Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
KAFTPEновий1.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТПЕ
Дата заснування 1940
К-сть співробітників 27
Приналежність Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Поплавська Ж.В.
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tpe

КОНТАКТИ

Назва кафедри українською: Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Назва кафедри англійською: Department of theoretical and applied economics

Номери телефонів: +38 032 258 24 88 / +38 032 258 25 39 / +38 032 258 26 71

Офіційний e-mail: tpe.dept@lpnu.ua

Адреса кафедри: 79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, НУ "ЛП", ІV навчальний корпус, кімн. 502

НОВИНИ КАФЕДРИ

1.Національний університет«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти ПРОПОНУЄ випускникам повної загальної середньої освіти, ВНЗ І,ІІ рівнів акредитації та професійно технічних закладів ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ за освітньо-професійною програмою«Бакалавр» за спеціальністю 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ». Більш детальна інформація про умови вступу та навчання за посиланням.
2.Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти ПРОПОНУЄ випускникам вищих навчальних закладів з дипломом бакалавра будь-якого напряму підготовки та дипломом спеціаліста чи магіcтра будь-якої спеціальності ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Магістр» чи «Спеціаліст» закредитованої в університеті спеціальності 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ - УПРАВЛІННЯ В У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ; РИНКОВА АНАЛІТИКА). Більш детальна інформація про умови вступу та навчання за посиланням.
3. Останні новини кафедри ТПЕ на сайті Національного університету "Львівська політехніка"
4. Останні новини кафедри ТПЕ на facebook
5. Останні новини кафедри ТПЕ в instagram


КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРИ

Посада на кафедрі: Завідувач кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові: Поплавська Жанна Василівна (Zhanna Poplavska)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Номер телефону: (032) 258-24-88


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з навчально-методичної роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Скорик Галина Іванівна (Halyna Skoryk)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-24-88


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з наукової роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Данилович-Кропивницька Марта Львівна (Marta Danylovych-Kropyvnytska)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-24-88ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки «Політехніки» заснована у 1940 році як кафедра політичної економії. У 1949 - 1964 роках її завідувачем був доцент П.К. Тисячний. Сорок років (1964-2004) кафедру очолював професор Іван Опанасович Тивончук. У 1951р. він здобув освіту у Львівському торгово-економічному інституті. З 1952 р. розпочав працювати на кафедрі політичної економії «Політехніки». За час роботи на кафедрі захистив кандидатську дисертацію, а згодом, у 1980 році, - докторську дисертацію на тему: „Політекономічні проблеми ефективності міжнародного поділу праці і зовнішньої торгівлі в соціалістичних країнах”. Професор Іван Тивончук підготував до здобуття вченого ступеня майже десять кандидатів економічних наук. Він автор понад 220 наукових праць (3 з них – монографії). Іван Опанасович - Почесний професор «Львівської Політехніки».

У 1992 р. кафедра політичної економії змінила назву на – «Кафедра економічної теорії». У 2001-2003 роках вона називалась Кафедра теоретичної економіки і економіки України. У 2003 р. кафедра отримала нинішню назву назву – Кафедра теоретичної та прикладної економіки.

З 2004 р. кафедру очолила професор, доктор економічних наук Поплавська Жанна Василівна, фахівець у галузі стратегічного менеджменту.

Завідувач кафедри - Поплавська Жанна Василівна, д.е.н., професор. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені І.Франка. У «Політехніці» працює з 1987 року. Кандидатську дисертацію з тематики планування розвитку міжгалузевих комплексів захистила в 1986 р. в інституті економіки АН Латвії, а докторську з проблем стратегічного управління - в Раді з вивчення продуктивних сил України АН України у 1994 році. Опублікувала понад 250 наукових праць зі сфери стратегічного менеджменту, конкуренції та конкурентоспроможності та інших мікроекономічних питань. Автор та співавтор багатьох монографій в Україні на за кордоном. Підготувала понад 10 кандидатів економічних наук та 1 д.е.н. Член двох спеціалізованих вчених рад зі захисту кандидатських та докторських дисертацій.ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 1. Поплавська Жанна Василівна, д.е.н., професор;
 2. Садова Уляна Ярославівна, д.е.н.,професор;
 3. Гошовська Оксана Вікторівна, доцент;
 4. Гуменюк Віталій Віталійович, доцент;
 5. Данилович-Кропивницька Марта Львівна, доцент;
 6. Іличок Богдан Іванович, доцент;
 7. Канцір Ірина Анатоліївна, доцент;
 8. Комаринець Софія Орестівна, доцент;
 9. Михальчишин Наталія Лук’янівна, доцент;
 10. Пушак Галина Іванівна, доцент;
 11. Рисін Марія Віталіївна, доцент;
 12. Сенів Лідія Анатоліївна, доцент;
 13. Скорик Галина Іванівна, доцент;
 14. Степура Тетяна Михайлівна, доцент;
 15. Тревого Олена Ігорівна, доцент;
 16. Іваницька Наталія Богданівна, старший викладач;
 17. Корицька Ольга Іванівна, асистентДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

