Кафедра філософії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра філософії
DeptPhil Logo Ukr Wall 131.GIF
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КФ
Дата заснування 1964 р.
Засновники Львівський політехнічний інститут
К-сть кандидатів наук 14
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Попередник кафедра діалектичного та історичного матеріалізму
Завідувач кафедри Петрушенко Віктор Леонтійович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328
Періодичне друковане видання «Філософські науки»

Кафедра філософії — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук.

Загальна інформація

У 1957 році у Львівському політехнічному інституті організовано кафедру діалектичного та історичного матеріалізму, яку 1964 року було перейменовано у кафедру філософії.У 1992-му кафедра одержала назву філософії та культурології; назву «кафедра філософії» повернули знову у 2000 році.За час існування кафедри її очолювали: к.філос.н., доцент О. І. Манаков; к.філос.н., професор Л.І. Пристанський; д.філос.н., професор Н.І. Дьячкова; к.філос.н., доцент А.А. Фартушний.

Історія кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

У 2010-2012 рр. кафедрою здійснювалася розробка наукової теми «Філософсько-світоглядні та методологічні засади державотворчого процесу в Україні», номер державної реєстрації 0107U010430. За даною темою видано дві монографії та опубліковано 40 статей у фахових виданнях, захищена одна докторська дисертація (Повторєва С.М.). Проведено дві міжнародних конференції та три круглих столи.

Провідні науковці кафедри:

З 2012 р. на кафедрі здійснюється розробка нової наукової теми «Зміни становища людини у сучасних цивілізаційних процесах: філософсько-методологічні дослідження». Метою даної теми постає проведення філософсько-методологічного та порівняльного аналізу численних позицій щодо окреслення особливостей та сутності найбільш суттєвих зрушень у становищі та самоосмисленні сучасної людини, пов'язаних із загальними особливостями сучасної суспільної історії.