Лук'янова Галина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лук'янова Галина Юріївна
ЛУКЯНОВА ГАЛИНА-!.jpg
к. юр. н., доцент
Дата народження 25 травня 1988 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Праворозуміння в контексті реалій XXIст.
Кваліфікаційний рівень юрист
Дата присвоєння н.с. 25 квітня 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Лук'янова Галина Юріївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Дата народження: 25.05.1988 р.

Освіта

2005 - 2009 – студентка юридичного факультету денної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальність: правознавство, кваліфікація бакалавр права.

2009 – 2010 – студентка юридичного факультету денної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальність: правознавство, кваліфікація юрист.

2010 – 2013 – здобувачка кафедри загальної теорії держави та права Львівського державного університету внутрішніх справ.

2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема: «Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння: аспекти загальної теорії», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень.

Вересень 2021 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тема: «Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в сучасних умовах державотворення: проблеми теорії і практики», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Професійна діяльність

2011 – 2012 – викладач кафедри конституційного та міжнародного права юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ.

2012 – 2013 – викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права права юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ.

2012 – 2013 – за сумісництвом — доцент кафедри історії держави і права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

2013 – 2014 – старший викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ.

2014 – 2019 – доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2019 – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».


Викладає курси:

 • Адміністративне право
 • Адміністративне судочинство
 • Територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративним судам України


Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • праворозуміння в контексті реалій XXIст.;
 • проблеми організації та діяльності місцевих органів влади;
 • особливості правового статусу державних службовців;
 • особливості справ адміністративної юрисдикції;
 • проблеми адміністративного права;
 • проблеми правового статусу державного службовця в Україні


Вибрані публікація:

Монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Лук’янова Г. Ю. Теоретико-правові засади адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в Україні /Монографія. – Київ: «Видавництво Людмила», 2021. – 324 с.
 2. Лук’янова Г. Ю. Адміністративне право України: навчальний посібник / Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С., Гулак Л. С., Лук’янова Г. Ю., Цьвок М. С., – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2021. 504 с.


Статті у фахових виданнях:

 1. Lukianova H. The role and importance of the principles of law in the formation of modern administrative law. Вісник національного університету «Львівська політехніка», Серія: юридичні науки. 2020. Volume 7. Number 1 (25). С. 99–106.
 2. Лук’янова Г. Ю. Сучасні підходи до класифікації суб’єктів протидії корупції в Україні. Юридична наука. 2020. № 3. С. 98–101.
 3. Лук’янова Г. Ю. Концептуальні основи оптимізації адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 3 (69). Том 3. С. 111–116.
 4. Лук’янова Г. Ю. Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: сучасні недоліки та тенденції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 48. Том 2. С. 135–139.
 5. Лук’янова Г. Ю. Механізм адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: змістовне наповнення поняття. Юридична наука. 2020. № 5. С. 172–178.
 6. Лук’янова Г. Ю. Координаційна функція держави на етапі української революції 1917–1921 років. Юридична наука. 2020. № 4. С. 165–170.
 7. Лук’янова Г. Ю. Проблематика протидії корупції в стародавньому світі: підходи Вавилону та стародавнього Риму. Правові новели. 2020. № 10. Том 3. С. 201–204.
 8. Лук’янова Г. Ю. Потреба оптимізації правового забезпечення державної політики у сфері протидії корупції, як виклик сьогодення. Юридична наука. 2020. № 6. С. 173–178.
 9. Лук’янова Г. Ю. Антикорупційна реформа в Україні: проблеми і перспективи. Юридична наука. 2020. № 7. С. 146–151.
 10. Лук’янова Г. Ю. Елементний склад механізму адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в реаліях сьогодення. Юридична наука. 2020. № 8. С. 93–98.
 11. Лукьянова Г. Ю. Административно-правовое обеспечение координации субъектов противодействия коррупции в Венгрии, Румынии и Словакии: перспективы аппроксимации для Украины. Право и Закон. 2020. № 2. С. 103–107. (Кыргызская Республика).
 12. Лукьянова Г. Ю. Сущность административно-правового обеспечения координации субъектов противодействия коррупции. Право и политика. 2020. № 1. С. 124–128. (Кыргызская Республика).
 13. Лук’янова Г. Адміністративно-правове забезпечення координації дій суб’єктів протидії корупції: досвід Французької республіки. KELM. 2020. № 3-2. С. 143–148. (Республіка Польща).