 1. Гнатів Олександра Ярославівна (старший лаборант)
 2. Дідух Наталія Михайлівна (фахівець)
 3. Криса Христина Юріївна (старший лаборант)
 4. Федякова Наталія Володимирівна (фахівець)

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

 1. Бабич Олександр Олександрович
 2. Циркін Андрій Сергійович

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра ТПЕ готує студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"; «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями «Управління в сфері економічної конкуренції», "Ринкова аналітика" "Соціальна економіка, аналітика та управління".

Фахівці з управління у сфері економічної конкуренції здатні виконувати завдання антикризового менеджменту, ризик-менеджменту, системного аналізу і прогнозування розвитку конкурентного середовища, антимонопольної експертизи, захисту економічної конкуренції, захисту інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, антимонопольного регулювання, аналізування і планування діяльності організацій.

Випускники кафедри за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР та СПЕЦІАЛІСТ працюють у структурах різних форм власності, в органах державної влади, місцевого самоврядування, територіальних відділеннях Антимонопольного комітету України. Здобута на кафедрі ТПЕ спеціальність дозволяє займати престижні посади: заступника директора філіалу, завідувача та заступника завідувача майстерні, дільниці, виробничої служби, майстра, завідувача секції, комерційного та торговельного агента, митного інспектора. А також серед наших випускників - інспектори з кадрів, молодші державні інспектори, диспетчери-інспектори, менеджери різних видів економічної діяльності.

Випускники кафедри за освітньо-кваліфікаційним рівнем МАГІСТР можуть працювати в системі органів Антимонопольного комітету України, органах державної влади та місцевого самоврядування; займатися управлінням в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм: в закладах освіти, науково-дослідних установах. Вони працюють на посадах: інспектор, викладач, молодший науковий співробітник, фахівець-аналітик, радник, економіст, інспектор державний, інспектор з кадрів, спеціаліст центрального апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, керівник підрозділів у різних сферах діяльності, консультант, організатор наукових досліджень.


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основні форми наукової діяльності:

 1. підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук аспірантами та працівниками кафедри;
 2. написання наукових статей, монографій;
 3. участь професорсько-викладацького складу кафедри у вітчизняних, міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах тощо;
 4. організація міжнародної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»;
 5. стажування у вищих закладах освіти, відділеннях Антимонопольного комітету України, на провідних підприємствах;
 6. залучення студентів до наукової роботи тощо.

Теми наукових дисертацій, захищених на кафедрі за останні 15 років:

 1. Швецова Мирослава Богданівна (к.е.н) – Стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств, 2010 р.
 2. Малиновський Юрій Володимирович (к.е.н) – Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, 2010 р.
 3. Комаринець Софія Орестівна (к.е.н) – Організаційна гнучкість машинобудівного підприємства, 2011 р.
 4. Карковська Вероніка Ярославівна (к.е.н) – Трансформація заощаджень в інвестиції національної економіки, 2011 р.
 5. Тригоб’юк Сергій Сергійович (к.е.н) – Система стратегічного планування діяльності малих і середніх приладобудівних підприємств, 2015 р.
 6. Сенів Лідія Анатоліївна (к.е.н) – Формування та використання доходів населення, 2015 р.
 7. Тревого Олена Ігорівна (к.е.н) – Економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних підприємств, 2015 р.
 8. Гуменюк Віталій Віталійович (к.е.н.) - Державне регулювання процесів легалізації прихованого підприємництва, 2016 р.
 9. Куйбіда Степан Васильович (к.е.н.) - Формування інструментів структурної перебудови національної економіки, 2019 р.
 10. Степура Тетяна Михайлівна (д.е.н.) -Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України, 2021 р.

З науковими публікаціями викладачів кафедри можна ознайомитись у таких фахових виданнях, як:

 1. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК
 2. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.
 3. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 4. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
 5. Логістика. Вісник Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
 6. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
 7. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
 8. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна.
 9. Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
 10. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України (Збірник наукових праць). НАН України. Інститут регіональних досліджень.
 11. Актуальні проблеми економіки.

