додаток II, в якому викладається метод для формування Законодавчої ради ОАРГ і його процедур голосування; •Додаток III, в якому викладаються національні закони, які повинні застосовуватися в ОАРГ

вибори, які мають проводитись у Гонконгу завдяки британській колонізації його, дали свої переваги. Влада намагається озеленити кожен куточок Гонконгу незважаючи на те що він є високоурбанізованим містом, проте КНР все наполегливіше намагається взяти владу Гонконгу під контроль. Низькі податки та свобода бізнесу, гарні стосунки з сусідами та заходом - основні напрями використання влади.

•Сприйняття влади

Вільні мітинги та свобода слова допомагали підтримувати віру людей у владу , та після втручання КНР з'явились сумніви із-за придушення свобод та прав людини.

Свобода

Багато протирічь не дають змогу оцінити рівень свободи в Гонконгу, проте в цілому місто притримується демократичних позицій, свобод та прав.

•Структура бюджету (http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/government-budget)

•Урядові витрати в 1960 р. - 7.5% ВВП. 1970 - 6.5% . 2012-2013 рр. витрати на розвиток інфраструктури складають 62 млрд. гонк. долл (7.4% ВВП). Сумарна ставка податку 22.8%

Державний борг у ВВП(http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/government-debt-to-gdp)

•Справедливість(https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/)

Згідно звіту про порушення прав людини

Великомасштабні протести проходили в Гонконзі в 2014 році 1 липня, за оцінками організаторів, більш ніж 500 000 осіб взяли участь в демократичному марші, а потім в сидячому протесті в діловому районі. Більше 500 протестуючих були арештовані наступної ночі. Деякі повідомили, що вони не були допущені до адвокатів і не були забезпечені їжею і водою протягом декількох годин, перш ніж їх відпустили без пред'явлення звинувачення. Наприкінці вересня, тисячі студентів влаштували тижневий бойкот, який завершився в сидячим на Громадянської площі, недалеко від штаб-квартири уряду Гонконгу. Пізніше тієї ночі деякі з протестуючих вступили на Сивик-Сквер. Поліція задіяла перцевий аерозоль на 70 протестуючих на площі, 20 з яких були арештовані на наступний день. Це призвело до закликів початку кампанії громадянської непокори - "Захопи Central" - зайняти вулиці в центрі міста Гонконг. 28 вересня, поліція застосувала сльозогінний газ і перцевий аерозоль в спробі розігнати тисячі мирних демонстрантів, які зібралися на вулицях поряд з адміністративним штабом. Журналісти, які висвітлюють протести скаржилися, що поліція перешкоджала їм робити свою роботу. 15 жовтня, шестеро поліцейських були зняті при побитті протестувальників у темному кутку в Адміралтейській зоні. Наприкінці листопада поліція застосувала силу проти довільного протестуючих, журналістів і перехожих. В основному мирні акції протесту закінчилася в середині грудня, і, відповідно до заяви комісара поліції Гонконгу Енді Цанга, 955 чоловік були арештовані.

•Імідж країни

Репутація та імідж Гонконгу дуже високі. Гонконг майже 10 років посідає перші місця в рейтингу країн легкості ведення бізнесу, індексу економічної свободи, приваблює туристів та робітників.

Монголія (Войтухів)

Показники ефективності національної економіки Монголії згідно моделі Б. Гаврилишина.

1.Соціальні

Релігія (прагнення)

За повідомленнями преси та Інтернет-сайтів, в 2010 р в Улан-Баторі діяли більш 350 храмів і релігійних установ. З них християнських (в основному, протестантських) - 197 (майже 70%), буддійських - 63, шаманських - 7, ісламських - 3. Без законних дозволів і реєстрацій діяли: християнських храмів - 91, ісламських - 1, шаманських - 1. По офіційними даними, в 2010 р, в Улан-Баторі зареєстровані та діють 115 християнських храмів і церков, 62 буддійських монастиря і дацана, 10 шаманських центрів, 2 мечеті, 1 бахаістскій храм. У Монголії буддизм поступово відродився. Монастирів стало більше, як і духовенства. Однак кількість монастирів і ченців непорівнянно з таким до репресій 1937-1938 рр.Казахи Монголії мають понад 40 мечетей в місцях їх компактного проживання на заході Монголії, а також школи з вивчення основ релігії. У центрі столиці Монголії Улан-Батор йде будівництво центральної мечеті Монголії. Казахи в Монголії сповідують іслам сунітського толку. Раніше сповідували іслам Хотон, спонтанно сприйняли значну частину буддистських традицій і звичаїв оточуючих їх Дербети, нині поступово відновлюють ісламські традиції.У Монголії є невелика (кілька десятків чоловік) єврейська іудаїстськая громада. Здійснення або реалізація прагнень Аналіз прикладів опору тувинського населення тоталітарній системі переконливо свідчить, що серед тувинців зберігалося прагнення консолідуватися з монголами, принаймні, у першій половині 1930-х років. Як і повстання 1924 року, Хемчицьке повстання 1930-го мало зв’язок, і не лише моральний, з мешканцями Західної Монголії. Характерно, що тувинці закликали до повстанського руху і спільно діяли разом із монголами, а не з російським населенням самої Туви, серед якого з часом виникло своє власне заворушення. Одним із шляхів реалізації цих об’єднавчих прагнень вбачалася еміграція до Монголії, якій всіляко перешкоджала тувинська влада. Економічно активне населення Монголії 1,068,000 Як показує аналіз, розвиток панмонгольських ідей у 1925–1928 рр. характеризувався кількома напрямами: ведення Улан-Батором переговорів з різними китайськими політичними силами; співпраця з НРП ВМ (Народно-революційна партія Внутрішньої Монголії, створена восени 1925 року), всебічна підтримка революційної діяльності на теренах Внутрішньої Монголії та Барги; відстоювання перед СРСР та Комінтерном права очолити революційний та визвольний рух на зазначених теренах.

