Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Абревіатура ММП
Дата заснування 1991
Завідувач кафедри д.е.н., професор Пирог Ольга Володимирівна
Власний сайт http://lp.edu.ua/mmp

Коротка історія кафедри ММП

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва (до 1996 року - кафедра менеджменту та підприємництва у виробничій інфраструктурі) створена в червні 1991 року.

Ініціатором створення кафедри є професор, доктор економічних наук – О.Є. Кузьмін. Протягом цих років колектив кафедри активно працював у навчально-методичній і науковій сферах, брав участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку національної економіки. Найважливішими напрямками наукових досліджень є менеджмент, системи менеджменту, функціональний підхід; менеджмент у сфері зовнішньоекономічних зв'язків; міжнародне підприємництво, міжнародна економіка, міжнародні фінанси.


Про кафедру ММП

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка студентів за двома спеціальностями: 8.050103 «Міжнародна економіка» і 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на денній і заочній формах навчання, а також на екстернаті.

За вказаний період істотно покращились умови навчання і рівень підготовки студентів викладачами кафедри. Значно розширено площу навчальних приміщень, з’явились сучасно обладнані лабораторії, почала працювати кафедральна бібліотека, на основі якої створено бібліотеку ІНЕМ. Як результат щороку зростає кількість абітурієнтів. Кафедра тісно співпрацює з відділом працевлаштування студентів. Практично понад 90 % випускників забезпечені роботою за фахом на львівських та інших підприємствах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» Національний університет «Львівська політехніка» на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва проводить 2-й (заключний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка». Проведення олімпіади в таких напрямках підготовки студентів, які вимагають знань з міжнародних проблем економічного розвитку, дозволяє вирішити ряд проблем як навчально-наукового, так і прикладного характеру. Зокрема, формуються спільні підходи різними вищими закладами освіти щодо розробки навчальних програм за дисциплінами, які входять в програму підготовки фахівців з відповідних напрямів і узгодження змісту обраних дисциплін. На нашу думку, значною перевагою діяльності інституту олімпіад є встановлення неформальних відносин між студентами різних вищих навчальних закладів України. Цьому сприяє проведення культурно-просвітницьких заходів приймаючою стороною.

Аналізуючи склад учасників олімпіади необхідно відмітити постійне зростання їх кількості та територіального охоплення. У 2001 році Всеукраїнська студентська олімпіада об’єднала 38 учасників з 11 вищих закладів освіти, які представляли 7 міст України. Всього в олімпіаді 2002 року прийняли участь 110 студентів з 41 вищого закладу освіти з 19 міст України. 2003 рік об’єднав 140 студентів із 16 міст України, які представляли 44 вищі навчальні заклади. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів у інших закладах освіти як фахівці з питань менеджменту, зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародної економіки, фінансів, обліку, інвестування, валютно-кредитних відносин.

Кафедра підтримує професійні зв’язки з представниками вищих навчальних закладів країн СНД, Європи та Америки. Кафедра бере активну участь у підготовці наукових кадрів, розгляді кандидатських та докторських дисертацій і підготовці відзивів на них. Практично щомісяця на кафедрі відбуваються наукові семінари, де розглядаються кандидатські дисертації за спеціальностями 08.00.03 і 08.00.04.

Працівники кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва широко публікуються у вітчизняних та закордонних спеціальних та періодичних виданнях. Зокрема, за останні 5 років було опубліковано понад 600 статей та доповідей на науково-технічних конференціях. Багато працівників кафедри публікують свої матеріали у Вісниках Національного університету «Львівська політехніка», у тому числі у Віснику «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», видавництво якого організовано на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва.


Керівництво

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Пирог Ольга Володимирівна.

Заступник завідувача з навчальної роботи: к.е.н., доц. Литвин Ірина Володимирівна.

Заступник завідувача з навчально-методичної та профорієнтаційної роботи: к.е.н., доц. Дорошкевич Катерина Олегівна.

Заступник завідувача з наукової роботи: к.е.н., доц. Бала Ольга Іванівна.

Заступник завідувача з міжнародних зв’язків: к.е.н., доц. Харчук Вікторія Юріївна.

Заступник завідувача з міжнародної економічної та митної діяльності: к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович.

Заступник завідувача з навчально-наукової роботи зі студентами: к.е.н., проф. Чернобай Ліана Іванівна.

Заступник завідувача з адміністрування: к.е.н., доц. Пшик-Ковальська Орися Остапівна

Заступник завідувача з розвитку кафедри: д.е.н., проф. Бублик Мирослава Іванівна


Особовий склад

 • Завідувач кафедри
 • Викладацький склад
 • Інженерно-технічний склад

Кафедра динамічно розвивається, досягнуто вагомих успіхів та результатів у навчальній, науковій, методичній роботі. У 2019 р. на кафедрі працюють 51 викладач, серед них 9 д-рів екон. наук та 37 канд. екон. наук. У різні роки на кафедрі працювали академік НАН України, д-р екон.наук, проф. М.І. Долішній, д-р екон. наук, проф. І.І. Комарницький, д-р екон. наук, проф. У.Я. Садова та інші відомі в Україні та світі науковці. Високий рівень наукових здобутків працівників кафедри засвідчується отриманням нагород, відзнак, стипендій, грантів, пре-мій, визнанням у наукових колах. Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджені канд. екон. наук, доц. О.С. Скибінський, канд. екон.наук, доц. Л.І. Чернобай, канд. екон. наук, доц. Ю.В. Огерчук. Почесні грамоти Львівської обласної державної адміністрації одержали докт. екон. наук, проф. Шпак Н.О (2010), докт. екон. наук, проф. Олексів І.Б. (2017). Працівники кафедри у різні роки отримували стипендії Обласної державної адміністрації для молодих перспективних науковців,здобувала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, ставали лауреатами Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку працівників кафедри нагороджують дипломами та грамотами Національного університету «Львівська політехніка» за успішну наукову та навчально-методичну роботу.

Невід’ємною частиною штату кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва є її інженерно-технічний персонал.

Викладацький склад кафедри

 1. Пирог Ольга Володимирівна професор
 2. Кузьмін Олег Євгенович професор
 3. Бублик Мирослава Іванівна професор
 4. Георгіаді Неллі Георгіївна професор
 5. Гончар Михайло Федорович професор
 6. Одрехівський Микола Васильович професор
 7. Олексів Ігор Богданович професор
 8. Станасюк Наталія Степанівна професор
 9. Шпак Нестор Омелянович професор
 10. Чернобай Ліана Іванівна професор
 11. Скибінський Олександр Станіславович професор
 12. Адамик Вікторія Віталіївна доцент
 13. Бала Ольга Іванівна доцент
 14. Барвінська Єлизавета Степанівна доцент
 15. Босак Андрій Остапович доцент
 16. Гнилянська Леся Йосифівна доцент
 17. Голомовзий Віктор Миколайовичдоцент
 18. Далик Володимир Петрович доцент
 19. Дорошкевич Катерина Олегівна доцент
 20. Дуляба Наталія Іванівна доцент
 21. Івасюк Володимир Васильович доцент
 22. Кара Наталія Ігорівна доцент
 23. Когут Уляна Ігорівна доцент
 24. Литвин Ірина Володимирівна доцент
 25. Малиновський Юрій Володимирович доцент
 26. Найчук-Хрущ Марта Богданівна доцент
 27. Процик Ірина Степанівна доцент
 28. Пшик-Ковальська Орися Остапівна доцент
 29. Романишин Соломія Борисівна доцент
 30. Сай Леся Петрівна доцент
 31. Харчук Вікторія Юріївна доцент
 32. Шуляр Роман Віталійович доцент
 33. Ясінська Тетяна Вікторівна доцент
 34. Лема Галина Володимирівна доцент
 35. Лакіза Вікторія Володимирівна доцент
 36. Ванькович Любомир Ярославович доцент
 37. Вороновська Марта Миколаївна доцент
 38. Хоменко Андрій Ігорович доцент
 39. Пасінович Ірина Ігорівна доцент
 40. Вільгуцька Роксолана Богданівна старший викладач
 41. Грица Світлана Ігорівнастарший викладач
 42. Дарміць Ростислав Зеновійович старший викладач
 43. Калиновська Наталія Леонідівна старший викладач
 44. Чапран Сергій Петрович старший викладач
 45. Лісович Тарас Юрійович старший викладач
 46. Дрималовська Христина Василівна асистент
 47. Прокопенко Ірина Валеріївна асистент
 48. Реверенда Наталія Юріївна асистент
 49. Терлецька Вікторія Олександрівна асистент
 50. Уголькова Олена Зіновіївна асистент
 51. Залізна Любов Вікторівна асистент


Інженерно-технічний склад кафедри

 1. Ющак Р.Б. Інженер другої категорії
 2. Горшкова Т.С. Старший лаборант
 3. Ткаченко І.В. Старший лаборант

Навчальна робота

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах за трьома освітніми рівнями:

 • бакалаврів (першого освітнього рівня) за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»,
 • магістрів (другого освітнього рівня) за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»,
 • магістрів (другого освітнього рівня) за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізаціями «Управління інноваційною діяльністю» та «Бізнес-адміністрування»,
 • докторів філософії (третього освітньо-наукового рівня - PhD) за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».


1. Бакалавр з міжнародних економічних відносин (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»).

На бакалаврат вступають після здобуття повної середньої освіти на І курс навчання або на ІІ-ІІІ курси згідно інтегрованих навчальних планів з інших вищих навчальних закладів.

Форми навчання:

 • Денна;
 • Заочна.

Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • міжнародні економічні відносини
 • міжнародна економіка
 • бухгалтерський облік
 • економіка підприємства
 • маркетинг
 • статистика
 • гроші та кредит
 • ділова іноземна мова
 • економічний аналіз
 • економіка зарубіжних країн
 • митна справа
 • міжнародна економічна діяльність України
 • менеджмент
 • технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
 • державне регулювання міжнародних економічних відносин
 • міжнародні фінанси
 • основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • міжнародні організації та транснаціональні корпорації
 • основи міжнародного венчурного бізнесу
 • міжнародні валютно-фінансові відносини
 • міжнародні фінансові ризики

За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» кафедрою відкрито 4 спеціалізації:

 • Спеціалізація 0100: Міжнародна економіка.
 • Спеціалізація 0200: Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність.
 • Спеціалізація 0300: Міжнародні економічні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ.
 • Спеціалізація 0400: Економіка митної діяльності.

