Кльоба Лев Гнатович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кльоба Лев Гнатович
Kloba.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 02 жовтня 1953 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут, Міжнародний інститут ринкових відносин (м.Київ)
Дата закінчення 30.06.1982 р., 19.05.1995 р.
Спеціальність «Економіка і управління в машинобудуванні», «Фінанси і кредит»
Галузь наукових інтересів Управління банківською інвестиційною діяльністю
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 10.11.2011 р.
Поточне місце роботи доцент кафедра фінансів (ІППТ)
Власний сайт http://lev.klioba.com/

Кльоба Лев Гнатович — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Інституту економіки і менеджменту; кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Вищу економічну освіту здобув закінчивши інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». Другу вищу освіту здобув у 1995 році закінчивши Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва (м. Київ) за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримавши кваліфікацію «Економіст. Менеджер банківської справи».

У 2005 році, як здобувач вченого ступеня кандидата економічних наук, був прикріплений до кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка для підготовки і захисту кандидатської дисертації та складання кандидатських іспитів. В 2008 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління банківською інвестиційною діяльністю».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Професійна діяльність

 • 03.09.2010 р. – дотепер доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • За сумісництвом працював на викладацькій роботі, в тому числі, у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2005-2008 рр.) на посаді старшого викладача кафедри банківського і страхового бізнесу, у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ (2005-2009 рр.) на посаді старшого викладача кафедри банківської справи, в Національному університеті «Львівська політехніка» (2007-2010 рр.) на посадах старшого викладача, доцента кафедри маркетингу і логістики.
 • 01.04.2009 р. - 09.08.2010 р. головний спеціаліст-аналітик ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 01.07.2003 р. – 31.03.2009 р. керівник центру сприяння залученню іноземних інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 01.03.2002 р. – 30.06.2003 р. директор департаменту корпоративного продажу ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 31.08.2001 р. – 28.02.2002 р. директор департаменту розробки і продажу банківських продуктів ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 18.10.1996 р. – 30.08.2001 р. директор Дрогобицької філії ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 14.10.1984 р. – 17.10.1996 р. головний спеціаліст, заступник директора Дрогобицької філії ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 10.10.1989 р. – 13.10.1994 р. начальник відділу фінансів і маркетингу Дрогобицького долотного заводу
 • 25.11.1982 р. – 09.10.1989 р. заступник начальника виробничого відділу Дрогобицького долотного заводу
 • 01.03.1979 р. - 24.11.1982 р. заступник начальника механічного цеху Дрогобицького долотного заводу
 • 19.12.1973 р.- 28.02.1979 р. майстер, старший майстер механічного цеху Дрогобицького долотного заводу
 • 04.11.1971 р. – 12.11.1973 р. строкова військова служба в армії

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Банківська система.

 1. Кльоба, Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні / Л. Кльоба // Вісник НБУ. – 2011. – № 5. – С. 51–53.
 2. Кльоба Л.Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності /Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава. - 2013. - № 9. – С. 42-45.
 3. Кльоба Л.Г. Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава. - 2013. - № 10. – С. 55-58.

2. Менеджмент персоналу фінансових служб.

 1. Кльоба Л.Г. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Й. М. Петрович, Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 111-118.
 2. Кльоба Л. Г. Система збалансованих показників як інноваційний інструмент удосконалення менеджменту персоналу банку / Л.Г. Кльоба // Вісник університету банківської справи національного банку України. - 2012. - № 1 (13) . - С.284-288.
 3. Кльоба Л. Г. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку / Л.Г. Кльоба // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 4 . - С.68-72.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні». Спеціальність - 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Рік захисту – 2008.

Підвищення кваліфікації

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посібник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук, Л.Г. Кльоба; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Знання, 2007. - 271 с.

Монографії

 1. Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю / Кльоба Л.Г. / Монографія. [За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 226 с.
 2. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю:[наукова монографія] / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. — Львів : Тріада плюс, 2007. — 352 с.

Публікації у фахових виданнях (за останні 5 років)

 1. Кльоба Л.Г. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 44 – 47.
 2. Кльоба Л. Г. Маркетингові аспекти вдосконалення управління банківською діяльністю / Л. Г. Кльоба // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - С. 315-320. - (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690).
 3. Кльоба Л. Г. Організаційно-економічні напрями вдосконалення банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. 2010. - Вип. 20.15. - С. 265-272.
 4. Кльоба Л.Г. Сутність банківського інвестування та інструментарій його дослідження / Л.Г. Кльоба // Вісник ТНЕУ. — Тернопіль, 2011. — № 1. — С. 78-85.
 5. 5. Кльоба, Л. Г. Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – C. 3–6.
 6. Кльоба, Л. Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – C. 20–23.
 7. Кльоба, Л. Г. Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – C. 151–159.
 8. Кльоба, Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні / Л. Кльоба // Вісник НБУ. – 2011. – № 5. – С. 51–53.
 9. Кльоба Л. Г. Регулювання банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2011, вип. 21.2. – С. 219-225.
 10. Кльоба Л. Г. Оптимізація державного регулювання банківської діяльності / Л. Г. Кльоба // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2011, вип. 21.3. – С. 210-216.
 11. Кльоба Л.Г. Проблеми сучасного дострокового кредитування в Україні / Л.Г. Кльоба, М.І., Звізло І.М., О.Б. Курило // Вісник Університету банківської справи НБУ, № 2, 2011, С. 198-201.
 12. Кльоба Л.Г. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку / Л.Г. Кльоба, О.І. Ярошик, О.С. Ярошик // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2011, вип. 21.10. – С. 173-178.
 13. Кльоба Л. Г. Система збалансованих показників як інноваційний інструмент удосконалення менеджменту персоналу банку / Л.Г. Кльоба // Вісник Університету банківської справи НБУ. - 2012. - № 1 (13) . – С. 284-288.
 14. Кльоба Л.Г. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Л.Г. Кльоба, Й. М. Петрович, В. Л. Кльоба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 111-118. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 727).
 15. Кльоба Л. Г. Фінансовий супермаркет - інноваційна модель розвитку комерційного банку / Л. Г. Кльоба // Проблеми економіки та управління : [збірник наукових праць ] / відповідальний редактор Й. М. Петрович. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 103-110 - (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка»; № 725).
 16. Кльоба Л.Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності /Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава. - 2013. - № 9. – С. 42-45.
 17. Кльоба Л.Г. Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава. - 2013. - № 10. – С. 55-58.
 18. Кльоба Л.Г. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку / Л.Г. Кльоба // Вісник НБУ, №4, 2014, С. 68-72.

Додаткова інформація

 • Наукові інтереси: Управління банківською інвестиційною діяльністю.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 3, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кафедра фінансів, кімн. 428 «г»,

тел. +38 (032)258-21-93,

e-mail: kloba@polynet.lviv.ua


вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308,

Tел. +38 (032) 258-25-68


кафедра фінансів

Кафедра фінансів (ІППТ)