Лобур Іванна Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лобур Іванна Петрівна
Lobur I P 2018.jpg
асистент кафедри
Alma mater Львівський державний медичний інститут
Спеціальність Фармація
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • Лікарське забезпечення населення, можливості його оптимізації.

Освіта:

У 1980-1985. – навчалась у Львівському державному медичному інституті, спеціальність «Фармація».

Професійна діяльність:

 • 1985 - 2009 - провізор
 • 2009 - 2010 - завідувач аптекою
 • 2011 – дотепер – асистент кафедри

Навчально-методична робота:

 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» з курсу «Організація і економіка фармації». Навч. вид. НУ «Львівська політехніка». – Львів. – 2013. – 95 с. № 4703 від 05.02.13./ Кричковська А.М., Громовик Б.П., Лобур І.П., Журахівська Л.Р., Новіков В.П.
 • Методичні вказівки до практичних робіт по виконанню індивідуального завдання з навчальної дисципліни “Фітотерапія” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація /Упорядники - Стадницька Н.Є., Лобур І.П. - Львів: Видавництво кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, 2018.- 24 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Організація і економіка фармації" для студентів бакалаврського першого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Навч. вид. НУ «Львівська політехніка». – Львів. – 2019. – 100 с./ Кричковська А.М., Лобур І.П., Федоришин О.М., Журахівська Л.Р., Новіков В.П.


Лабораторні роботи з дисциплін:

 1. Організація і економіка фармації;
 2. Аптечна технологія ліків;
 3. Фітотерапія;
 4. Фармацевтична хімія

Наукові публікації:

 • Всього 23 наукових робіт, в тому числі 13 статей, 10 тез доповідей.

Список вибраних наукових праць:

