Кафедра проектування та експлуатації машин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра проектування та експлуатації машин
PEM logo-200.png
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ПЕМ
Дата заснування 1962
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
К-сть співробітників ПВС — 15
НДП — 6
Приналежність Інституту інженерної механіки та транспорту
Завідувач кафедри Стоцько Зіновій Антонович
Розташування (адреса) 14 н.к.
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pem

Кафедра проектування та експлуатації машин (ПЕМ) Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра проектування та експлуатації машин (абревітура — ПЕМ) — навчально-науковий підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра входить до складу Інституту інженерної механіки та транспорту. Завідувач кафедри ПЕМ — проф., д.т.н. Стоцько Зіновій Антонович. Заступник завідувача — доц., к.т.н. Шеремета Роман Микитович.

Історія

Кафедра проектування та експлуатації машин cтворена в 1962 р. під назвою «Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування» (абревіатура — НЕМ) у період розвитку напівпровідникової техніки, ядерної енергетики і космічних досліджень.

Основним завданням кафедри на той час було підготовка фахівців з дослідження, розробки і експлуатації технологічного обладнання і пристроїв, що застосовувалися у виробництві напівпровідникових і електровакуумних приладів, у системах з надвисоким вакуумом і у системах космічних апаратів.

Засновниками і першими викладачами кафедри, на яких було покладено методичне забезпечення навчального процесу були Беспалов К. І., Сілін Р. І., Штанков О. Б., Михайлишин Ю. М., Кожункіна Д. І., Ткаченко М.Д., що перейшли з кафедр «Технології машинобудування», «Металорізальні верстати і інструменти», а також Василенко І. Н., Кодра Ю. В., Стоцько З. А., Марець В. М., Стратіневський Г. Г., Мінєєва В. І.

Кафедру очолювали Беспалов Констянтин Іванович (1962 – 1977 р.р.), Кодра Юрій Васильович (1977 – 1987 р.р.). З 1987 р. кафедру очолює Стоцько Зіновій Антонович.

Великий вклад у формування лабораторної і матеріально-технічної бази кафедри вніс перший завідувач лабораторії Городник Я. Є., під керівництвом якого лабораторії кафедри були оснащені найсучаснішим на той час обладнанням. Розпочату ним справу продовжили Яськов В. В., Майор В. І. і Сенишин В. В. Роботу з організації і оформлення методичної документації виконували старші лаборанти Білевич В. І. і Капій Д. М.

9 грудня 1964 р. відбувся перший випуск фахівців із спеціальності «Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування». Головами Державних екзаменаційних комісій були провідні спеціалісти і керівники науково-дослідних організацій і промислових підприємств – Конькін М. П., Боріц А. М., Козаченко В. Л., Кутяк А. О., Бойко В. І., Гладиш Р. В., Приставський П. А., Лобас М. М., Краєвський В. Й., Козіброда Я. І., Ждиняк З. І.

У 1965 р. на кафедрі створені три науково-дослідні лабораторії: автоматизація виробничих процесів в приладобудуванні, плівкових покрить, вакуумної техніки.

Одне з перших засідань Державної екзаменаційної комісії кафедри НЕМ (1960-ті роки)
Колектив співробітників лабораторії автоматизації виробничих процесів у приладобудуванні і плівкових покрить (1987)
Колектив співробітників лабораторії герметизації пневмогідроагрегатів (1980-ті роки)

