Комаринець Софія Орестівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комаринець Софія Орестівна
Робоче фото.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Галузь наукових інтересів Прийняття ефективних рішень в організації, Лідерство в організації, Комунікації та командна робота, Організаційна гнучкість та ефективність управління
Кваліфікаційний рівень Спеціаліст з міжнародних економічних відносин. Перекладач.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Комаринець Софія Орестівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

У 2002 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація Спеціаліст з міжнародних економічних відносин. Перекладач.

2005 - 2008 Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Тема дисертації: Організаційна гнучкість машинобудівного підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Комаринець Софія Орестівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 256, [16] арк. — Бібліогр.: арк. 194-212. (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Професійна діяльність:

2018 – дотепер: Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

2008 – 2018: Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Макроекономіка»,
 • «Мікроекономіка»,
 • «Історія економіки та економічної думки» (українською та англійською мовами),
 • «Оцінка бізнесу і майна»,
 • «Соціальні аспекти підприємницької діяльності»

Науково-дослідна робота

 • Оцінювання організаційної гнучкості підприємства, Технології прийняття ефективних рішень, Управління командами, Лідерство в організаціях, Управління змінами в організації

Вибрані публікації

Публікації в журналах з імпакт-фактором:

 1. Globalization Impacts on The Structure of Ukraine’s Economy: Innovations Challenges for Management in Digitalization, Social and Economic Transformations / Olena Bilovodska, Natalia Mykhalchyshyn, Sofia Komarynets, Lydia Seniv, Vitaliy Humeniuk, Iryna Kantsir. Journal of Information Technology Management. Special Issue. Vol.13. 2021/7/1. – P. 20-34.
 2. Modelling the External Economic Environment Instability Impact on the Organizational Flexibility of the Enterprise / Poplavska Zhanna, Komarynets Sofia. Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications. Springer, Cham. 2021. – P. 1-20.
 3. Environment Influence on Organizational Development / Zhanna Poplavska, Jan Gregus ml, Sofia Komarynets, Ivanna Droniuk. Procedia Computer Science. Volume 160. 2019. – P. 485-490.
 4. European experience in Ukrainian pension system’s reforming / Komarynets Sofia, Seniv Lidiya. Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective: Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference. 2018. – P. 252-261.
 5. Комаринець С.О. Взаємозв'язки між ресурсними та системними параметрами організаційної гнучкості. Актуальні проблеми економіки. 2011. №8.- С. 17-25.

Монографії:

 1. Entrepreneurship Today: Selected Aspects. Monograph / Magdalena Byczkowska, Zhanna Poplavska, Sofiya Komarynets, Yulia Stukalina, Anna Majzel, Krzysztof Zieba / Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej. – Gdansk, 2020. – 75 р.
 2. Сучасні форми конкурентної взаємодії суб’єктів господарювання / Ж.В. Поплавська, Н.Л. Михальчишин, М.Л. Данилович-Кропивницька, О.В. Гошовська, С.О. Комаринець, за заг. ред. Ж.В. Поплавської. Монографія. Львів, 2019. – 201 с.
 3. Ukrainian economy’s competitiveness and preconditions for its increase. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: Collective monograph / Sofia Komarynets, Zhanna Poplavska. – ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2017. – 175 р.
 4. Гнучкість організації. Монографія / Комаринець С.О., Поплавська Ж.В. – Харків: В-во «Інжек», 2012. – 268 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Valuation of alternative investments in agricultural land (on the example of Ukraine) / HUMENYUK, Vitaliy V.; KOMARYNETS, Sofia O.; SENIV, Lidia A. Vol. 41. (Issue 24) Year 2020. Art. 21.
 2. The analysis of the problems of institutional and economic environments influence on enterprises activity in Poland and Ukraine / POPLAVSKA, Zhanna V.; KOMARYNETS, Sofia O. & MYKHALCHYSHYN, Natalia L. Revista Espacios. Vol. 41. (Issue 22) Year 2020. Art. 12.
 3. Комаринець С.О. Проблеми визначення, оцінювання та підвищення ефективності діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 28, 2019 р. Частина 1. – С. 159 – 164.
 4. Комаринець С.О. Суб’єкти соціального інвестування. Science Review. 2018/7/1. Vol. 3. – P. 3-6.
 5. Комаринець С.О. Передумови та перспективи розвитку банків вартості. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 6 (18), 2018. Vol. 1. – P. 47-51.
 6. Аналіз впливу міграції на розвиток економіки України / С.О. Комаринець, Л.Т. Байко. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 6 (18), 2018. Vol. 1. – P. 41-46.
 7. Комаринець С.О. Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. – С. 220-226 .
 8. Комаринець С.О. Метод фінансово-економічного оцінювання гнучкості підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.5.- С. 231-235.
 9. Комаринець С.О. Фінансово-економічне оцінювання організаційної гнучкості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2012. №5. – С. 74-77.
 10. Комаринець С.О. Оцінювання організаційної гнучкості машинобудівного підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: НУ «Львівська політехніка». 2011. №720. – С. 23-29.
 11. Комаринець С.О. Аналізування галузі машинобудування в національній економіці. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: РВВ НЛТУ України. 2011.
 12. Комаринець С.О. Аналізування нестабільності зовнішнього економічного середовища. Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 40-44.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com