Заярнюк Наталія Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Заярнюк Наталія Леонідівна
Zayarnuyk N L 2018.jpg
доцент кафедри
Alma mater Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу
Спеціальність Хімічна технологія органічних барвників та напівпродуктів
Науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук
Дата присвоєння н.с. 2012
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • розробка лікарських засобів протиадиктивної дії;
 • дослідження біологічно активних полімерів як носіїв для проведення біоаналізу, транспорту лікарських субстанцій, іммобілізації біооб’єктів;
 • застосування біологічно активних полімерів при розробці нових лікарських засобів;
 • вивчення полімерних тест-систем;
 • організація фармацевтичної справи.

Освіта:

у 2012р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка проти наркотичного та протиалкогольного ін’єкційного лікарського засобу пролонгованої дії з використанням водорозчинних полімерів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

у 2006-2010р.– здобувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

у 1988 – 1994р. – аспірант Московського науково-виробничого об’єднання «НІОПІК».

у 1986р. – закінчила з відзнакою Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу; спеціальність: «хімічна технологія органічних барвників та напівпродуктів»; кваліфікація: «інженер-хімік-технолог».

Професійна діяльність:

 • у 1986-1988р. – інженер дослідної схеми виробництва азобарвників Сивашського аніліно-барвникового заводу;
 • у 2000-2001р. – лаборант кафедри технології біологічно-активних сполук, напівпродуктів та барвників Державного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2001-2004р. – інженер кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2004р. – інженер ІІ-ї категорії кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2004-2013р. – асистент кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • з 2013р. і дотепер – доцент кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

Науково-дослідна робота:

Була виконавцем наукового дослідження у НДР «Діагностичні тест-системи на основі полімерних мікросфер з вузьким розподілом частинок за розмірами (синтез, іммобілізація, тестування)» в рамках виконання договору №Ф40/17-2012 від 05.06.2012р. Приймала участь у підготовці проекту НДР до спільного конкурсу НАН України – РФФД 2014р «Композиційні діагностикуми на основі полімерних мікросфер з іммобілізованими наночастинками благородних металів для біотехнології та медицини». Була виконавцем науково-дослідної роботи ДЗ/154-2016 «Розроблення технології одержання біоцидних препаратів широкого спектру застосування».

Навчально-методична робота:

Співавтор та автор 30 публікацій навчально-методичного характеру та 2 навчальних посібників

 1. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів: навчальний посібник / О.В. Федорова, Н.Л. Заярнюк, Р.О. Петріна, Н.Є. Стадницька, Ю.В. Ковтун, І.Г. Пересадько, О.Г. Башура, В.П. Новіков // - Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2011. – 200 с. з грифом МОН України (лист № 1/11-11487 від 16.12.2010 р.)., нагороджений Дипломом як найкращий посібник року у Національному університеті «Львівська політехніка».
 2. «Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів» (Інститут хімії та хімічних технологій) . Книга 3: навчальний посібник /під. Ред.. Болібрух Л.Д. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 с.

Лекційні курси:

Зa час роботи розроблено та проведено курси: Біотехнологія бродіння; Технологія рекомбінантних ДНК ;Наноструктури в біотехнології та медицині; Біологічно активні полімери та носії біопрепаратів; Синтез і технологія нанорозмірних носіїв та полімерів біомедичного призначенн; Технологія наночастинок та полімерів біомедичного призначення; Нано- та ДНК технології Технологія біологічно активних речовин, біомедполімерів та наноструктур.

 1. Нано- та ДНК технології
 2. Технологія біологічно активних речовин, біомедполімерів та наноструктур
 3. Біотехнологія бродіння

Наукові публікації:

 • Творчий доробок складає понад 130 публікацій, близько 40 статей у фахових виданнях, 3 патенти на винахід.

Список вибраних наукових праць:

 1. Development of THE optimal composition and THE technology OF NEW combined injectable drug with prolonged action based on disulfiram and naltrexone / G. Zagoriy, N. Zayarnyuk, B. Sobetov, A. Krychkovska, O. Karpenko, O. Bondarchuk, R. Vynnytska, M. Ponomarenko, A. Komar, V. Novikov // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, - № 4 (2), 2013, - P.221 - 227.
 2. Phytochemical research of plant extracts and use in vitro culture in oder to preserve rare wild species Gladiolus imbricatus /Krvavych A.S., Konechna R.T., Petrina R.O., Kurka M.S., Zayarnyuk N.L., Gulko R.M., Stadnytska N.E., Novikov V.P. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, - № 5 (1), 2014, - P.240-246.
 3. Problems of nicotin addiction: the needs and the development of optimal medicines forms / N. Zayarnyuk, A. Krychkovska, O. Fedorova, L. Zhurakhivska, A. Palyukha, V. Novikov// Human health: realities and prospect, monographic series, volume 2. – Drogobych: Posvit, 2017. – P.39-50.
 4. Методологія оплати праці в державних закладах охорони здоров’я / Комар А.В., Кричковська А.М., Заярнюк Н.Л., Хоменко А.І., Новіков В.П.// Фармацевтичний часопис. – 2016.-№4(40). – С. 38-43.
 5. Евроинтеграция: сравнительный анализ цен на лекарственные средства фармацевтических рынков Украины и Польши / Кричковская А., Паращин Ж., Лобур И., Заярнюк Н., Хоменко Е., Курка М., Новиков В. // Resipe. – 2017. – Vol.20, №1.– P. 100 -107.


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 230

Номер телефону: +38 (032)258-22-09