Куньч Зоряна Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Куньч Зоряна Йосипівна
Куньч З111.jpg
Куньч Зоряна Йосипівна
Дата народження 14 липня 1967
Громадянство Україна
Науковий ступінь к.філол.н
Вчене звання доцент

Куньч Зоря́на Йо́сипівна (14 липня 1967) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка». Автор «Риторичного словника» (1997), «Універсального словника української мови» (2005).

Біографічні відомості

Зоряна Йосипівна Куньч працює доцентом кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Кандидат філологічних наук.

У доробку науковця близько 50 публікацій з проблем термінознавства, історії української мови, риторики, культури мовлення. Серед них монографія «Українська риторична термінологія: історія і сучасність» (Львів, 2006).

1997 року у київському видавничому центрі «Рідна мова» побачив світ укладений Куньч «Риторичний словник», в якому подано тлумачення 2100 термінів риторики. 2005 року тернопільське видавництво «Навчальна книга — Богдан» випустило підготовлений Куньч З.Й. «Універсальний словник української мови». Це перша в українській лексикографії спроба вмістити в одній книзі найширше уявлення про слово: його граматичні особливості, написання, наголос, змінюваність, лексичне значення, сполучуваність, керування тощо. Проаналізовано понад 100 тисяч українських слів[1].


Наукова діяльність

Голова організаційного комітету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Українська мова в просторі й часі» (17-19 квітня 2019 р.,Львів).

У 2019 році під час відрядження у Вармінсько-Мазурський університет (Ольштин, Республіка Польща) взяла участь у роботі V-го Українсько-польського форуму, присвяченого проблематиці польсько-українських відносин та європейської інтеграції. У рамках конференції виступила з доповіддю на тему: «Народна творчість українців як джерело історико-філологічних досліджень».

У рамках освітньо-наукового стажування (2019 р.) у Товаристві інтеграції і культурного розвитку національних меншин в Польщі «Черемош» (Венгожево, Республіка Польща) було виконано завдання індивідуального плану стажування. Зокрема, ознайомилася з напрямами роботи Товариства інтеграції і розвитку культури національних меншин в Польщі «Черемош»; ознайомилася з методичними матеріалами науково-педагогічних працівників Пункту навчання української мови як мови національної меншини у місті Венгожево; обмінялась досвідом щодо інтерактивних методів викладання у Пункті навчання української мови як мови національної меншини; прочитала лекції для слухачів Пункту навчання української мови як мови національної меншини у місті Венгожево; зібрала та опрацювала матеріали для наукової статті на тему «Проблеми викладання української мови для українців у Польщі».

Наукові публікації

У науковому доробку Куньч З.Й. понад 120 наукових праць [2].

Основні праці:

 • Риторичний словник / Зоряна Куньч. – К.: Рідна мова, 1997. – 345 с.
 • Становлення і розвиток української риторичної термінології / Зоряна Куньч // Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 1997. – 16 с.
 • Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”, 2005. – 847 с.
 • Українська риторична термінологія: історія і сучасність : Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 216 с.
 • Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”, 2007. – 847 с.
 • Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни / за ред. М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука / Зоряна Куньч, Бучин М.А., Во¬ли¬нець О.О. та ін.. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с. (рекоменд. Міністерст¬вом освіти й науки Ук¬раї¬ни. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 • Теофан Прокопович. Риторика (уривки) / Переклад українською мовою З.Й.Куньч / Теофан Прокопович. Філософські праці. Вибране / Упорядкування д. філос. н. В. Литвинова. – Київ: Дніпро, 2012. – 615 с. – С. 163 – 190.
 • Гасла Євромайдану з погляду соціолінгвістики / Зоряна Куньч та ін. // Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na Kijowskim euromajdanie. Активізація громадянського суспільства в Україні. Події на Євромайдані в Києві / Redakcja Andrzej Wojtaszak – Szczecin: volumina. Pl Daniel Krzanowski, 2014. – 211 с. – С. 125-136.
 • Ділові папери та методичні рекомендації щодо їх оформлення. Посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті “Львівська політехніка” / Геннадій Вознюк, Ігор Василишин, Зоряна Куньч та ін. – Львів, 2001.– 50 с.
 • Ділова українська мова: Посібник для студентів Інституту дистанційного навчання / Зоряна Куньч, Анна Середницька. – Львів: Вид-во НУЛП, 2007. – 140 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 2008. – 274 с.
 • Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. – За ред. М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука / Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с. (рекоменд. Міністерством освіти й науки України. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – 2-е видання, доповнене. – Львів, 2008. – 314 с.
 • Пустовіт Л.О. Словник української поезії другої половини XX століття: семантико-функціональний аспект: Монографія / Літературний редактор Зоряна Куньч. – Київ: УНВЦ «Рідна мова», 2009. – 243 с.
 • Українська риторика: історія становлення і розвитку: навч. посіб. / Зоряна Куньч. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 248 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – К.: Знання, 2010. – 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.))
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / Гетьманчук М.П., Івахів О.С., Кукарцев О.В., Куньч З.Й., Ку¬чма Л.О., Пасічний Р.Я., Тишкун Ю.Я., Турчин Я.Б.; За заг. ред. Гетьманчука М.П.; пе¬редм. – Кучма Л.О.; покажчик терм. – Тишкун Ю.Я. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 318 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – К.: Знання, 2011. – 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.)).
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 215 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.))
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник : навч. посіб. / уклад.: М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 • Куньч З.Й. «Пісня про виселення» як об’єкт історичних та філологічних студій. Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн вишеградської групи / Колективна монографія. Львів: Видавництво «Сорока», 2019.– С. 177 – 183.
 • Український науковий термін: діахронний контекст / Куньч З. Й., Фаріон І. Д., Василишин І. П., Литвин О. Г., Ментинська І. Б. Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. 226 с.

Контакти

Кафедра української мови:[3]

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 211

тел.: +38 (032) 258-23-20

E-mail: zoriana.y.kunch@lpnu.ua

Примітки

Посилання