Кічор Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кічор Володимир Петрович
Kichor.png
Науковий ступінь К.т.н.
Вчене звання Доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація економіст-математик, 1975 р.


Професійна діяльність

1987 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Методи емпіричного дослідження ринку», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Економіко-статистичне моделювання», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», «Статистика»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Імітаційні моделі пріоритетної обробки інформації в системах реального часу» (спеціальність– автоматизовані системи управління), 1984 р.


Підвищення кваліфікації

  • 2017 – стажування у Національному університеті ім. І.Франка


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

Автор понад 10 навчальних посібників зі Статистики, Економіко-математичного моделювання, Економіко- статистичного моделювання, Інформаційних систем, Обгрунтування господарських рішень. У 2017 році опубліковано:

  1. Благун І.С., Кічор В.П., Селюченко Н.Є. Економічне прогнозування: теоретичні та прикладні аспекти: підручник / за ред. В.П.Кічора. Львів: Растр-7, 2020. 290 с.
  2. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. С. Благун [та ін.] Козик В.В. ; Фещур Р.В. ; Дмитришин Л.І.ред. В. П. Кічор. Львів : Растр-7, 2019. 210 с
  3. Кічор В. П. Економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, С. Б. Копитко. – Львів: Растр-7, 2017. – 350 c.
  4. Воробець С. Й. Лабораторний практикум з курсу “Інформаційні системи і технології на підприємстві” для студентів спеціальності “Економіка”: навчальний посібник / С. Й. Воробець, В. В. Козик, В. П. Кічор, О. Л. Мищишин. – Львів: РАСТР, 2017. – 190 c.


Публікації у фахових виданнях

Автор понад 70 публікацій, зокрема у 2017 році опубліковано:

  1. Воробець С. Й., Кічор В. П., Мищишин О. Л. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2016. – № 847. – C. 198–204.
  2. Фещур Р. В., Кічор В. П., Копитко С. Б., Бабенко В. В. Класифікація економічних об’єктів у багатовимірному ознаковому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 93–100.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Volodymyr.P.Kichor@lpnu.ua