Взаємовідносини

Зв'язки між Росією і Монголією йдуть своїм корінням в глибоке минуле, але міждержавні відносини з-поміж них почали розвиватися початку ХVII в., коли райони розселення монголів та його земель стали співвідноситися з кордонами російських володінь. Обмін посольствами між Монголією і Росія вперше відбувся 1608 року. Для розвитку монгольско-российских взаємин у той період велике значення мало Нерчинский договір 1689 р., який регулював торгівлю між Монголією і Росія. Після втрати монголами своєї відносної незалежності в 1691 р. монгольско-русские відносини до 1911 р. регулювалися русско-китайскими правовими актами. Попри суворі обмеження і заборони цинских правителів, між монголами і російськими існували тісні зв'язки і актори гарні взаємовідносини. Прикордонне населення ступало між собою у безпосередні контакти. На монгольско-русской кордоні йшла дрібна роздрібна торгівля, розвивався торговий караванний шлях, який перетинав Зовнішню Монголію із півночі на південь і проходив через російський місто Кяхту. Згодом торгівля між Монголією і Росія стала здійснюватися як у всій кордоні, а й чіпаючи внутрішні райони Монголії. Чайна торгівля і привіз із Росії Китай хутра, сукна, тканин через Кяхту-Ургу-Калган-Пекин призвела до того, що спільна обсяг російсько-монгольської торгівлі з 1861 по 1900 рр. виріс у 80 раз. Монголія експортувала з Росією як м'ясо, а й всі інші продукти тваринництва (шкіра, шерсть, кінський волосся, повсть та інших.), що відбулися обробку російській підприємствах, у Монголії. У середньому, починаючи з 1908 р. лише крізь Західну і Північну кордону Монголії щорічно поставлялося 340 тис. голів худоби, а 1911 р. російські скотопромышленники закупили в Монголії 1,1 млн. голів. Живий худобу становив 40% всього російського експорту з Монголії. У вартісному вираженні загальний річний оборот монгольско-российской торгівлі зросла з 15 млн. в 1910 р. до 19,5 млн. крб. в 1917 р. У 1912-1915 рр. на монгольський ринок виходять російські фірми і зуміли налагодити ввезення на монгольський ринок раніше традиційних для китайських торговців товарів – чаю та далембы (вид сукна), котрі користувалися особливим попитом у монголів. З ініціативи російського представництва в Урге створювалися росіяни й монгольські підприємств, із котрих, насамперед, слід назвати российско-монгольскую друкарню, телеграф, будівництво електростанції в Урге та інших. Росіяни торговці з допомогою влади займалися ремонтом та різким поліпшенням доріг, якими проходили основні торгові маршрути, без яких не можна було вести успішну торгівлю. Отже, на початок XX в. Монголія і Росія мали тісні багатосторонні зв'язку. Широке розвиток взаємовідносини двох країн у області торгівлі на початку XX в. об'єктивно сприяли економічного розвитку Монголії. Новий етап взаємовідносин двох десятків країн почалося після Жовтня 1917 р. у Росії перемоги Народної революції 1921 р. в Монголії. 1921-го року було підписано договір про дружбу і між Росією і Монголією, у межах чого почалося розвиватися двосторонні, зокрема торгово-економічне співробітництво.

Здоров'я

Громадянам Республіки Молдова, незалежно від їх доходів, надаються рівні можливості в отриманні своєчасної та якісної медичної допомоги в системі обов'язкового медичного страхування. Обов'язкове медичне страхування являє собою гарантовану державою систему захисту інтересів населення в галузі охорони здоров'я шляхом створення за рахунок внесків на страхування грошових фондів, призначених для покриття витрат на лікування станів, обумовлених настанням страхових подій (захворювання або хвороби).

Держава відповідно до положень Конституції гарантує громадянам Республіки Молдова мінімум безкоштовного медичного забезпечення, який включає:

1.профілактичні протиепідемічні заходи та медичні послуги в межах національних програм, передбачених у державному бюджеті;

2. медичну допомогу у невідкладних випадках при медико-хірургічних станах, що загрожують життю людини, що вимагають одного або декількох втручань, здійснюваних як на догоспітальному етапі швидкою медичною допомогою, медичною допомогою на рівні первинної ланки, наданої сімейним лікарем, так і медико-санітарними установами амбулаторного або стаціонарного типу, в межах коштів фонду обов'язкового медичного страхування та коштів державного бюджету на відповідний рік. Громадяни Республіки Молдова мають право на вільний вибір лікаря, установи охорони здоров'я та форми медичної допомоги.

Харчування

Монголія - єдине в сучасному світі держава, в якій пасовищне тваринництво раніше залишається основним видом сільського господарства. Згідно зі статистичними даними, опублікованими управлінням країни, в Монголії, нарешті з 2008 року налічувалося понад сорока двох мільйонів поголів'я худоби. У порівнянні з 2007 років ця цифра зросла більше, ніж на два з половиною мільйона голів. Перше місце за кількістю вирощуваних тварин займає аймак Хубсугул, друге - аймак Убурхангай, третє - аймак Архангай. В основному, розводять велику рогату худобу, овець, верблюдів і коней. У тайгових і високогірних районах країни популярністю користуються монгольські яки і олені. На сьогоднішній день за кількістю худоби на душу населення Монголія міцно займає одне з перших місць у світі (близько 12 голів худоби на одну людину) Сільське господарство завжди становило основу економіки Монголії. В умовах переходу до ринку його значення збільшилося. У ньому зайнято 50% населення країни (в 1950 р - близько 80%), воно дає більше 40% ВВП. За поголів'ям худоби на душу населення ми посідаємо третій місце в світі, поступаючись тільки Австралії та Нової Зеландії.

До початку 40-х років, коли промисловість сформувалася в самостійну сферу, сільське господарство було єдиною галуззю матеріального виробництва в країні. Ще в 1950 р в ньому вироблялося 60% національного доходу. Далі його частка скорочувалася: в 1970 р - до 25%, в 1975 р - до 22,4%. В даний час вона дещо зросла - майже до 30%. При цьому понад 50% експортної продукції припадає на сільськогосподарську сировину, а з урахуванням виробів з нього - понад 70%.

Рівень і темпи розвитку сільського господарства багато в чому визначають найважливіші народногосподарські пропорції. Від його стану повністю залежать такі традиційні галузі промисловості, як легка і харчова, оскільки витрати на сільськогосподарську сировину складають основну частину їх витрат виробництва. Пасовищне тваринництво раніше залишається головним видом господарської діяльності. На сьогоднішній день Монголія знаходиться в числі провідних країн світу по поголів'ю худоби в розрахунку на душу населення (приблизно 12 голів на одну людину).

В економічному житті Монголії землеробство відіграє другорядну роль. Для виправлення становища, уряд розробив і початок реалізацію програм

"Відродження землеробського виробництва" (Цілина-3) і "Зелена революція".

