Зачек Ігор Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Зачек Ігор Романович
RTEmagicC zachek 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 24 липня 1948 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів діелектричні, п’єзоелектричні, теплові характеристики сегнетоелектриків і релаксаційні явища в них
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Зачек Ігор Романович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24липня 1948 року.

У 1972 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Релаксационные явления в сегнетоактивных соединениях типа ортофосфатов».

З 1990 року обіймає посаду доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Мікроскопічна теорія властивостей сегнетоактивних сполук сім’ї КН2РО4 і сегнетової солі з врахуванням п’єзоелектричного зв’язку [Текст]: автореферат дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / І. Р. Зачек ; Нац.акад. наук України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів : [б. и.], 2013. — 36с.

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — діелектричні,п’єзоелектричні, теплові характеристики сегнетоелектриків і релаксаційні явища в них.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 35 наукових праць та методичних розробок, приймав участь в 25-ти наукових конференціях.

Серед них:

  1. Фізика [Текст] : [навч. посіб. для студ. дистанц. форминавчання вищ. техн. навч. закладів] / І. Р. Зачек, Б. М. Романишин ; за ред. :Ю. К. Рудавський ; Вид. Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т дистанц. навчання. —Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2002. — 232 с. : іл. — (Дистанційне навчання ; № 1). — Бібліогр. : с. 232 (18 назв). — ISBN 966-553-240-5
  2. Збірник задач з фізики [Текст] : [Навч. посіб. для вищ.навч. закл.] / І. Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В. М. Середа та ін. ; Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Львів : Вид. Львівська політехніка, 2003. — 121 с. : іл. —ISBN 966-553-359-2
  3. Висвітлення досягнень українських фізиків у курсі фізики [Текст]: [Метод. посіб.] / І.Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Й.Я. Хром'як; За ред. :Ю.К. Рудавський ; Вид. Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т Львів.політехніка, 2003. — 82 c. — Бібліогр.: с.79 (14 назв) . -Імен. покажч.:с.80-82. — ISBN 96-553-356-8
  4. Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв’язування[Текст] : [навч. посіб. для дистанц. форми навчання] / Б. М. Романишин [та ін.]; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — 3-тє вид., перероб.і допов. — [Б. м.] : Вид. Львівська політехніка, 2008. — 142 с. — (Дистанційне навчання ; № 47). — ISBN 978-966-553-718-2
  5. Фізика і будівництво [Текст] : [посіб. для студ. напрямків6.060101 «Буд-во», 6.060103 «Гідротехніка (вод. ресурси)», 6.170203 «Пожеж.безпека» вищ. техн. навч. закл.] / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук. — Львів : Афіша,2008. — 330 с. : іл. — Бібліогр. : с. 329-330 (42 назви). — ISBN978-966-325-101-1
  6. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха  ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / І. Є. Лопатинський та ін. — 2011. — 228 с. : рис., табл.
  7. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха  ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 2 / І. Є. Лопатинський та ін.. — 2011. — 181 с.
  8. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш,І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  9. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар'яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». -2-ге вид., виправл. і доповн. - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)