Кафедра обліку і аудиту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра обліку і аудиту
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОА
Дата заснування 2001 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.е.н., доц. Гавран Володимир Ярославович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/oa-0
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-oa.html

Кафедра обліку і аудиту — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання в галузі обліку та аудиту.

Загальна інформація

Кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901"Бухгалтерський облік«;
  • «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»;
  • «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».

Навчання

Історія кафедри

Кафедра обліку і аудиту створена 20 березня 2001 року наказом ректора Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка» № 04-7.

Завідувач кафедри — Гавран Володимир Ярославович, доцент, к.е.н.

До розвитку кафедри доклали зусилля Полякова Л.М. к.е.н., доц., Акіншина О.В. к.е.н., Бець М.Т. к.е.н., доц., Свірська О.Б., які у різні роки очолювали кафедру.

Викладацький склад кафедри

Kafedra oa.jpg

Наукова робота кафедри

Науковий напрям кафедри: «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання»

Метою наукової діяльності вчених кафедри є подальший розвиток фундаментальних‚ пошукових і прикладних досліджень з важливих напрямків економічної науки. При цьому ставиться мета органічного поєднання педагогічної і наукової діяльності.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання».

Науковий пошук аспірантів та викладачів постійно здійснюється в напрямку вдосконалення прогресивних форм обліку в підприємництві, теоретичного дослідження основ бухгалтерського обліку та його комп’ютеризації, визначення методологічних проблем фінансового обліку в сучасних умовах, розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення національних стандартів у системі бухгалтерського обліку.

Результати наукових досліджень знаходять відображення у наукових статтях фахових наукових вісників, у доповідях на міжнародних наукових конференціях та конференціях різних рівнів.

У науковій роботі беруть активну участь студенти. Наукова робота студента є основою професійної підготовки фахівців. У цьому напрямку головна мета полягає у проведенні наукових досліджень в галузі удосконалення бухгалтерського обліку та складання звітності з дотриманням усіх вимог.

Студенти кафедри традиційно беруть участь у роботі щорічної наукової конференції студентів та молодих вчених.

Контакти