• Тваринництво

• Рослинництво (землеробство)

Соціальне забезпечення

Життєвий рівень і соціальне забезпечення в соціалістичній Монголії. Різке падіння життєвого рівня в початковий період ринкових реформ. Динаміка реальних доходів населення в останні роки. Соціальна диференціація населення. Проблема бідності і спроби її вирішення. Проблема зайнятості; динаміка і структура безробіття. Роль держави у вирішенні соціальних проблем. 2. Економічні

Ресурси

Загальна характеристика промисловості. Специфічні особливості індустріалізації Монголії. Етапи розвитку промисловості. Кадри промисловості. Співвідношення добувної та обробної промисловості. Динаміка основних показників розвитку промисловості. Ефективність промислового виробництва. Галузева структура промисловості. Нинішній стан і тенденції розвитку основних галузей. Вплив ринкових реформ на промисловість Монголії. Роль зовнішньої допомоги в розвитку промисловості. Перспективи розвитку промисловості. Промислове зростання - 4,1% в 2002 році. Виробництво електроенергії в 2005 році - 3240000000 кВт • год. Споживання електроенергії - 3370000000 кВт • год. Експорт електроенергії - 18 млн кВт • год. Імпорт електроенергії - 130 млн кВт • год. Значне число підприємств обробної промисловості зосереджено в Улан-Баторі, а в місті Дархан на північ від столиці розташований вуглевидобувний, чавуноливарний і сталеплавильний комплекс. Спочатку в основі місцевої промисловості лежала майже виключно переробка тваринницької сировини, і головними видами продукції, що випускається були вовняні тканини, повсть, вироби зі шкіри, харчові продукти. Безліч нових промислових підприємств з'явилося в Монголії після закінчення Другої світової війни - особливо в 1950-і роки і початку 1960-х років, коли країна отримувала значну фінансову допомогу від Радянського Союзу і Китаю. У 1980-і роки місцева промисловість забезпечувала приблизно 1/3 національного продукту Монголії, тоді як в 1940 - лише 17%.

Наснага до праці

10.11.2010. Улаанбаатар, Монголія, Зареєстровані у відділі соцзахисту та праці в аймака і столиці, а також активно шукають роботу люди склали 40316 в кінці жовтня, що у порівнянні з тим же періодом попереднього року естьт збільшення на 1.8 відсотка, т.е на 711 чоловік. Число безробітних і зареєстрованих збільшилася - в порівнянні з тим же періодом минулого року - в аймаку Дорнод на 238 чол., Хентій на 267 чол., Дундговь - на 280 чол., Ховд - на 292, Архангай - на 306 , Тув - на 314, Дорноговь - на 348, і в Завхан - на 947.

Інвестиції

В Монголію йшли іноземні інвестори - канадська Centerra Gold (перший великий приватний золотошукач), транснаціональний гігант Rio Tinto через дочірню компанію Ivanhoe Mines (мідь на Ою-Толгой) та інші. До 2006 року приватний сектор формував 80% ВВП. До слова, саме Centerra Gold в 2004 році вона зробила найбільшу на той момент інвестицію в монгольську економіку, купивши права на родовище Боро. До 2010 року видобуток тамтешнього золота збільшувала ВВП Монголії на 5 - 7 %% щорічно.

Ноу-Хау

Багато уваги на цих переговорах було приділено питанням активізації торгівлі, інвестицій, впровадження японської техніки, технологій ноу-хау в економіку Монголії, а також, що показово для цього візиту, питань співпраці в політичній і соціальній сферах. Саме Японія висунула проект «Енергія», що включає в себе допомогу в будівництві нафтоперегінного заводу в аймаку Дархана-Ула, модернізацію ТЕЦ-4 в Улан-Баторі, будівництво трьох вітряних станцій в Гобі і т.п. Монгольська сторона висловила готовність направити в Японію робочу силу на будівництво олімпійських об'єктів Олімпіади 2020 р що також стало відмінною рисою переговорів, що відбулися. Місцеві бізнесмени марять ідеєю перетворити Улан-Батор у світовий фінансовий центр рівня Сінгапуру, Гонконгу і Шанхаю. Поки це тільки сміливі мрії, але певні зрушення в цьому напрямку видно вже зараз.

ВВП

$ 20627788857 - ВВП цього року (за паритетом купівельної спроможності) станом на 2015 рік $ 6958 - ВВП цього року на душу населення (2015) $ 13759128862 - Державний борг (2015) $ 4641 - Державний борг на душу населення (2015) Найнижчі показники: 1980 рік - рік найнижчого показника: ВВП - 12.55 млрд $ США. Найвищі показники до: 2015 рік - рік найвищого показника: ВВП - 0.90 млрд $ США. Досить сказати, що з 2000 по 2014 рік ВВП Монголії виріс більш ніж в 10 разів, з 1,1 млрд. До 11,7 млрд. Доларів. У кризовий 2009 рік економіка країни впала на 1,1%, а вже у 2011 році зросла на 17,5%. В останні роки темпи зростання почали сповільнюватися, але все одно продовжували залишатися вражаючими. Так в 2014 зростання склало 9,1%. За весь 2009 рік, в ході 255 торгових сесій на фондовій біржі Монголії продано 89.9 млн. Штук акцій, оборот торгівлі ценн 1084і паперами склав 23.2 млрд. Тугриків. У порівнянні з минулим 2008 роком, кількість розпроданих акцій знизилося на 47.2 відсотка, або на 80.3 млн. Штук, обсяг торгівлі зменшився на 62.8 відсотка або на 39.2 млрд. Тугриків. Зрозуміло, це ефект не просто низькою, але наднизької бази. Довгий час Монголія входила в малопочесного топ найбідніших країн світу. У 2000 році ВВП країни на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) дорівнював 3300 $. Для порівняння: Китай в тому ж році мав ВВП за ПКС на душу населення рівний 2800 $, Південна Корея - 16 400 $, Росія - 10 400 $, США - 36 400 $. Реальними сусідами Монголії були такі "великі" країни, як Ємен, Болівія, Конго, Туркменія і т.п. До 2014 року ВВП Монголії за ПКС досяг 11800 $, Китаю - тих же 11800 $, Південної Кореї - 35 200 $, Росії - 24 800 $, США - 54 600 $. Тепер Монголія сусідить з Тунісом, Єгиптом, Перу, Йорданією. За 15 років нація прорубала вікно якщо і не в Європу, то, принаймні, в лігу цивілізованих країн. Це історичне досягнення. Без перебільшень. Проблема Монголії - відсутність виходу до світового океану. І тут знову не обійтися без Китаю, який надає Монголії транзит до власних портам у Жовтому морі. На кордоні Монголії і Китаю вже кілька років успішно діє Особлива економічна зона. Тут спостерігається підйом легкої промисловості.

3.Політичні

Характер влади

Монголія - парламентсько-президентська республіка

Законодавчу владу здійснює однопалатний парламент Великий державний хурал (ВГХ) у складі 76 членів обираються прямим загальним голосуванням строком на 4 року. ВГХ може припинити свою діяльність достроково лише в результаті саморозпуску. Відповідне рішення Хурал може прийняти не менше 2 / 3 його всіх членів.

