Кафедра хімічної інженерії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної інженерії
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХІ
Дата заснування 1949 рік
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. т. н., професор Атаманюк Володимир Михайлович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й корпус, кімн. 108
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/hi

Кафедру хімічної інженерії засновано 1949 року. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту Хімії та хімічних технологій.

Історична довідка

Заснована у 1949 р. Її першим завідувачем був кандидат технічних наук, доцент Д. В. Савкевич. У той час кафедра налічувала 6 співробітників. У 1955 р. її очолив кандидат технічних наук, доцент О. І. Чернявський. Весь цей час до 1977 р. кафедра здійснювала підготовку інженерів зі спеціальності «Машини та апарати хімічних виробництв» та «Обладнання підприємств будівельних матеріалів».

У 1968 р. Г. А. Аксельруд вперше на кафедрі захистив докторську дисертацію. Цього ж року він очолив кафедру і перебував на цій посаді до 1987 р. Потім кафедрою керував доктор технічних наук, професор Я. М. Гумницький. У 1991 р. було організовано набір студентів на спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища» у кількості 25 студентів.

У 1992 р. кафедру перейменували і вона стала називатися — «Хімічної інженерії та промислової екології». Йдучи назустріч потребам хімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів, у 1993 р. відновили набір на спеціальність механічного профілю «Обладнання хімічних виробництв і будівельних матеріалів».

З 2002 р. кафедра ХІПЕ поділена на дві: «Хімічна інженерія», яку очолив доктор технічних наук, професор Я. М. Ханик, та «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2007 р. на кафедрі ліцензовано новий навчальний напрям «Хімічна інженерія», що передбачає три магістерські спеціальності: «комп’ютерна хімічна інженерія»; Працівники кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології «природоохоронні хімічні технології»; «Процеси і обладнання хімічних виробництв».

З 2010 р. завідувачем кафедри «Хімічна інженерія» є доктор технічних наук, професор Атаманюк В. М.

Від початку 50-х років працівниками кафедри та аспірантами було захищено близько 100 кандидатських, понад 10 докторських дисертацій, опубліковано більше 800 наукових праць, видано ряд посібників, підручників, методичних вказівок тощо.

Видатні педагоги і науковці:

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідні лабораторії:

Партнери кафедри