Лобойко Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лобойко Василь Іванович
RTEmagicC loboyko 06.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 20 серпня 1943 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1965 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1976 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1987 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Лобойко Василь Іванович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 20серпня 1943 року.

У 1965 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему«Адсорбційне зниження міцності сталі під впливом деяких рідких і газоподібнихсередовищ».

З 1987 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукових досліджень — фізика твердого тіла.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 55 наукових праць та методичних розробок, 2-ох патентів, учасник 22-х наукових конференціях.

Серед них:

  1. Вимірювання перехідних контактних опорів і їх вольтамерних характеристик на тонких плівках/ С.І. Ющук, С.О. Юр'єв, В.І. Лобойко, С.П. Дубельт // Наук. конф. проф.-викл.складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28трав. 2005 р. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів політехніка", 2005. - С.75.
  2. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Українець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  3. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». −2-ге вид., виправл. і доповн. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 188 с. : іл. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)