Використання влади

ВГХ має право виносити на обговорення будь-які питання внутрішньої і зовнішньої політики держави. Його виняткова компетенція: визначати основи внутрішньої і зовнішньої політики; ухвалювати закони, вносити до них доповнення і зміни; за поданням Уряду Монголії ратифікувати і денонсувати міжнародні договори; визначати фінансову, кредитну, податкову і грошову політику держави, основні напрями соціально-економічного розвитку країни, приймати програму діяльності Уряду, державний бюджет і звіт про його виконанні; призначати, звільняти і приймати відставку Прем'єр-міністра, членів Уряду, та інших органів, законодавчо підзвітних безпосередньо ВГХ; здійснювати контроль і перевірку виконання законів і інших рішень ВГХ; оголошувати надзвичайний або військовий стан по всій території країни або в деяких її частинах.


Сприйняття влади

Якщо він порушує присягу, Конституцію і свої повноваження, ВГХ за висновком Суду конституційного нагляду переважною більшістю голосів відправляє його відставку. Якщо укази Президента не відповідають закону, то він сам або ВГХ скасовує їх. Виконавчу владу здійснює Уряд, що складається з Прем'єр-міністра і членів, які призначаються парламентом. Кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра ВГХ пропонує Президент. Однак вона висувається партією парламентської більшості, а якщо такої партії нема - узгоджується Президентом з усіма партіями, представленими в ВГХ. Прем'єр-міністр Монголії за погодженням з Президентом подає на розгляд парламенту пропозиції щодо структури та складу Уряду. За поданням Прем'єр-міністра члени Уряду персонально обговорюються і призначаються ВГХ.

Свобода

Незважаючи на важливість вирішення багатьох проблем, країна стоїть перед періодом, коли потрібно втілювати життєво важливі заплановані проекти і не відволікатися на інші дрібні речі . На питання, наскільки Монголія прозора і відкрита, Л.Болд підкреслив, що його країна сама транспарентная і найвільніша .

Структура бюджету

Імідж країни

Індекс економічної свободи 59,2

Сирія (Дорогань Марян)

1. Загальна характеристика Сирії

1.За площею : середня країна площа 185,180 тис. км²

2.За чисельністю населення : невелика країна (1,5 млн. – 20 млн.)- 17, 951 639 млн.осіб

3.За формою правління: президентсько-парламентська республіка

4.За формою державного устрою: унітарна держава

5.За ідеологічною орієнтацією : Клерикалізм

6.За формою державного режиму: авторитаризм

7.За політичною структурою: поліпартійна

8.За рівнем розвитку науки і техніки: Країни з нерозвинутою наукою і технікою.

9.За рівнем соціально-економічного розвитку: слаборозвинута країна

10.За підходом МВФ:країна з розвинутою економікою

11.За підходом В.Вольським: слаборозвинута країна—країна зовнішньо-орієнтованого пристосовницького капіталізму

12.За підходом Шаблія: країна, зв’язки з якою є важливими для України.

13.За підходом Зіміна: країна, що розвиваються, живе за рахунок природних ресурсів, сільського господарства, туризму

14.За підходом Максаковського, Дронова,Рома: країна, що розвивається; країна, яка відстає у своєму розвитку.

15.За підходом Масляка,Олійника, Степаненка: країна, що розвивається; мусульманська країна із Західної та Центральної Азії, Північної Африки.

16.За підходом Болотіна, Шеніса: проміжний «ешелон»-- «верхня середня» група країн.

В економіці країни провідну роль відіграє державний сектор. У ньому створюється 50% національного доходу. Він забезпечує близько 75% вартості промислової продукції та концентрує 70% основних засобів виробництва. В аграрному секторі зайнято майже 50% робочої сили. Він забезпечує 30% національного доходу. В аграрному секторі зайнято майже 50% робочої сили. Він забезпечує 30% національного доходу.

2. Класифікація Сирії за ромбом Портера


Факторні умови:

- Територія (близько185180 км2) - Населення (17 951 639чол.) - Корисні копалини (На території Сирії відкриті і розвідані родовищасвинець,вольфрам, вугілля, цинк,графіт, залізна руда, мідь, золото, сірчаний та залізний колчедан, сіль, флюорит, і інші.) - Можливістьвстановленнявітряків - Глибокі поклади корисних копалин

Суміжні та обслуговуєчі галузі:

Найголовнішагалузьпромисловостізалишається воєнна і машинобудівна промисловість. На території Сиріївоюють, щонайменше 4 арміїі тому виробляється величезна кількість зброї і боєприпасів. У 2012 році прибутки від торгівлі зброї ,а також машин, палива, зернових культур тільки в окремо взятій країні лише за 1 квартал року склав 1,4 млрд доларів. Також у країні присутнє сільське господарство, яке орієнтоване як на внутрішнього споживача, так і на експорт. Активно розвивається гірнича промисловість, суміжною до якої є нафтогазова промисловість.

Політика Держави:

За формою державного правління Сирія — президентсько- парламентська республіка, де главою держави є Башар аль-Асад він займає основну посаду в країні(верховний головнокомандувач). Законодавчавлада здійснюєтьсяПарламентом, виконавча кабінетомміністрів. Сирія є багатопартійною державою. Але фактично всі політичні рішення приймаються лідером країни Башаром.

Також політика Ремпубліки Сирія націлена на такі проблеми, як: - Нестача іжі та чистої питної води - Проблема з телекомунікаціями - Розвязання військових проблем

Умови внутрішнього попиту: Внутрішній попит на продукцію всередині країни задовільняється владою. Основними продуктами, на які присутній наййбільший попит є: -вода -продукти харчування - одяг Аби задовільнити внутрішній попит Сиріяя імпортує зброю машини та обладнання, харчовітовари, хімікати, авта, текстильнівироби[2].

Структура та стратегія фірми, внутрішньогалузева конкуренція: На даний час у Сиріївідсутній приватний сектор. Випадкова дія: Безперечно такою дією є нестабільна ситуація пов’язана з війною 4-ох армій. Серед яких є: Збройні сили Сирії, Вільна сирійська армія, Народні Загони Самооборони Курдського верховного комітету та ІДІЛ.