В доробок працівників кафедри входять опубліковані такі монографії:

 1. Степура Т. М. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України: монографія / Т. М. Степура. – Умань: Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. – 600 c.
 2. Komarynets S. Entrepreneurship Today: Selected Aspects: колективна монографія / S. Komarynets, Z. Poplavska. – Gdańsk: Gdansk University of Technology Publishing House, 2021. – 75 c.
 3. Сучасні форми конкурентної взаємодії суб’єктів господарювання : колективна монографія. – Львів: ТОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. 200 c.
 4. Seniv L. Personal income –generation and spending: монографія / L. Seniv, Z. Poplavska, O. Lynnyk. – Lviv: Liga-Press, 2017. – 216 c.
 5. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства // А.О. Босак, О.І. Тревого; за ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2015. – 326 с.
 6. Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu / М.Л. Данилович-Кропивницкая, Ж.В. Поплавская, В.В Гуменюк та ін. // Monografia naukowa, Tom I Marketing / Wyższa Szkola Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. – 275 S.
 7. Людський потенціал в системі соціально-трудових відносин: теорія та практика регулювання. Монографія./ за ред. Л.А. Кравченко [Скорик Г.І. та інші]. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2014. – 204 с.
 8. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: колективна монографія / М.Л. Данилович-Кропивницька, [та і.]. - Дніпропетровськ: ФОП «Дробязко С.І.», 2014. – 438 с.
 9. Комаринець С.О. Гнучкість організації: монографія / С.О. Комаринець, Ж.В. Поплавська. – Харків: ВД «Інжек». – 2012. – 268 с.
 10. Амоша О.І., Аптекар С.С., Пушак Г.І. та інші Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 11. Данилович-Кропивницька М.Л. та інші Кластерні форми організації освіти як чинник інноваційного прогресу. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: Монографія/ За заг. ред. Ф.Г. Ващука . –Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с. (Серія «Євроінгреція: український вимір», Вип. 16)
 12. Гошовська О.В., Ліманський А.М., Поплавська Ж.В. Синергізм у стратегічному управлінні: Монографія. – Львів: ТзОВ «Компанія „Манускрипт”», 2011. – 284 с.
 13. Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект. Монографія. – Львів: ТзОВ «Компанія „Манускрипт”», 2010. – 296 с.
 14. Палига Є.М., Пушак Г.І., Пушак Я.Я. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект. Монографія. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 192 с.
 15. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Шпак Н.О., Малиновський Ю.В. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання. Монографія. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім» «Укропол», 2009. – 198 с.

В доробок працівників кафедри входять опубліковані такі посібники:

 1. Данилович-Кропивницька М.Л. Основи економічної теорії: навчальний посібник / М.Л. Данилович-Кропивницька, Г.І. Пушак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 202 с.
 2. Скорик Г.І. Економічна теорія: навч. посібник / Г.І. Скорик, В.В. Барінов, М.Б. Швецова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 188 с.
 3. Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І.О. Тивончук – Львів: Видавництво Львівської політехніки - 2014. - 292 с.
 4. Державне антимонопольне регулювання: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик, О.В. Вертєлєва, Н.Л. Михальчишин та ін.; за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2015. – 480 с.
 5. Гуменюк В. В. Зобов'язальні відносини в підприємницькій діяльності: навчальний посібник / В. В. Гуменюк, Б. І. Іличок. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 136 c.
 6. Скорик Г. І. Вступ до макро- і мікро-економіки: навчальний посібник / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк. – Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2019. – 164 c.
 7. Данилович-Кропивницька М. Л. Бізнес-економіка: навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2021. – 248 c.
 8. Економічна політика: національний та регіональний аспект : навч. посіб. / Ж. Поплавська, В. Поплавський, Л. Сенів. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2022 — 280 с.

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

Жешувський університет, Жешув, Польща

University of Rzeszów, Rzeszow, Poland

Веб-сайт: http://www.univ.rzeszow.pl

Підписана угода про партнерство; обмін досвідом науково-методичної та науково-дослідної роботи; стажування.


Український Вільний Університет, Мюнхен, Німеччина

Ukrainian Free University, Munich, Germany

Веб-сайт http://www.ufu-muenchen.de

Підписана угода про партнерство; участь в наукових конференціях в Україні та Німеччині; спільні наукові проекти.


Економічний університет, Катовіце, Польща

University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

Веб-сайт http://www.ue.katowice.pl

Підписана угода про партнерство; обмін студентами, науковими працівниками; співпраця в рамках програм, пропонованих ЄС; співпраця в рамках обміну програм навчання і визнання спільних дипломів; організація спільних конференцій.


Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Lviv regional territorial office of the Antimonopoly Committee of Ukraine

Веб-сайт http://www.amc.gov.ua/amku/control/lviv/uk/

Спонсорська допомога