Кричковська Аеліта Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кричковська Аеліта Миронівна
Krychkovska am.jpg
доцент кафедри ТБСФБ, гарант освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація»
Alma mater Запорізький державний медичний університет; Національний університет "Львівська політехніка"
Спеціальність Фармація; Економіка підприємств
Науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук
Дата присвоєння н.с. 2009
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

 • Пошук та науково-методичне обґрунтування оптимальної схеми функціонування, фінансування та реформування фармацевтичної складової охорони здоров’я України.
 • Формування фармацевтичної складової системи медичного страхування.
 • Менеджмент та маркетинг фармацевтичної складової системи охорони здоров’я.

Освіта

 • У 2012 році ВАК України присуджено вчене звання доцента кафедри ТБСФБ – диплом 12ДЦ № 031298 від 29.03.2012р.
 • У 2009р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи (державний обліковий номер 0409U000623) - диплом ДК № 051535
 • У 2003-2008рр. – здобувач, аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»;
 • У 2003-2005рр. – Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємств»;
 • У 1982-1987рр. – Запорізький державний медичний університет, спеціальність «Фармація».

Професійна діяльність

 • вересень 2002 – серпень 2010 – асистент
 • вересень 2010 – серпень 2011 – старший викладач
 • вересень 2011 – дотепер – доцент

Лекційні курси

 1. Фармакокінетика
 2. Організація і економіка фармації
 3. Менеджмент та маркетинг у фармації
 4. Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств
 5. Нормативне забезпечення реєстрації нових лікарських засобів
 6. Належні практики у фармації (належна виробнича практика, належна клінічна практика, належна лабораторна практика, належна аптечна практика, належна практика дистрибуції).

Наукові досягнення

Була керівником та виконавцем науково-дослідною теми «Дослідження сучасного ринку страхових медичних послуг та застосування методів фармакоекономіки для створення системи страхової медицини» (номер державної реєстрації 0107U0009414). За даною науково-дослідної темою проведено ряд експериментальних досліджень, результати яких опубліковано у співавторстві в 37 наукових працях. Брала участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри ТБСФБ, зокрема: у ДЗ/469-2013р. та ДЗ/154-2016р.

У 2011-2013 рр. тричі поспіль приймала участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького як офіційний опонент дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Приймала участь у VII Національному з’їзді фармацевтів України (2010р.) та у VIII Національному з’їзді фармацевтів України (2016р.). Отримано у співавторстві 2 авторські свідоцтва на твір МОН України та Держдепартаменту інтелектуальної власності та 1 інформаційний лист МОЗ України.

Навчально-методична робота

Співавтор та автор понад 30 навчально-методичних розробок, в тому числі: 20 методичних вказівок, 1 посібника та 1 підручника з грифом МОН України, 1 підручника з грифом НМР НУ «Львівська політехніка» У списку вказано розробки за останні 10 років.

 1. Нормативне-забезпечення біотехнологічних та фармацевтичних виробництв: навчальний посібник / [Б.П. Громовик, М.В.Стасевич., А.М.Кричковська та ін..]. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 304 с. З грифом України. Рекомендовано МОНмолодьспорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-11488 від 16.12.2010 р.). Умовно друкованих аркушів 36,29. Обліково-видавничих аркушів 36,97.
 2. Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: підручник / [М.В.Стасевич., А.М.Кричковська, Д.Б.Баранович та ін..]. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 288 с. З грифом МОНмолодьспорту України. Рекомендовано МОНмолодьспорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-11488 від 16.12.2010 р.). Умовно друкованих аркушів 36,29. Обліково-видавничих аркушів 36,97.
 3. Основи фармакології: підручник / [Л.Д. Болібрух, А.М. Кричковська, Н.Г. Марінцова та ін..]. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 238 с. Рекомендовано Науково-методичною Радою Національного університету «Львівська політехніка» як підручник для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація». Умовно друкованих аркушів 14,15. Обліково-видавничих аркушів 13,26.
 4. Словник термінів по менеджменту, маркетингу і товарознавству у фармації та біотехнології для студентів Інституту хімії та хімічних технологій базових напрямів 6.051401 «Біотехнологія», 6.120201 «Фармація». [Баранович Д.Б., Кричковська А.М., Журахівська Л.Р., Лубенець В.І., Швед О.В., Губицька І.І., Новіков В.П.]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 128 с. Умовно друкованих аркушів 9,53. Обліково-видавничих аркушів 7,6.
 5. Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: підручник [для вищ. Навч. закл.] / М.В.Стасевич., А.М.Кричковська, Б.П. Громовик, Д.Б.Баранович, О.М. Корнієнко, В.П. Новіков; за ред.. Б.П. Громовика. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 288 с. Умовно друкованих аркушів 18. Обліково-видавничих аркушів 14,6
 6. Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Кричковська А.М., Миколів О.Б., Новіков В.П. Неорганічні лікарські препарати: Конспект лекцій для студентів базового напряму 1102 «Фармація». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 60с.
 7. Кричковська А.М., Новіков В.П. Конспект лекцій з курсу «Фармакокінетика» для студентів напряму підготовки 6.120201 «Фармація»/ Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «ЛП». – Львів. – 107 с. Реєстрац. № 3008 від 13.04.2010р. - 2010.
 8. Кричковська А.М., Новіков В.П. Конспект лекцій у таблицях з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 6.120201 «Фармація» / Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка». – 2016. – 148 с. Реєстрац. № 6758 від 24.03.2016р.
 9. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Нормативне забезпечення фармацевтичних виробництв» для студентів базового напряму 120201 «Фармація»/ Видавництво кафедри ТБСФБ НУ "ЛП". – Львів. – 92 с. Реєстраційний № 3051 від 25.05.2010р.
 10. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 6.120201 «Фармація»/ Видавництво кафедри ТБСФБ. НУ “ЛП” - Львів, 2010. – 147с. Реєстраційний № 3228 від 21.10.2010р.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Організація і економіка фармації» для студентів базового напрямку 120201 "Фармація"/ Видавництво кафедри ТБСФБ НУ"Львівська політехніка". - 2010. - 90 с. Реєстраційний № 3229 від 21.10.2010р.
 12. Методичні вказівки до виконання розрахунків економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» / Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка». - 2011. – 12 с. Реєстрац. № 3478 від 19.05.2011р.
 13. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу “Фармакокінетика» для студентів базового напрямку 120201 "Фармація"/Видавництво кафедри ТБСФБ НУ "Львівська політехніка". - 2011. - 32 с. Реєстрац. № 3656 від 15.09.2011р.
 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи біохімічної інженерії» для студентів спеціальності 7(8).070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"/Видавництво кафедри ТБСФБ НУ "Львівська політехніка". - 2011. - 30 с. Реєстрац. № 3655 від 15.09.2011р.
 15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Організація і економіка фармації» для студентів базового напрямку 6.120201 "Фармація" / Кричковська А.М., Громовик Б.П., Лобур І.П., Журахівська Л.Р., Новіков В.П. - Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка». - 2013. - 94 с. Реєстрац. № 4703 від 05.02.2013р.
 16. Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств: Методичні вказівки до виконання розрахунків економічної частини науково-дослідної магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» / Комар В.С., Баранович Д.Б., Кричковська А.М., Журахівська Л.Р., Лубенець В.І., Новіков В.П. – Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка». – 2015. – 22 с. Реєстрац. № 6627 від 24.11.2015р.
 17. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 6.120201 «Фармація» / Кричковська А.М., Стасевич М.В., Громовик Б.П., Баранович Д.Б., Червецова В.Г., Новіков В.П. - Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка». - 2016. – 32 с. Реєстрац. № 6759 від 24.03.2016р.
 18. Методичні вказівки до виконання розрахунків економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» / Кричковська А.М., Баранович Д.Б., Стасевич М.В., Губицька І.І., Комар А.В., Швед О.В., Новіков В.П. - Видавництво кафедри ТБСФБ НУ"ЛП". - 2017. – 12 с. Реєстрац. № 7196 від 21.02.2017р.
 19. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фармакокінетика» для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація» / Кричковська А.М., Болібрух Л.Д., Баранович Д.Б., Червецова В.Г., Журахівська Л.Р., Новіков В.П. - Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». - 2017. – 40 с.

