Кара Інна Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кара Інна Андріївна
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Кара Інна Андріївна – асистент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 2012 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» та здобула кваліфікацію наукового співробітника у транспортній галузі.

У 2013-2016 рр. — аспірантка кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

У 2017 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Математика».

Досвід роботи

З 2015 р. асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв’язку». Науковий керівник — д.т.н., професор Форнальчик Є.Ю.

Дисципліни, які викладає

 • «Екологічні характеристики схем ОДР»;
 • «Інфраструктура логістичних процесів»;
 • «Організація міжнародних автомобільних перевезень».

Вибрані публікації

 1. Демчук, І.А. Аналіз методів та моделей розрахунку обсягу пасажирських кореспонденцій / А. Б. Білоус, І. А. Демчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 3(3). - С. 53-57.
 2. Demchuk, I. The Model of Correspondence of Passenger Transportation on the Basis of Fuzzy Logic / Ye. Fornalchyk, A. Bilous, I. Demchuk - Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. - Lublin ; Rzeszow, 2015. - Volume 04, number 2. - P. 59-64.
 3. Demchuk, I. The Formation of Transportation Route Selection Model of the Urban Population in Matlab Software Environment / Ye. Fornalchyk, I. Demchuk // ТЕKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. - Lublin ; Rzeszow, 2015 - Vol. 15, No.4, 61-66.
 4. Демчук, І.А. Застосування нечіткої логіки та генетичних алгоритмів у моделях пасажирських пересувань / Є.Ю. Форнальчик, А.Б. Білоус, І.А. Демчук // Автомобильный транспорт: Сборник научных трудов. - Харьков: ХНАДУ, 2014. - Выпуск 35. - С.122-127.
 5. Демчук, І.А. Визначення інтервалів руху та наповненості салонів транспортних засобів на міських маршрутах / Форнальчик Є.Ю., Демчук І.А. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Луцьк, 2016, №1 (5), С.163-166.
 6. Демчук, І.А. Розроблення варіантів маршрутів громадського транспорту на основі трансакцій абонентів стільникового зв’язку / Демчук І.А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - Вінниця, 2016. - №4. - С.84-87.
 7. Демчук, І.А. Створення матриці кореспонденцій пересувань пасажирів на основі даних операторів стільникового зв’язку / Форнальчик Є.Ю., Демчук І.А. // Економіка та управління на транспорті. - К: НТУ, 2016. - Вип.3. - С.85-91.
 8. Демчук І. Застосування інформаційних технологій у визначенні транспортних кореспонденцій жителів міста / І. Демчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2017. - № 864. - С.286-291.