Навчальний план підготовки бакалаврів для спеціалізації «Міжнародна економіка» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • міжнародний фондовий ринок
 • міжнародні економічні відносини
 • міжнародний економічний аналіз
 • облік та оподаткування у зарубіжних країнах
 • бюджетування та управління витратами підприємства у сфері міжнародних економічних відносин
 • інформаційні системи та технології в управлінні міжнародних економічних відносин
 • корпоративна соціальна відповідальність
 • міжнародна електронна торгівля
 • страхування у сфері міжнародних економічних відносин
 • формувавння оптимального портфеля цінних паперів (КП)
 • облік та оподаткування у зарубіжних країнах (КП)
 • розроблення бюджетів у сфері міжнародних економічних відносин (КП)

Навчальний план підготовки бакалаврів для спеціалізації «Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • міжнародне інвестування
 • міжнародні економічні відносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • міжнародний економічний аналіз у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • облік та оподаткування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності зарубіжних країн
 • бюджетування та управління витратами підприємства у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • інформаційні системи та технології в управлінні міжнародних економічних відносин у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • міжнародна електронна торгівля у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • міжнародне страхування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • міжнародне інвестування (КП)
 • облік та оподаткування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності зарубіжних країн (КП)
 • розроблення бюджетів у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності (КП)

Навчальний план підготовки бакалаврів для спеціалізації «Міжнародні економічні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • дипломатичний протокол та діловий етикет
 • міжнародні економічні відносини у сфері медіа комунікацій та ІТ
 • міжнародний економічний аналіз у сфері медіа комунікацій та ІТ
 • облік та оподаткування у сфері медіа комунікацій та ІТ зарубіжних країн
 • бюджетування та управління витратами підприємства у сфері медіа комунікацій та ІТ.
 • інформаційні системи та технології в управлінні міжнародних економічних відносин у сфері медіа комунікацій та ІТ
 • корпоративна соціальна відповідальність у сфері медіа комунікацій та ІТ
 • міжнародна електронна торгівля у сфері медіа комунікацій та ІТ
 • страхування у сфері міжнародних медіа комунікацій та ІТ
 • дипломатичний протокол та діловий етикет (КП)
 • облік та оподаткування у сфері медіа комунікацій та ІТ зарубіжних країн (КП)
 • розроблення бюджетів у сфері медіа комунікацій та ІТ (КП)

Навчальний план підготовки бакалаврів для спеціалізації «Економіка митної діяльності» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • економіка митної діяльності
 • сутність та структура органів управління митною діяльністю
 • економічний аналіз митної діяльності
 • митне оформлення іноземних інвестицій
 • витрати та бюджетування митної діяльності
 • документообіг у митній діяльності
 • інформаційні системи та технології в митній діяльності
 • економічна діагностика митної діяльності
 • економічні показники митної діяльності
 • розрахунок показників митної діяльності (КП)
 • митне оформлення іноземних інвестицій (КП)
 • витрати та бюджетування митної діяльності (КП).


2. Магістр з міжнародних економічних відносин (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»).

Навчання для здобуття освітнього рівня магістра з міжнародних економічних відносин відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів або спеціалістів.

За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» кафедра відкрила 4 спеціалізації:

 • Спеціалізація 0100: Міжнародна економіка.
 • Спеціалізація 0200: Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність.
 • Спеціалізація 0300: Міжнародні економічні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ.
 • Спеціалізація 0400: Економіка митної діяльності.

Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін (спільних для 4 спеціалізацій):

 • глобальна економіка
 • міжнародний менеджмент
 • міжнародний фінансовий менеджмент
 • міжнародні стратегії економічного розвитку
 • митне обслуговування міжнародної економічної діяльності
 • міжнародна венчурна діяльність
 • соціальна відповідальність
 • прикладна економетрика
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Навчальний план для спеціалізації «Міжнародна економіка» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • Бізнес-планування та митне обслуговування експортно-імпортної діяльності
 • Страхове обслуговування міжнародної економічної діяльності
 • Валютно-фінансове та банківське обслуговування експортно-імпортної діяльності
 • Економічне обґрунтування експортно-імпортної діяльності (КП)
 • Банківське обслуговування експортно-імпортної діяльності (КП)

Навчальний план для спеціалізації «Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність» передбачає вивчення таких вибіркових дисциплін:

 • Міжнародне страхове обслуговування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти
 • Валютно-фінансове та банківське обслуговування міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Розроблення міжнародних інвестиційно-інноваційних проектів (КП)
 • Фінансове та страхове обслуговування зовнішньоекономічних програм та операцій (КП)

Навчальний план для спеціалізації «Міжнародні економічні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • Міжнародні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ
 • Страхове обслуговування у сфері міжнародних медіа-комунікацій та ІТ
 • Валютно-фінансове та банківське обслуговування у сфері міжнародних медіа-комунікацій та ІТ
 • Розроблення проекту ІТ та медіа-менеджменту (КП)
 • Розроблення міжнародних проектів валютно-фінансового обслуговування ІТ та медіа-комунікаційної діяльності (КП)

Навчальний план для спеціалізації «Економіка митної діяльності» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:

 • Бізнес-планування та митне обслуговування міжнародної економічної діяльності
 • Страхування у митній діяльності
 • Валютно-фінансове та банківське обслуговування митної діяльності
 • Економічне обґрунтування митної діяльності (КП)
 • Банківське обслуговування митної діяльності (КП)

Форми навчання:

 • Денна;
 • Заочна.

Зарахування відбувається на основі результатів тестування.

Фахівці з міжнародних економічних відносин призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фордах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економіки; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо. Вони здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у сферах бізнесу, освіти, науки, державного управління, фінансів, банківської справи, міжнародних економічних зв’язків.

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування і удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій; здійснювати облік і аналіз доцільності і ефективності здійснення валютних, інвестиційних, кредитних, страхових та інших операцій; проводити організаційні заходи із започаткування і активізування маркетингової діяльності на вітчизняному і зарубіжних ринках тощо.

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України. Вони займають провідні посади на підприємствах різних форм власності і видів діяльностей (СП «Галка», ВАТ «Світоч», КБ «Львів», КБ «Укрексімпбанк» тощо), в державних установах (Державне казначейство України тощо) і службах (Державна податкова служба України, Контрольно ревізійне управління України, Державна митна служба України тощо).


3. Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю».

Навчання для здобуття рівня магістра за даною спеціальністю відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів або спеціалістів.

Форми навчання:

 • Денна;
 • Заочна.

Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • Проектний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Економіка інноваційного підприємства
 • Інтелектуальна власність інноваційного підприємства
 • Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
 • Економіка та управління знаннями
 • Інформаційно-управлінські системи в інноваційній діяльності
 • Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності
 • Управління інвестиційним та венчурним бізнесом
 • Розроблення системи управління інвестиційним та венчурним бізнесом (КР)
 • Економічне обґрунтування діяльності інноваційного підприємства (КП)
 • Розроблення системи управління ризиками в інноваційній діяльності (КП).

Випускники кафедри - магістри з менеджменту за спеціалізацією управління інноваційною діяльністю - можуть працювати на керівних посадах у науково-дослідних центрах, технологічних парках, бізнес-інкубаторах, управляти НДДКР на підприємствах усіх видів економічної діяльності тощо.


4. Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування».

Навчання для здобуття рівня магістра за даною спеціальністю відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів або спеціалістів.

Форми навчання:

 • Денна;
 • Заочна.

Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • Проектний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу
 • Інтелектуальна власність бізнес-структур
 • Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур
 • Адміністрування податків у бізнес-структурах
 • Інформаційно-управлінські системи в бізнес-структурах
 • Контролінг бізнес-структур
 • Фінансово-економічна статистика бізнес-структур
 • Розроблення системи оподаткування бізнес-структур (КР)
 • Економіка бізнесу (КП)
 • Діагностика адміністрування та результатів бізнесу (КП).

Випускники кафедри - магістри з менеджменту за спеціалізацією управління інноваційною діяльністю - можуть працювати у державному та приватному секторах різних галузей економіки на керівних посадах у сфері управління міжнародними та вітчизняними бізнес-структурами, підприємствами, організаціями, їх підрозділами, широким спектром бізнес-процесів та операцій у всіх сферах діяльності підприємств та бізнес-структур, а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів.

Найкращі випускники-магістри кафедри продовжують навчання у аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» та інших провідних вітчизняних (Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень НАН України, Інститут економічного прогнозування НАН України, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка тощо) і зарубіжних університетів (Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Віндзорський національний університет (Канада), Паризький університет (Франція) тощо).


5. Доктор філософії з міжнародних економічних відносин (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»).

Навчання для здобуття доктора філософії (освітньо-наукового рівня) з міжнародних економічних відносин відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Форми навчання:

 • Денна;
 • Заочна.

Програма підготовки передбачає вивчення таких дисциплін:

 • Філософія і методологія науки
 • Іноземна мова для академічних цілей, частина 1
 • Іноземна мова для академічних цілей, частина 2
 • Професійна педагогіка
 • Аналітичні та чисельні методи досліджень
 • Академічне підприємництво
 • Педагогічний практикум
 • Сучасні теорії світового економічного розвитку
 • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку
 • Моделювання розвитку глобальної економіки
 • Методи дослідження міжнародної підприємницької діяльності
 • Ділова іноземна мова
 • Психологія творчості та винахідництва
 • Управління науковими проектами
 • Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
 • Риторика
 • Формування глобальної економічної системи
 • Соціальна відповідальність ТНК
 • Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва
 • Інноваційний розвиток підприємницьких структур
 • Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку
 • Міжнародна економічна та торгівельна політика
 • Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
 • Міжнародне інвестування в умовах розвитку світового фондового ринку
 • Особливості розвитку Європейської економіки
 • Міжнародний ринок трудових ресурсів

Здобувачі наукового ступеня доктора філософії з міжнародних економічних відносин можуть обіймати робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.

Можливе подальше навчання за науковою програмою четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук».Про Олімпіади

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади” Національний університет „Львівська політехніка" на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва проводить 2-й (заключний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни та спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та „Міжнародна економіка”. Проведення олімпіади в таких напрямках підготовки студентів, які вимагають знань з міжнародних проблем економічного розвитку, дозволяє вирішити ряд проблем як навчально-наукового, так і прикладного характеру. Зокрема, формуються спільні підходи різними вищими закладами освіти щодо розробки навчальних програм за дисциплінами, які входять в програму підготовки фахівців з відповідних напрямів і узгодження змісту обраних дисциплін. На нашу думку, значною перевагою діяльності інституту олімпіад є встановлення неформальних відносин між студентами різних вищих навчальних закладів України. Цьому сприяє проведення культурно-просвітницьких заходів приймаючою стороною.

Аналізуючи склад учасників олімпіади необхідно відмітити постійне зростання їх кількості та територіального охоплення. У 2001 році Всеукраїнська студентська олімпіада об'єднала 38 учасників з 11 вищих закладів освіти, які представляли 7 міст України. Всього в олімпіаді 2002 року прийняли участь 110 студентів з 41 вищого закладу освіти з 19 міст України.. 2003 рік об'єднав 140 студентів із 16 міст України, які представляли 44 вищі навчальні заклади.

Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Всеукраїнських студентських олімпіадах за 2001-2012 роки

Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у конкурсах дипломних та наукових робіт за 2003-2012 роки

Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у конкурсах дипломних та наукових робіт за 2001-2013 роки

Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у конкурсах дипломних та наукових робіт за 2003-2013 роки

Результати участі студентів кафедри ММП у Всеукраїнських конкурсах дипломних та студентських наукових робіт і олімпіадах за 2013-2016 роки

Куратори груп менеджменту і міжнародного підприємництва

Куратори груп менеджменту і міжнародного підприємництва на (2019-2020 н.р.)