Наукові публікації

 • Творчий доробок складає понад 80 наукових робіт, у тому числі – 50 статей, з них у фахових виданнях та виданнях інших держав - 22, опубліковано у співавторстві 1 навчальний посібник з грифом МОН України (2010р.); 1 підручник з грифом МОН України (2011р.) (2 видання 2016р.); 1 підручник, рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (2010р.); 2 статті у монографії в складі авторського колективу, рекомендовану вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (2016р.)
 • h-index – 1.

Список наукових праць за останні 10 років

 1. Кричковська А.М. Роль клінічного провізора у системі обов’язкового медичного страхування в Україні. / Кричковська А.М., Стасевич М.В., Хоменко О.І., Новіков В.П. // Науково-практичний журнал «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація» ЛНМУ ім. Д. Галицького. – м. Львів. - 2010р. – С. 61-65.
 2. Бондарчук О.П. Синтез, будова та біологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону. / Бондарчук О.П., Курка М.С., Кричковська А.М., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Наук.-практ. журн. «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» - В-во ЗДМУ. – м. Запоріжжя. – 2010. – Випуск XXIII, № 1. – С. 18-21.
 3. Кричковська А.М. Аналіз перспектив залучення посередників у систему обов’язкового медичного страхування в Україні. / Кричковська А.М., Громовик Б.П., Джула Т.З., Стасевич М.В., Хоменко О.І., Новіков В.П. // Наук.-практ. журн. «Запорізький медичний журнал» - В-во ЗДМУ. – м. Запоріжжя. – 2010. – Том 12, № 3. – С. 71-77.
 4. Кричковська А.М. Інноваційні та альтернативні методи навчання у вищій школі. / Кричковська А.М., Болібрух Л.Д., Червецова В.Г., Стасевич М.В., Губицька І.І., Новіков В.П. // Наук. Вісник Львівського націон. у-ту ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького» - м. Львів. – 2010. – Том 12, № 2(44) Частина 5. – С. 197-201.
 5. Стасевич М.В. Удосконалення підготовки фахівців для фармацевтичних і біотехнологічних виробництв. / Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П., Баранович Д.Б., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. // Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» - В-во: НФаУ, ПП «Фармітек». – м. Харків. – 2011. – № 3 (17). – 80-90 С.
 6. Кричковська А.М. Аналіз перспектив запровадження в Україні податку на додану вартість на лікарські засоби. / Кричковська А.М., Стасевич М.В., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Хоменко І.М., Новіков В.П. // Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» - В-во: НФаУ, ПП «Фармітек». – м. Харків. – 2011. – № 3 (17). – 33-38 С.
 7. Кричковська А.М. Порівняльний ретроспективний аналіз термінів придатності деяких лікарських засобів. / Кричковська А.М., Громовик Б.П., Пузанова І.П., Стасевич М.В., Хоменко І.М., Журахівська Л.Р., Новіков В.П. // Збірник тез ІІ наук.-практич. кон-ції з міжнар. участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». - 17-18 листопада 2011, м. Харків. В-во: НФаУ. – м. Харків. – 2011. – С. 98-100.
 8. Кричковська А.М. Інформаційні технології та імітаційні альтернативні методи навчання у вищій школі. / Кричковська А.М. Стасевич М.В., Червецова В.Г., Журахівська Л.Р., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Новіков В.П. // Матеріали шостої наук.-практичної конф-ції з міжнар. участю «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2011», 27-30 червня 2011р. - м. Чернігів. – 349-354 С.
