Ковальчук Віталій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковальчук Віталій Богданович
Ковальчук В.Б. фото.jpg
завідувач кафедри теорії права та конституційоналізму, д. ю. н., професор
Дата народження 19 березня 1970 р.
Місце народження м. Броди Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка, Національний університет «Острозька академія»
Дата закінчення 1993 р., 2001 р.
Спеціальність «Історія», «Правознавство»
Галузь наукових інтересів Проблеми сучасного конституціоналізму, державотворення та правотворення в Україні
Кваліфікаційний рівень історик, викладач історії; юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Скрипнюк Олександр Васильович
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти кафедра конституційного та міжнародного права
Почесні звання Заслужений юрист України

Ковальчук Віталій Богданович — доктор юридичних наук, завідувач кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

 • 1993 р. - закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, «історія», історик, викладач історії;
 • 2001 р. - закінчив Національний університет «Острозька академія», «Право знавство», юрист;
 • 1993-1996 рр. - навчання в аспірантурі Львівського державного університету ім. Івана Франка;
 • 12.12.1996 р. – захистив дисертацію на тему: Ідея державності та національної незалежності в діяльності українських політичних партій Сх. Галичини кін. ХІХ – поч. ХХ ст.;
 • 21.02.2012 р. - захистив докторську дисертацію на тему: Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти;
 • 26.02.2002 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права;
 • квітень 2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права;
 • 09.04.2019 р. – член науково-консультаційної ради Конституційного Суду України.


Науковий консультант: академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Скрипнюк Олександр Васильович

26.02.2002 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права

квітень 2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права

09.04.2019 р. – член науково-консультаційної ради Конституційного Суду України

Професійна діяльність

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації:

 • з 28.01.1997р. - по 31.03.1997р. - викладач кафедри історії університету “Острозька Академія”;
 • з 01.04.1997р. - по 31.08.1997р. - викладач кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін університету “Острозька академія”(після реорганізації кафедри історії в 1997р.);
 • з 01.09.1997р. - по 08.04.1998р. - старший викладач кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін університету “Острозька академія”;
 • з 09.04.1998р. - по 03.01.1999 р. - доцент кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін університету “Острозька академія”;
 • з 04.01.1999р. - по 30.06.2011 р. - декан правничого факультету університету “Острозька академія” (з 2000 р. – Національного університету «Острозька академія»);
 • з 01.09.1999р. – по 13.10.1999 р. - доцент та заступник завідувача кафедри загальнотеоретичних правничих дисциплін за сумісництвом (після реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін в 1999 р.);
 • з 14.10.1999р. - по 31.08.2011 р. - доцент та заступник завідувача кафедри історії та теорії держави і права університету “Острозька академія” за сумісництвом (з 2000 р. – Національного університету «Острозька академія»);
 • з 01.09.2011 р. - по 02.09. 2012 р. - доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету “Острозька академія” за основним місцем роботи;
 • з 01.09. 2011 р. - завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету “Острозька академія”;
 • з 03.09.2012 р. — професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету “Острозька академія”
 • з 01.01.2014 р. - завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Інститут права, психології та інноваційної освіти |Інституту права, психології та інноваційної освіти]] Національного Університету «Львівська Політехніка»
 • з червня 2020 р. - в.о. завідувача кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка».

Наукові зацікавлення

Проблеми сучасного конституціоналізму, державотворення та правотворення в Україні.


Основні публікації:

Має понад 100 публікацій, з них 52 наукового та 5 навчально-методичного характеру, з них — 60 публікацій у фахових виданнях, 7 монографій (4 у співавторстві).

Вибрані публікації:

 • Ковальчук В.Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. Київ: Логос, 2011. – 392 с.
 • Ковальчук В.Б., Іщук С.І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації. Острог : Видавництво НУ “Острозька академія»”, 2013. – 268 с.
 • Ковальчук В.Б., Панчук І.О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу України : монографія. Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2016. 212 с.
 • Ковальчук В. Б. Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір. Ч. 1: колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, М. М. Бліхар, І. І. Забокрицький, І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2019. 272 c
 • Ковальчук В. Б. Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір. Ч.2: монографія / В. Б. Ковальчук, О. Б. Ковальчук, С. І. Іщук, О. І. Ромців, І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 238 c.
 • Ковальчук В. Б. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, І. І. Забокрицький, Мартинюк Р.С., І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 271 c.
 • Kovalchuk V., Zharovska I., Palahuta V. I., Skliar A. V. Anthropological justification of the modern change of axiological determinants under the influence of religious factors. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9, № 31. P. 64–70.
 • Stetsiuk B., Kovalchuk V. B., Harasymiv T., Zabzaliuk D., Kozin S. Historical and legal analysis of development of administrative responsibility for unauthorized occupation of a land plot. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22, issue 6. P. 1–7
 • Kovalchuk V. B., Romanova A., Savenko V. V., Yevkhutych I. M., Podra O. P. Economic and legal aspects of human capital investments providing in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2019. Т. 3, № 30. С. 490–500.
 • Liudmyla O. Samilyk, Valeriia O. Maliarova, Olena V. Dzhafarova, Tetyana I. Gudz, Vitaliy B. Kovalchuk

Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine. 2019. Part 1. Wiadomości Lekarskie . P.1103-1011.

 • Ковальчук В. Б., Пивовар М. С. Legal aspects of the correlation of lustration and the protection of human rights and freedoms in Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 1, vol. 2. P. 188–192.
 • Kovalchuk V., Sofinska I. Zasady decentralizacji władzy i przykłady jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji: doświadczenie Ukrainy. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020. № 1. S. 131–142.
 • Ковальчук В. Б., Богів Я. С., Ковальчук С. В. Конституційний принцип народного суверенітету та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації: досвід України. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2019. № 3. P. 23–32.
 • Жаровська І. М., Ковальчук В. Б. Дискримінація в сучасному глобальному суспільстві: на прикладі вікового критерію. ScienceRise: Juridical Science. 2020. № 3 (13). С. 4–9.
 • Ковальчук В. Б., Богів Я. С. Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 223–232.
 • Ковальчук В. Б., Скрипнюк О. В. Чи стане всеукраїнський референдум дієвим механізмом демократичної легітимації в умовах сучасного конституціоналізму? Юридичний журнал «Право України». 2020. № 8. С. 83–104.
 • Kovalchuk V., Sofinska I., Bohiv Y. Citizenship and sovereignity as democratic values of a state in global world. European Cooperation : scientific approaches * Ковальчук В. Б., Софінська І. Д. Генеза українського законодавства про громадянство. ScienceRise: scientific journal. 2018. № 1(3). С. 4–10.
 • Ковальчук В. Б., Пивовар М. С. Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 550–556.


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кабінет 311[[Категорія:Викладачі]