№з/п ПІБ куратора Викладацька кімната група
1 Пасінович Ірина Ігорівна 302, IV н.к. ЕВ-11
2 Терлецька Вікторія Олександрівна 302, IV н.к. ЕВ-12
3 Вільгуцька Роксолана Богданівна 301, IV н.к. ЕВ-13
4 Дарміць Ростислав Зеновійович 302, IV н.к. ЕВ-11з
5 Когут Уляна Ігорівна 302, IV н.к. ЕВ-21
6 Адамик Вікторія Віталіївна 304, IV н.к. ЕВ-22
7 Найчук-Хрущ Марта Богданівна 302, IV н.к. ЕВ-23
8 Процик Ірина Степанівна 302, IV н.к. ЕВ-24
9 Лісович Тарас Юрійович 302, IV н.к. ЕВ-31
10 Бала Ольга Іванівна 307, IV н.к. ЕВ-32
11 Ваньковмч Любомир Ярославович 306, IV н.к. ЕВ-33
12 Кара Наталія Ігорівна 304, IV н.к. ЕВ-41
13 Гончар Михайло Федорович 307, IV н.к. ЕВ-42
14 Дрималовська Христина Василівна 307, IV н.к. ЕВ-43
15 Лакіза Вікторія Володимирівна 302, IV н.к. ЕВ-44
16 Дорошкевич Катерина Олегівна 307, IV н.к. ЕВМЕ-11
17 Сай Леся Петрівна 302, IV н.к. ЕВМЕ-11з
18 Литвин Ірина Володимирівна 301в, IV н.к. ЕВМЕ-21,ЕВМ-21
19 Станасюк Наталія Степанівна 304, IV н.к. ЕВМЕ-22
20 Пшик-Ковальська Орися Остапівна 304, IV н.к. МЕБА-11,МЕБА-11з
21 Дуляба Наталія Іванівна 302, IV н.к. МЕБА-22
22 Гнилянська Леся Йосипівна 302, IV н.к. МЕУІ-11,МЕУІ-11з
23 Шпак Нестор Омелянович 301в,IV н.к. МЕУІ-21


Економіка зарубіжних країн (наповнення студентами)

2015-2016

МА-41

МА-42

ЕКПм-11

ЕФІм-12

2016-2017

МА-41


Інформація для абітурієнтів

Вступнику


Наукова робота

На сучасному етапі працівники, аспіранти, докторанти та здобувачі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва провадять наукові дослідження за такими науковими напрямами: «Побудова систем процесно-структурованого менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності» (керівник – проф. О.Є. Кузьмін); «Формування систем інфокомунікаційного менеджменту на засадах розвитку ІТ-технологій» (керівник – проф. Н.О. Шпак); «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації» (керівник-проф. Пирог О.В.)(Н-Р ДР 0115U006723); « Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів» (керівник-проф. Олексів І.Б.)(Н-Р ДР 0115U006724).

При кафедрі успішно функціонує науково дослідна лабораторія НДП-87 (науковий керівник лабораторії – д-р екон. наук, проф. О.Є. Кузьмін), на базі якої у різні роки розроблялася держбюджетна тематика, зокрема, теми: «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України» (1998–1999); «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки» (2000–2001); «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (2002–2003); «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004–2005); «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007–2008); «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів» (2009–2010); «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 2010-2013).

У Національному університеті «Львівська політехніка» під головуванням О.Є. Кузьміна функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій – Д 35.052.03 (спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), на якій у 2008 р. захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертація, у 2009 р. – 17 кандидатських та 1 докторська дисертація, у 2010 р. – 21 кандидатська та 2 докторські дисертації. Зокрема працівниками кафедри захищено у 2011 р. - 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій, у 2012р. - 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій, 2013р. - 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій, 2014р. - 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.З 1991 р. О.Є. Кузьмін є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України. Безпосередньо під керівництвом О.Є. Кузьміна захищено 14 докторських та 78 кандидатських дисертацій, до захисту готується 6 кандидатських та 2 докторські дисертації. Сьогодні на кафедрі проходять підготовку 9 аспірантів та 2 докторанти. Яскравим свідченням прикладного спрямування розробок науковців кафедри є попит на них на ринку. Проводяться тренінги для персоналу підприємств та організацій (ЗАТ «ІМВО», Західноукраїнська філія Європейської бізнес-асоціації, Західноукраїнський менеджмент-консалтинг, СП «Східноєвропейська подорож», ЗАТ «Автонавантажувач» тощо), надаються консультаційні послуги керівникам організацій, укладаються госпдоговори, а саме: «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк»» (2005 р., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем» (2005–2007 рр., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів» (2008 р., керівник проф. О.Г. Мельник), «Удосконалення системи управління комунікаціями та об’єктами інтелектуальної власності ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (2008 р., керівник проф. Н.О. Шпак), «Дослідження та удосконалення системи комунікаційного менеджменту підприємства ТзОВ «Медіа-Вест»» (2011-2013рр., керівник проф. Н.О. Шпак) тощо.


Теми на напрями наукових досліджень

Найважливішими напрямками наукових досліджень є менеджмент, системи менеджменту, функціональний підхід; менеджмент у сфері зовнішньоекономічних зв'язків; міжнародне підприєм­ництво, страхова справа, міжнародна економіка, міжнародні фінанси, інвестиційно-інноваційна діяльність.

"Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України" (№0198U002356, ДБ/Мотивація, 10.01.98 р. – 31.12.99 р.).

"Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки" (№0100U000517, ДБ/Корпорація, 10.01.2000 р. – 31.12.2001 р.).

"Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій" (№0102U001182, ДБ/Інвест, 21.01.2002 р. – 31.12.2003 р.).

"Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур" (№0104U002289. ДБ/87 ВГС, 2.01.2004. – 31.12.2005 р.).


Міжнародна співпраця кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Працівники кафедри підтримують професійні зв’язки з представниками вищих навчальних закладів країн СНД, Європи, Америки, Японії. Найактивніше у цій сфері працюють проф. О.Є. Кузьмін, професор Н.Ю. Подольчак, доценти І.Б. Олексів, Р.В. Шуляр, В.В. Адамик та ін. Зокрема, налагоджено співпрацю з Краківськоюгірничо-металургійною академією (Польща), Віндзорським національнимуніверситетом (Канада), Школою управління та економіки при Паризькому університеті (Франція), Віденським технологічним університетом(Австрія), Політехнікою Варшавською (Польща), Університетом м. Дербі(Великобританія), Королівським технологічним університетом (Швеція), Західносаксонською вищою школою (м.Цвіккау, Німеччина).

У 2005–2006 рр.доц. І.Б. Олексів здобув стипендію Фулбрайта за програмою Fulbright Faculty DevelopmentProgram для реалізації наукового проекту, який виконувався на базіВірджинського політехнічного інституту та Державного університету (США).

У 2005 р. Н.Ю. Подольчак отримав стипендію для стажування у США для ведення наукових досліджень та формування громадських організацій утрансформаційних економіках. За результатами стажування створено Українськуасоціацію економістів, до правління якої увійшов Н.Ю. Подольчак.


Міжнародні зв’язки

Угода про наукову співпрацю "USAID" з Вейнським державним університетом (США) про обмін викладачами, узгодження навчальних програм, стажування.

Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво "Підтримка розвитку менеджменту та бізнес-освіти в Україні" з Універ­ситетом Міннесоти, Університетом Св. Томаса Вищої школи бізнесу (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща) про обмін навчальними програмами, розробку ситуаційних вправ (кейсів), літні сесії, семінари, курси.

Угода про співробітництво з Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком на 1999—2001 pp. про наукову співпрацю, підготовку спецкурсу "Корпоративне управління".

Угода про творчу співпрацю з Інститутом економіки, соціології і філософії Краківської політехніки

Налагоджено співпрацю з Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), Віндзорським національним університетом (Канада), Школою управління та економіки при Паризькому університеті (Франція), фірмою "Dechant" (Німеччина, м. Вайсмайн).


Видання кафедри

Працівники кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва широко публікуються у вітчизняних та закордонних спеціальних та періодичних виданнях. Зокрема, за останні 5 років було опубліковано понад 600 статей та доповідей на науково-технічних конференціях. Багато працівників кафедри публікують свої матеріали у Вісниках Національного університету "Львівська політехніка", у тому числі у Віснику "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", видавництво якого організовано на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва.

Монографії

Кузьмін О.Є., Чумаченько М.Г., Аптекар С.С., Білопольський М.Г., та інші Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. - 292 с.

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. Проф.. д-ра екон. Наук О.Є. Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 233 с. Інвестиційний розвиток промислових підприємств. Колективна монографія Кузьмін О.Є.; Князь С.В. та інші. - Донецьк: 2004.

Вороновский В.Г., Недин И.В., Домашев Е.Д., Кузьмин О.Е. и др. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности Монография. / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2004. – 386 с . Кузьмін О.Є., Князь С.В., Вівчар О.Й., Мельник Л.І. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. Наук О.Є.Кузьміна. - Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250с.

О.Є.Кузьмін, А.С.Мороз, Н.Ю.Подольчак, Р.В. Шуляр Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту. Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. - 336 с.

Кузьмін О.Є., Долішній М.І., Булеев І.П., Шинкаренко В.Г. та ін. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики Монографія. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 248 с.

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Шпак Н.О., Новицький В.А. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти Монографія Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, Львів, 2006.

Побурко Я.О., Пушак Я.Я. та ін.Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону. Колективна монографія під ред. Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів. 2006.

Кузьмін О.Є., Романишин С.Б., Горбаль Н.І. Рекламна стратегія підприємства. Монографія. Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008.

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Андріанов Ю.В. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: Монографія. Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008 р.

Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Іванов Ю.Б., та інші Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: Монографія Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.

Кузьмін О.Є., Дідик А.М., Мельник О.Г., Мукан О.В. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування): Монографія Львів: «Тріада плюс», 2008.

Мельник О.Г. Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення (на прикладі машинобудування): Монографія Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008.

Тимощук М.Р., Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Шуляр Р.В., Подольчак Н.Ю. Олексів І.Б. Планування соціально-економічного розвитку підприємства: Монографія. Київ.: УБС НБУ, 2007.

Ноджак Л.С. Регіональні суспільні системи. Монографія Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень. Серія «Проблеми регіонального розвитку» Львів,2007.

Пушак Я.Я. Ефективний механізм взаємодії влади, населення і бізнесу як запорука формування та розвитку малого підприємництва / Гомольська В.В. // Малий бізнес України: дороговкази поступу : Монографія / [Адамов Б.І., Амоша О.І., Ляшенко В.І. та ін.] – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008.

Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів: [Монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. – 188 с.

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Шпак Н.О., Малиновський Ю.В. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання: Монографія. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009 р. – 198 с.

Кузьмін О.Є., Дідик А.М., Когут У.І., Мельник О.Г. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: [Монографія] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, У.І. Когут, О.Г. Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 325 с.

Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [Монографія] – Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.

Мельник О.Г., Олексів І.Б., Подольчак Н.Ю., Шуляр Р.В. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади [Монографія] / О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 212 с.

Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [Монографія] / С.В.Князь // Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 332 с. Кузьмін О.Є., Литвин І.В. «Проблеми управління венчурними організаціями» Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 149 с.

Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 344 с.