 9. Кричковська А.М. Ретроспективний моніторинг змін термінів придатності основних лікарських засобів. / Кричковська А.М., Пузанова І.П., Громовик Б.П., Стасевич М.В., Журахівська Л.Р., Хоменко І.М., Новіков В.П. // Науковий журнал «Український біофармацевтичний журнал» - В-во: НФаУ ТОВ «НТМТ». – м. Харків. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 18-21.
 10. Стасевич М.В., Кричковська А.М., Губицька І.І., Червецова В.Г., Швед О.В., Новіков В.П. Альтернативні методи хіміко-фармацевтичної освіти в умовах сьогодення. // Наук. Часопис НПУ ім. Драгоманова. – «Педагогічні науки: реальність та перспективи» - Вінниця: НПУ. – 2012. – Серія 5. – С.342-349.
 11. Н.Л Заярнюк, А.М. Кричковська, Ж.Д. Паращин, О.В. Федорова, Б.Г. Собетов, О.М. Черпак***, В.П. Новіков. Комбінована ін’єкційна емульсія пролонгованої дії налтрексону та дисульфіраму для лікування пацієнтів з наркотичною та алкогольною залежностями. // Фармацевтичний журнал. – 2011. - № 5 – С. 44 – 49.
 12. Кричковська А.М., Пузанова І.П., Громовик Б.П., Стасевич М.В., Журахівська Л.Р., Хоменко І.М., Новіков В.П. Ретроспективний моніторинг змін термінів придатності основних лікарських засобів. // Наук.-практ. журнал «Український біофармацевтичний журнал» - В-во: НФаУ. – м. Харків. – 2012. – №1-2 (18-19). – С. 18-21.
 13. Крвавич А.С., Стадницька Н.Є., Петріна Р.О., Кричковська А.М., Новіков В.П. Дослідження перспективи створення антиалергічної трансдермальної лікарської форми із лікарської рослинної сировини // Фармацевтичний часопис. – 2013. - № 2 (26). – С. 86-91.
 14. Марінцова Н.Г., Кричковська А.М., Стасевич М.В., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Болібрух Л.Д., Курка М.С., Половкович С.В., Новіков В.П. Особливості викладання біологічної хімії для підготовки фахівців фармацевтичних і біотехнологічних виробництв // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - №2. – С.131- 134.
 15. Кричковська А., Паращин Ж., Швед О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. / Інформаційні системи оцінки якості навчального процесу у формі комплексних контрольних робіт // Матеріали V Науково-практичної конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», Львів, 19-21 листопада 2013. – Львів, 2013. - С. 70-75 .
 16. Воробець О.П., Хоменко А.І., Новіков О.В., Кричковська А.М., Шурпенкова Р.К., Новіков В.П. / Аналіз впливу зміни організації структури банку на його стабільність в умовах економічної кризи// Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України, випуск 22.13, Львів, 164-169 с.
 17. Кричковська А.М., Ушкалова О.М., Громовик Б.П., Хоменко І.М., Паращин Ж.Д, Новіков В.П. / Відомча лікарняна фармація: аналіз досвіду проведення процедури закупівлі лікарських засобів» // Матеріали Міжнародної науково-практичної Internet-конференції" «Менеджмент и маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики», Харків НФаУ, 28-29 березня 2013, С. 158-164. Електронний ресурс http://nfau.in.ua/wp-content/uploads/2013/03/
 18. Lubenets Vira, Karpenko Olena, Ponomarenko Mykola, Zahoriy Gleb, Krychkovska Aelita, Novikov Volodymyr Development of new antimicrobial compositions of thiosulfonate structure// Сhemistry & Chemical technology. - 2013. - 119-124. Scopus.
 19. Zagoriy G., Zayarnyuk N., Sobetov B., Krychkovska A., Karpenko O., Bondarchuk O., Vynnytska R., Ponomarenko M., Komar A., Novikov V. / Development of THE optimal composition and THE technology OF NEW combined injectable drug with prolonged action based on disulfiram and naltrexone // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - № 4 (2), 2013, - P.221 - 227. Scopus.
 20. Одержання шиконіну і його естерів з коренів та калусної культури Lithospermum officinale erythrorhizon. / Вінницька Р.Б., Конечна Р.Т., Крвавич А.С., Петріна Р.О., Стадницька Н.Є., Кричковська А.М., Новіков В.П. // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2014. N1. -С. 75-79.
 21. Аналіз використання інформаційних технологій забезпечення доступності нормативно-правових актів / Кричковська А.М., Паращин Ж.Д., Загорій Г.В., Стасевич М.В., Лобур І.П., Кушнір Н.В., Новіков В.П. //Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», №3 (35), 2014 Харків, с. 46-49.
 22. Нові терапевтичні можливості ін’єкційних пролонгів дисульфіраму / Заярнюк Н.Л., Собетов Б.Г., Кричковська А.М., Воробій М.В., Федорова О.В., Загорій Г.В., Новіков В.П. / Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. - Київ; Луганськ, 2014. - Випуск 4 (124). – С.167-174.
 23. Проблеми створення комбінованих ін`єкційних лікарських засобів з використанням біодеградабельних полімерів / Заярнюк Н.Л.,Лунін В.В., Кричковська А.М., Федорова О.В., Черпак О.М., Новіков В.П. .// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Биология, химия. – 2013. – Том 26 (65). – № 4. – С.253-258.
 24. Соціально-психологічні аспекти правової та фармацевтичної опіки стаціонарних та амбулаторних пацієнтів / А.М.Кричковська, В.С. Комар, Паращин Ж.Д., М.В. Стасевич, Н.В. Кушнір, І.П. Лобур, О.С. Соловйов, В.П. Новіков / «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи». Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 17-20 березня 2014 року), Харків -2014. Харків:Вид-во НФаУ, 2014. – 484 с. (С.199-204).
 25. Clinical pharmacy: current status of education and practice in Ukraine / Krychkovska A.M., Stasevych M.V., Lopatynska О.I, Kurka M.S., Kushnir N.V., Bondarchuk О.P., Novikov V.P.// II International Scientific Conference «Pharmaceutical Sciences in XXI Century». Collection of scientific works. Tbilisi State Medical University. Tbilisi, Georgia, May 2-4, 2014. - P.149-153.
 26. Prolongs of disulfiram: improvement of dosage forms / Zayarnyuk N., Sobetov B., Vorobii М., Cherpac О.,Solovyov O., Krychrovska А., Fedorova О., Novikov V // II International Scientific Conference «Pharmaceutical Sciences in XXI Century». Collection of scientific works. Tbilisi State Medical University. Tbilisi, Georgia, May 2-4, 2014. - P.153-156.
 27. Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури / А.Кричковська, Ж. Паращин, О. Швед, І. Губицька, Л. Болібрух, В. Новіков // Інформатизація вищого навчального закладу: [збірник наукових праць]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 81-85. – (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка»; № 83).
 28. Оцінювання застосування віртуального навчального середовища студентами базових напрямів «фармація» та «біотехнологія» / А.М. Кричковська, Ж.Д. Паращин, І.П. Лобур, О.В. Швед, І.І. Губицька, В.П. Новіков // Журнал «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація» : зб. наук. пр./- Львів: Вид-во Нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2014. - №3-4 (24-25), С. 151-155.
 29. Аналіз ціноутворення на лікарські засоби в умовах невизначеності середовища/ А.М. Кричковська, Ж.Д. Паращин, Н.Л. Заярнюк, І.П. Лобур, Н.В. Кушнір, В.П. Новіков // Журнал «Соціальна фармація: в охороні здоров’я» //Харків: НФаУ, 2015 – Т.1- №1, С.80-85.
 30. Фармацевтична термінологія: чи можливі зміни? / Кричковська А.М., Заярнюк Н.Л., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Кушнір Н.В., Новіков В.П. //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 27-30 квітня 2015, НФаУ, Харків, с.199-204.