У лабораторії автоматизації виробничих процесів були розроблені прогресивні на той час унікальні установки для дослідження електронно-оптичних систем електронно-променевих приладів, конструкції електронно-оптичних систем електронно-променевих приладів, придатних для автоматизованого складання, автоматичне обладнання для формування гофрованих виробів із металевої стрічки з одностороннім легкопошкоджуваним покриттям, прогресивні технології і обладнання для плівкових покрить. Над цією тематикою працювали викладачі Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько, І. Н. Василенко, В. М. Марець, В. В. Яськов, інженери Б. О. Пальчевський, О. В. Гаврильченко, А. Р. Завербний, Б. О. Білевич, А. В. Устінов, Я. П. Віталіш, І. М. Федоршак, С. Г. Демчук, М. В. Крупа, М. О. Гагушко, Ю. ;Г. Мишачков. Всіма роботами успішно керував тодішній завідувач кафедри К. І. Беспалов. У 80-тих роках під керівництвом завідувача кафедри Кодри Ю. В. у лабораторії автоматизації виробничих процесів були розроблено автоматизоване технологічне обладнання для аерозольного нанесення емісійних та ізоляційних покрить на деталі і вироби типу тіл обертання, а також на деталі складної геометричної форми, пристрої для активного автоматичного контролю товщини покрить у процесі їх нанесення, комплект прецизійних пристроїв і установок для лиття металізаційних та керамічних плівок, автомати для контролю лінійних розмірів та сортування циліндричних та плоских деталей на розмірні групи, автоматичні установки для рихтування плоских та тавроподібних деталей, автомати для контролю витрат рідини через сопла розпилювачів, автоматичні установки для контролю розподілу рідини у факелі розпилу, автомати для складання виробів з циліндричних деталей за їх взаємного вторинного орієнтування.

Налагодження лабораторної установки (1976)
Налагодження потокової лінії (1975)
Налагодження експериментальної установки (1986)
Циклофазотрон термоядерної системи "Токамак-3ТМ"

У лабораторії вакуумної техніки й у галузевій лабораторії плідно працювали викладачі та інженерно-технічні працівники Г. Г. Стратиневський, Б. І. Цибко, В. В. Яськов, Р. М. Шеремета, П. М. Огар, О. М. ;Долотов, Л. І. Гурняк, В. О. Зацарний, Л. С. Ткачик, І. І. Корсак, О. В. Волков, А. Ф. Ворощук, Я. М. Кокотко, Б. Я. Волошин, Н. Н. Дмитренко (Николайчук), І. Р. Вінніцький. Ними були розроблені ущільнювальні високовакуумні з'єднання циклофазотрона першої у світі термоядерної системи «Токамак-ЗТМ», що було відзначено на державному рівні; високовакуумні системи життєзабезпечення космічних апаратів періоду 1978-1991 р.р., а також більше десяти рекомендаційних керівних технічних матеріалів та галузевих стандартів із розробки ущільнювальних вузлів для вакуумних систем та систем високого тиску.

У 1966 р. на базі кафедри відкрита аспірантура. Першим аспірантом, який захистив кандидатську дисертацію, став Стратінєвський Г. Г.

Тривалий час (орієнтовно 1979-1987 р.р.) діяла філія кафедри на «ВО Кінескоп», де заняття зі студентами проводили провідні спеціалісти цього підприємства Понятовський В. Г., Устінов А. В., Буданов Г. П. З 1977 до 1991 р. діяла галузева лабораторія «Герметизація пневмогідроагрегатів».

В 1992 р. кафедру НЕМ перейменовано у кафедру електронного машинобудування (ЕМБ). У 2014 — в кафедру проектування та експлуатації машин (ПЕМ). В квітні 1999 р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність «Обладнання переробних та харчових виробництв», і 17 грудня 2001 р. відбувся перший захист дипломних проектів.

Зараз кафедра проектування та експлуатації машин входить до складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Див. також — 50-річний ювілей кафедри електронного машинобудування

Штат кафедри

Визначальним фактором здобутків кафедри є її кадровий потенціал.

