Кадикало Андрій Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кадикало Андрій Миронович
Andriy.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 28 жовтня 1980 року
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів філософія науки, філософія релігії та космологія
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, професор ЧЕРНІЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри політології та соціології Національний аграрний університет
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кадикало Андрій Миронович — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 28 жовтня 1980 року

Навчався на філософському факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка (1997-2002).

З 2002 по 2005 рік проходив навчання в аспірантурі Національного аграрного університету (м.Київ) при кафедрі філософії.

У 2006 році в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 (релігієзнавство) на тему «Проблема свідомості у контексті взаємодоповняльності наукового та релігійного дискурсів».

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор ЧЕРНІЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри політології та соціології Національний аграрний університет

На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2006 року.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів —

 • Філософія науки, філософія релігії, космологія

Вибрані публікації

 1. Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання / А. Кадикало, І. Карівець / Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 636. - Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. С. 104-111.
 2. Постмодерна атрибутивність сучасного природничо-наукового знання. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 561-562. – Чернівці: В-во ЧНУ, 2011. С.187 – 192.
 3. Відносність як поняття у філософії та науці: історична панорама та сучасність. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 692. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 85 -90.
 4. Про співвідношення онтологічних статусів реальності та дійсності у контексті філософії та науки. Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія» №11 (224) – Черкаси: В-во Черкаського національного університету, 2012. С. 117 – 122.
 5. Фізікалістські принципи матеріалістичної інтерпретації природи свідомості. – Вісник НУ «Львівська політехніка» №723, - Філософські науки - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. С. 23-29.
 6. Поняття об’єктивного як орієнтиру межевості сучасного природничо-наукового пізнання –Вісник НУ «Львівська політехніка»№ 750 (2013), серія «Філософські науки», С.17-23
 7. Мислення поміж меж: ситуація постмодерної філософії – Вісник Чернівецького університету, серія «Філософія» Випуск 663-664, Чернівці: В-во ЧНУ, 2013. С. 182-187.
 8. Проблемність визначення свідомості та штучний інтелект – Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 780. - Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. С. 9-17.
 9. Життєсвіт, сприйняття, досвід як елементи наукового й релігійного пізнавальних диспозитивів - Науково-практичний журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології". 5/2015. Одеса: В-во Видавничий дім "Гельветика". С. 87-90.
 10. Статус «об’єктивного суб’єкта» в науковому пізнанні – Вісник ЛНУ, серія «Філософські науки» Випуск 17. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 49-56.
 11. Аспекти трансформації орієнтирів наукового мислення. Науковий журнал "Практична філософія". №4 (62). Київ: В-во Міленіум. 2016. С. 134 - 140.
 12. "Стіна" Планка як агностичний принцип у фундаментальному науковому пізнані. Науковий журнал "Гуманітарні візії". №1 (3). Вид-во Львівської політехніки, 2016. С. 79 - 85.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: kadykalo.andrew@gmail.com