Кравчук Ігор Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кравчук Ігор Миронович
RTEmagicC kravchuk.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 2 липня 1952 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кравчук Ігор Миронович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 2 липня1952 року.

У 1974 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив дефектів структури, домішок та температури на кінетику та ефективні стьлюмінесценції монокристалів типу АIIBVII2».

З 1991 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики для студентів Інституту механіки та транспорту (ІМІТ), веде лабораторні та практичні заняття, проводить виховну роботу серед студентів.

Нагороди та відзнаки

За плідну роботу з підготовки фахівців та наукові досягненння нагороджений:

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Почесною відзнакою Товариства “ Україна-світ “, Почесним дипломом Львівського обласного відділення Товариства “ Україна-світ “.

Наукові інтереси

Фізика твердого тіла; оптичні та люмінесцентні властивості монокристалів; детектори іонізуючого випромінювання; проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах.

Основні публікації

Автор і співавтор 140 наукових праць те методичних розробок, 7-ми підручників, 6-ти збірників задач, 5-ти авторських свідоцтв на винаходи, автор методичних розробок до лабораторних робіт та практикумів, брав участь у понад 30-ти наукових конференціях.

Серед них:

 1. І.М.Кравчук, М.С.Каркульовська, М.М.Рудка. Особливості люмінесценції шаруватих галогенідів кадмію. П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 77
 2. Seredyuk B.O., Rudka Mykola, Karkulovska Mariana, Kravchuk I.M. Low temperature electronic relaxation time of doped layered crystals CdJ2. Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019) : international research and practice conference, 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts. – 2019. – C. 577
 3. Kravchuk I., Antonyak*** O., Vistovskyy*** V., Zhyshkovych*** A., Size effects and radiation resistance of BaF2 nanophosphors. Journal of Luminescence. – 2019. – Vol. 211. – P. 203–208.
 4. Mykola Rudka ; Igor Matviishyn ; Bohdan Seredyuk ; Natalia Tovstyuk ; Maryana Karkulovska ; Igor Kravchuk. Luminescence centers in low-dimensional layered cadmium iodide crystals and nanostructures. Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2020) : international research and practice conference, 26–29 August 2020, Lviv, Ukraine : book of abstracts. – 2019. Р.268 – 271
 5. Antonyak, O.T., Vistovskyy, V.V., Zhyshkovych, A.V., Karkulovska, M.S., Kravchuk І.М. Charge states of the activator and sitze effects in BaF2:Eu nanophosphors. Radiation effects & Defects in Solids, 2020, v. 175, Nos. 7-8, 755-764
 6. «ТЕРМОДИНАМІКА». Розділ І. «Перше начало термодинаміки та його застосування до ідеального газу»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук, Н.К.Товстюк; за ред. проф. І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017 – 44 с.
 7. «ТЕРМОДИНАМІКА». Розділ І (продовження). «Перше начало термодинаміки та його застосування до ідеального газу: адіабатний та політропний процеси»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук, Н.К.Товстюк, М.М.Рудка – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 – 40 с.
 8. «ТЕРМОДИНАМІКА». Розділ ІІ. «Колові процеси. Цикл Карно»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук, М.М.Рудка – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018–35 с.
 9. «ТЕРМОДИНАМІКА». Розділ ІІІ. «Ентропія»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук, М.М.Рудка – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019 – 35 с.
 10. Зачек І.Р., Кравчук І.М. Фізика і прикладна механіка . Навчальний посібник, Видавництво «Афіша» Львів, 2019, -342 с
 11. Лопатинський І. Є. Збірник задач з фізики з розв'язками: Навчальний посібник / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, О. Б. Біленька, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, М. С. Каркульовська, А. І. Кашуба, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, І. В. Семків, Н. К. Товстюк, Н. А. Українець, С. О. Юр'єв, С. І. Ющук. – Львів: ПП "Ощипок М.М.", 2020. – 260 c
 12. Лопатинський І. Є. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, С. О. Юр'єв, О. Б. Біленька, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, Г. А. Ільчук, М. С. Каркульовська, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, Н. Т. Покладок, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, Н. К. Товстюк, Н. А. Українець, С. І. Ющук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 244 c.
 13. Кравчук І.М., Каркульовська М.С., Товстюк Н.К., Мороз І.Є., Рудка М.М. Електростатика та постійний струм. Збірник задач з розв’язками: Навчальний посібник, - Львів, 2022. – 131с. ПП "Ощипок М.М.",
 14. Каркульовська М.С., Кравчук І.М., Рудка М.М. Термодинаміка. Збірник задач з розв’язками. Навчальний посібник. Львів, 2022р. 188 с., ПП «Ощипок М.М.»

Електронний навчально – методичний комплекс

15. ІПДО Фізика,частина 1 і частина 2. №01597 Е41-145-137/2016 від 20.05.2016 р http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13703 16. НМК «Фізика». № 04623 Е41-145-259/2022 від 11.04.2022 р. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2616


Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)