3. Модель Солоу

Природний приріст:

Природній приріст Сирії становить 0,84%[4]

НаселенняСирії за станом на липень 2006 року, становить, близько17 951 639осіб. Починаючи з 60-х років XX століття Республіка Сиріяприкладалазначнізусилля для залученняіноземців до країни, перш за все технічнихфахівців з країнсоціалістичного табору. Крім того, з 60-х до кінця 80-х років у Сирійськихвишах (в основному в Столично му університеті) навчалосябагатостудентівзі СхідноїЄвропи, Сомалі, Анголи і В'єтнаму. Сьогодні в Сирії проживаютьіноземнігромадяни в основному зРосії, СхідноїЄвропи та Єгипту. - Вікова структура:0-14 років: 24 % (чоловіки 2 788 944; жінки 2 708 331) 15-64 років: 68 % (чоловіки 7 762 442; жінки 7 955 522) 65 років і більше: 8 % (чоловіки 667 792; жінки 1 229 988) - Середнійвік: Разом — 32 років, а для чоловіків — 29 роки, для жінок — 35 років - Темпи росту населення — 2,07% (станом на 2006 рік) - Народжуваність — 15,54 новонароджених на 1000 осібнаселення - Смертність — 7,13 смертей на 1000 осібнаселення - Співвідношення статей: при народжені: 1,05 чоловіків/жінок до15років: 1,03чоловіків/жінок15-64роки: 0,98чоловіків/жінок65 років і більше: 0,54чоловіків/жіноквсе населення: 0,94 чоловіків/жінок (2007, оцінка) - Коефіцієнтдитячоїсмертності — 54 смертей на 1000 новонароджених. - Очікувана тривалістьжиття: загальна — 63 років, для чоловіків — 61 років, для жінок — 65 років. - Загальний коефіцієнтнароджуваності — 2,1 новонародженихприпадає на одну жінку - Грамотність: критерій: люди понад 15 років, щовміютьчитати і писати всенаселення: 91 % чоловіки: 91 % жінки: 91 % (1990, оцінка)  Урбанізація — 71% відзагальноїчисельностінаселення[1].


Економічний прогрес:

Валовий внутрішній продукт, станом на 2014 рік становить: - $29,8 млрд.дол.(Це на 1% більше ніж у 2013 році)

Валовий внутрішній продукт на душу населення, станом на 2014 рік становить: - 1295 дол. [3] ( Республіка Сирія займає 180 місце в світі за показником ВВП на душу)

4. Модель Богдана Гаврилишина

Соціальні детермінанти: Здоров’я: Тривалість життя – 64 років чоловіки: 62років жінки: 66років (2010 р.) Смертність – 7,18 смертей на 1000 осібнаселення Витрати на охорону здоров'я складають 1,8% з бюджету

Економічні детермінанти: - Ресурси: воєнна, машинобудівна, електровиробна, хімічна, гірнича промисловість(видобуток залізноїруди, вугілля, графіту, магнезиту, цинку, міді, свинцю, дорогоцінних металів), металургія, текстильна, харчова. - Основний напрям економічної політики: експорт воєнних товарів і вашкої техніки; - Інвестиції: Інвестиції практично відсутні, єдині інвестиції несильно бажано надходять у єдину економічно вільну зону біля столиці; - Ноу-Хау: Практично відсутні. Політичні детермінанти: - Характер влади: антидемократичний - Використання влади: Пропрезидентська партія на чолі з їхнім лідером контролює практично усе. Можна стверджувати, що у країні панує корупція.) - Сприйняття влади: Влада частково підтримується громадою.

Лівія ( Яценко Руслана)

Класифікація країни – Лівія 1. Класифікація за площею: - Велика країна (1 759 541 км2) 2. Класифікація країни за чисельністю населення: - Значна (6460000 ос.) 3. Класифікація за формою правління: - Джамахерія. 4. Класифікація за формою державного устрою: - Джамахерія. 5. Класифікація за ідеологічною орієнтацією: - Плюралістична. 6. Класифікація за формою державного режиму: - Влада народних мас. 7. Класифікація за політичною структурою: - Однопартійна. 8. Класифікація за рівнем розвитку науки і техніки: - Відстала. 9. Класифікація за рівнем соціально-економічним розвитком: 9.1 Макроекономічні показники . 9.2 Структура економіки промисловість; сільське-господарство; послуги; 9.3 Структура експорту; 9.4 Продуктивність праці; 9.5 Продуктова безпека; 9.6 Гострота соціальних проблем.

Ромб Портера 1.Факторні умови:

1.1 Людські ресурси: Чисельність населення складає (6460000 люд. 2014). За показником середньої густоти населення (70 ос/км 2). Народжуваність Лівії становить 33,02 на 1000 людей(2013), смертність – 7,53 люд. на 1000 люд.(2013). Населення поза межею бідності 39 %(2014).
Таб. 1.1 Динаміка населення Лівії               

Чисельність Роки 64600000 2014

64100756 2013

61728849 2012

59393063 2011

57095281 2010

54838032 2009

52621190 2008

50440708 2007

48290649 2006

46167240 2005

44066147 2004

41989666 2003

39948344 2002

37956866 2001

46024199 2000

44158887 1999

42353942 1998

40584273 1997

38815116 1996

37023519 1995

35199953 1994

33357867 1993

31525658 1992

29743883 1991

28042755 1990

26435325 1989

24916621 1988

23477401 1987

22100969 1986

20777189 1985


Таб. 1.1 Народжуваність (на 1000 людей) Народжуваність( на 1000 людей) Роки 20.02 2013

21.55 2012

20.10 2011

24.69 2010

25.35 2009

27.09 2008

25.91 2007

23.80 2006

22.75 2005

18.75 2004

17.77 2003

24.77 2002

18.73 2001

19.60 2000

17.36 1999

16.99 1998

18.50 1997

19.90 1996

19.21 1995

18.46 1994

17.69 1993

19.93 1992

20.19 1991

20.49 1990

21.81 1989

20.14 1988

17.46 1987

19.74 1986

20.96 1985

21.11 1984

23.18 1983

20.17 1982

21.10 1981

19.98 1980

Табл. 1.1Коефіцієнт смертності (на 1000 людей)

Коефіцієнт Роки 5.58 2013

5.84 2012

6.13 2011

6.46 2010

6.85 2009

7.29 2008

7.79 2007

8.34 2006

8.93 2005

9.53 2004

10.14 2003

10.74 2002

11.32 2001

11.88 2000

12.40 1999

12.91 1998

13.40 1997

13.87 1996

14.33 1995

14.75 1994

15.15 1993

15.52 1992

15.87 1991

16.22 1990

16.61 1989

17.03 1988

17.49 1987

17.98 1986

18.45 1985

18.85 1984

19.15 1983

19.33 1982

19.37 1981

19.32 1980


Вікова структура населення Лівії:

1.3 Природні ресурси: Основні галузі промисловості: нафтовидобувна та нафтопереробна, харчова, текстильна, цементна, металургійна. Найбільшу частку валової промислової продукції дає нафтовидобувна та нафтопереробна промисловість. 1.4 Капітал: ВВП душу населення: 6510,00 (2015) доларів. Інфляція (споживчі ціни): 6,08 %.. В цілому, всі основні сектори економіки було лібералізовано для інвестицій та маркетингу. Державний борг, (% ВВП)