Співробітники кафедри проектування та експлуатації машин (2008)

Професорсько-викладацький склад

П.І.Б. Посада Вчене звання Науковий ступінь
1.
Стоцько Зіновій Антонович Завідувач кафедри, професор
Професор
Д.т.н.
2.
Кузін Микола Олегович Доцент
Доцент
Д.т.н.
3.
Шеремета Роман Микитович Доцент
Доцент
К.т.н.
4.
Майструк Володимир Володимирович Доцент
Доцент
К.т.н.
5.
Топільницький Володимир Григорович Доцент
Доцент
К.т.н.
6.
Велика Оксана Тарасівна Доцент
Доцент
К.т.н.
7.
Серкіз Орест Романович Доцент
Доцент
К.т.н.
8.
Зінько Роман Володимирович Доцент
Доцент
К.т.н.
9.
Стефанович Тетяна Олександрівна Доцент
Доцент
К.т.н.
10.
Рак Валентина Петрівна Доцент
К.т.н.
11.
Лясковська Соломія Євгенівна Доцент
К.т.н.
12.
Ребот Дарія Петрівна Асистент
К.т.н.
13.
Завербний Андрій Романович Старший викладач
14.
Лампіка Роман Володимирович Старший викладач
15.
Бойко Михайло Васильович Старший викладач

Середній вік професорсько-викладацького складу – 53 роки.

Навчально-допоміжний склад

П.І.Б. Посада
1.
Сенишин Володимир Васильович Провідний спеціаліст
2.
Понятовський Віктор Григорович Інженер 1-ї категорії
3.
Балук Володимир Богданович Інженер 1-ї категорії
4.
Капій Дарія Миколаївна Старший лаборант
5.
Шенбор Юрій Владиславович Старший лаборант

Досягнення

Завідувач каф. ЕМБ Стоцько З. А. з міністром освіти і науки України Ніколаєнком С. М. (2005)

У науково-дослідних лабораторіях кафедри розроблено і виготовлено понад 80 одиниць унікального технологічного обладнання для дослідження електронно-оптичних систем, ущільнюючі високовакуумні з’єднання циклофазотрона першої у світі термоядерної системи «Токамак Т-3», високовакуумні системи життєзабезпечення космічних апаратів, комплект прецезійних пристроїв і установок для виготовлення плівкових покрить, а також обладнання для пакування виробів у термоусадочну плівку, машини для різання хлібобулочних виробів.

Виконано ряд держбюджетних науково-дослідних робіт в галузі теоретичних основ моделювання і проектування вібраційних машин об’ємної обробки виробів з дебалансним приводом. Розроблено більше десяти рекомендаційних керівних технічних матеріалів та галузевих стандартів з розробки ущільнюючих вузлів для вакуумних систем та систем високого тиску.

Співробітниками та випускниками кафедри захищено декілька докторських дисертацій, серед них директором Інституту інженерної механіки та транспорту Стоцьком З. А., завідувачем кафедри автоматизації виробничих процесів та пакування Луцького Національного Технічного Університету Пальчевським Б. О.; проректором з наукової роботи Братського державного університету (Росія) Огаром П. М.; завідувачем кафедри Братського державного університету Долотовим О. М.; завідувачем кафедри технології машинобудування Національного університету "Львівська Політехніка" Грицаєм І. Є; а також більше двадцяти кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри отримано понад 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано 10 монографій і навчальних посібників, понад 450 наукових праць.

Див. також — Нагороди і відзнаки кафедри проектування та експлуатації машин

Відомі випускники

 1. Пальчевський Богдан Олексійович (1967) — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету (Україна) [1].
 2. Стоцько Зіновій Антонович (1964) — доктор технічних наук, професор, директор Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна).
 3. Огар Петро Михайлович (1974) — доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Братського державного університету (Російська Федерація) [2].
 4. Приставський Павло Андрійович — к.е.н., президент ПАТ «Іскра».
 5. Стратонов Сергій Анатолійович — голова Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».
 6. Козіброда Ярослав Іванович — віце-президент ПАТ «Іскра».
 7. Ждиняк Зіновій Іванович — директор ТзОВ «Завод «Електропобутприлад».
 8. Краєвський Володимир Йосипович — директор ПАТ «Концерн-Хлібпром».
 9. Долотов Олексій Митрофанович — д.т.н., професор Братського державного університету (РФ).
 10. Устінов Анатолій Вікторович (1951 - 2015) — провідний інженер-конструктор ВО "Кінескоп".