Подольчак Н.Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств: [Монографія] / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 340 с.

Жежуха В.Й. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: [Монографія] / В.О. Маслак, О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 204 с.

Князь С.В. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: [Монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич // Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2010. – 345 с.

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: [монографія] / [В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та ін.]; під заг. ред. В.І. Ляшенка. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 414 с. / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. 4.4. Полікритеріальна діагностика як інструмент підвищення ефективності систем управління підприємств у кризових умовах. – С. 235-249.

Кузьмін О.Є., Петришин Н.Я., Дорошкевич К.О. Стратегічна діяльність підприємств : технології планування та побудова карт : Монографія -Львів : Міські інформаційні системи, -2011. 320с.

Завербний А.С. Енергетична стратегія України: аналіз проблем та перспектив реалізації в умовах структурних трансформацій: монографія. / А.С. За вербний. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МНОМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.

Завербний А.С. Економічна безпека Львівської області в контексті управління інфраструктурою: інвестиційна складова: монографія. /А.С. Завербний, Г.Д. Андрійович. – Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011 –140 с.

О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: монографія / Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 198с.

В.В. Адамик, Р.Є Зварич. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу: монографія/ Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.

О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, О.К. Коломієць.- Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: монографія / Львів: Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. – 250 с.

О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія /за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.

О.Є. Кузьмін, М.Б.Найчук-Хрущ, Н.О. Шпак. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур: монографія / –Стрий: Видавничий дім УКРПОЛ, 2011. - 214 с.

О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування: монографія. / Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 128 с.

О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, В.Є. Матвіїшин. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств: монографія / Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 236 с.

Н.Ю. Подольчак, А.Г. Загородній, Н.І. Подольчак. Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства: монографія / Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 248 с.

Кузьмін О. Є. Капитализация предприятий: теория и практика: монография / под ред. Д.э.н., проф. И.П. Булева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.

Кузьмін О. Є. Капітал підприємства: формування та реалізація: монографія / О.Є. Кузьмін, А.Г. Загородній, Яремко І.Й. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 224 с.

Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств: монографія / Н.О. Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 344 с.

Адамик В.В. Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні: монографія/Адамик В.В., Комар Н.В. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 256 с.

Мельник О.Г.Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія / Кузьмін О.Є.,Чернобай Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О.** – Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с.

Георгіаді Н. Г.Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств:[монографія] / за наук. ред. Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «Друкарський дім«Парус»», 2012. – 458 с.

Жежуха В.Й.Інновації: проблеми науки та практики: монографія (підрозділ «Інноваційнаскладова технологічних процесів підприємств машинобудування») / О.Є. Кузьмін,В.Й. Жежуха. – Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон.наук, проф. Пономаренка В.С. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2011. – 276 с.

Жежуха В.Й.Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційнихтехнологічних процесів: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха,Н.В. Савіцька. – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада плюс», 2012. – 464 с.

Кузьмін О.Є.Ліпич О.А. Управління інтелектуальним капіталом, як складова Інноваційної діяльності підприємства монографія // Моніторингстану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетівінноваційно-інвестиційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів:колективна монографія / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012.- С.241-258.

Подольчак Н.Ю.Ризики діяльності персоналу підприємств: особливості управління та економічнеоцінювання / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, М.О. Романенко. – Вінниця: ДП"Державна картографічна фабрика", 2012.- 272 с. (внесок автора – 101с.)

Подольчак Н.Ю.Взаємовідносини у системі «Підприємство-Державна податкова служба»: формування механізмів та напрями розвитку / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук. –Львів: Міські інформаційні системи, 2012. – 218 с. (внесок автора – 58 с.)

ШишковськийС.В. Методи оцінювання потенціалу підприємств/ Шишковський С.В., Фещур Р.В. //Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: монографія / зазаг. ред. д.е.н. проф. М.Г. Білопольського; Макіївський економ. – гуманіт.ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. –С. 258-264.

Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є.Кузьмін,І.В.Алєксєєв, (О.Г.Мельник) та ін.]; за ред.. д.е.н., проф. О.Є.Кузьміна. –Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.

Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: колективна монографія / за ред.В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. -362с.

Теоретичніта прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективнамонографія [у 4 т.] / за ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ :«Герда», 2013. – Т. 3.-365с.

Теоретичніта прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективнамонографія [у 4 т.] / за ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ :«Герда», 2013. – Т. 1.-374с.

Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [монографія] / заЗаг. ред. д. е. н. В. Я. Швеця, д. ф.-м. н. В. М. Соловйова. – Черкаси:Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2013. - 360 с.

Кузьмін О.Є. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин,О.Я. Сухоребська. - Львів: Видавництво «Ліга-Прес» - 2013. – 182 с.

Гнилянська Л.Й. Формуваннята реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту:монографія/Гнилянська Л.Й., Харчук В.Ю. – Львів: ЗУКЦ, 2013.– 216с.

Кузьмін О.Є. Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю: монографія / Кузьмін О.Є.,Гнилянська Л.Й. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 112с.

Пирог О.В. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства:монографія / О.В. Пирог; Нац. ун-т «Львів.політехніка». – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 336 с.

Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?: монографія/ під ред.Н.В. Стукало, О.В. Дзяд; Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Інновації, 2013. – 324 с.

Олексів І.Б. Групи економічного впливу в системі управління підприємством: концепція іінструментарій їх відбору та узгодження інтересів: [монографія] / (І.Б.Олексів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 292 с.

Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни: монографія. / за заг. ред. д.е.н. проф.З. П. Коровіної, к.держ.упр., доц. О. М. Ніколаєвої; Макіївськийеконом.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – C. 79-87.

Шотік Т.М. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: [колективна монографія] /Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Ч.1). – Умань: видавничо-поліграф.центр “Візаві”, 2013. – 295 с.

Інноваційний розвиток настадії НТПВ:особливості планування та організування:монографія / О.Є. Кузьмін.,І.В. Алєксєєв, Л.П. Сай, (О.О. Коць) - Львів: «Растр-7», 2012. – 256c.

Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти [монографія] / О.Є.Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. –256с.

Сучасні перспекти вирозвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання:монографія/ За заг. ред. Мігус І.П. - Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2012 р. − 636 с.

Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, методы: моногр. / Р.Н. Лепа, О.Е. Кузьмин и др.;под ред. Р.Н. Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: АПЕКС,2012. – 204 с.

Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія/ [За ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф.В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка]. – К.: Видавництво «Маклаут», 2013.–– 464 с.

Економічні системи: [монографія]/ [за ред. Г.І. Башнянина]. – [Т. 3]. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 490 с.

Zarzadzanie organizacja w warunkach niepewnosci – teoria i praktyka : [monografia] / [Agnieszka Strzelecka, Marek Srait, Myroslava Bublyk etc. // Red. nauk. Agnieszka Strzelecka. – Chestochowa : Politechnika Chestochowska, Wydzial Zarzadania, 2013. – 226 p.

Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, (Р.Б.Вільгуцька**), М.І.Бублик, О.Є.Кузьмін та ін.; за наук. ред. д.е.н. С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372 с.

Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: [монографія] / М.І.Бублик, Я.М.Деренська, С.І.Дробязко та ін. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с.

Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): [колективна монографія ; у двох томах]; / Кузьмін О.Є., Бублик М.І. та ін.за заг. ред. Т.О.Журавльової. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. - Т.1. - 363с.

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : [монографія : у 2-х т.] / Кузьмін О.Є., Бублик М.І. та ін. за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2. – 372 с.

Гнилянська Л. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання : [монографія] / Л. Гнилянська, (З. Юринець); за ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.

Дорошкевич К.О. Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки: сутність та інструментарій оцінювання: [монографія] / Овчарук В.В., Маслак О.О., (Дорошкевич К.О.) - Львів: Ліга-Прес, 2014.-196с.

Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т.] / О.Є. Кузьмін, (О.В. Пирог); за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 1 – 216 с.

Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: [колективна монографія] / О.Є. Кузьмін, (О.В. Пирог) та ін; за ред. В.В. Прохорової. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2014. – 296 с.

Problems of accounting and analytical support for for the management system af an enterprise: collective monograph/I.V. Alekseyev, (V.J.Kharchuk), M. Ya.Yastrubskyy etc.; Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: PublishingHouse of Lviv Polytechnic, 2014. – 308p.

Чернобай Л.І. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [монографія] / Л.І. Чернобай, (Н.О.Вацик). Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 464с.

Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція та інструментарій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич***, (О.Г. Мельник), О.В. Товстенюк***.–Луцьк:Вежа-Друк, 2014. – 196 с.

Кузьмін О.Є. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін , Ж.Б. Яворська.- Львів, 2014.-160с.

Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / О. С. Скибінський, (Л. О. Саталкіна**) за заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. 402 с.

Хілуха О.А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні дослідження: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич***, (О.А. Хілуха***). – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 200 с.

Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / С. В. Князь, Р. В. Шуляр та інші, за наук. ред. д-ра. екон. наук С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 c.

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян Том 2: монографія у 2-ох томах / О. О. Пшик-Ковальська, Л. П. Сай та інші, за наук. ред. д-ра. екон. наук Г. Г. Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2015. – 408 c.

Шпак Н. О. Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах хаотичного розвитку національної економіки України: монографія / Н. О. Шпак, О. В. Пирог, М. І. Романишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 c.

Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич, Т. Є. Удовиченко та інші, за наук. ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко. – Запоріжжя: Запорізький національно-технічний університет, НГУ, 2015. – 455 c.

Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері: колективна монографія / О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич та інші, за наук. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2015. – 370 c.

Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Підрозід: колективна монографія / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата та інші, за наук. ред. Савчук Л. М. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2015. – 436 c.

Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : monograph:колективна монографія / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата та інші. – Nurnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2015. – 392 c.

Кузьмін О. Є. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: монографія / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата. та інші. – Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2015. – 334 c.

Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / Н. Ю. Подольчак, О. Є. Кузьмін, В. Я. Гаврилюк та інші, за наук. ред. Лаптєва С. М., Сідака В. С., Денисенка М. П.. – Тернопіль: Крок, 2015. – 410 c.

Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія / У. І. Когут, Н. Голда, О. Загородна та інші, за наук. ред. проф. Р. В. Федоровича – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 419 c.

Загородній А. Г. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.: монографія / А. Г. Загородній, О. Є. Кузьмін, І. Й. Яремко, І. В. Алєксєєв, О. Г. Мельник, В. І. Воськало, Н. М. Воськало, Л. М. Пилипенко, О. І. Тивончук, О. С. Височан, С. Й. Сажинець, Г. О. Партин, М. Я. Яструбський, А. М. Дідик, Н. С. Станасюк, Т. Т. Гринів, О. В. Дідух, В. Я. Оліховський, Н. О. Литвиненко. – Lublin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – 326 c.

Пшик-Ковальська О. О. Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку (п. 3.2 Врахування чинника ризику при плануванні зовнішньоекономічної діяльності).: монографія / О. О. Пшик-Ковальська, Г. Л. Вербицька. – Харків: Видавництво "Діса плюс", 2015. – 480 c.

