Крвавич Анна Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крвавич Анна Сергіївна
Krvavych A 2018.jpg
старший викладач кафедри ЗВО
Дата народження 1985
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Спеціальність Біотехнологія біологічно-активних речовин
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • екстракція біологічно активних речовин з природної сировини;
 • використання технології культивування in vitro біомаси рідкісних рослин з метою одержання біологічно активних сполук.

Освіта:

У 2016р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси Gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro» за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

У 2008-2013рр. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2007-2008рр. – магістратура Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин»;

У 2003-2007рр. – бакалаврат Національного університету «Львівська політехніка», напрям «Біотехнологія».

Професійна діяльність:

 • жовтень 2014 –2010 асистент.
 • вересень 2020 - старший викладач

Лекційні курси:

 1. Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв
 2. Енергозберігаючі технології в біотехнології
 3. Технологія культивування промислових продуцентів

Список вибраних наукових праць:

 1. Nechai A., Krvavych A., Konechna R. Prospects for the use of plant materials in creating biodegradable eco-friendly packaging // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 915 : International conference on environmental sustainability in natural resources management, 15–16 October 2021, Odesa, Ukraine. – P. 012003-1–012003.
 2. Krvavych A.S. Phytochemical research of plant extracts and use in vitro culture in order to preserve rare wild species Gladiolus imbricatus / Krvavych A.S., Konechna R.T., Petrina R.O., Kurka M.S., Zayarnuk N.L., Gulko R.M., Stadnytska N.E., Novikov V.P. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2014. – V.5 (1). – P. 240-246. (Особистий внесок автора – проведення первинного фітоскринінгу екстрактів дикорослого виду та введення в культуру in vitro Gladiolus imbricatus. підготовка первинного варіанту статті).
 3. Pavlo Zadorozhnii. The molecular structure n-{2,2,2-trichloro-1-[(5-phenyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl)amino]ethyl}acet- and thioacetamide / Pavlo Zadorozhnii, Vadym Kiselev, Ann Krvavych, Volodymyr Novikov // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2015. – V.6 (2). – P. 689-695.
 4. Крвавич А.С. Хромато-мас-спектрометричне вивчення та технологія екстрактів Gladiolu simbricatus / А.С. Крвавич, М.С. Курка, В.П. Новіков // Питання хімії та хімічної технології. – 2015. – Т. 4 (102) – С. 62-66. (Особистий внесок автора – виконання експериментальних досліджень, встановлення хімічного складу екстрагованих сполук, підготовка первинного варіанту статті).
 5. Крвавич А.С. Розробка технологічного процесу одержання біологічно активних сполук з калусної культури лікарських рослин / А.С. Крвавич, Р.О. Петріна, В.П. Новіков // Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”. – 2015. –№ 12. – С. 1976–1978. (Особистий внесок автора – культивування G. Imbricatus in vitro та визначення технологічних параметрів екстрагування біомаси).
 6. Петріна Р.О. Розробка біотехнологічного методу культивування косариків черепитчастих (Gladiolus imbricatus) в умовах in vitro / Петріна Р.О., Крвавич А.С., Січевська Н.О., Новіков В.П. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812. – С. 221-226. (Особистий внесок автора – проведення експериментальних досліджень, аналіз одержаних даних, обговорення результатів кінетичних розрахунків, підготовка первинного варіанту статті).
 7. Крвавич А.С. Вивчення біологічно активних речовин косариків черепитчастих (Gladiolus imbricatus) / Крвавич А.С., Конечна Р.Т., Новіков В.П. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787. – С.217-220. (Особистий внесок автора –проведення експериментальних досліджень для встановлення оптимального екстрагенту для видалення флаваноїдів, підготовка первинного варіанту статті).
 8. Литвин Б.Я. Представники роду Juglans як джерело одержання біологічно активних речовин / Литвин Б.Я., Стадницька Н.Є., Конечна Р.Т., Крвавич А.С. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №700. – С.117-121. (Особистий внесок автора – проведення літературного пошуку, систематизація та обробка матеріалу).
 9. Krvavych A.S. Use of in vitro cultureinordertopreservespecies Gladiolus imbricatus/ Krvavych A.S., Stadnytska N. E., Novikov V. P. // Національна науково-технічна інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно-активних сполук та фармацевтичних препаратів». Матеріали доповідей та збірник наукових статей. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 8.
 10. Krvavych A.S. The experience of ethnomedicine for treatmentofallergicskindiseases / Krvavych A.S., Stadnytska N. E., Novikov V. P. // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених : 22-24 квіт. 2013 р. : матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 381.
 11. Krvavych A.S. Perspective of the use of medicinal plants in therapy of allergic skin diseases / Krvavych A.S., Stadnytska N. E., Novikov V. P. // Actual Questions Of Development of New Drugs : XX International Scientific And Practical Conf., April 25-26, 2013 : book of abstracts. – Kharkiv : Publishing Office, 2013. – P. 45.
 12. Конечная Р.Т. Природные производные хинонов из растительного сырья / Конечная Р.Т., Винницкая Р.Б., Тарарака А.С. (Крвавыч А.С.), Билозир М.Й., Чучман Н.О., Стадницкая Н.Е., Новиков В.П. // Сборник тезисов конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений», 18 марта-19 марта 2009г., Ташкент, Узбекистан, С.350.
 13. Лущик І.П. Дослідження асортименту фітопрепаратів з використанням рослин роду Juglans на фармацевтичному ринку України / Лущик І.П., Стадницька Н.Є., Литвин Б.Я., Крвавич А.С., Новіков В.П. //Сучасні досягнення фармацевтичної технології : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17-18 листопада 2011р. : матеріали конференції. – Харків, 2011. – С. 114-115.
 14. Крвавич А.С. Розробка біологічно активної добавки для лікування алергічних захворювань / Крвавич А.С., Литвин Б.Я., Стадницька Н.Є., Новіков В.П. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27-28 вересня 2013 р.: матеріали конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 367.
 15. Крвавич А.С. Культивування Gladiolus imbricatus в умовах in vitro/ Крвавич А.С., Січевська Н.О., Костик Х.В, Петріна Р.О. // Біотехнологія ХХІ століття: мат. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (24 квітня 2015р.). – Київ,2015. – С.83.
 16. А. Krvavych. Phytochemical research of plant extracts of Gladiolus imbricatus / А. Krvavych, R. Konechna, А. Nadzikiewicz-Szpon, І. Jasicka-Misiak, А., Novikov V.P. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Мат. IV наук.-практ. конф. з міжн. участю (16-17 жовтня 2014 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2014.- С. 14.
 17. O. Fedorova. Create a new cosmetic products with the use of medicinal plants’ biomass / O. Fedorova, N. Zayarnuk, R. Petrina, А. Krvavych, R. Konechna // Pharm. Sciences in XXI Century : II Int. Scientific Conf., May 2-4, 2014 : coll.of Scientific works. – Tbilisi, Georgia. – pp. 140-141.
 18. А.С. Крвавич. Використання культури in vitro Gladiolus imbricatus з метою отримання цінних біологічно активних речовин / А.С. Крвавич, Р.О. Петріна, Н.В. Толкачова, В.П. Новіков // Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу : міжн. науково-практична конф. молодих науковців, 13-16 травня 2014р. : матеріали конференції. – Ялта, 2014. – С. 51.


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 126

Номер телефону: +38 (032)258-22-09