Кашуба Андрій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Кашуба Андрій Івнович)
Перейти до: навігація, пошук
Кашуба Андрій Іванович
Дата народження 7 листопада 1990 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Ів.Франка
Дата закінчення 2014 р.
Спеціальність фізика
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор [Франів Андрій Васильович], Львівський національний університет ім. І. Франка
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кашуба Андрій Іванович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 7 листопада 1990 року.

 • У 2014 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет.
 • У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “ Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію” на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10.-фізика напівпровідників і діелектриків.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук , професор Франів Андрій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

 • З 2014 року навчався у аспірантурі на кафедрі експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • З 2016 до 2019 року — асистент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • З 2019 року — старший науковий співробітник кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.
 • З 2019 до 2021 року — асистент (за сумісництвом) кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.
 • З 2021 року — доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукова робота

 • Керівник проєкту МОН України для молодих вчених “Ефективні тонкоплівкові газові сенсори на основі сполук групи АIIВVI” № 0121U108649, 2021 – 2023 рр.
 • Основний виконавець чотирьох держбюджетних проектів Міністерства освіти і науки України та двох проектів молодих вчених Міністерства освіти і науки України. * * * Основний виконавець двох господарчих договорів укладених з Національним університетом “Львівська політехніка”.
 • Стажування в ЄС/ОЕСР: Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща (22.03.2021 – 22.06.2021) та Кошалінський університет тнехнологій, Кошалін, Польща (10.09.2021 – 10.12.2021).

Наукові інтереси

Експериментальні та розрахунки з перших принципів структурних, енергетичних, оптичних та електрофізичних властивостей монокристалічних і тонко плівкових сполук твердих розчинів заміщення групи АIIВVI, АIIIВVII та суперіоніків, структурного типу перовскіт, групи А4ВХ6.

Основні публікації

Автор і співавтор понад 130 наукових праць. Серед понад 70 статей, в тому числі і в журналах, що індексуються міжнародними базами даних Scopus та Web of Science (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188864596 ), 3 патенти України, 4 монографії українською та англійською мовами, понад 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема співавтор:

 1. Збірник задач з фізики з розв’язками: Навчальний посібник / Лопатинський І.Є. та ін. – Львів: ПП “Ощипок М.М.”, 2020. – 260 c. (рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, протокол №48 від 20 травня 2020 р.).
 2. Електроннbq навчально-методичнbq комплекс “Фізика” у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Сертифікат №04147. Укладачі: Кашуба Андрій Іванович, Семків Ігор Володимирович.
 3. Aтомна фізика: збірник задач: Навчальний посібник / Ільчук Г.А., Кушнір О.С., Бовгира О.В., Кашуба А.І.. – Львів: Левада, 2021. – 220 c. (науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, протокол №2/2021 від 30.03.2021 р.).
 4. Лабораторний практикум з фізичних основ оптоелектроніки: Навчальний посібник / Кушнір О.С., Азарова І.М., Кашуба А.І., Крупич О.М., Мостова М.Р., Паночко Г.І.. – Львів: Видавництво “Левада”, 2021. – 148 c. (Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка(Протокол №7/3 від 31.03.2021 р.)).

Нагороди та відзнаки

 • Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2020 року (Указ Президента України “Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року” №595/2020 від 29 грудня 2020 року).
 • Лауреат Премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи (Рішення президії НАН України 2022 року).
 • Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених з 2020 року.
 • “Обласна премія молодим ученим і дослідникам” за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації № 1176/0/5-1-19 від 18 жовтня 2019 року).
 • Оголошено подяку за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки (Наказом ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 697-1-10 від 28 листопада 2019 року).
 • Переможець конкурсу «Найкращий молодий вчений року» в номінації «Математика, фізика та хімія» (Наказ ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 248-1-10 від 25 травня 2020 року).


Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 136


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-23-42