Шандор Ф.Ф. Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утилітарний ракурси: монографія / Шандор Ф.Ф., В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній, Мошак С.М., Дідович Ю.О., Огородник В.О., Я. С. Максимчук, В. В. Кубіній. – Фіктивне місто в Україні: Карпатська вежа, Мукачево, 2015. – 420 c.

Берко А. Ю. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / А. Ю. Берко, М. Т. Бець, Т. І. Божук, О. Н. Боровик, А. О. Братащук, Т. М. Василінич, В. В. Ващук, Н. Г. Георгіаді, А. М. Гивлюд, Я. М. Гумницький, Т. І. Данько, І. З. Дуцяк, В. В. Дячок, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, І. Я. Казимира, О. В. Князь, С. В. Князь, І. О. Красілич, Майхжак-Куцемба І., О. П. Макар, А. М. Мальований, М. С. Мальований, О. В. Мацуська, В. І. Мокрий, О. І. Мороз, О. А. Нагурський, М. А. Петрова, І. М. Петрушка, К. І. Петрушка, В. Д. Погребенник, М. В. Римар, В. В. Сабадаш, Г. В. Сакалова, О. В. Сидорчук, С. Д. Синельніков, К. В. Степова, О. В. Стокалюк, А. А. Теребух, Г. А. Тижбір, Ю. Ю. Тулайдан, О. В. Фарат, Н. В. Чорненька, Н. П. Яворська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 c.

Кузьмін О. Є. Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: монографія / О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк. – Dnipropetrovsk: Монолит, 2016. – 400 c.

Кузьмін О. Є. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: монографія / О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк. – Харків: Смугаста типографія, 2016. – 365 c.

Босак А. О. Концептуальні засади регулювання інтелектуального капіталу підприємств / Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / А. О. Босак, І. В. Прокопенко. – Дніпро: Пороги, 2016. – 516 c.

Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / І. В. Литвин, Н. О. Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.

Кузьмін О. Є. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку: монографія/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. С. Скибінський, Л. О. Саталкіна, Н. Ю. Реверенда. – Львів: Центр Європи, 2016.–168 c.

Пшик-Ковальська О. О. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності (п.1.5 Концептуальні засади правового забезпечення та державної підтримки розвитку будівельних підприємств у напрямку здійснення будівництва соціального житла).: монографія / О. О. Пшик-Ковальська. – Дніпро: Видавництво "Пороги", 2016. – 553 c.

Маслак О. О. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств (6.8. Формування стратегії ціноутворення на інноваційну продукцію з урахуванням безпечного інноваційного розвитку ); (3.10. Адаптивне динамічне інвестування у інформаційний розвиток): монографія / О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич, Т. Є. Удовиченко, С. П. Чапран, А. О. Босак. – Дніпро: Пороги, 2016. – 520 c.

Вербицька Г. Л. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука / Г.Л. Вербицька, підрозділ 5.7. Ризик як чинник впливу на інвестиційну діяльність підприємств – С. 343-353.: монографія / Г. Л. Вербицька. – Дніпро: Пороги, 2016. – 516 c.

Адамик В. В. Integrated regional development/ Foreign sources of the poverty alleviation: монографія / В. В. Адамик, Монастирський Григорій, Мельник Алла, Янчук Лєх. – Lublin, Poland: Видавництво Люблінського католицького університету, 2016. – 199 c.

Мороз В. І. Forecasting the Development of Export Engineering Industry Using Second Order Differential Equations: монографія / В. І. Мороз, Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик. – Kielce, Poland: Poland: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2016., 2016. – 460 c.

Maslak О. Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: монографія / О. Maslak, K. Doroshkevych, N. Petryshyn. – Riga, Latvia: "Landmark" SIA, 2016. – 188 c.

Босак А. О. Споживчий капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, формування та розвиток / Маркетингова діяльність підприємств : сучасний зміст: монографія / А. О. Босак, І. В. Прокопенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 c.

Пирог О. В. Person, Family and Society: Interdiscipli-nary Approach to the Harmonization of Interests: монографія / О. В. Пирог, Х. П. Стельмах. – Czestochowa, Poland: Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 380 c.

Одрехівський М. В. Побудова рекреаційних інноваційних систем // Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання / За ред. д.е.н., проф. О.І. Павлова (С. 252 – 274): монографія / М. В. Одрехівський. – Одеса: «Астропринт», 2015. – 512 c.

Мельник Л. Методы решения экологических проблем. Выпуск 4: монографія / Л. Мельник, Лукаш Ольга, М. Бублык. – Суми: Видавництво СумДУ, 2016. – 1085 c.

Князь С. В. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб'єктів міжнародної торгівлі: монографія / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак, І. О. Красілич, Т. В. Коломієць, А. А. Теребух, Т. Г. Васильців, М. М. Глущенко, О. І. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 307 c.

Economic evaluation and government regulation man-made damage in the national economy Chapter 2. / Kuzmin O.Ye., Bublyk M. (P. 15 – 22) // Monographic series «Promoting healthy lifestyle». Human health: realities and prospects, edited by N. V. Skotna, Drohobych: Posvit, 2016, Volume 1, 352 p.


Навчальні посібники та підручники

Сучасний менеджмент: Навчально-прикладний посібник / О.Є. Кузьмін. - Львів: "Центр Європи", 1995. - 176 с.

Економіка та менеджмент: Навчально-прикладний посібник / За наук, ред. О.Є. Кузьміна. - Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1996. - 828 с.

Термінологічний словник "Цінні папери. Фондовий ринок" / А.Г. Загородній. -Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1997.

Кузьмін О.Є. Методичні вказівки "Функціональний підхід у менеджменті". МОУ Інститут підприємництва та перспективних технологій Факультет економіки і підприємництва. -Львів. 1998.

Панкова Л.А. Зовнішньоекономічні операції та контракти: Посібник. - Львів: Оксарт, 1998.

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. - Львів: МОУ ДУ "ЛП", 1999. - 267 с.

Кузьмін О.Є., Корнелюк Й.А., та ін. Міжнародні автоперевезення: економічні і управлінські аспекти: Підручник. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 203 с.

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. - Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. - Львів: Бак, 2000. - 184 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 3-тє вид., виправ, та доп. - К.: Товариство "Знання" КОО, 2000. - 587 с.

Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій. - К.: Товариство "Знання", КОО, 2000.-209 с.

Загородній А.Г., Сліпужко ОН., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Словник банківських термінів. - К.: Видавничий центр "Аконіт", 2000. - 605 с.

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні екномічні відносини. Навчальний посібник Видавництво ДУ “Львівська політехніка” – 2000.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Менеджмент. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львіввська політехніка», 2002. - 132 с.

Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник. Львів, Афіша, - 2002.

Кость І.П., Корнелюк Й.А. Організація міжнародних вантажних автоперевезень (навчальний посібник) Агенція „Піраміда” м. Львів, - 2002.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер).

Козик В.В., Панкова Л.А., Босак А.О., Григор’єв О.Ю. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. Серія "Вища освіта XXI століття" Київ: Вікар, 2003.

Колісник М.К., Георгіаді Н.Г., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Управління фінансовою санацією підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво". - Серія "Дистанційне навчання".-ё Національний університет "Львівська політехніка". Львів-2003. 164 с.

Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. 2-ге вид. оновлене і доповнене. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Фещур Р.В.; Барвінський А.Ф.; Кічор В.П.; Білик М.С.; Босак А.О.; Гвоздьов С.С.; Войцехівська Ю.В.; Григор’єв О.Ю.; Олексів І.Б.; Ріжко Л.Г.; Рудницька О.М.; Селюченко Н.Є.; Стецюк П.І.; Тимощук М.Р.; Устінова І.Г.; Холява І.П.; Хома І.Б.; Чернобай Л.І.; Яворська Н.Р.- Львів: «Інтелект-Захід», 2003р.

Крайник О.П. ,Барвінська Є.С. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Львів: „Інтелект – Захід”, 2003 р. – 208 с.

Хом’як Р.Л., Партин Г.О.; Корягін М.В.; Устінова І.Г., Мороз А.С.; Полякова Л.М., Чернобай Л.І. Лемішовський В.І., Колодка І.С., Воськало В.І., Мохняк В.С., Синичич О.М.; Терещук С.І.; Ріжко Н.М.; Мельник О.І.; Венгер Д.Г.; Карий О.І.; Лемішовська О.С.; Чупринда Р.П.; Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік в Україні. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Львів: „Інтелект – Захід”, 2003 р.

Корпоративне управління. Навчальний посібник Кузьмін О.Є.; Босак А.О.; Гаталяк З.П.; Колісник М.В.; Мукан О.В.; Скибінський О.С.; Чернобай Л.І. Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003 р.

Маслак О.О., Колісник М.К. Навчально-методичний посібник з дисципліни „Фінансовий ринок”. - Івано – Франківськ –Чернівці. Видавництво Економіко-практичного інституту ,2003 р.

Кузьмін О.Є. Навчально-методичний посібник з дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємств.”:- Івано – Франківськ –Чернівці. Видавництво Економіко-практичного інституту, 2003р.

Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту Національний університет ”Львівська політехніка” (ІВЦ “Інтелект +”ІПДО) “Інтелект-Захід” Львів 2003. – 352 с.

Корнелюк Й.А. Кость І.П. Організація міжнародних автоперевезень. Навчальний посібник. - Львів: Видвіництво „СПОЛОМ” 2003.

Голомовзий В.М., Саяпіна В.Г., Калиновська Н.Л. Митне регулювання. Посібник. - Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2003 – 121с.

Панкова Л.А., Козик В.В., Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Карпяк Я.С. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навчальний посібник. –2-ге вид. Перероб. і доповнене. - Київ: Центрнавчальної літератури 2004. – 608 с.

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 188 с.

Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.

Кузьмін О.Є.; Босак А.О.; Гаталяк З.П.; Колісник М.В.; Мукан О.В. ; Скибінський О.С.; Чернобай Л.І. Корпоративне управління. Посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „ Львівська політехніка”, 2004.

Голомовзий В.М., Панкова Л.А., Григор’в О.Ю., Босак А.О., Калиновська Н.Л., Саяпіна В.Г. Митне регулювання Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” - Львів: Видавництво Національного університету „ Львівська політехніка”, 2004.

Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг Навчальний посібник для студентів напряму „Економіка і підприємництво”. - Львів: Видавництво Національного університету „ Львівська політехніка”, 2004.

Гладунський В.Н., Пушак Я.Я., Мельник М.О. Методологія наукових досліджень та методика викладання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - Львів, 2004.

Георгіаді Н.Г., Князь С.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - Львів, 2004.

Гладунський В.Н. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.-Львів, Афіша, 2005.–320 с.

Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки. Навчальний посібник. - Львів, Афіша, 2005.–496 с.

Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фармації. Підручник. Затверджений Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 448 с.

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.

Голомовзий В.М., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Калиновська Н.Л., Саяпіна В.Г. Митне регулюваня: Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005.

Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Дарміць Р.З., Скибінський О.С., Чорнобай Л.І. Навчальний посібник “Міжнародна економіка”. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Навчальний посібник „Фінансовий ринок”. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005.

Корнелюк Й.А., Кость І.П. Організація міжнародних перевезень Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні і прикладні аспекти: Навчальний посібник Львів: НУ ”Львівська Політехніка”, 2006.

Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. Навчальний посібник Інтелект-Захід, Львів, 2006.

Хомяк Р.Л., Лемішовський В.С., Чернобай Л.І.,Берлінг Р.З. та інші Бухгалтерський облік в Україні Навчальний посібник Інтелект-Захід” 2006.

Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Вікар, 2006. – 589 с.

Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Дарміць Р.З., Скибінський О.С., Чернобай Л.І. Навчальний посібник “Міжнародна економіка: прикладний аспект” Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2006. – 145 с.

Георгіаді Н.Г., Передало Х.С., Князь С.В., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні і прикладні аспекти: Навчальний посібник Інтелект Захід, 2006.

Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент Навчальний посібник НУЛП, 2006.

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Князь С.В., Георгіаді Н.Г.,Князь О.В. Основи управлінського консультування: Навчальний посібник. Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Князь С.В., Георгіаді Н.Г.,Князь О.В.Основи управлінського консультування: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Князь С.В., Георгіаді Н.Г.,Князь О.В.Основи управлінського консультування: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні і прикладні аспекти: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Георгіаді Н.Г., Передало Х.С., Князь С.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник Львів: НУ „Львівська Політехніка”, 2006.

Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне обслуговування транспортних перевезень: навчальний посібник, Львів: Новий світ, 2008. рекомендовано МОН України.

Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Чернобай Л.І. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник – 2-е вид., перер. і доп. Львів: СТ. "Міські інформаційні системи", 2008. рекомендовано МОН України.

Кузьмін О.Є., Вербицька Г.Л., Мельник О.Г. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Навч. посібник Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.

Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Процик І.С. Керівництво організацією: Навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. К., Кондор, 2008. рекомендовано МОН України.

Маслак О.О, Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Львів: «Новий світ-2000», 2008. рекомендовано МОН України.

Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності.: Навч.-метод. посібник. – 2-ге вид. / Георгіаді Н.Г., Передало Х.С., Князь С.В. -Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009.- 236 с.

Князь С.В.Основи управлінського консультування: Навч. посібник. – 2-ге вид. / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. - Львів: Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка", 2009. - 156 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент. Навч. посібник для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування» /О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.

О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 172 с.

О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 324 с.

Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л. Міжнародні страхові послуги: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. – 444 с.

Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л. Міжнародні страхові послуги: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 200 с.

Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фармації. Підручник // За ред. О.Є. Кузьміна та Б.П. Громовика. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 432с. Затверджено МОНУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18-2-2764 від 22.12.2004 р.) Кількість обліково-видавничих аркушів -35;

Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Управління ризиками в інноваційній діяльності. Підручник.- Національний університет «Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 176 с.

Н. В. Мукан, О.В. Мукан Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів): Підручник / За ред. Н. В. Мукан. – К.: Знання, 2009. – 595с.

Б.Д. Білоус, Н.О. Шпак, Н.Б. Білоус Практичний довідник керівника: Інтелектуальний капітал, транспортні технології, машинобудування, охорона праці. Основні поняття та терміни. / Навч. посібник. За ред. канд. техн. наук, доцента Б.Д. Білоуса // Б.Д. Білоус, Н.О. Шпак, Н.Б. Білоус, А.С. Мороз, А.Б. Білоус, І.П. Пістун, С.Й. Сажинець, М.Ф. Мандзюк, Ю.І. Харчук. — Луцьк: Видавництво “Волинянин”. — 924 с.

Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне обслуговування транспортних перевезень: навч. посібник. – Львів: "Новий світ – 2000", 2009. – 476 с.

Князь С.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник. – 2-ге вид. / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. -Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009.- 184 с.

Князь С.В. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація Навч. посібник./ Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Топоровська Л.Й., Зінкевич Д.К. - Львів: Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка", 2009. - 144 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент у фармації. Навч. посібник./ Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник //За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П. Громовика. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 432 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г, Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент у фармації: Підручник. – За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П. Громовика. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 432 с.

Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент: Навч. посібник для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування» / О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Дідик А.М. Планування та бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Конспект лекцій для студентів галузі знань 6.05002 «Менеджмент і адміністрування» (фахове спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») усіх форм навчання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 112 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Дідик А.М. Теоретичні та прикладні засади бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Конспект лекцій для студентів галузі знань 6.05002 «Менеджмент і адміністрування» (фахове спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») усіх форм навчання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 104 с.

Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / О.Є.Кузьмін, А.О.Босак, Р.З.Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 324 с.

Босак А.О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: Навч.посібник / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, Р.Д.Бала – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 180 с.

Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. - Львів: Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка", 2009. - 292 с.

Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. – / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. - Львів: Видавництво 'Новий Світ - 2000", 2009. - 408 с.

Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 456 с.

Процик І.С. Підприємництво і менеджмент.: Навчальний посібник. / Ярошевич Н.Б., Мирончук Т.В., Романишин С.Б., Процик І.С. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 240с.

Кузьмін О.Є. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник для студентів Інституту економіки і менеджменту базового напряму підготовки 6.0501 «Економіка і підприємництво» / О.Є.Кузьмін, Л.І.Чернобай, А.О.Босак, М.В.Кізло. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 408 с.

Чернобай Л.І. Аудит зовнішньоекономічних операцій: Навчальний посібник для студентів напряму 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Чернобай Л.І., Харчук В.Ю., Кізло М.В. - самвидав, 2010. – 91 с.

Кузьмін О.Є. Національна економіка: Навч.-метод. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька; За заг. ред. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 188 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2010. – 320 с. Чернобай Л.І. Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій: Навчальний посібник / Шуляр Р.В., Чернобай Л.І. – самвидав, 2010. – 292 стор.

Завербний А.С. Страхування зовнішньоекономічних операцій: Навч. посібник. / Завербний А.С., Іващук Н.Л., Завербна Н.В. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. - 160 с.

Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент: [Навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 151 с.

Фещур Р.В. Статистика: Навчальний посібник/За наук. ред. Фещура Р.В. / Фещур Р.В. , Кічор В.П., Барвінський А.Ф., Тимощук М.Р – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 256 с.

Фещур Р.В. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/За ред. Фещура Р.В. / Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Крупка З.І.та ін – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 339 с.

Маслак О.О., Жежуха В.Й., Оверчук В.В., Томич М.М. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : Пратикум: Навч. посібник. -К. Каравела, 2011.-280с.

Босак А.О. Міжнародна економіка: прикладний аспект: навч. Посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С.Скибінський, Л.І. Чернобай. – 3-є вид., перер. і доп. – Львів: СТ "Міські інформаційні системи", 2011. – 184 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 2-вид., доп. і переробл. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 172 с.

Чернобай Л.І. Аудит зовнішньоекономічних операцій: навчальний посібник / Л.І. Чернобай, В.Ю.Харчук, М.В.Кізло. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 232с.

Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник для студентів спеціальності 8.180100 "Управління інноваційною діяльністю" – 2-ге видання, доповнене і перероблене / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 390 с.

Кузьмін О.Є. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ножак та ін. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 216 с.

Шуляр Р.В. Технологія та аудит ЗЕО: навч. пос. / Р.В. Шуляр, Л.І. Чернобай. – Львів: : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 304 с.

Кузьмін О.Є. Національна економіка: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 308 с.

Князь С.В. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: навч. посібник./ С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 152 с.

Гнилянська Л. Інноваційний менеджмент: навч.посібник./Л .Гнилянська, Н. Шпак., Л.Мельник. – Львів: ЗУКЦ – 2011, 156 с.

Гнилянська Л. Інноваційно-інвестиційний менеджмент.: навч.посібник. - / Л.Гнилянська, З.Юринець.- Львів: ЗУКЦ, 2011-135 с.

Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: Навч. посіб. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич та ін. – К.: Каравела, 2011. – 280 с.

Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / В.Й. Жежуха, О.О. Маслак. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.

Кузьмін О.Є. Національна економіка: прикладний аспект: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с.

Харчук В.Ю Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності: навч. посібник. / В.Ю. Харчук, О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак та ін. - Львів: 2011. – 150 с.

Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан– Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338 с.

Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. - / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В.Гук/ За ред. Кузьміна О.Є. – Львів.: ЛА «Піраміда», 2011. – 194 с.

Кузьмін О.Є. Фрайчайзинг : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук.- К.: Знання, 2011-267 с.

Шуляр Р.В. Управління якістю: навчальний посібник. /Р.В. Шуляр, Н.В. Шуляр. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 160 с.

Мукан О.В.Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для фахівців зміжнародної економіки: підручник / Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В.Гаврилюк, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, І.С. Миськів, О.В. Мукан,І.В. Сай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 316 с.

Кузьмін О. Є. Міжнароднийменеджмент: теоретичні та прикладні положення: навч. посіб. / [Кузьмін О. Є.,Скибінський О. С., Кара Н. І. та ін.]. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 264 с.

Князь С.В. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / Князь С.В., Георгіаді Н.Г.,.Князь О.В., Григор’єв О.Ю., Дзюбіна К.О., Лакіза В.В. / Під ред. Кузьміна О.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 360 с.

Дарміць Р.З. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 2-ге вид., доп. і переробл., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 172 с.

Дарміць Р.З. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 3-ге вид., доп. і переробл., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 172с.

Кара Н.І. Міжнародний менеджмент: навч. посібник. / О.Є. Кузьмін, О.С. Скибінський, Н.І. Кара, Л.П. Сай. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 216 с.

Кара Н.І. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення: навч. посібник. / О.Є. Кузьмін, О.С. Скибінський, Н.І. Кара, Л.П. Сай, А.О. Босак. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 264 с.

Литвин І.В. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: навч. посібник-практикум / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 168 с.

Литвин І.В. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститутпіслядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до Національногоуніверситету «Львівська політехніка» на рівень магістра / за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха [З.Б. Гук, О.Я. Загорецька, Б.І. Іличок, А.Я.Клап, Т.В. Лебідь, І.В. Литвин, Л.С. Лісовська, М.М. Мамчин, Л.М. Полякова]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 292 с.

Литвин І.В. Венчурний бізнес: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: Знання, 2012. - 350 с.

Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посіб. для самостійної роботи студента / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – К.: Академвидав, 2012. – 296 с. – (Серія «САМ!»).

Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с.

Кузьмін О.Є. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.

Кузьмін О.Є. Управління персоналом: навч.-метод посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240с.

Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400с.

Подольчак Н.Ю. Управління ризиками в інноваційній діяльності. Навч. посібник /О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Г.Л. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. (внесок автора – 101 с.)

Подольчак Н.Ю. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності. Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю. Харчук, О.В. Гук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 140 с. (внесок автора – 46 с.)

Основи зовнішньоекономічноїдіяльності : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак,(К.О. Дорошевич). – К.: Знання, 2013. – 454 с.

Міжнародний фондовий ринок:навч. посібник-практикум / О.Є., Кузьмін, Н.О. Шпак, О.Ю. Григор’єв, (К.О.Дорошкевич), С.В. Князь, Т.В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівськоїполітехніки. 2013. – 200с.

Міжнародний менеджмент:практикум / О.Є. Кузьмін, (О.О. Пшик-Ковальська), Л.П. Сай, Н.І. Кара. – Львів:«Растр-7», 2013. – 192 с.