 1. Кричковська А.М., Загорій Г.В., Стасевич М.В., Ж.Д. Паращин, Лобур І.П., Кушнір Н.В., Новіков В.П. Аналіз використання інформаційних технологій для забезпечення доступності нормативно-правових актів // Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», №3 (35), 2014 Харків, С. 46-49.
 2. А.М. Кричковська, Ж.П. Паращин, І.П. Лобур, Н.Л. Заярнюк, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, В.П. Новіков. Аналіз впливу інноваційних технологій на навчальний процес у вищому навчальному закладі // Збірник матеріалів VI Науково-практична конференція "Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі" 18-20 листопада 2014 р., НУ «Львівська політехніка» Львів, с.115-120.
 3. А.М. Кричковська, Ж.Д. Паращин, І.П. Лобур, О.В. Швед, І.І. Губицька, В.П. Новіков. Оцінювання застосування віртуального навчального середовища студентами базових напрямів «Фармація» та «Біотехнологія» // Журнал «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», №3-4 (24-25), Львів, с. 151-155.
 4. А.М. Кричковська, Ж.Д. Паращин, Н.Л. Заярнюк, І.П. Лобур, Н.В. Кушнір, В.П. Новіков. Аналіз ціноутворення на лікарські засоби в умовах невизначеності середовища // Журнал «Соціальна фармація в охороні здоров’я» 2015 – Т.1- №1, Харків НФаУ, С.80-85.
 5. Кричковская А.М., Паращин Ж.Д., Лобур И. П., Заярнюк Н. Л., Хоменко Е. И., Курка М.С., Новиков В. П. Евроинтеграция: сравнительный анализ цен на лекарственные средства на фармацевтических рынках Украины и Польши – Журнал «Рецепт», 2017.
 6. Матвійків С.О., Лобур І.П., Петріна Р.О., Швед О.В., Новіков В.П. Protoplasts Cultivation in microfluidic Lab-Chip Device. IXth International Conference perspective technologies and methods in mems design «MEMSTECH 2013», 16-20 April 2013, Svalayva (Ukraine).- P. 35-37.
 7. Кричковська А.М., Комар В.С., Лобур І.П., Паращин Ж.Д., Кушнір Н.В., Новіков В.П. Нормативно-законодавчі та лінгвістичні аспекти функціонування фармацевтичної складової охорони здоров’я України // Національна науково-технічна інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів». - 23-25 квітня 2013, Львів НУ «ЛП», С.109-112.
 8. А.М.Кричковська, В.С. Комар, М.В. Стасевич, Ж.Д. Паращин, Н.В. Кушнір, І.П. Лобур, О.С. Соловйов, В.П. Новіков Соціально-психологічні аспекти правової та фармацевтичної опіки стаціонарних та амбулаторних пацієнтів // Мiжнародна науково-практична Internet-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 17-20 березня 2014, Харків, С.199-204.
 9. Кричковська А.М., Заярнюк Н.Л., Дерюга Х.М., Стасевич М.В., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Новіков В.П. Аналіз нормативно-правових актів, що регламентують діяльність фармацевтичної галузі // Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації ЛНМУ ім. Д. Галицького 25-26 жовтня 2014, Львів, С.78-80.
 10. Кричковська А.М., Заярнюк Н.Л., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Курка М.С., Хоменко І.М., Ушкалова О.М., Новіков В.П. Аналіз адаптації промислової та лікарняної фармації до соціально-політичних змін в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології», 16-17 жовтня 2014, Харків, С. 170-172.
 11. Кричковська А.М., Заярнюк Н.Л., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Кушнір Н.В., Новіков В.П. Фармацевтична термінологія: чи можливі зміни? // ІІ Мiжнародна науково-прктична Internet-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 27-30 квітня 2015, Харків, С.199-204. (Режим доступу: Інтернет-ресурс http://socpharm.nuph.edu.ua/files/2015/05/Krichkovska.pdf)
 12. Krychkovska AM, Zayarnyuk NL, Parashchyn ZhD, Lobur IP, Kushnir NV, Novikov VP The Prospects of European integration for Ukraine Pharmaceutical Industry // Міжнародний конгрес «Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології», Львів НУ «Львівська політехніка» 29.09-2.10 2015, С.62-63.
 13. Кричковська А.М., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Заярнюк Н.Л., Хоменко О.І., Новіков В.П.Порівняльний аналіз цін на лікарські засоби в Україні та Польщі // VIII Національний з’їзд фармацевтів України, Харків, 16-19 вересня 2016
 14. Кричковська А.М., Ушкалова О.М., Заярнюк Н.Л., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Новіков В.П. Нормативно-правове забезпечення лікарняної та госпітальної фармації // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів», 3-4 березня 2017, Харків, НФаУ.
 15. Human health: realities and prospect. – Volume 3 : Health and nutrition. – (Monografic series) : колективна монографія. – Drohobych: Posvit, 2018. Krychkovska A. Legal, medical, social and economic aspects of rational feeding of babies in Ukraine / A. Krychkovska, N. Zayarnyuk, I. Gubytska, I. Lobur, N. Marintsova, A. Khomenko, V. Novikov. . – c.46–57.
 16. Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Лобур І. П., Журахівська Л. Р., Червецова В. Г., Новіков В. П. Порівняльний товарознавчий аналіз дитячого харчування як специфічного товару аптечних закладів // Товарознавчий аналіз товарів аптечного асортименту : матеріали IV науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю (Харків, 06 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 31–32.
 17. Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Лобур І. П., Лопатинська О. І., Губицька І. І., Новіков В. П. Фармацевтична опіка у неонатології: фармакоекономічна оцінка продуктів дитячого харчування // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (27 квітня 2018 року, м. Харків). – 2018. – C. 292–296.
 18. Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Хоменко*** А. І., Новіков В. П. Соціально-психологічні аспекти та відповідальність фармацевтичного бізнесу // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 24–25 квітня 2018 року). – 2018. – C. 214–216.
 19. Кричковская А. М., Паращин Ж. Д., Заярнюк Н. Л., Лобур И. П., Новиков В. П., Хоменко*** Е. И. Социальные аспекты и практика решения проблем фармации в Украине // Recipe. – 2018. – Т. 21, № 4. – С. 501–507.
 20. Mykhailo Lobur***, Oleh Matviykiv***, Ivanna Lobur, Oksana Matsievska***. Zastosowanie mikrosystemow ptynnych w modernizacji monitorowania srodowiska wody // Infrastruktura Krytyczna Miast : book of abstract of miedzynarodowej konferencji naukowo-technicznej, Rytro, Poland, 24–26 pazdziernika 2018 r. – 2018. – P. 45.
 21. Aelita Krychkowska, Nataliya Zayarnjuk, Ivanna Lobur, Olena Chomenko, Oksana Lopatynska, Iryna Hubytska, Volodymyr Novikow Organisational and ekonomik charakteristiks of the baby products market in Ukraine and EU countries / Pharmacia 66(2) – Bulgaria - 9 July 201- c.59-652
 22. Паращин Ж. Д., Губицька І. І., Швед О. В., Лобур І. П., Петріна Р. О., Новіков В. П. Впровадження інтегральних біотехфарма кластерних підходів у системі вищої освіти -Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми і перспективи: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4, т. 1. – С. 287–291.
 23. Паращин Ж. Д., Швед О. В., Лобур І. П., Стадницька Н. Є., Петріна Р. О., Губицька І. І., Новіков В. П. Реалізація методології збереження біорізноманіття в освітньому процесі Збірник праць ХІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні аспекти збереження здоров'я людини" (с. Солочин Свалявського р-ну, 12-13 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 256–261.


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 225

Номер телефону: +38 (032)258-22-09