Комаровська-Порохнивець Олена Зорянівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна
Комаровська.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь к. х. н.
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

Скринінг біологічно активних сполук. Дослідження біосинтезу ферментів і інших біологічно активних сполук грибами і мікробними асоціаціями.

Професійна діяльність

1996-1999рр. — Інженер кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка»

1999-2008рр. — Асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка»

Наукові публікації:

Всього: 46, серед них:

 • Статті — 14
 • Патенти — 3
 • Тези доповідей — 29

Список деяких наукових праць

 1. Журахівська Л.Р., Комаровська-Порохнявець О.З., Марінцова Н.Г., Новіков В.П., Губицька І.І., Степанюк Г.І., Шеремета Р.О., Тендітна О.М., Макончук Д.Ю., Лисун В.М. Синтез, гостра токсичність, протигіпоксична та протиішемічна активності нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону // Фармацевтичний журн. — 2005. — № 3. — С. 67-73.
 2. Лубенець В.І., Лужецька-Швед О.В., Комаровська О.З., Новіков В.П., Кучеренко Л.О., Смірнова В.Ф., Толмачева Р.М. Антимікробні властивості біологічно активних полімерів з тіосульфонатними фрагментами // Фізіологічно активні речовини. — 1999. — Т.28, № 2. — С.101-106.
 3. Баранович Д.Б., Комаровська О.З., Лубенець В.І., Новіков В.П. Синтез і біологічна активність S-алкілтіосульфонатів // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 2(30). — С. 33-36.
 4. Стадницька Н.Є., Лубенець В.І., Новіков В.П., Комаровська О.З., Вовк Н.І., Мельник О.М. Синтез та біологічна активність S-алкіл-(8-хінолін)тіосульфонатів // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 2(30). — С. 27-29.
 5. Пат. 4924. Україна 7 А61К31/ 195, С 07С229/ 08, С 07С229/18. Калієва сіль N-(1,4-діоксо-3-хлор-1,4-дигідронафт-2-іл) аланіну, що проявляє протигіпоксичну, протиішемічну активність та стимулюючу дію на кровопостачання головного мозку/ Журахівська Л.Р., Ель-Ідріссі А., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.В., Марінцова Н.Г., Лубенець В.І., Новіков В.П., Степанюк Г.І., Тендітна О.І., Макончук Д.Ю., Листун В.М.// № 20040503933; Заявл. 25.05.2004. Опубл. 15.02.2005. — Бюл. № 2. — 8 с.
 6. Пат. 19337 Україна. МПК А61К31/195, С07С229/ 08, С07С229/ 18. застосування калієвої солі N-(1,4-діоксо-3-хлор-1,4-дигідронафт-2-іл) аланіну як сполуки, що проявляє протисудомну дію / Миколів О.Б., Журахівська Л.Р., Комаровська—Порохнявець О.З., Марінцова Н.Г., Новіков В.П., Степанюк Г.І., Шеремета Р.О., Пашинська О.С., Степанюк Н.Г.//№ u 200606268; Заявл. 05.06.2006. Опубл. 15.12.2006. — Бюл. № 12. — 6 с.
 7. Пат. № 67615А. Україна 7D21Н25/18. Сірковмісна біоцидна композиція для захисту паперу / Кадиляк М.С., Комаровська-Порохнявець О.З., Онищенко Т.І., Швед О.В., Новіков В.П.// № 20031110091; Заявл. 10.11.2003. Опубл. 15.06.2004. — Бюл. № 6. — 4 с.

Педагогічна діяльність

 • Курс з дисципліни «Загальна біологія» для студентів базового напряму 6.0929 спеціальності «Біотехнологія».
 • Курс з дисципліни «Біологія клітини» для студентів базового напряму 6.0929 спеціальності «Біотехнологія».
 • Курс з дисципліни «Загальна та молекулярна генетика» для студентів базового напряму 6.0929 спеціальності «Біотехнологія».
 • Курс з дисципліни «Біологія і фізіологія з основами анатомії» для студентів базового напряму 1102 спеціальності «Фармація».

