Кафедра соціології та соціальної роботи

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра соціології та соціальної роботи
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура СР
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Завідувач кафедри д.політ.н., доц. Климанська Лариса Дмитрівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Квітнева 6, 29-й корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/sr

Кафедра соціології та соціальної роботи — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Загальна інформація

«Львівську політехніку» можна вважати флагманом підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» на теренах Львівщини. Підготовка бакалаврів за напрямом 0402 — «Соціологія» ( а саме в межах цього напряму розвивалась на той час «Соціальна робота» ) була розпочата в Національному університеті «Львівська політехніка» ще у 1999 р. на кафедрі інженерно-педагогічної підготовки ІГСН (завідувач кафедри — професор Кизименко Л.Д.) у рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999-2003 роки), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку (СІDА). Партнерами за проектом були Національний університет «Львівська політехніка» з української сторони та Манітобський університет (м. Вінніпег) — з канадської. Проект здійснювався під патронатом Міністерства освіти і науки України.

На сьогодні кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за двома спеціальностями:

  • «Соціологія»,
  • «Соціальна робота».

Випускники кафедри плідно працюють у районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, державних і громадських організаціях.

Історія кафедри

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора, доктора фізико-математичних наук Рудавського Ю.К. про закріплення спеціальностей від 4 березня 2001 року за № 69-01-25 у структурі Інституту гуманітарних та соціальних наук, який налічував тоді 7 обслуговуючих кафедр загальноосвітнього спрямування (директор інституту — професор, доктор історичних наук Дещинський Л.Є.), була створена кафедра соціології та соціальної роботи, яка отримала статус випусково-обслуговуючої.

В різні періоди кафедру очолювали:

  • доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є.,
  • професор, доктор педагогічних наук Курляк І.Є.,
  • доцент, кандидат філософських наук Климанська Л.Д.,
  • професор, доктор соціологічних наук Піча В.М.

На кафедрі відкрито аспірантуру за двома напрямами.

Важливою особливістю роботи кафедрт, передбаченою концепцією підготовки фахівців соціології, є її тісна співпраця із спеціалізованими державними та громадськими закладами, які працюють, зокрема, у сфері надання соціальних послуг. Зокрема, основними напрямами такої співпраці є використання досвіду діяльності, кадрового потенціалу, інформаційного та матеріального забезпечення цих інституцій з метою практичної підготовки наших студентів під час проходження ними різних видів практики. З іншого боку, кафедра надає цим закладам-базам практики науково-методичну допомогу шляхом підвищення кваліфікації їхніх працівників на постійно діючих модульних курсах професійного навчання.

Зростанню науково-педагогічного потенціалу кафедри сприяли проведені науково-практичні конференцій, учасниками яких стали викладачі та студенти кафедри. Кафедра — активний учасник Львівських соціологічних форумів, у соціальних екуменічних тижнів, які проводяться щорічно.

Викладачі кафедри брали активну участь у розробці державних освітніх стандартів спеціальності «Соціальна робота» (11-13 березня 2003р. на базі кафедри, спільно з Українським державним центром соціальних служб для молоді (м. Київ) була проведена Всеукраїнська нарада-семінар «Моделі професійної підготовки фахівців різних рівнів у контексті розвитку спеціальності «Соціальна робота» в Україні»).

З січня 2004 року на кафедрі розпочав свою роботу постійно діючий міжнародний семінар з питань професійного розвитку фахівців соціальної сфери.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Підрозділи кафедри

Співпраця кафедри