Кучма Марія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кучма Марія Іванівна
Kuchma2.jpg
к.ф-м.н,доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів факторизаціі симетричних матриць над кільцями многочленів і квазімногочленів з інволюцією;

симетрична еквівалентність матричних многочленів; МР-інверсія многочленних матриць.

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кучма Марія Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1995 р.

У 1995-1998 рр.навчалася в аспірантурі кафедри алгебри і топології ЛНУ імені Івана Франка.

У січні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.06 — алгебра і теорія чисел на тему: «Факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією» [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 /Кучма Марія Іванівна ; 1999. — 119 л. — л. 112-119 ; у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 1998-2006 рр. працювала на посаді викладача Львівського державного техніко-економічного коледжу.

Працює у «Львівській політехніці» з 2006 р. по даний час —доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримала у 2009 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

  • математика для економістів
  • лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
  • теорія ймовірностей та математична статистика
  • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
  • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

  • факторизаціі симетричних матриць над кільцями многочленів іквазімногочленів з інволюцією;
  • симетрична еквівалентність матричних многочленів;
  • МР-інверсія многочленних матриць.


Основні публікації

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40

e-mail: markuchma@ukr.net