Кошова Богдана Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кошова Богдана Романівна
Brunets.jpg
к.е.н., старший викладач
Дата народження 1981 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій»
Галузь наукових інтересів Соціально – економічний розвиток туристичної інфраструктури
Кваліфікаційний рівень екноміст
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Кошова (Брунець) Богдана Романівна — к.е.н., старший викладач кафедри туризму, Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Львівської політехніки.

Освіта

Вища освіта здобута у 2004 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент організацій», ступінь магістра з менеджменту.

Професійна діяльність:

 • 2004 — 2005 рік старший лаборант кафедри «Менеджменту організацій» при НУ «Львівська політехніка»;
 • 2005 — 2011 асистент кафедри менеджменту ЛДІНТУ ім. В. Чорновола;
 • 2011 —асистент кафедри туризму, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола;
 • 2016 - до тепер старший викладач кафедри туризму, Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола.


Навчальна робота

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Економіка підприємств»»;
 • «Інфраструктура туризму»;
 • «Міжнародна інфраструктура туризму»;
 • «Інвестиції в туризмі», для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Наукова робота

Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Основні праці:

 1. Брунець Б.Р. «Структурна побудова туристичної індустрії» / Б. Брунець // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2010. — Вип. 9. — с. 54-65.
 2. Брунець Б.Р. Характеристика туристичної інфраструктури Львівщини на передодні «Євро-2012» / Б. Брунець // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2011. — Вип. 14. — С. 199-204.
 3. Брунець Б.Р. Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку / Б. Брунець // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2011. — Вип. 15. — С. 157-164.
 4. Брунець Б.Р. «Сутність означення інфраструктура» / Б. Брунець // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.05.-404с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/22_5/index.htm
 5. Брунець Б.Р. «Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів» / Б. Брунець // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2011. — Вип. 20.
 6. Кошова, Б. Р., 2017. Прогнозування розвитку туристичної інфраструктури. Менеджмент та підприємництво в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 875. с. 432-441
 7. Кошова, Б. Р. та Теребух, А. А., 2017. Прогнозування впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної сфери Західного регіону України. Ефективна економіка, [online] 17, Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2017 [Дата звернення 16 Січень 2018].
 8. Кошова, Б. Р. та Теребух, А. А., 2017. Сутнісні ознаки та види соціально – економічного розвитку регіону. Науковий вісник Хмельницького національного Університету. Серія: «Економічні науки», 6, (2), с. 223-228..
 9. Кошова, Б. Р. та Теребух, А. А., 2017. Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України. Молодий вчений, 10, с.1060-1066.
 10. Кошова, Б. Р. та Теребух, А. А., 2017. Економічне обґрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у Західному регіоні України. Молодий вчений, 11, с.1314-1326.
 11. Кошова, Б. Р. та Теребух, А. А., 2017. Оцінювання впливу соціально – економічного розвитку на формування туристичної інфраструктури Західного регіону України. Молодий вчений, 12, с.772-777.
 12. Кошова, Б. Р.,2015. Вплив «суперточки тур» на відвідуваність об’єктів туристичної інфраструктури. В: Управління туристичною індустрією: методологія і практика:ІІ міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 8 -9 Жовтень 2015. Полтава: Вид. «Сімон».
 13. Кошова, Б. Р., 2015. Тенденції розвитку ресторанної справи у місті Львові. В: Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: VII міжнародна науково-практична конференція, Харків, Україна, 20 Листопад. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 14. Брунець, Б. Р., Теребух, А. А., 2016. Елементи туристичної інфраструктури як генератори туристичних потоків. В: Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації: Міжнародна науково – практична конференція. Львів, Україна, 19-21 Травень 2016. Львів: Вид. Львівської політехніки.
 15. Кошова, Б. Р., 2017. Оцінка якості розвитку інфраструктури туризму регіонів України. В: Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 20–21 Квітень 2017. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 16. Кошова, Б. Р., 2017. Програмні проекти оновлення туристичної інфраструктури на прикладі Греції. Уроки для України. В: Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція. Луцьк, Україна, 18-19 Травень 2017. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ.


Вільно володію німецькою, голландською, російською мовами.

Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: bohdanabrunets@gmail.com