Кузьмін О. Є. Менеджмент: 1001 тест/ Збірниктестових завдань. / Кузьмін О.Є., Гладун Т.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 284 с.

Адамик В.В. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність: теоретичні і прикладні аспекти: навч. посібник/ Адамик В.В.: Нац.ун-т «Львівська політехніка». – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2014. – 242 с.

Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв***, А.О. Босак, (К.О. Дорошкевич), А.В. Тодощук***, (М.Г. Книш***), О.О.Маслак***. – К. : Каравела, 2014. – 232 с.

Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В.В. Козик***, Л.А. Панкова***, О.Ю. Григор’єв***, А.О. Босак, Я.С. Карп’як***. – Львів : «Магнолія 2006», 2014. – 512 с.

Жовтанецька О.О. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.О. Жовтанецька, Н.О. Заяць***. – Львів «Новий Світ – 2000», 2014. – 227 с.

Управління витратами: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, (Когут У.І.), Мельник О.Г.*** та ін.; за ред. О.Є. Кузьміна та М.О. Данилюка. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 264 с.

Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник***, (У.І. Когут). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с.

Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, (О.Г.Мельник***), І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 196с.

Кузьмін О.Є. Інтелектуальна власність: прикладний аспект: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, (О.О. Пшик-Ковальська), Л.П. Сай– Львів: «Растр-7», 2014. – 172 с.

Менеджмент(за допомогою графічно-логічних засобів): навч. посібник / О.Є. Кузьмін, (О.Г. Мельник***), І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Серія «Дистанційне навчання». - No 64. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, (О.Г. Мельник), О.В. Мукан***, (М.Є. Адамів***), А.В. Тодощук***. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.

International economic relations / Edited by Yuriy Kozak, Tadeusz Sporek.- Kiev-Katowice: CUL, 2014.- 214p.

Босак А. О. Міжнародна економіка: теоретичні та прикладні аспекти: навч. посібник: навчальний посібник / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Л. І. Чернобай, О. С. Скибінський. – Львів: СТ "Міські інформаційні системи", 2015. – 245 c.

Кузьмін О. Є. Митна справа: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак, К. О. Дорошкевич, А. В. Тодощук, М. Г. Бортнікова, Р. Б. Рогальський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 c.

Кузьмін О. Є. Міжнародний фондовий ринок: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, К. О. Дорошкевич, О. Ю. Григор'єв, Т. В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 336 c.

Кузьмін О. Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, К. О. Дорошкевич, А. В. Тодощук, О. В. Мукан, Р. Б. Рогальський, О. І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162 c.

Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. – 2-ге вид., випр.. та доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 208 c.

Литвин И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие: навчальний посібник / И. Литвин, О. Кузьмин, Ю. Осик. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2015. – 354 c.

Литвин И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы: навчальний посібник / И. Литвин, О. Кузьмин, Ю. Осик. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2015. – 347 c.

Олексів І. Б. Міжнародний фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І. Б. Олексів, О. Є. Кузьмін, В. В. Івасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192 c.

Кузьмін О. Є. Глобальна економіка: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин, О. В. Пирог. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300 c.

Lytvyn I. Venturing: Teaching manual: навчальний посібник / I. Lytvyn, O. Kuzmin, Y. Ossik. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2016. – 311 c.

Кузьмін О. Є. Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин, О. В. Мукан, Л. С. Ноджак. – Львів: Центр Європи, 2016. – 234 c.

Козик В. В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: практикум. 3-є вид., переробл. і доповн.: навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Ю. В. Огерчук, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. – Київ: Знання, 2016. – 583 c.

Босак А. О. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навчальний посібник / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Ю. В. Огерчук. – Львів: СТ "Міські інформаційні системи", 2016. – 206 c.

Кузьмін О. Є. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 c.


Культурна діяльність кафедри

Цей твір присвячено неординарним, яскравим особистостям, які є членами нашої кафедри. Значна частина працівників наділена, не тільки фаховими знаннями, а є гармонійно розвиненими людьми, яким притаманні усілякі таланти: досконале знання іноземних мов, історії і математики, географії і літератури, професійне виконання бального і сучасного танцю, співу. Є серед нас викладачі і аспіранти, які складають вірші про природу, любов і сьогодення, володіють мистецтвом гумору.

У колективі працюють особистості, котрі досягнули успіхів у розвитку свого хобі, наприклад, у кросвордному спорті, у колекціонуванні у професійній фотозйомці та відеороликах. Серед нас працюють викладачі, для яких спорт є однією з складових частин життя.

Наш колектив багатий митцями, що пишуть маслом і вишивають змістовні картини, в’яжуть художні вироби. Окрім цього, практично всі приймають активну участь в усіх напрямах розвитку кафедри.


'''Кафедральна «Енеїда»'''

Кузьмін, як парубок моторний,
Професор, хоч куди козак.
В команді самий він задорний,
В футбол зіграє тільки так!

За все, що творить, віддасть душу,
Народу правдой й вірой служить.
Свій храм науки він створив,
І нас туди всіх залучив.

Він знання нам дав, посади,
Щиро ми цьому всі раді.
ММП для нас створив – 
Цінний творчості порив!

Зав. каф. знання дає шикарні,
Жінки у нас працюють гарні,
А хлопці – «чистий ізумруд»
На кафедрі вкладають труд.

Кузьмін навчить, розставить коми –
Вони в науці перепони
Для неуків і для тупих: 
На кафедрі нема таких!

На кафедрі наш шеф – це батько.
Йому ми можем без оглядки
Всім поділитись і спитати,
Які статті, куди подати,
Як краще тему підібрати,
І труднощі всі подолати!

Дорошкевич, наша Катя – 
Дуже дівчина завзята:
І розумна, і спортивна,
В методичках дуже «сильна».

Всім пояснить по-простому – 
У роботі без простоїв!
Нам роз’яснить дуже дружньо 
Про підрозділи і служби,
Де читають ККР-и
І жінки, і офіцери.

Катя там – це стовп науки!
Нам й не снились тії муки,
Щоб затвердити папери,
Треба всім, як на галерах,
Плисти дуже швидко й слушно,
Щоби здати в наші служби
Витяги і протоколи – 
В ММП – усе без збоїв!

Нам Іра планів купу склала,
Можливо й ночі не доспала.
Усі кредити розділила,
Щоб голова нам не боліла.

Порахувала наші штати,
Щоб не були ми без зар. плати.
Працюйте, люди, викладайте,
Творіть, навчайтесь й розважайтесь,
Своєї долі не цурайтесь!

Звіт з науки творить Бала.
Ой, дівчина вона удала!
Оля як доцент моторна
І як викладач задорна.

Вона науку любить дуже,
На кафедрі з усіма дружить.
Усім порадить, допоможе – 
Не відповісти їй негоже.

Вона в декреті побувала,
Там тезів купу написала,
І методичку, і контрольні,
Щоби усі були довольні.

Андрію скласти гарні вірші,
Я думаю, було б престижно.
В них інтелект вкладати варто,
І, щоб звучали дуже кратко.
 
Йому хотіла б я сказати,
Що із чеснот його характер: 
Є в нього ум, і честь, і совість,
І віртуальна «невісомість».

Інтелігентно виглядає,
Усіх дівчат на «п’ять» навчає,
На кафедрі завжди буває,
Викладачам допомагає.

Усіх студентів знає Ліна.
Її робота, як рутина.
Коли вона усе встигає?
Я, в принципі, не уявляю!

Дім, чоловік, сини і кішка,
І протоколів ціла книжка,
«+» аспіранти на підході – 
Живе ця жінка на роботі!
Сама і гарна, й працьовита,
В науці дуже плодовита.

Харчук Вікторія – це сила:
І секретар, і жінка мила.
Вона «фінанси» викладає,
Англійську мову класно знає.

Вона привітна на роботі,
Про всіх студентів у турботі.
Навчить, розкаже і залучить,
При цьому дуже не замучить!

Любим ми: доцента Кару,
І Вербицьку нашу Галю,
Іру, Солю – дружну пару,
Когут Улю – дуже гарну,
Лесю й Марту працьовитих – 
В спілкуванні всім відкритих!

І Гнилянську, і Барвінську,
Є ще в нас пан Одрехівський.
Дуже вдячні ми Шпаку – 
Робить він все налету!

Поважаєм Ростислава:
Для дипломів – голова він.
Є в нас Возний із народу – 
Відправляє на роботу,
Всіх студентів прикріпляє – 
Він про практику їх дбає.

У деканаті доцент Саша:
Для кафедри – душа він наша!
Його зустрінеш на путі – 
Тобі поможе він завжди:
Порадить і проконсультує,
Усі проблеми врегулює.

Гордість наша ще не всі:
Є професор у гурті.
З математикою дружить – 
Ігор наш живе не тужить:
Знає мову і Європу,
Був у Штатах на роботі.

Є доцент Роман – старанний,
Має хист він до приймання
В Альма-матер всіх дітей,
Щоб ростили ми людей.

Секретарям – окрема стрічка.
Їх в нас є купка невеличка:
Світлана, Марта, Любчик, Віка – 
Вони працюють дуже лихо!

Гончар Михайло із профспілки
Завжди смачне кладе в тарілки.
Він кашу зварить, зробить суші,
Завжди в усе вкладає душу.
Він «міжнародник» знаменитий
І батько дуже іменитий.

Орися Пшик – душевна пані,
Вона і очі має гарні.
Усіх навчить, як керувати,
Сама всіх може здивувати!

Адамик Віка скромно служить:
Із економікою дружить.
Вона навчає дуже сильно
Для того, щоб жили стабільно.

Хто нам системність забезпечить?
Хто цей тягар візьме на плечі?
Усе це зробить без помилки
Оксана наша із профспілки.

У нас працює Садова.
Професор – світла голова.
Досліджує у графік щільний,
І не живе вона повільно!
Завжди у русі і натхненні,
Знання круті по кожній темі!

Пирог і Бублик є в тандемі,
Але сидять на різній темі:
Хто екологію вивчає,
А Ольга – мікро- й макро- знає!

На нашій кафедрі, є з нами
Шановний пан-доцент роками.
Він серце поміняв собі,
Сидить вже гордо на коні – 
Це Голомовзий у сідлі!

В науці Неля корифей,
Бо мислить креативно.
Давно навчає всіх дітей
На «добре» і «відмінно».

Про венчури, щоб все пізнати
До Іри треба завітати.
Вам також Марта все розложить,
Із інтелектом допоможе.
Щоб інтелект у власність взяти
До Нестора Вам завітати!

Ясінська Таня – гарна краля.
Вона – відмінниця в сім’ї:
У неї є аж два сини!
Вона горіла й на роботі,
Допомагала і мені!

Давно все знає Юра О.
Про біржі і про ціни.
Для нас доцент він з НЛО,
І вклад його безцінний!

Теплом душі зустріне Маша
І чаю зробить повну чашу. 
Вона розрадить у скорботі,
Тому, що завжди на роботі.

Ющак складе нам протоколи,
Щоб ми не думали ніколи,
Що витяг – це дрібна дурниця,
Він у руках твоїх синиця.

Технарів веде Тарас:
Там є дівчата просто «клас»!
Він розповість їм все докладно
І про збут, і про товар,
Про рекламу і піар.

