Курка Марія Северинівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Курка Марія Северинівна
Kurka ms.jpg
доцент кафедри
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Хемічна технологія неорганічних речовин
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук; дослідження хімічного складу та вивчення біологічної активності екстрактів лікарських рослин.

Освіта

 • У 2012р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Реакції нафтохінонів з фосфоровмісними нуклеофільними реагентами » за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія.
 • У 1989-1994рр. – навчалась у Державному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Хемічна технологія неорганічних речовин», отримала диплом з відзнакою.
 • У 1995-1996рр. – навчалась на педагогічному відділенні Дослідницького Центру Міністерства освіти України при Державному університеті «Львівська політехніка», пройшла перепідготовку за спеціальністю викладач хімії та біології.

Професійна діяльність

 • 2006 — 2009 рр. — молодший науковий співробітник
 • вересень 2009 – серпень 2011 – асистент
 • вересень 2011 – серпень 2014 – старший викладач
 • вересень 2014 – до тепер – доцент

Наукові відзнаки

 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня хіміка (2017 р.)

Наукові досягнення

Була виконавцем гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, учасник держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України, виконавець проекту по державному замовленню, які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університеті «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Співавтор та автор 38 навчально-методичних розробок, в тому числі: 31 методичних вказівок, 4 електронно навчальних-методичних комплексів, 1 підручника з грифом МОН України, 1 навчального посібника та 1 словника термінів.

 1. Підручник «Біологічна хімія» з грифом МОН України, Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, Новіков В.П. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 324 с.

Лекційні курси

 1. Токсикологічна хімія.
 2. Загальна біотехнологія,ч.1,2.

Наукові публікації

Творчий доробок складає понад 90 наукових робіт, в тому числі 38 статей, з яких 8 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 3 розділи монографій, 1 патент України.

Список наукових праць

 1. R.О. Petrina, М.S. Kurka, Ya.І. Holubovska, S.А. Suberlyak, O.V. Fedorova, О.M. Hrytsenko Research of complex of Calendula officinalis extract–hydrogel for application in cosmeceuticals, Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2022, No. 3. – P. 53-59.
 2. Synthesis of new 6,7(N,o)-heterocyclic 1,4-naphthoquinones / Buchkevych, I., Kurka, M., Krvavych, A., Novikov, V., Lubenets, V. // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2021. – V. 11, № 6. - P. 13903–13910.
 3. Monka N. Ya., Zhurakhivska L. R., Kurka M. S., Shyian H. B., Semenchuk Y. М., Lubenets V. I. Synthesis of thiosulphonate and amino acid derivatives of benzochinone and predicted screening of their biological activity // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2021. – Vol. 4, № 2. – Р. 40–46.
 4. Synthesis of condensed nitrogen-containing heterocycles of substituted 1,4-naphthoquinone / Buchkevych, I.R., Kurka, M.S., Chervetsova, V.G., Lubenets, V.I., Novikov, V.P. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologiithis. - 2020. - № 1 (128). - P. 3–9.
 5. DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene / Karkhut A. I., Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P.// Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – № 2 (117). – P. 24–29.
 6. Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass / Konechna R., Khropot O., Kurka M., Petrina R., Gubriy Z., Novikov V. // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Vol. 10, Issue 7. - 2017. - P. 182-185.
 7. Евроинтеграция: сравнительный анализ цен на лекарственные средства фармацевтических рынков Украины и Польши / Кричковская А.М., Паращин Ж.Д., Лобур И.П., Заярнюк Н.Л., Курка М.С., Хоменко Е.И., Новиков В.П. // Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей «Рецепт», Том 20, № 1. - 2017 р. - С. 100-107.
 8. Formation of professional competence of future workers pharmaceutical industry / Krychrovska A., Hubytska I., Zayarnyuk N., Ivashyna M., Kurka M., Parashchyn Zh., Novikov V. // Materials of V scientific and practical conference with international participation «Actual problems of industrial economy and logistics development», 20-21 april 2017, Kharkiv. - P. 97- 106.
 9. Injecting prolongs of disulfiram or quality of life in addictive disorders / Sobetov B., Zayarnyuk N., Krychrovska A., Hass J., Fedorova O., Kurka M., Novikov V. // Monographic series «Promoting healthy lifestyle», Volume 1, Human health: realities and prospect, edited by N.V.Skotna, Drohobych: Posvit. - 2016. - P. 268-274.
 10. Influence of Substituents 5-Substituted 1,4-Naphthoquinones on Regioselectivity Diels-Alder Reaction / Dumanska Y., Shakh Y., Konechna R., Kovalchuk O., Karkhut A., Polovkovych S., Kurka M., Novikov V. // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7(8). – 2015. - P.697-702.
 11. Synthesis of New Derivatives of Benzo[f]Pyrido[1,2-a]Indolo Carboxylic Acid / Len Y., Drapak I., Zagorij, G., Kurka M., Stasevych M., Novikov V. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, RJPBCS 6(3), May – June 2015. - P.1749-1754.
 12. Phytochemical research of plant extracts and use in vitro culture in order to preserve rare wild species Gladiolus imbricatus / Krvavych AS, Konechna RT, Petrina RO, Zayarnuk NL, Kyrka MS, Gulko RM, Stadnytska NE and Novikov VP. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, RJPBCS 5(1), January – February 2014. - P.240-246.
 13. Синтез нових амінофосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності / Курка М., Миколів О., Болібрух Х., Журахівська Л., Ковальчук О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия», Симферополь, Том 26(65), - № 4. 2013. – С. 281-287.
 14. Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину / Винницька Р.Б., Бондарчук О.П., Курка М.С., Миколів О.П., Толкачьова Н.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології» - Київ, Луганськ: Випуск № 3 (111). - 2012. - С. 22-27.
 15. Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Драчук О.П., Шевчук О.К., Новіков В.П., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Бондарчук О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія, Вінниця. - № 2 (21)/2011. – С. 62-66.
 16. Синтез та властивості хіноїдних сполук. I. Галогенування та реакції хіноїдних сполук з N-нуклеофільними реагентами / Курка М.С., Миколів О.Б., Бондарчук О.П., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Том 8, випуск 4 (32), 2010, Харків, НфаУ.-2010. - С. 40-50.
 17. Оцінка спроможності деяких амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону підвищувати фізичну витривалість організму при різних температурних режимах. / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Новіков В.П., Рябоха О.С., Цимбалюк В.В. // Biomedical and Biosocial Anthropology. Vinnytsia. - 2009. - №13. – P.166-169.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 234 Номер телефону: +38 (032)258-22-09