Климанська Лариса Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климанська Лариса Дмитрівна
Ed Klymanska.jpg
д.політ.н., зав. кафедри
Дата народження 3 червня 1956 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Гуманістичний вимір соціального реформування.
Науковий ступінь доктор політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра соціології та соціальної роботи
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Климанська Лариса Дмитрівна —доктор політичних наук, доцент,завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 3 червня 1956 року

Тема дисертації: Комунікативні технології в реалізації соціально-політичних проектів [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Климанська Лариса Дмитрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2013. — 418 стр.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Зв’язки з громадськістю (піар)
 • Методи збору соціологічної інформації
 • Комунікативні технології

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України», ( 2009 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.)

Наукові інтереси

 • Гуманістичний вимір соціального реформування.
 • Соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери

Вибрані публікації

 1. Суб’єктивна ідентифікація соціальних проблем громадськістю / Лариса Дмитрівна Климанська, Мар’яна Петрівна Малачівська // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна . — Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1964. — N948: Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип.28 . — 2011 . — С.66-71 .
 2. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної «кухні» [Текст] / Л. Д. Климанська ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 332 с.: рис., табл. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 978-966-553-613-0
 3. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Климанська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 161 с. : іл. — Бібліогр.: с. 155-161. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-545
 4. Медіа-імідж соціальної проблеми / Л. Д. Климанська // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей : тези доп. I Конгр. соціолог. асоц. України (Харків, 15-17 жовт. 2009 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — С. 380.
 5. Роль міської громади в регулюванні соціальних проблем / В. Є. Савка, Л. Д. Климанська, Г. З. Герасим // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей : тези доп. I Конгр. соціолог. асоц. України (Харків, 15-17 жовт. 2009 р.). / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — С. 471.
 6. Соціальна проблема у технологічному контексті: соціально-політичні проекти / Л. Климанська // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 21. — С. 96-103. — Бібліогр.: 5 назв.
 7. Соціологія : підручник / авт. кол.: В. П. Савєльєв, А. Г. Хоронжий, В. Є. Савка,B. А. Полторак, І. П. Магазинщикова, Л. Д. Климанська, Н. Й. Черниш, Н. В. Мельникова, О. М. Семашко ; за ред. В. М. Пічі. — 4-те вид., випр. — Л. : Магнолія-2006, 2009. — 293 с. -(Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 290-292 (60 назв).
 8. Технологічні особливості pr-діяльності в політичному процесі / Л. Климанська // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Політологія. Соціологія. Філософія. — Ужгород : Говерла, 2009. — Вип. 12. — С. 99-104. — Бібліогр.: 11 назв.

Контакти

вул. Квітнева 6, 79013, Львів; 29-й корпус , к. 212

тел..: +38 (032) 258-27-10 ; +38 (032) 258-21-09

E-mail: Larysa_kl@ukr.net