Кіт Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіт Юрій Володимирович
Kit.jpg
к.т.н., зав. кафедри
Дата народження 22 грудня 1962 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів одержання карбонових кислот та їх ангідридів, безпеки виробничих процесів та технологій, екологічна та пожежна безпека підприємств хімічної галузі, енергетики та будівництв.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Кіт Юрій Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 22 грудня 1962 р.

Тема дисертації: Удосконалення сумісного виробництва оцтового ангідриду і оцтової кислоти окисленням ацетальдегіду [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.04 / Кіт Юрій Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 135 л.

Завідувач кафедри охорони праці з 2003 року.

Основні курси

 • Охорона праці в галузі
 • Основи охорони праці

Нагороди та відзнаки

150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР»] (1986 р.)

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів та досліджень : одержання карбонових кислот та їх ангідридів, безпеки виробничих процесів та технологій, екологічна та пожежна безпека підприємств хімічної галузі, енергетики та будівництв.

Проводить науково-методичну роботу з розробки сучасних методів з підготовки та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств та організацій в галузі охорони праці Західного регіону, видання методичної та навчальної літератури в галузі охорони праці.

Вибрані публікації

Автор 80 наукових публікацій, 5 навчальних посібників з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 6 авторських свідоцтв та 3-х патентів України.

Серед них:

 1. Практикум з безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун [та ін] ; заг. ред. І. П. Пістун. — Суми : Університетська книга, 2000. — 232 с. — ISBN 966-7550-13-3
 2. Охорона праці. Практикум [Текст] : навч. посібник / І. П. Пістун [та ін]. — Суми : Університетська книга, 2000. — 208 с. — ISBN 966-7550-23-0
 3. Охорона праці [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. А. Катренко [и др.]. — 3-тє вид., переробл. і доп. — Суми : Університетська книга, 2009. — 540 c. — Бібліогр.: с. 538-539. — ISBN 978-966-680-431-3
 4. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Пістун [и др.]. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. — Суми : Університетська книга, 2009. — 395 с. — Бібліогр.: с. 391-392. — ISBN 978-966-680-397-2
 5. Охорона праці (психологія безпеки) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт. — Л. : Тріада плюс, 2008. — 280 с.: рис. — Бібліогр.: с. 270-273. — ISBN 978-966-486-025-0
 6. Охорона праці [Текст] = Occupational safety : навч. посіб. / Н. І. Андрейчук [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : табл., рис. — Текст парал. укр., англ. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 271. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-195-2
 7. Охорона праці на автомобільному транспорті (будівництво, ремонт, утримання автомобільних доріг) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [[[Пістун Ігор Павлович|Пістун І. П.]] та ін.]. — Суми : Університетська книга, 2012. — 479 с. : рис., табл. — (Охорона праці). — Бібліогр.: с. 445-446. — 500 экз. — ISBN 978-966-680-621-8
 8. Спосіб одержання аерозольних вогнегасних сумішей// Номер патенту: 9634 | Автори: Левуш Сергій Сергійович, Кіт Юрій Володимирович, Левуш Сергій Сидорович | Опубліковано: 17.10.2005 | МПК: A62D 1/00
 9. Спосіб одержання кротонової кислоти// Номер патенту: 46933 | Автори: Кіт Юрій Володимирович, Федевич Олег Євгенійович, Левуш Сергій Сидорович | Опубліковано: 17.06.2002 | МПК: C07C 51/16, C07C 51/235, C07C 57/00

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 309

Tел. +38 (032) 258-25-09