Основна стаття — Випускники кафедри проектування та експлуатації машин

Наукова діяльність

На кафедрі виконується госпдоговірна і держбюджетна науково-дослідна робота за науковими напрямами:

 • дослідження технологічних і конструкторських факторів проектування технологічного обладнання;
 • моделювання та автоматизація технологічних процесів;
 • сухе механічне розділення неоднорідних газових систем;
 • контактні процеси в стику ущільнювальних поверхонь;
 • розробка програм автоматизованого проектування технологічного оснащення.

Основна стаття — Наукова діяльність кафедри проектування та експлуатації машин.

Освітня діяльність

Доцент Шеремета Р. М. проводить лабораторне заняття з групою ОЕП (2009)
Кафедра здійснює підготовку фахівців з таких напрямів і спеціальностей.

Бакалаври
Спеціальність — Галузеве машинобудування.

Спеціалісти

Магістри

Обладнання для листового штампування

Спеціалізація «Обладнання електронної промисловості»

Випускників із спеціалізацією «Обладнання електронної промисловості» готують до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі електронного машинобудування та інших галузях, що здійснюють розробку і виготовлення виробів електронної, радіоелектронної, електротехнічної продукції.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, технолог цеху, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства електронної радіотехнічної промисловості, машино- та приладобудування, галузеві науково-дослідні установи з проблем дослідження та проектування технологій та обладнання електронної промисловості, вищі навчальні заклади.

Обладнання для заквашування молока

Спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Випускники спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» отримують фундаментальні знання з переробки сільськогосподарської та харчової продукції, з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства харчової і переробної промисловості, проектні організації з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі, вищі навчальні заклади.

Цех з переробки шкіри

Спеціалізація «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»

Випускників із спеціалізацією «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування» готують до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі машинобудування для легкої промисловості та суміжних галузях. Вони отримують знання з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, технолог цеху, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства легкої промисловості, машино- та приладобудування, галузеві науково-дослідні установи з проблем дослідження та проектування технологій та обладнання легкої промисловості, вищі навчальні заклади.

Аспірантура

Під керівництвом професора Стоцька З. А. на кафедрі проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 133 — Галузеве машинобудування [3].

Також в Інституті інженерної механіки та транспорту, до складу якого входить кафедра, діє спеціалізована вчена рада Д.35.052.06 з захисту кандидатських та докторських дисертацій за цією спеціальністю.

Голова ради — професор каф. МАМ, д.т.н. Кузьо Ігор Володимирович.

Навчальні лабораторії

На кафедрі діють навчальні лабораторії вакуумної техніки, систем автоматизованого проектування, обладнання електронної промисловості, обладнання переробних і харчових виробництв, розрахунку і конструювання технологічного обладнання, систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, а також комп’ютерний клас, оснащений сучасною технікою та програмним забезпеченням.

Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів»

Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів» (абревіатура — НЦ КТПОВ) створений на кафедрі проектування та експлуатації машин у 2009 р. на підставі Договору про співробітництво між вищими учбовими закладами України і компанією Delcam plc.. (Велика Британія) в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України» [4].

Метою діяльності навчального центру є підвищення якості підготовки студентів і аспірантів механічних та машинобудівних спеціальностей, популяризація сучасних інформаційних технологій автоматизованого проектування і виготовлення виробів, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин ведеться у двох напрямах:

 • видання наукових праць;
 • видання навчально-методичної літератури.

Основна стаття — Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин.

Досягнення наших молодих вчених

Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу є науково-дослідна робота молодих вчених, в тому числі студентів і аспірантів.

Щорічно з часу заснування кафедри на всесоюзні і республіканські конкурси, огляди, виставки подавалися наукові студентські роботи. Багато із них відзначено медалями, дипломами, заохочувальними преміями і грамотами. Наприклад, у 1966 р. роботи студентів Брюхіної С. і Марця В., а у 1969 р. роботи студентів Коношенкова В. (зараз — к.т.н., с.н.с.) і Болдирєва В. відзначені дипломами першого ступеня на Всесоюзних конкурсах кращих студентських робіт.