1.5 Науково-технічний потенціал У період італійської колоніальної залежності в Лівії фактично не існувало системи освіти. Початок її активного розповсюдження припадає на часи британської військової адміністрації, а подальший розвиток відбувався після 1960-х років, коли до незалежної Лівії стали надходити значні кошти від продажу нафти. Освіта в країні безкоштовна на всіх рівнях й обов'язкова до 9 класу. У 1991–1992 в Лівії налічувалося 2744 початкових школи, 1555 середніх шкіл, 195 професійних і педагогічних коледжів. Діяли також 10 університетів і 10 педагогічних інститутів (враховуючи відділення університетів аль-Фаттах у Триполі й Гар'юніс у Бенгазі). У початковій школі навчаються 1,4 млн дітей, в середній — 310,5 тис. учнів, в професійних училищах — 37 тис. і в системі вищої школи — 72,9 тис. студентів. Розвиток технічного навчання зумовлений головним чином потребами нафтової промисловості. У країні діють 14 науково-дослідних центрів. Держава надає матеріальну допомогу мережі ісламських навчальних закладів, зокрема ісламському університету в Ель-бейда, який є також центром релігійних досліджень. У Лівії видається близько 20 газет і журналів арабською та англійською мовами, кількість виданих книг невелика 1.6. Інфраструктура У країні : Основний вид транспорту в Лівії - автомобільний. Загальна протяжність автомобільних доріг Лівії з твердим покриттям понад 47.6 тис. Км. Лівія має більше 50 аеродромів із твердим покриттям, міжнародні аеропорти - Тріполі, Сірт, Бенгазі. Для країни з площею 1759540 квадратних кілометрів, авіація є незамінним видом транспорту. Важливу роль у транспортному обслуговуванні Лівії грає морський транспорт. Головним портом країни є Тріполі, також важливу роль відіграють порти Бенгазі, Аль-Байда, Дерна і Тобрук. Власний вантажний морський флот Лівії налічує 26 суден, у тому числі 12 танкеров.Железние дороги в Лівії були закриті в 1965 році, і протягом кількох наступних десятиліть залізниць в країні не було. В даний час є ряд проектів з відтворення залізничної мережі. Ведеться будівництво залізниці від Тріполі до кордону з Тунісом (відкриття лінії було заплановано ще на 2009 рік). У червні 2008 року почалося будівництво лінії Тріполі - Сирт, а 30 серпня 2008 року будівельні підрозділи російської ВАТ «РЖД» почали будівництво 554-кілометрової лінії від Сирта до Бенгазі. У перспективі планується прокласти залізницю вздовж усього узбережжя: від кордону з Тунісом до кордону з Єгиптом, а також побудувати Транссахарський залізницю в Нігер. 2. Політика держави У сільському господарстві зайнято 17% працюючих, воно дає 4.2% ВВП (у 2009 році). У північній частині Лівії розвинене поливне землеробство. Практично цілий рік прямо з поля поставляються картопля, капуста, цибуля, помідори, лимони. Збирається кілька врожаїв на рік. Вирощуються зернові культури. Тваринництво представлено вирощуванням овець і верблюдів. Розвинене птахівництво. Вода надходить з підземних озер у пустелі Сахара самопливом (джерела води знаходяться вище рівня моря на половину кілометра). У Середземному морі виловлюються тунець, сардина, кальмари. Власне виробництво Лівії не забезпечує потреби країни в продовольстві, більшість продуктів харчування імпортуються. У продажу постійно італійські спагеті, польське молоко і українські ковбаси, що не містять свинини.

4. Структура і стратегія фірми внутрішньо - галузевої конкуренції: Переваги: нафта і газ. Високі інвестиції в обробну промисловість: нафтохімічну, нафтопереробну, виробництво добрив і алюмінію. У Лівії найвищий індекс розвитку людського потенціалу серед всіх африканських країн. Участь в міжнародних енергетичних проектах з Італією і Німеччиною 5. Випадок: Можливі випадки пов’язані зі здоров’ям (епідемії), проблеми харчання (недоїдання).

Модель Солоу Модель Солоу - це неокласична модель економічного зростання, дає змогу дослідити, як основні фактори виробництва – праця, капітал, технологічні зміни – впливають на динаміку обсягу виробництва, коли економічна система перебуває у рівноважному сталому стані. Витрати Лівії на освіту (% ВВП)

  Показник , %	Роки 

4.65 2010

4.53 2009

5.41 2008

5.45 2007

5.49 2006

3.63 2002

3.70 2001

3.98 2000

2.76 1997

2.77 1996

2.35 1993

2.14 1986

2.34 1985

2.11 1984

2.30 1983

2.11 1982

Таб. 1.1 Динаміка населення Лівії Чисельність Роки 6460000 2014 64100756 2013

61728849 2012

59393063 2011

57095281 2010

54838032 2009

52621190 2008

50440708 2007

48290649 2006

46167240 2005

44066147 2004

41989666 2003

39948344 2002

37956866 2001

36024199 2000

34158887 1999

32353942 1998

30584273 1997

28815116 1996

27023519 1995

25199953 1994

23357867 1993

21525658 1992

19743883 1991

18042755 1990

16435325 1989

14916621 1988

13477401 1987

12100969 1986

10777189 1985Модель Гаврилишина здійснюється за такими чинниками: соціальні, економічні, політичні. Соціальні: Близько 97% населення Лівії відноситься до мусульман-сунітів. У Кіренаїці сильно сенусітское вплив, в той час як інші частини країни дотримуються нормативного ісламу. Осібно в ряду мусульманських народів Лівії стоять туареги, для яких ряд національних особливостей виявився вищим релігійних. Так, наприклад, в їхньому середовищі не набуло поширення багатоженство, а жінки не закривають обличчя. Послідовниками різних гілок християнства (копти, католики, протестанти) є близько 3% населення. Після зміни влади в країні в результаті громадянської війни проповідь християнства перетворилася в країні в кримінальний злочин. Реалізація прагнень: Витрати на бідності, орієнтованих секторів (як поточними та капітальними) постійно збільшується протягом цього періоду збільшилася з 42,0% від загального обсягу витрат у 2002/03 році до понад 64%, і це триває. Наслідки були видні в значно поліпшеними освіти та охорони здоров'я. Початкова школа чистий коефіцієнт охоплення зріс з 77 відсотків в 2004/05 році до 82 відсотків в 2009/10 році і в даний час більше 96%; Показники завершення також неухильно зростає. Вторинний реєстрації також неухильно росли. Третинний рівень освіти різко зросла. Частка повністю імунізованих дітей зросла з 20 відсотків у 2006 році до 66 відсотків у 2010 році.

