Левуш Сергій Сидорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Левуш Сергій Сидорович
Levush.jpg
д.х.н., професор
Дата народження 1 квітня 1945 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Галузь наукових інтересів Напрям наукових дослідженнь знаходиться в галузі кінетики високотемпературного піролізу насичених вуглеводнів С4—С8 та проміжних продуктів їх розпаду.
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Левуш Сергій Сидорович — доктор хімічних наук наук, професор кафедри Кафедра цивільної безпеки, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 1 квітня 1945 р.

Закінчив Львівський політехнічний інститут

В період з 1986 р. до 2002 р. очолював кафедру охорони праці.

Основні курси

 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Охорона праці в хімічному виробництві

Керує роботою аспірантів і магістрів .

Наукові інтереси

Напрям наукових дослідженнь знаходиться в галузі кінетики високотемпературного піролізу насичених вуглеводнів С4—С8 та проміжних продуктів їх розпаду.

Виконуються комплексні наукові, дослідні та проектні роботи із створення технології одержання аліфатичних надкислот С2—С4 газофазним і рідкофазним окисненням альдегідів; удосконалення процесів отримання оцтової, мурашиної, пропіонової кислот та оцтового ангідриду різними методами (окисненням ацетальдегіду, окисненням газового бензину, карбонілюванням метанолу, піролізом оцтової кислоти та ацетону).

На цей час під його науковим керівництвом і за безпосередньою участю виконуються роботи з наукової тематики — «Нанотехнологія в процессах гасіння полум’я».

Проводяться наукові роботи з госпдоговірної тематики — «Дослідження причин техногенних аварій, нещасних випадків та професійних захворювань».

Під його науковим керівництвом виконані та успішно захищені 10 кандидатських дисертацій.

Член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських та кандидатських робіт при Національному університеті «Львівська політехніка».

Вибрані публікації

Опубліковано понад 300 наукових праць (в тому числі 250 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць

 1. Спосіб одержання аерозольних вогнегасних сумішей// Номер патенту: 9634 | Автори: Левуш Сергій Сидорович, Левуш Сергій Сергійович, Кіт Юрій Володимирович | Опубліковано: 17.10.2005 | МПК: A62D 1/00
 2. Визначення оптимальних параметрів процесу абсорбційного очищення гексафторпропілену / Л. Й. Солодяк, Й. Д. Кушина, С. С. Левуш, В. М. Яковлєв // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 170-175. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). — Бібліогр.: 3 назви.
 3. Вплив СО2 на розчинність NaCI у воді та ефективність системи Н2О-СО2-№СІ в процесі гасіння полум’я / С. Левуш, Ю. Кіт, В. Шепітчак // Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання-2009», 1-4 черв. 2009 р., Львів : зб. наук. пр. — Л., 2009. — С. Т27.
 4. Гліцерин як альтернатива нафтовій сировині / В. П. Скачко , С. С. Левуш, Ю. В. Кіт // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 196-197.
 5. Дослідження складу продуктів окиснення кротонового альдегіду молекулярним киснем / О. Федевич, Є. Федевич, С. Левуш, Ю. Кіт // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 261-262.
 6. Розчинність кротонової кислоти у воді і н-октані та оптимізація стадії виділення товарної кротонової кислоти / С. С. Левуш, Ю. В. Кіт // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 62-б4. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). — Бібліогр.: 4 назви.
 7. Спосіб очищення тетрафторетилену та гексафторпропілену від фторвуглеводневих сполук//Номер патенту: 42440 | Автори: Левуш Сергій Сидорович, Солодяк Лілія Йосифівна, Кушина Йосиф Дмитрович | Опубліковано: 10.07.2009 | МПК: C07C 21/00, C07B 63/00
 8. Дослідження ефективності роботи вентиляційної установки. Методичні вказівки до лабораторної роботи N 9 для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Укладачі: С.С.Левуш, В.П,СкачкоЛьвів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 21 с.
 9. Левуш С.С. Аналіз кінетики газофазного окислення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти / С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко // Хімічна промисловість України, Київ, 2013.- № 3.-С.18-22.
 10. Левуш С.С. Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду у збіднених альдегідом сумішах за адіабатичних умов та вибір реактора / С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко // Хімічна промисловість України, Київ, 2014.- № 6.-С.34-38.


Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 309

Tел. +38 (032) 258-25-09