Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Kafedra-afm.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура АФМ
Дата заснування 2011 рік
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 29а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 2 -б
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/afm
Власний сайт http://ipk.polynet.lviv.ua/ipdo/kafm.htm

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту — це науково-навчальний підрозділ Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за спеціальностями «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Адміністративний менеджмент».

Загальна інформація

Кафедру адміністративного та фінансового менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№ 53-10 від 20 березня 2011р.) на базі Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальностями «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Адміністративний менеджмент» обумовлена широким впровадженням таких управлінських напрямків як адміністрування менеджменту та фінансово-економічна безпека в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати новітні ідеї і технології в систему управління, а також здійснювати контроль за розвитком підприємства, організації чи установи.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від напрямку підготовки та набутої спеціальності за денною та заочною формами навчання. До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, економіки підприємства та інших галузей знань.

Випускники даного напряму можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, а також приймати участь в різного роду проектах і програмах. Науково-педагогічний штат кафедри нараховує 9 працівники, з них: 1 доктор наук (професор), 4 кандидати наук (2 доценти та 2 старші викладачі), 2 старші викладачі, 1 асистент та 1 спеціаліст. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Подольчак Назар Юрійович. Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.


Навчальна робота

Викладачі кафедри

Події кафедри АФМ

20 березня 2013 р. на кафедрі АФМ був проведений майстер-клас на тему «Функціонування банківської сфери»

Проведення І ЕТАПУ студентської олімпіади

Призначення завідувача кафедри Подольчака Назарія Юрійовича заступником директора НН ІПДО з наукової роботи

Вручення атестату професора завідувачу кафедри адміністративного та фінансового менеджменту ІПДО

Презентація «Навчання для успіху» в Червоноградському гірничо-економічному коледжі

Вручення премії ЛОДА та обласної ради

'''АНКЕТА ВСТУПНИКА В МАГІСТРАТУРУ НА КАФЕДРУ АФМ'''


Наукова діяльність кафедри

Партнери кафедри

Західно-Саксонська Вища фахова школа (м. Цвікау,ФРН)

  • Компанія Intellias Intellias
Веб-сайт: www.intellias.com
Проведення навчальних семінарів для студентів

«Відкритий світ інформаційних технологій» корпорація Microsoft, організація PH International * IDEA(Information Dissemination and Equal Access)

Веб-сайт: http://www.idea-ukraine.org
Проведення семінарів-тренінгів для студентів

Інститут регіональних досліджень НАН України

  • THE INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH OF THE NAS OF UKRAINE
Веб-сайт: http://irr.org.ua/
Наукові семінари