Лема Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лема Галина Володимирівна
[[Зображення:‎|200px]]
асистент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки, 2011 р.

Професійна діяльність

2014 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

2011-2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

2011 – ПП «Електробуд», економіст.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка зарубіжних країн», «Менеджмент», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Системи оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2015 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Олексів І.Б.

Вибрані публікації

Монографії:

1. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation - Collective monograph - Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 392 p. – V. 2 / Кузьмін О.Є., Олексів І.Б., Михайляк Г.В. Підрозділ 4.14. «Оцінювання компетенцій працівників як один із чинників формування потенціалу економічного розвитку». – С. 266-272.

2. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: колективна монографія у 2 т./ колектив авторів; ДонНУЕТ. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – т.1. – 334 с. / Кузьмін О.Є., Олексів І.Б., Михайляк Г.В. Підрозділ 2.3. «Особливості оцінювання компетенцій управлінців як фактор економічного розвитку машинобудівних підприємств». – С. 120-128.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях:

1. Михайляк Г.В. Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств / І.Б. Олексів, Г.В. Михайляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. №790.-2014.- С. 21-28.

2. Mykhailyak H.V. The integral evaluation of company employees` competence system / O. Ye. Kuzmin, I.B. Oleksiv, H.V. Mykhailyak // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №5(155). – С.506-513.

3. Mykhailyak G. The Formation of the System of Evaluation of Enterprise Workers` Competence / I. Oleksiv, G. Mykhailyak // Econtechmod. An international quarterly journal – Lublin-Rzeszow, 2013. Vol. 2. No. 3. 53-57.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

1. Лема Г.В. Корпоративне навчання як елемент соціальної відповідальності підприємства / Г.В Лема, І.Б. Олексів// «Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – с. 46-47.

2. Лема Г.В. Вплив компетенцій працівників на організаційну структуру управління як фактор внутрішнього середовища підприємства/ Г.В. Лема, Р.Б. Вільгуцька// Вісімнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2017. – с. 41-44.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 307

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63