Мами, що сидять в декреті,
Все тримають у секреті:
З ким, що, де, коли зробити
І дітей нам народити.
Будьте вдома без турботи – 
Все в порядку на роботі.
Ставки Ваші поділили – 
Нікого не обділили.
Хай росте малеча Ваша,
Їсть смачну поживну кашу
Радує і Вас, і нас
Швидше йде у перший клас.

Пробачте, любі аспіранти,
Для нас Ви всі – 
Лише таланти!
Імен за раз усіх не счесть,
Ви, захищайте нашу честь!

Ткаченко й Таня в 307-ій
Практично люди безвідмовні:
В лабораторіях все справно-
Працюють люди бездоганно !

Хто нам комп’ютер налаштує ?
Хто все з папером врегулює ?
Роздасть резинки, кнопки, скрепки,
Замовить меблі й табуретки ?
Всі скажуть дружно – тільки так.
Це знаменитий наш Пащак !

А щоб про себе написати,
То треба скромність подолати.
Собі ж погано не напишеш,
Бо, раптом, щось і не помітиш:
Красу, і розум, і чесноти.
Ну, як без цього на роботі?

Обожнюю розподілять години.
Хай не образяться в родині:
В ці дні не п’ю, не їм, не сплю – 
Свою роботу я люблю!

А Калиновська пише вірші: 
Усе ліпші, веселіші.
Ви пробачте, якщо я Вам
В рифму раптом все не вклала,
Просто – пам'ять підкачала!

Я творила від душі,
Написала ці вірші: 
Про народ і про науку,
Щоб розвіяти всім скуку.

З повагою від автора
Калиновської Н.Л. Мандри, наші мандри…

Наші відрядження – це мандри:
Хуст, Коломия, Чернівці…
Везем знання туди ми плідні – 
Зустрінуть щиро нас завжди!

Нічний вокзал, квитки, таксі…
Ось і приїхав в Чернівці.
Виходиш на перон у ніч густу,
І думаєш, що тут роблю?

Де той гуртожиток із ліжком,
Де скачуть таргани вприприжку?
Нема ні світла, ні води – 
Все це оплачено завжди!

Береш таксі за 30 гривень – 
Вже завтра краще не обідай,
І чай у потязі не пий,
Й про це мовчи, ніби німий.

В Хусті історія подібна:
Той потяг їде дуже «сильно»,
Домчить «миттєво» вас туди…
А може краще до Москви?

Вночі ти переїхав гори,
А зранку бачиш – чисте поле!
І ось вокзал Хуста пустий,
А ти щасливий, молодий!

Бо у відрядженні ти молод:
Ти мусиш подолати холод,
Усі незручності і страхи,
Щоб повернутись знов до хати!

Яка ж історія в Хусті?
Зустрінуть мило із таксі,
Платити гривень вже не треба – 
Готель тобі там без потреби!

А їсти там готують смачно:
І зупи, й каші, і борщі.
Бажаєм повару удачі – 
Приїдемо туди завжди.
На філії зустрінуть мило:
Вам зварять каву, зроблять чай.
Ти викладай доволі спритно – 
Від розкладу не відставай!

В Хусті ти ще більш-менш людина:
Летять приємно там години,
Тому що дбає про нас пан – 
Олега прізвище Товкан.

З ним нам приємно спілкуватись:
Цікаве можна щось дізнатись.
Він пропонує шоколад:
Для розуму – це концентрат!
Щоби наш мозок працював,
І мудро ти все викладав.

Вночі ти знов уже в вагоні…
Летить той потяг, немов коні.
Цей віз і трусить, і дзвенить,
Але до Львова він домчить!

І знов вокзал: там люди, каси,
І ти там одинокий в масі,
Хоча на рідній вже землі…
Десь побував? Ніби у сні!

Ще є Волинь на стороні!
А як дорогу там знайти?
Куди нам їхати там треба?
Чи може ми вже без потреби?

Де побудовані мости?
Пояснять нам – не ті часи!
Колись там правили пани:
Були дороги імости,
І процвітав той дивний рай…
Тепер ти їдеш в неба край!

По бездоріжжю,по болотах – 
Могли би ми ходити в ботах, 
А не труситись у маршрутках,
Як у Кузьми в «собачих будках».

За то там філія – краса:
Довкола луки і ліса,
Повітря там смачне і чисте,
І ти там зовсім вже не лишній.

Завжди нам радий Остапук – 
Для багатьох найкращий друг.
Він про Волинь розкаже рясно,
Покаже край свій нам прекрасний!

Зустріне нас він щиро й мило:
І дасть в готелі номер-диво,
Де є і чайник, і диван,
Де ти живеш, як справжній пан!

Хмельницький – милий регіон. 
Його вокзал – «армагедон»!
Оклунки, торби і валізи…
Комусь не вистачає візи,
Хто їде в Київ, хто в Москву – 
Розвіяти щось по вітру?
Або там тяжко працювати,
Щоби добробут свій підняти.

На філії там все достойно:
Усі студенти ходять строєм,
Навчаються всі без вагань,
З пар не виходять там без знань!

На НКЦ міцний акцент,
Який впровадив пан-доцент.
Тепер директор він відомо
І править строго й науково!

Міцний горішок Овчарук – 
В конкретних справах дуже крут!
Він є привабливий мужчина
І дуже вірна половина.

І знову потяг і вагон…
Я їду в рідний регіон!
В вагоні рівні всі завжди:
Колеги й друзі ми в путі!

Розмови різні безтурботні,
Але між тим усі в турботі,
Що мислить Вова у Москві?
І наші хлопці ці нові…
Усі згадали Кучму й Бєню,
І наш новітній курс «обмєнний»…
Життя «малина – не журба»,
Як Україна ця нова!

А хтось шикує в «шоколаді»:
Їм у Європі дуже раді!
Для безпорадної малечі,
Для всіх, хто тягне віз на плечах,
Дороговат все ж шоколад – 
Для нас ці ціни невпопад!

Жінки всі наші милі й гарні
Живуть вже скромно – без помади!
Віднесли в банки гроші всі:
За газ, за світло, за хати.

Такі розмови у вагоні…
Дивись: вже потяг на пероні!
Здавай рушник ти і білизну,
Вдягайся й не забудь валізу!

І ось ти знову в місті Лева!
Себе тут чуєш королевой!
Де політехніка ця рідна?
Робота наша всім потрібна?

Але на носі складний звіт:
Де спав, що їв, і скільки діб?
Біжиш спочатку штемпель ставиш,
Що вже приїхав, вже не страннік!

А потім в 1-ий корпус вчений,
Де звіт читають наш учені,
І підпис ставлять дорогий,
А сам ти ледве вже живий!

У корпус, де все нарахують,
Добратись сил майже нема…
Якщо там зовсім не змордують,
То ти боєць – кричи «ура»!

Але ж тобі потрібна каса
І грошова «потужна маса»,
Яку в відрядженні потратив,
І кілограмів пару втратив,
Бо економив на таксі,
Й обіди з’їв зовсім не всі,
І бутерброд свій загубив – 
Най чорт би з’їв його кривий!

А у цілому все прекрасно:
Нас люблять діти і сім’я.
Ми повертаємось всі вчасно,
А потім знову в ті ж края!

Всім нам я хочу побажати:	
Щоб доживати до зарплати,
Щоб відрядні росли в ціні,
Щоб курс обмінний був міцний,
Щоб долар гривну не загнав,
Щоб євро стрімко не зростав,
Щоб ми жили всі гідно, люди,
І, щоб лихий нас не попутав!

Прийдуть я думаю часи,
Коли поїду на таксі,
Я на Волинь нову й чудову 
По трасі рівній,гарній й новій!

Коли нас будуть поважати – 
Дадуть нормальні всім зарплати,
І працю зможуть шанувати
За всі знання наші крилаті!

Мораль у байки не нова:
Ми все ще люди – не дрова.
Відправте нас в м’якім вагоні,
Не дайте мерзнуть на пероні,
Зустріньте хлібом і теплом,
Не поселяйте всіх гуртом.

Добавте відрядні оплати,
Не вираховуйте з зарплати
За чай, за постіль, за тепло
По людські – ми ж не НЛО.

А , в принципі, ми людям вдячні: 
Бажаєм всім лише удачі!
Нас зустрічають від душі – 
Дають і воду, і харчі.

04. 03. 2015 м. Львів 
автор Наталя Калиновська


Колекти нашої кафедри вшановує глибинну, неповторну творчість Тараса Григоровича Шевченка у рамках святкування 201-річниці з дня його народження, а також відомого композитора і поета Володимира Івасюка.

Поету наш низький уклін…

Поет для нас залишив заповіт:
Як жити, як любити, як бажати!
Крилаті ці слова вже облетіли світ – 
Їх у навіть вісні повторить і дитина, й мати.

Нас мудрості навчив Тарас великий:
Як бути гідним сином рідної землі?
Як не зробити крок останній хибний?
Як прославляти корені свої?

«Добром оновляться діла святі,
А супостати згинуть у безчесті!»
Ми пам’ятаємо його слова прості,
Які для нас – це гідний Кодекс честі!

Великий наш Кобзар для нас поет,
Людина, батько і борець за волю!
Для України – наш він оберег,
Що зичить нам щасливу вільну долю!

Митцю від рідної землі низький уклін:
Шлють люди, і Дніпро, і кручі…
Ми збережемо пам’ять як спомин,
І мрієм щастю подивитись в очі!

Хай неповторної поезії лунає дзвін – 
Він долетить небесними стежками!
За неба край любов несе пташиний клин,
Ми ж насолоджуємось на землі віршами!

Герої наші дивляться з небес…
Промінням сонця, зіркою німою.
Можливо в небі батьком став для них поет,
Який благословляв іти до бою!

Прошу у Бога ласки й благодаті
Для нашої країни назавжди,
Прошу, щоб не страждала жодна мати,
Прошу, щоб в Україні не було війни!

03. 03. 2015 м.Львів автор Наталія Калиновська


'''Пам’яті Володимира Івасюка'''

Червона рута, водограй…
Усі пісні про рідний край:
Про край людей міцної волі,
Про край безмежної любові:
До полонин, річок, лісів
І до землі в усій красі,
До матінки, до України
У дні щасливі, в лихі днини.

Струмки пісень твоїх живі
Злились у водограй ріки – 
Ріки любові і натхнення,
Які дарує справжній геній!

Ми пам’ятаєм скрипаля
Й поета, що пішов з життя…
І музиканта запального – 
Не народилось більш такого!

Твої мелодії і ніжні, і барвисті
Нас кличуть у Карпатські гори чисті
Поринути у небо сизокрилим птахом,
Щоб обрій голубий став рідним дахом,
А дзвін річок сміявся по весні
І не давав нам жити у журбі.

Всі українські солов’їні голоси
Співають лунко Володимира пісні:
Частинками душі вони летять за неба край,
Щоб в небесах почув він водограй!

Летять пісні стежиною любові,
І грають скрипки дві відомі всім до болю.
Митцю вклоняються і верби, й тополя,
Річки і ниви…Українська вся земля!

25. 02. 2015 м. Львів автор Наталя Калиновська