Учасники 10-ої Польсько-німецько-української літньої школи з механіки руйнування.
Кафедру проектування та експлуатації машин представляють д.т.н., проф. Стоцько З. А., аспірант Стефанович Т. О. (2007, Польща)

Цю традицію гідно продовжують теперішні студенти кафедри ЕМБ. Кращі серед них є постійними учасниками Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів дипломних і магістерських робіт із спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв». За результатами 1-го етапу, який відбувається у Національному університеті «Львівська політехніка», переможців нагороджують дипломами та грошовими преміями. Крім того, кафедра оплачує їм відрядження для участі у 2-му етапі олімпіади.

У 2008 р. участь у 2-му етапі, що відбувався в Одеській національній академії харчових технологій взяли студенти групи ПХВ-41 Крук Юрій і Прусак Михайло. Крім участі в олімпіаді, делегація каф. ЕМБ мала можливість можливість ознайомилася із навчально-методичною базою, лабораторіями та обладнаням кафедри «Технологічне обладнання харчової промисловості» Одеської національної академії харчових технологій.

У 2010 р. участь в олімпіади брали студенти групи ПХВ-11 Джичка Роман і Дзендзелюк Роман. В конкурсі дипломних і магістерських робіт були представлені роботи студентів кафедри 2009 р. випуску: магістерська робота Ужвій Зої та дипломний проект Хомутовського Ярослава. Учасники зі всіх куточків України мали можливість плідно попрацювати і змістовно відпочити. Особливо запам'яталася пішохідна екскурсія видатними місцями Одеси. Чудові скульптури Одеського оперного театру і пасажу на Дерибасівській, нескінченні Потьомкінські сходи, безліч кораблів в бухті Морського вокзалу, струнка колонада Воронцовського палацу і «тещин» міст з безліччю навісних замків на перилах — це далеко не повний перелік місць, де побували наші студенти.

Крук Юрій і Прусак Михайло — учасники студентської олімпіади (2008)
Вручення диплома Дзендзелюку Роману за участь у студентській олімпіаді (2010)
Студенти Джичка Роман і Дзендзелюк Роман на екскурсії Одесою (2010)
Нагородження Сагеля Андрія дипломом Delcam (2011)

У 2011 р. делегацію нашої кафедри зустрічали вже в Національному університеті харчових технологій (Київ). До її складу ввійшли завідувач кафедри Стоцько З. А. та студент гр. ПХВ-41 Олекшій Віталій. Участь в конкурсі студентських робіт увінчалася перемогою. Магістерська робота Даха Юрія (керівник — доц. каф. ЕМБ, к.т.н. Майструк В. В.) здобула ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт науково-дослідницького спрямування.

Вручення диплома за 3-тє місце Демківу Івану (2012)

У 2012 р. у тому ж Національному університеті харчових технологій студент гр. ПХВ-41 Демків Іван зайняв в олімпіаді з спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв" 3-тє місце. Також 3-тє місце виборола в конкурсі дипломних проектів фахівців ОКР "Бакалавр" дипломна робота студента Олекшія Віталія (керівник — асист. каф. ЕМБ, к.т.н. Стефанович Т. О.) [4].

Успішним цей рік виявився і для студентки 3-го курсу каф. ЕМБ Устінової Анни (керівник — проф. каф. ДМ, д.т.н. Малащенко В. О.), яка перемогла у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни "Деталі машин та основи конструювання" (Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра машинознавства, 25-27 квітня 2012 р.) та нагороджена дипломом І-го ступеня.

Займаються наші студенти також конструкторськими розробками.