 31. Аналіз впливу інноваційних технологій на навчальний процес у вищому навчальному закладі / А.М. Кричковська, Ж.П. Паращин, І.П. Лобур,Н.Л. Заярнюк, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, В.П. Новіков // VI Науково-практична конференція «Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі» 18-20 листопада 2014 р., НУ «Львівська політехніка», Львів, с.115-120.
 32. Розробка комбінованого інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму. / Новіков В.П., Заярнюк Н.Л., Кричковська А.М., Федорова О.В., Милянич А.О. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. - № 2/4 (22). - С.71-75. Index Copernicus.
 33. Майбутнє лікарських засобів аверсивної дії у лікуванні алкоголізму та супутніх захворювань / Б.Г. Собетов, Н.Л. Заярнюк, А.М. Кричковська, В.Б. Гасс, Р.С. Гасс, В.П. Новиков // Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «ДОВЖЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ: Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7–8 квітня 2015. – Харків: Плеяда, 2015. – С. 171-175.
 34. Ін’єкційні пролонги дисульфіраму або якість життя при адиктивних розладах / Н.Л. Заярнюк, А.М. Кричковська, Б.Г. Собетов, М.С. Курка, Ю.Р. Гасс, О.В. Федорова, В.П. Новіков // Monographic series “Promoting healthy lifestyle”, Volume 1, Human health: realities and prospects, edited by N.V. Skotna, Drohobych: Posvit, 2016 Р. 268-274.
 35. Валеологічні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / А.М. Кричковська, В.С. Комар, А.І. Хоменко, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька, Н.Л. Заярнюк, В.П. Новіков // Monographic series “Promoting healthy lifestyle”, Volume 1, Human health: realities and prospects, edited by N.V. Skotna, Drohobych: Posvit, 2016 Р. 44-51.
 36. А.В. Комар, Кричковська А.М., Н.Л. Заярнюк, А.І. Хоменко, В.П. Новіков Методологія оплати праці в державних закладах охорони здоров’я // Науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис». – Тернопіль: Вид-во ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського – 2016. - № 4 (40). – С. 38-43.
 37. Кричковська А.М., Ушкалова О.М., Заярнюк Н.Л., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Новіков В.П. Нормативно-правове забезпечення лікарняної та госпітальної фармації // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 2. – Харків: Вид-во НФаУ, 2017. – 241с. С. 116-119.
 38. Червецова В.Г., Губицька І.І., Кричковська А.М., Конечна Р.Т., Новіков В.П. Формування навиків дослідницької роботи студентів у процесі вивчення дисципліни «Гігієнічні основи продуктів харчування» // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць, випуск 2. – Харків: Вид-во НФаУ, 2017. – 241с. С. 223-226.
 39. Krychkovska A.M., Gubytska I.I., Kurka M.S., Zayarnyuk N.L., Ivashyna M.M., Parashchyn Zh.D., Novikov V.P. Formation on Professional Competence of Future Workers Pharmaceutical Industry // Materials of V scientific and practical conference with international participation «Actual Problems Of Industrial Economy And Logistics Development» (20-21 April), Kharkov, 2017, Р. 97-106.
 40. Кричковская А.М., Паращин Ж.Д., Лобур И.П., Заярнюк Н.Л., Хоменко Е.И., Курка М.С., Новиков В.П. Евроинтеграция: сравнительный анализ цен на лекарственные средства на фармацевтических рынках Украины и Польши – Журнал «Рецепт», 2017, том 20, № 1. – С. 100-107.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 225 Номер телефону: +38 (032)258-22-09