Взаємовідносини: Дохід на душу населення збільшився з $ 138 до $ 344 в 2009 році 2009/2010 економіка зросла на 10,4%, в порівнянні з розрахунковою швидкістю зростання 6,0% для всіх на південь від Сахари. Сільське господарство та допоміжна діяльність сприяла 30% зі збільшенням у той час як сектор послуг і промисловість умови 56% і 13% відповідно.

Здоров’я : Існує проблема голоду і недостачі продуктів. Показник недоїдання ( діти менше 5 років) Показник Роки 40.40 % 2014

44.20 % 2011

50.70 % 2005

57.40 % 2000

68.10 % 1992

40.40 % 2014

44.20 % 2011

Очікуване продовження життя Показник, роки Роки

63.62 2013

62.97 2012

62.25 2011

61.47 2010

60.60 2009

59.66 2008

58.65 2007

57.62 2006

54.61 2003

53.73 2002

52.95 2001

52.24 2000

51.60 1999

51.00 1998

50.41 1997

49.83 1996

49.26 1995

48.72 1994

54.61 2003

53.73 2002

52.95 2001

52.24 2000

51.60 1999

51.00 1998

50.41 1997

49.83 1996

49.26 1995

48.72 1994

51.00 1998

50.41 1997

49.83 1996

49.26 1995

48.72 1994

48.22 1993

47.76 1992

47.35 1991

46.94 1990

46.53 1989

46.07 1988

45.58 1987

45.07 1986

44.58 1985

44.17 1984 Витрати на охорону здоровя(% ВВП) 5.06 2013

4.90 2012

5.23 2011

4.95 2010

4.44 2009

4.36 2008

4.78 2007

4.55 2006

4.72 2003

4.82 2002

4.34 2001

4.45 2000

4.03 1999

3.80 1998

3.26 1997

2.97 1996

3.01 1995

4.72 2003

Рейтинг за рівнем дитячої смертності: 60,1 (171 з 195) Соціальні програми: Лівія також на шляху до досягнення всіх Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року У березні 2010 року він прийняв в активи і майно Закон про реєстрацію, яка вимагає, що урядовці та їхні родичі зареєструвати свої активи і майно. , Спрямованих на зниження поширеності корупції, це забезпечить значну підтримку для роботи Федерального боротьбі з корупцією. Інвестиції: Ефіопія переходить у стадію спонукану інвестиціями. На даний час зацікавлені китайські інвестори в шкіряній галузі з виробництвом взуття. Також, є приплив інвестицій у текстильну галуль. ВВП на душу населення: спостерігається ріст ВВП на душу населення. ВВП на душу населення (1980-2015) Показник,$ Роки 619 2015

575 2014

525 2013

497 2012

377 2011

361 2010

400 2009

338 2008

253 2007

201 2006

167 2005

140 2004

122 2003

114 2002

122 2001

126 2000

124 1999

130 1998

147 1997

150 1996

148 1995

147 1994

171 1993

284 1992

279 1991

261 1990

254 1989

249 1988

249 1987

240 1986

211 1984

230 1983

214 1982

209 1981

208 1980

Політичні: Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія - держава, а також політичний режим, утворилися 2 березня 1977, шляхом прийняття декларації Себхі, скасувала республіку і проголосила новий державний устрій, відмінне від монархії і республіки, обгрунтоване в Третій всесвітній теорії Муаммара Каддафі і викладене в першій частини Зеленої книги - Джамагирії. У результаті громадянської війни та іноземної інтервенції в Лівії в 2011 році Каддафі був повалений і пізніше убитий.

• Використання влади: • Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини: країнане є стабільною. • Рейтинг миролюбства (2010) : 2,44 (127 з 149) • Рейтинг верховенства закону: • Рейтинг тероризму(2010): 2,44 (127 з 149) • Рейтинг свободи преси (2010 ): 49,38(139 з 178) . • Рейтинг сприйняття корупції(2010):2,7(116 з 178).

Відливаний Назарій ( Ангола)

Модель Гаврилишина

1. Соціальні

Релігія (прагнення, цінності)

Близько 55% населення країни - мусульмани, 40% - християни (більшість складають протестанти), близько 5% ангольців дотримуються традиційних африканських вірувань (анімалізм, фетишизм, культ предків і сил природи та ін.). Проникнення Ісламу почалося в ХІІ ст. н.е. в період існування централізованої держави Канемо-Борну. Християнство стало поширюватися на початку 19 ст. н.е. Християни живуть переважно в південних штатах. Позиції Католицької церкви найбільш сильні серед населення східної частини країни. Конфесійна ситуація в країні характеризується конкуренцією Ісламу з християнством. Діяльність як мусульманських, так і християнських організацій іноді виходить за рамки суто релігійних інтересів і набуває політичного забарвлення. В Анголі радикали стоять за переслідуваннями християн. Найбільш багатонаселена країна Африки, 150-мільйонна Ангола переживає чергову криваву кризу. Країна практично розділена на дві половини - мусульманську північ і християнський південь. З моменту введення в односторонньому порядку в 2000 році в 12-ти північних штатах законів шаріату в результаті численних зіткнень в останні роки вже загинули тисячі людей. Під час чергової різанини, «Аль-Каїда» запропонувала допомогу мусульманам Анголи в боротьбі з християнами. У заяві «Аль-Каїди» підкреслювалася готовність негайно надати одновірцям в Анголі можливість проводити підготовку бойовиків і забезпечувати їх зброєю.

Здійснення (реалізація)

Кількість населення Анголи становить 175 млн осіб. Країна найбільша за чисельністю населення на континенті, сьома за населенням на планеті. Економічно активне населення ставить 30%. Рівень безробіття – 28%. Тому збільшується еміграція ангольців до Великої Британії, Німеччини, Канади і США. Ангольське населення збільшується швидкими темпами, щорічний природний приріст його становить 2,37%. Народжуваність (40,65%) набагато перевищує смертність (17,18%о), однак дитяча смертність є надто високою — 119 з кожної тисячі народжених не доживають до 5-літнього віку, а 40% дітей віком до 5 років хронічно недоїдають. Середня кількість дітей в однієї жінки становить понад 5,6. Більше 42% населення припадає на молодих осіб віком до 15 років, населення літнього віку становить лише 3,1%. Тривалість життя чоловіків у країні сягає 46,2 року, жінок — 47,2 року. Освіта Ангольські учні проходять обов’язковий шестирічний курс навчання у початковій школі, відтак ще 6 років навчаються у середній школі, але не кожний мешканець країни має можливість навчатися у ВНЗ. Письменність дорослого населення становить 68%. У Анголі діють 30 університетів, найбільші — у Лагосі, Ібадані (1948), Бенін-Сіті тощо.

