Кархут Андрій Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кархут Андрій Ігорович
Andriy Karkhut 2022.jpg
к.х.н., доцент кафедри
Дата народження 14 жовтня 1986 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2008
Спеціальність Технологія фармацевтичних препаратів
Галузь наукових інтересів органічна хімія, обчислювальна хімія
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2019
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2021
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • Органічна хімія – синтез нових похідних 1,3,5-триазину та 1,4-нафтохінону, пошук серед них біологічно активних сполук.
 • Обчислювальна хімія – ab initio та DFT моделювання реакцій циклоприєднання, спектральних властивостей органічних молекул.

Освіта:

 • 06.2021 – Вчене звання доцента кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, національний університет «Львівська політехніка».
 • 06.2019 – Захист дисертації на тему «Азо біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Альдера», диплом кандидата наук за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія».
 • 01.2010 – 12.2012 – Аспірантура за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація аптечної справи, кафедра Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, інститут хімії та хімічних технологій, НУ«ЛП».
 • 09.2007 – 12.2008 – Магістратура, одержав диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів», кафедра Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, НУ«ЛП».
 • 09.2003 – 06.2007 – Бакалаврат, одержав диплом бакалавра з відзнакою, напрямок «Фармація», кафедра Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 08.2021 – дотепер - доцент
 • 09.2020 – 08.2021 - ст. викладач
 • 01.2013 – 08.2020 - асистент
 • 01.2010 – 12.2012 - аспірант
 • 08.2009 – 12.2009 - молодший науковий співробітник
 • 01.2009 – 07.2009 - стажист-дослідник

Наукові досягнення:

Відповідальний виконавець гранту Президента України 2013 року «Синтез нових біологічно активних похідних 1,3,5-триазину». Приймав участь у виконанні держбюджетних тем ДБ/Тіазол «Створення нових перспективних біологічно активних сполук на основі сульфуро- і нітрогеновмісних похідних карбоциклічних і гетероциклічних структур», ДЗ/154-2016 «Розробка технології одержання біоцидних препаратів широкого спектру дії», ДБ/Тромбоцит «Сульфурофункціоналізовані карбо- та гетероциклічні системи з антитромбоцитарною та антиоксидантною активностями як нові перспективні субстанції для лікування артеріальних тромбозів», ДБ/Поліструктура. Учасник міжнародного проекту М/113-2018 (Україна-Франція) «Створення сульфуровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем – потенційних антитромботичних субстанцій».

Навчально-методична робота:

Співавтор навчального посібника «Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів» (Інститут хімії та хімічних технологій). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 c.

Лекційні курси:

 1. Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі
 2. Проектування та устаткування біотехнологічних виробництв

Наукові публікації:

 • 23 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 3 патенти України.
 • h-index – 6 (Scopus: Andriy Karkhut)

Список вибраних наукових праць:

 1. 1,4-Naphthoquinone Motif in the Synthesis of New Thiopyrano[2,3-d]thiazoles as Potential Biologically Active Compounds. Lozynskyi, A., Senkiv, J., Ivasechko, I., Finiuk, N., Klyuchivska, O., Kashchak, N., Lesyk, D., Karkhut, A., Polovkovych, S., Levytska, O., Karpenko, O., Boshkayeva, A., Sayakova, G., Gzella, A., Stoika, R., Lesyk, R., (2022) Molecules, 27 (21), art. no. 7575. DOI:10.3390/molecules27217575
 2. Application of the 2(5H)furanone motif in the synthesis of new thiopyrano[2,3-d]thiazoles via the hetero-Diels–Alder reaction and related tandem processes. Lozynskyi, A., Zimenkovsky, B., Karkhut, A., Polovkovych, S., Gzella, A.K., Lesyk, R. (2016) Tetrahedron Letters, 57 (30), pp. 3318-3321. DOI:10.1016/j.tetlet.2016.06.060
 3. Synthesis and evaluation on anticonvulsant and antidepressant activities of naphthoquinone derivatives containing pyrazole and pyrimidine fragments. Polish, N., Nesterkina, M., Marintsova, N., Karkhut, A., Kravchenko, I., Novikov, V., Khairulin, A. (2020) Acta Chimica Slovenica, 67 (3), pp. 934-939. DOI:10.17344/acsi.2020.5938
 4. Fluorine-containing block/branched polyamphiphiles forming bioinspired complexes with biopolymers. Paiuk, O., Mitina, N., Slouf, M., Pavlova, E., Finiuk, N., Kinash, N., Karkhut, A., Manko, N., Gromovoy, T., Hevus, O., Shermolovich, Y., Stoika, R., Zaichenko, A. (2019) Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 174, pp. 393-400. DOI:10.1016/j.colsurfb.2018.11.047
 5. Synthesis and anticancer activity evaluation of 3-(4-oxo-2-thioxothiazolidin-5-yl)-1H-indole-carboxylic acids derivatives. Kryshchyshyn-Dylevych, A., Garazd, M., Karkhut, A., Polovkovych, S., Lesyk, R. (2020) Synthetic Communications, 50 (18), pp. 2830-2838. DOI:10.1080/00397911.2020.1786124
 6. Regioselective IED diels-alder reaction of bis-(4,6-dichloro-[1,3,5]triazin-2-yl)-diazene with furan and its molecular mechanism. Karkhut, A., Polovkovych, S., Lesyk, R., Novikov, V. (2020) Letters in Organic Chemistry, 17 (8), pp. 639-644. DOI:10.2174/1570178617666200210111928

Контакти