Лах Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лах Юрій Володимирович
RTEmagicC Lakh JUrii Volodimirovich.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів дослідження інформаційної безпеки в банківських установах та оцінка ризиків у комерційних банках.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Лах Юрій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 1985 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика»;

в 1994 році після завершення магістерської програми з економіки в Центрально-Європейському Університеті (м.Прага, Чехія) отримав ступінь магістра економіки, підтверджену університетом штату Нью-Йорк, США;

друга вища освіта в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації Державного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «фінанси і кредит» у 1997 році.

З 1985 по 2003 рік працював у Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України на посадах інженера,молодшого наукового співробітника (з 1990р.), де в 1998 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 — «Механіка деформівного твердого тіла».

Тема дисертації: Дослідження механотермоелектродифузійних процесів в електропровідних елементах конструкцій з врахуванням хімічних перетворень [Текст] : дис. канд. фіз.-мат. наук:01.02.04 / Лах Юрій Володимирович; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л., 1998. — 180 л. —Бібліогр.: л. 173-180.

З 2003 року — провідний економіст, а протягом 2006-2009рр. — начальник відділу з управління ризиками АКБ «Львів».

З 2009 по 2010 рік — науковий співробітник ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Викладацька діяльність за сумісництвом на посаді доцента:кафедри захисту інформації НУ «Львівська політехніка». (2009-2010рр.), кафедри математичного моделювання ЛНУ ім.І.Франка (1999-2002; 2007-2009рр.)

З 2010 року доцент кафедри захисту інформації, НУ «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Системний аналіз інформаційної безпеки,
 • Засоби прийому та обробки інформації в системах захисту,
 • Математичні моделі теорії ризику.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: дослідження інформаційної безпеки в банківських установах та оцінка ризиків у комерційних банках.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 30, з них: 10 статей.

Основні публікації:

 1. Галапац Б.П., Лах Ю.В. Описание и исследованиевысокотемпературного окисления стальных изделий // Мат. методы и физ.-мех. поля. — 1991. — Вып.33. — С. 21-27.
 2. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В., Люблинский Е.Я., Пирогов В.Д., Балькова Т.И. Расчет долговечности металлических катодныхпокрытий // Мат. методы и физ.-мех. поля. — 1992. — Вып.35. — С. 24-34.
 3. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В. Дослідження корозійного руйнування металевих анодних покриттів в електроліті // Мат. методы и физ.-мех. поля. — 1994. — Вып.37. — С. 50-55.
 4. Shevchuk P., Galapats B., Shevchuk V., Lakh Yu.Thermodynamical Foundations of Mathematical Modelling of Corrosive Destructionof Coatings in Sea Water // XXXI Polish Solid Mechanics Conference SolMec’96Mierki n.Olshtynek, September 9-14, 1996, Book of Abstracts. — P.226-227.
 5. Лах Ю.В., Галапац Б.П. Дослідження робочої здатності і процесів руйнування елементів металоконструкцій в умовах високотемпературного окислення // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1997. — 40. — № 1. — С. 73-78.
 6. 6. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В. Дослідження контактної корозії анодних покрить залежно від характеру поляризації матеріалів підкладки та покриття // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1998. — 41. — № 2. —С. 90-95.
 7. 7. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В. Розрахунок і прогнозування довговічності катодних покрить у морській воді // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: В 2-х т. Спецвипуск № 1 журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». — Львів: Фіз.-мех. ін-т ім..Г.В.Карпенка НАН України, 2000. — Т.1. — C. 378-383.
 8. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В. Визначення робочого ресурсу захисної арматури термометра при нагріві та термоциклюванні в окислювальному середовищі // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» 26-29 вересня 2000р., Луцьк. — В 2-х т. — Львів, 2000. — Т.1. — C. 151-154.
 9. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Шевчук В.А., Лах Ю.В. Прогнозування ресурсу полімерних металічних покрить в агресивних середовищах //Матеріали міжнародного науково-технічного симпозіуму «Сучасні проблеми механіки матеріалів: фізико-хімічні аспекти та діагностика властивостей » 4-7 червня 2001р., Фіз.-мех. ін-т ім.. Г.В.Карпенка НАН України. — Львів: Видавничий центрНТШ, 2001. — С.40-41.
 10. Шевчук П.Р., Галапац Б.П., Лах Ю.В. Встановлення механізму і математичний опис захисної дії та руйнування металевих покрить в агресивних середовищах // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка. — 2001. — Вип. 4, Т.1. — С.213-219.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77

e.mail: julakh@polynet.lviv.ua]