Культура і мистецтво

Різноманітною є традиційна культура мешканців країни. Тут виробляються гончарні вироби вигадливої форми (особливо цінуються вироби з Ілорину й Ікот-Екпене). Склороби Біди виготовляють орнаментований посуд, ювеліри Кано — золоті і срібні намиста й браслетиз карбуванням, металевий посуд. У Бенін-Сіті зберігаються традиції бронзового лиття і різьблення по слоновій кістці. Розвинуті ткацтво та обробка візерункових тканин. Також у країні поширене плетиво циновок, солом’яних й очеретяних кошиків. Дерев’яні фігурки і гарбузові посудини (кале- баси) іноді обплітають намистом, з нього також виготовляють головні убори. Ангола має багаті традиції усної народної творчості, розвитку сучасної літератури на англійській мові, завдяки цьому вона стала центром літературного життя Західної Африки. Багато міст країни за зовнішнім виглядом подібнідо великих селищ. Визначними пам’ятками є насемперед її музеї, зокрема Національний музей у Лагосі, музеї в Ілфіку, Ібадані, Музей історії та етнографії в Кадуні, Музей стародавностей у м. Іфе.

Туризм

Ангола має багаті природно-рекреаційні ресурси, великий інтерес у туристів викликає самобутня культура аборигенів, їх ремесла. До атрактивних природних об’єктів належать приморські пляжі, флора і фауна національних парків, приваблюють туристів ліцензоване полювання на диких тварин (передусім під час сафарі — своєрідних експедицій мисливців-іноземців), окремі об’єкти неживої природи (водоспади, пороги, мальовничі гори тощо). Однак через нестабільність політичного життя і недостатній розвиток туристичної інфраструктури поширення туризму у цій країні значно гальмується.

2. Економічні

Ресурси

Основні корисні копалини Анголи – нафта, природний газ, кам. вугілля, зал. руда, руди олова, рідкісних металів (ніобію, танталу), нерудні буд. матеріали (табл.); є також родовища і вияви бурого вугілля, урану, марганцю, вольфраму, золота, міді, молібдену, свинцю і цинку, гірничохімічна сировина, нерудна індустріальна сировина Гірничовидобувна галузь є провідною в економіці країни. Особливе значення має видобування нафти (105 млн. т) у районі дельти р. Нігер (Дельта, Імо-Ривер, Бому, Обагі), а також на шельфових родовищах (Форкадос, Дельта-Саут, Окан). В експлуатації ангольської нафти, яка майже повністю експортується, беруть участь голландський, англійський і американський капітали. Також в Анголі видобувають незначну кількість газу (до ЗО млрд. м3), причому майже 4/5 цього обсягу спалюється у факелах. На північному сході є поклади олова (каситериту), колумбіту (руди ніобію), за видобутком якого Ангола посідає перше місце у світі. У 80—90-ті роки XX ст. у Анголі з’явилися перші підприємства з виплавки чорних і кольорових металів. Хімічна промисловість. В Онні функціонує потужний завод з виробництва азотних добрив (до 700 тис. т). Шинні підприємства, що працюють на місцевому натуральному каучуку, задовольняють майже 60% попиту місцевої автомобільної промисловості.

Лісовий і деревообробний комплекс. Ця галузь представлена одним із найбільших механізованих підприємств у Тропічній Африці — лісопильно-фанерним комбінатом у Сапеле. У країні є багато меблевих фабрик (переважно у великих містах), працюють сірникові і целюлозно-паперові комбінати (Ілорін, Джебба, Акуре). Харчова промисловість. Ця галузь спеціалізується на олійнобійному виробництві (пальмової, арахісової і бавовняної олії), а також на виготовленні тютюнових, фруктово- консервних, борошномельних, м’ясо-молочних, цукрових виробів.

Сільське господарство. В аграрному секторі країни переважають напівнатуральні і малотоварні селянські господарства, які постачають більшість товарної продукції як на внутрішній ринок, так і на зовнішній. У Анголі сільськогосподарські землі займають 52 млн. га земельного фонду, у т. ч. оброблювані — 30,4 млн. га. У країні зведено низку зрошувальних каналів. Лісове господарство. Основні масиви деревини країни розташовані у дельті р. Нігер і на південно-східному узбережжі. Здавна лісорозробками займаються англійські компанії, діють також компанії із змішаним капіталом. Заготівля промислової деревини (8,3 млн. м3) ведеться у тропічних лісах площею 133,7 тис.км2. Приблизно 90% заготовленої деревини використовують як побутове паливо. ЗАнголи вивозиться деревина таких цінних порід, як кайя, сапеле, іроко, опепе, агба, обече.

Наснага до праці

ВВП — $ 413,4 млрд. Темп зростання ВВП — 1,8%. ВВП на душу населення — $3005. Імпорт (продовольство, споживчі товари короткочасного користування, промислова сировина, машини і обладнання, транспортні засоби) — $ 15 млрд (г.ч. Великобританія — 13,2%; Німеччина — 11,8%; США — 11,4%; Франція — 5,7%). Експорт (нафта — понад 90% експорту, какао-боби, пальмові ядра, каучук) — $ 13 млрд (г.ч. США — 35%; Іспанія — 10,0%; Індія — 8,7%; Франція — 3,9%).

ВВП на душу населення, $


На Анголу припадає до 40% усіх прямих іноземних інвестицій, що надходять до Африки. Іноземний капітал сконцентрований переважно у гірничовидобувній промисловості країни. Китай інвестував в економіку Анголи 10 млрд доларів США в промисловість, нафтогазовий сектор та залізничні компанії.

3. Політичні

Характер влади

Державний устрій Анголи - президентська федеративна республіка. В Анголі Президент є главою держави та виконавчої гілки влади. Парламент Анголи двопалатний — Національна Асамблея Анголи, що складається з верхньої палати — Сенат Анголи та з нижньої палати — Палата Представників Анголи. Політичний режим Анголи – авторитарний. Сприйняття влади Явка на вибори в 2015 р. становила 43%. За результатами виборів переміг 72-річний мусульманин Мухаммаду Бухарі. Бухарі отримав 53,96% голосів, у той час як чинний президент Гудлак Джонатан - 44,96%. Свобода Підтримує перелік фундаментальних свобод ООН Лідери країни Холден Роберто лідер угруповання УПА, а потім ФНЛА Першим президентом країни став лідер МПЛА Антоніо Нето У 1979 році президентом Анголи стає новий лідер МПЛАЖозе Едуарду Душ Сантуш