Личенко Ірина Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Личенко Ірина Олександрівна
Личенко IMG 5733.jpg
д.юр.н., професор
Дата народження 11 червня 1980 року
Громадянство Україна
Національність правознавство
Alma mater Львівський національний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів Адміністративно-правовий захист права власності;

захист прав та законних інтересів громадян у сфері власності; правові заходи забезпечення екологічної безпеки.

Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Інститут права та психологіїНаціональний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Личенко Ірина Олександрівна (11 червня 1980 року) – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»


Освіта

У 2002 р. закінчила з відзнакою Львівський національний університет ім. І. Франка.

З 2007 до 2009 р. була здобувачем кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.03 Львівського національного університету ім. І. Франка. Тема дисертації: Адміністративно-правовий захист права власності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Личенко Ірина Олександрівна — Л., 2009. — 264 с.

Науковий керівник — доктор юридичних наук; професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права.

У 2015 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ. Тема дисертації: Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.07 / Личенко Ірина Олександрівна — Л., 2015. — 495 с.

Науковий консультант — доктор юридичних наук; професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2019 р. присвоєно вчене звання професора.


Професійна діяльність

З 2002 р. до 2006 р. працювала в митних органах на посадах старшого інспектора відділу роботи з особовим складом Галицької митниці та провідного юрисконсульта юридичного сектора Мостиської митниці.

З 2007 р. до 2008 р. працювала на посаді викладача, а з 2008 р. до 2010 р. — старшого викладача кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2010 р. до 2015 р. була завідувачем кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2015 р. до 2019 р. — професор кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2018 р. нагороджена відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України: Подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України від 04.05.2018 № 184-к).

З 2019 р. — завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • сімейне право;
 • адвокатура зарубіжних країн.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

 • адміністративно-правовий захист права власності;
 • захист прав та законних інтересів громадян у сфері власності;
 • правові заходи забезпечення екологічної безпеки.
 • проблеми адвокатської діяльності в Україні та зарубіжних країнах.

Науковий доробок

Авторка понад 150 публікацій, з них 130 наукових праць опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, публікації у періодичних виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science, 9 монографій, 6 підручників та навчальних посібників, 20 праць навчально-методичного характеру:

 1. Lychenko I., Blikhar V., Kopytko M., Vinichuk M., Polishchuk R. Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2021. Т. 3, № 38. С. 240–248 (Web of Science).
 2. Lychenko I., Krasivskyy O., Lesko N., Pavliuk N., Marusiak*** L. The philosophy of the Europe an union legislation formation In the field of local governance construction. Wisdom. 2021. Vol. 19, No. 3. P. 163–171 (SCOPUS, Web of Science).
 3. Oleksandr Mykolenko, Iryna Lychenko, Olena Klymiuk Financial and economic bases of the functioning of state executive bodies: past, present and prospects of improvement. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 1. Р.126-130 (Web of Science). .
 4. Blikhar V. S., Zharovska I. M., Lychenko I. O. Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019, No. 15. P. 58-72 (Web of Science). .
 5. Oksana Strelchenko, Iryna Lychenko, Liubov Shevchenko Doctrinal characteristic of public procurement of medicines as a fundamental element of the state financial guarantees of the pharmaceutical sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5. Р.338-342 (Web of Science). .
 6. Личенко І. О., Павлюк Н.М. Адміністративно-правовий захист права власності Національною поліцією України. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2021. 261 c.
 7. Zharovska I., Lychenko I., Marych K., Tarnavska M., Zabolotna N. Modern environmental security of Ukraine: issues of legal support: колективна монографія Praha: Publishing Нouse Education and Sciense, 2020. 176 c.
 8. Личенко І. О., Чорнописька В.З., Добош З.А., Баїк О.І.. Організація адвокатської справи: вітчизняний та іноземний досвід: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 188 c.
 9. Личенко І. О. Адвокатура: вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування: монографія / І. О. Личенко, О. І. Баїк, В. З. Чорнописька, У. П. Бобко, Т. Ю. Дашо. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 169 c.
 10. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія / І. О. Личенко, І. М. Жаровська, Х. М. Марич. Львів : Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 165 с.
 11. Буряк Я. Я., Дутко А. О., Личенко І. О., Паньонко І. М., Чорнописька В. З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія / за ред. Паньонка І. М., Личенко І. О. Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 с.
 12. Личенко І.О. Комарницька І. І. Адміністративно-правові засади профілактики правопорушень у сфері власності: [монографія]. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 188 с. (у співавторстві).
 13. Zharovska I., Lychenko I., Slyvka S., Slyvka B., Shai R. Human rights: the globalization dimension: колективна монографія / Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2019. 104 c.
 14. Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 416 с.
 15. Личенко І. О. Сімейне право: підручник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2021. 156 c.
 16. Личенко І. О. Сімейне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 153 c.
 17. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: підручник. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 255 c.
 18. Личенко І. О. Еколого-правові та адміністративно-правові аспекти утилізації медичних відходів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 10. С. 31–36.
 19. Личенко І. О., Костюк У. І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 89. С. 31–36.
 20. Личенко І. О. Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 153–159. Index Copernicus
 21. Законні інтереси громадян у сфері власності: теоретико-правовий вимір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 195–200. Index Copernicus
 22. Личенко І. О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні. The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2020. № 78. С. 37–44. Index Copernicus
 23. Личенко І. О. Реалізація концепції публічно-сервісної держави в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки». № 7 (29). 2020. С. 18–24. Index Copernicus
 24. Личенко І. О., Пушка* М. А., Климович* Ю. В. Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу.Журнал східноєвропейського права. 2020. № 83. С. 41–48.
 25. Личенко І. О. Кримінально-правові засоби в системі засобів захисту прав людини. Наше право. 2019. № 2. 83–87.
 26. Личенко І. О. Кримінальна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння. Європейські перспективи. 2019. № 2. С. 148-153. Index Copernicus
 27. Личенко І. О. Право власності як об’єкт кримінально-правової охорони. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 22–27. Index Copernicus
 28. Lychenko I., Zharovska I. Economic and legal principles of protection of property rights in areas of conducting united forces operation. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2019. № 911, вип. 21. С. 161–169. Index Copernicus
 29. Lychenko Iryna, Zharovska Iryna. Implementation of the protection of property rights by the National police of Ukraine in the context of the human-centered orientation of the doctrine of administrative law. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 5, vol. 2. P. 92–96. Index Copernicus
 30. Жаровська І. М., Личенко І. О. Проблеми оновлення нормативного регулювання (на прикладі проекту закону України "Про публічний порядок"). Наука і правоохорона. 2019. № 1(43). С. 305–313.
 31. Личенко І. О. Права, свободи та законні інтереси як елементи правового статусу особи. Європейські перспективи. 2018. № 1. С. 34–38. Index Copernicus
 32. Личенко І. О. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2018. № 889. С. 77–85. Index Copernicus
 33. Личенко І. О., Ватуляк Р. В. Третяк Ю. І. Етичні стандарти функціонування адвокатури в Європейському Союзі. Наше право. 2018. № 2. 346–351.
 34. Личенко І. О. Захист цивільних прав органами публічного управління. Європейські перспективи. 2018. № 3. С. 77-82. Index Copernicus
 35. Личенко І. О. Екологічна політика України: правовий аспект. Верховенство права. 2018. № 4. С. 116-121. Міжнародне періодичне видання
 36. Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 861. С. 554–559. Index Copernicus
 37. Личенко І. О. Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення в нових соціально-політичних умовах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 865. С. 398–404. Index Copernicus
 38. Личенко І. О. Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 876. С. 163–169. Index Copernicus
 39. Личенко І. О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 845. С. 279–284. Index Copernicus
 40. Личенко І. О., Комарницька І. І. Використання досвіду органів влади іноземних держав щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 845. С. 271–278 (у співавторстві). Index Copernicus
 41. Личенко І. О., Комарницька І. І. Шляхи підвищення ефективності профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 850. С. 52–63 (у співавторстві). Index Copernicus
 42. Личенко І. О. Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 855. С. 271–278. Index Copernicus


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312? 317? 328-а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Іryna.О.Lychenko@lpnu.ua