Навчально-методична література

Опубліковано 17 навчально-методичних розробок, серед яких:

 1. Методичні вказівки з курсу «Ботаніка» по гербаризації і заготівлі лікарської рослинної сировини для студентів базового напряму 1102 «Фармація» /Стадницька Н.Є., Здирко Б.В., Губицька І.І., Комаровська О.З., Лубенець В.І. — Навч. вид. Львів: НУ «ЛП», 2001. — 20 с.
 2. Методичні вказівки і контрольні роботи з курсу «Мікробіологія» для студентів заочної форми навчання/ Червецова В.Г., Швед О.В. Клеп В.З., Комаровська О.З., — Навч. вид. Львів: НУ «ЛП», 2001 — 21 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лаб робіт з курсу «Технологія біологічно активних сполук і білків» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Біотехнологія»/ Губрій З.В., Комаровська О.З., Іськів О.П., Петріна Р.О., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2003. — 36 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» по мікродіагностичному аналізу лікарської рослинної сировини для студентів базового напряму 1102 «Фармація»/ Стадницька Н.Є., Комаровська О.З., Червецова В.Г., Лубенець В.І., Федоришин О.М., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2003. — 28 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» для студентів інституту післядипломної освіти/ Стадницька Н.Є., Комаровська О.З., Червецова В.Г., Лубенець В.І., Мусянович Р.Я., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2003. — 28 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Мікробіологія» Ч.2. для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія» / Червецова В.Г., Кричковська А.М., Швед О.В., Комаровська-Порохнявець О.З. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2004. — 21 с.
 7. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Основи біофізики» для студентів базового напряму 6.0929 «Біотехнологія»/ Баранович Д.Б., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2005. — 24 с.
 8. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», частина 1. / Іськів О.П., Комаровська-Порохнявець О.З., Москаленко Н.І., Баранович Д.Б., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2005. — 28 с.
 9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи контролю в біотехнології» для студентів спеціальності 7.092902 «Біотехнологія біологічно активних речовин»/ Швед О.В., Петріна Р.О., Комаровська О.З., Федоришин О.М., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2005. — 56 с.
 10. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Біологія» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», частина 1./ Комаровська-Порохнявець О.З., Іськів О.П., Червецова В.Г., Стадницька Н.Є., Москаленко Н.І., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 40 с.
 11. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Загальна генетика та селекція» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», частина 1/ Комаровська-Порохнявець О.З., Червецова В.Г., Іськів О.П., Москаленко Н.І., Губрій З.В., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 36 с.
 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» для студентів базового напряму 1102 «Фармація» заочної форми навчання. Будова мікроскопа і техніка мікроскопування. Будова рослинної клітини/ Стадницька Н.Є., Комаровська-Порохнявець О.З. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 16 с.
 13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» для студентів базового напряму 1102 «Фармація» заочної форми навчання. Пластиди / Стадницька Н.Є., Комаровська-Порохнявець О.З. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 8 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» для студентів базового напряму 1102 «Фармація» заочної форми навчання. Оболонка рослинної клітини / Стадницька Н.Є., Комаровська-Порохнявець О.З. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 8 с.
 15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Медична ботаніка» для студентів базового напряму 1102 «Фармація» заочної форми навчання. Включення запасних речовин і мінеральних сполук у клітинах рослин /Стадницька Н.Є., Комаровська-Порохнявець О.З. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 8 с.
 16. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Теоретичні основи імунології» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», частина 1 / Москаленко Н.І., Комаровська-Порохнявець О.З., Іськів О.П., Петріна Р.О., Швед О.В., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 56 с.
 17. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Теоретичні основи імунології» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», частина 2 / Москаленко Н.І., Комаровська-Порохнявець О.З., Іськів О.П., Петріна Р.О., Губрій З.В., Новіков В.П. — Видавництво НУ «ЛП». Львів, 2006. — 36 с.