Кіракевич Ірина Ільківна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіракевич Ірина Ільківна
Kirakevych.jpg
к. т. н., асистент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук,професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра будівельного виробництва

Кіракевич Ірина Ільківна — кандидат технічних наук, асистент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Суперпластифіковані цементуючі системи для самоущільнювальних бетонів зі швидким наростанням міцності [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 /Кіракевич Ірина Ільківна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів:

 • Самоущільнювальні бетони на основі пластифікованих цементних композицій

Перелік навчальних дисциплін

 • Будівельна техніка
 • Спеціальні будівельні машини

Публікаціі

 1. Кіракевич І. І. Ремонтні композиції на швидкотверднучому в’яжучому[Текст]: 644, 2009. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосув.) .-С.229-231
 2. Кіракевич І. І. Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону [Текст]: 662, 2010. — (Вісн. Нац.ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва) // Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка». .-С.230-236
 3. Кіракевич І. І. Самоущільнювальні бетони з високими експлуатаційними властивостями [Текст]: 697, 2011. — (Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва) // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». -С.138-143
 4. Кіракевич І. І. Структуроутворення модифікованих цементних систем[Текст]: 655, 2009. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва) // Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка» -С.132-139
 5. Кіракевич І. І. Самоущільнювальні бетони зі швидким наростанням міцності [Текст]: 737, 2012. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва) // Вид-во. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». -С.153-158
 6. Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону / І. І. Кіракевич, О. Р. Позняк, О. Б. Яніцький //Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 230-236. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). -Бібліогр.: 10 назв.
 7. Дрібнозернисті самоущільнювальні бетони в монолітному будівництві /0.Р. Позняк, М. А. Саницький, У. Д. Марущак, І. І. Кіракевич // Буд. матеріали,вироби та сан. техніка : наук.-техн. зб. / Держ. п-во «Укр. н.-д. іпроект.-конструкт. ін-т буд. матеріалів та виробів «НДІБМВ», Держ. н.-д. ін-т сан. техніки і обладн. будівель і споруд «ДнДіСТ». — К. : Знання, 2010. — Вип.35. — С. 78-83. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Дрібнозернисті самоущільнювальні бетони для дорожньо-ремонтних робіт /І . І. Кіракевич, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак // Вісн. Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. −2010. — Вип. 38. — С. 333-338. — Бібліогр.: 5 назв.
 9. Самоущільнювальні бетони на основі модифікованих цементуючих систем /М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак, І. І. Кіракевич // Дни современного бетона : XI Междунар. науч.-практ. конф., Славянский форум, 31 мая— 2 июня 2010 г., Запорожье : сб. докл. — Запорожье, 2010. — С. 103-108. —Бібліогр.: 8 назв.
 10. Самоущільнювальні бетони на основі пластифікованих цементних композицій/1. Кіракевич, У. Марущак // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна,Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.— С. 90-91.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua