Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Mpa logo2.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МПА
Девіз «Не високо мудруй, але твердо держись» І. Франко
Дата заснування 2010 р.
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 3
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 12
Попередник Захарчин Галина Миронівна
Завідувач кафедри Ситник Йосиф Степанович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506
Періодичне друковане видання Творче видання «Вільна думка»
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mpa

Історія кафедри

Кафедра є однією з наймолодших в інституті економіки і менеджменту — створена 20 грудня 2010 року. Ідейним натхненником та засновником кафедри є професор, д.е.н. Захарчин Галина Миронівна. Ідеологічно кафедра спрямовує зусилля на підготовку управлінської еліти та фахівців для роботи у сфері менеджменту персоналу та адміністрування (бізнесового, публічного, соціального, ділового), які забезпечать європейський рівень надання послуг. Кафедра «Менеджмент персоналу та адміністрування» є об’єднувальною ланкою, інтегруючим фактором всіх напрямів підготовки менеджерів і логічно доповнює концепцію системної підготовки управлінців в ІНЕМ.

У складі кафедри 11 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 2 доктори економічних наук та 8 кандидатів економічних наук.

Керівництво

YS3.png Ситник Йосиф Степанович - завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

NP6.png Любомудрова Надія Петрівна - перший заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Заступники завідувача:

TV.png Склярук Тетяна Василівна - з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент

RO2.png Винничук Роксолана Олександрівна - з виховної роботи й комунікацій із студентами та вступниками, кандидат економічних наук, доцент

YV2.png Панас Ярослав Володимирович - з організування навчального процесу та інформаційного забезпечення, кандидат економічних наук, доцент

YA.png Андрійчук Юлія Артурівна - з навчально-методичної роботи та академічної мобільності, кандидат економічних наук, асистент


Секретар кафедри - Андрусів Світлана Володимирівна, провідний інженер

Наукова діяльність

Наукові дослідження працівників кафедри проводяться з проблем удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва в організаціях, оцінювання та регулювання ефективності системи управління і соціальної відповідальності бізнесу, мотивації персоналу, управління витратами тощо. Ними захищено дві докторських та десять кандидатських дисертацій (з їх переліком, а також з актуальними напрямами науково-дослідної роботи можна ознайомитися за посиланням). За час роботи кафедри опубліковано 6 монографій та 7 підручників й навчальних посібників (з їх переліком можна ознайомитися за посиланням).

Завершені науково-дослідні роботи кафедри:

  • 2012 р. - «Удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування», № держреєстрації 0108U000327. Керівник НДР: Захарчин Г.М.
  • 2017 р. - «Управління персоналом у процесі інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств. № держреєстрації 0113U005291. Керівник НДР: Ситник Й.С.

Науково-дослідні роботи кафедри в розробці:

  • 2018 р. - «Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці». № держреєстрації 0118U000411. Керівник НДР: Винничук Р.О.
  • 2018 р. - «Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки». № держреєстрації 0118U000412 Керівник НДР: Андрійчук Ю.А.

В умовах інтенсивного розвитку інтелектуалізації праці та економіки знань об’єктивно формується новий науковий напрямок — управління персоналом, який кафедра активно розвиває. Саме з цією метою кафедра провела:

  • у травні 2012 року міжвузівський науково-практичний семінар «Управління персоналом в Україні: організаційна культура, лідерство та ефективність».
  • у жовтні 2013 року в місті Славське І всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»

Також, доброю традицією стало проведення щорічних науково-технічних конференцій серед студентів.


Профіль кафедри в Google академія.png

Особовий склад кафедри

КафедраМПА.jpg

У складі кафедри 11 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 2 доктори економічних наук, 8 кандидати економічних наук, а саме:

Ситник Йосиф Степанович, доктор економічних наук, доцент

Захарчин Галина Миронівна, доктор економічних наук, професор

Любомудрова Надія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

Склярук Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Винничук Роксолана Олександрівна, кандидат економічних наук, старший викладач

Панас Ярослав Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

Андрійчук Юлія Артурівна, кандидат економічних наук, асистент

Мороз Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент

Струтинська Леся Романівна, кандидат економічних наук, доцент

Бойківська Галина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

Космина Юрій Михайлович, кандидат економічних наук, асистент

Гладун Світлана Олексіївна, асистент, начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом

Соболь Іван Богданович, аспірант

Андрусів Світлана Володимирівна, провідний інженер


Контакти

Адреса: вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 506

Телефон: +38(032) 258-27-42

Електронна пошта: mpa.dept@lpnu.ua

Facebook: Кафедра МПА