Робота студентів Андрія Сагеля та Миколи Канціра, виконана у НЦ КТПОВ під керівництвом доцента Володимира Майструка і старшого викладача Михайла Бойка, відзначена в числі десяти кращих робіт з України і Росії на ХІ Міжнародному конкурсі на іменні премії Delcam (2011). На урочистість з нагоди вручення нагород студентів та представників Львівської політехніки запросили до Києва у резиденцію Посла Великобританії в Україні. В заході взяли участь Посол Великобританії Лі Тернер, директор компанії Delcam Хью Хамфріс, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма, ректори університетів України, координатор проекту Наталія Погодаєва (Москва) та багато відомих українських учених.

На конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования» від російської компанії АСКОН роботу «Штамп для вирубування і формування» у 2011 р. представив студент Демків Іван (керівники — доц., к.т.н. Топільницький В. Г., старший викладач Бойко М. В.). Штамп складався з 85 деталей, виконаних за допомогою САПР Компас [5].

В Інституті інженерної механіки працює секція Ради молодих вчених, за сприяння якої щорічно в рамках міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris and Artibus» проходить Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Інженерна механіка та транспорт». У 2010 р. участь в ній взяли студенти кафедри Баран Володимир та Панькевич Леся з роботою «Використання САПР в проектуванні технологічних процесів виготовлення різьбонарізного інструменту» (керівник — асист. каф. ЕМБ, к.т.н. Стефанович Т. О.). В роботі для побудови 3D моделей інструменту було використано САПР Power Shape (Delcam), для формування комплекту технологічної документації на виготовлення плашки використано САПР ТП Вертикаль (АСКОН). У 2011 р. учасником конференції із доповіддю «Зміцнення поверхонь виробів рухомим струминним апаратом» став аспірант кафедри Шептицький Б. П.

Екскурсія на кавову фабрику "Галка" (2002)
Екскурсія на завод "Полімер-Електрон" (2011)
Екскурсія на хлібзавод ПАТ "Концерн-Хлібпром" (2012)
Наші студенти тестують нову прохідну Львівського аеропорту до Євро-2012

Міжнародні зв'язки

Проф. Лєшек А. Добжанські та проф. Зіновій Стоцько на конференції «Діагностика - 2011» (Малє, Італія)
Колектив кафедри проектування та експлуатації машин підтримує тісні контакти з такими закордонними вищими учбовими закладами:
 1. Варшавський технологічний університет / Warsaw University of Technology (Польща).
 2. Сілезький технологічний університет / Silesian University of Technology (Польща).
 3. Жешувський технологічний університет / Rzeszow University of Technology (Польща).
 4. Технологічний університет в Кошице, факультет виробничих технологій в Пряшеві / The Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov (Словаччина).
 5. Новосибирский государственный технический университет (Росія).

З 2008 р. кафедра співпрацює із Британською компанією Delcam Plc. в рамках проекту «Передові комп’ютерні технології університетам України». Компанія Delcam Plc. є одним із світових лідерів в розробці CAD/CAM продуктів для моделювання, виготовлення та контролю складних виробів і технологічного оснащення. Для потреб кафедри передано пакет програмного забезпечення Delcam Power Solution загальною вартістю більше 1 млн. $.

Див. також — Партнери кафедри проектування та експлуатації машин.

Будівля, в якій розміщена кафедра

14 навчальний корпус. Вид з вікна бібліотеки

Кафедра проектування та експлуатації машин розміщена на третьому поверсі будівлі 18 ст., яка в давнину належала монастирю св. Марії Магдалини.

Основна стаття — 14 навчальний корпус Львівської політехніки.

Представництво в інтернеті

Контактна інформація

Адреса
м. Львів, вул. Професорська, 1а,
14 навч. корпус, 3 поверх, 75 аудиторія.

Телефон
+38 (032) 258-21-55

Див. також

Посилання

Машина для різання хлібобулочних виробів, спроектована в НДЛ-60

Примітки

 1. Пальчевський Богдан Олексійович. Луцький НТУ
 2. Энциклопедия "Известные ученые". Статья "Огар Петр Михайлович"
 3. Спеціальності аспірантури Національного університету "Львівська політехніка"
 4. У Львівській політехніці створено навчальний центр компанії Delcam
 5. Конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования»