Захар’яш Олександр Сергійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Захар’яш Олександр Сергійович
RTEmagicC zaharyash111.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15 липня 1956 року
Alma mater Львівський державний університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти

Захар’яш Олександр Сергійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 липня 1956 року.

У 1978 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив структурних дефектів на формування теплофізичних властивостей монокристалів Hg1-xCdxTe».

З 2002 року працював на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка».

З 2019 року — на посаді доцента педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень:

  • Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6 та технологія їх вирощування.
  • Технологічні аспекти розробки та створення сорбентів на основі модифікованої відходами важких металів глинистої сировини. Розробка сорбційно-барєрних матеріалів на основі глинистої сировини для сорбції радіонуклідів (в рамках проекту УНТЦ 1706).
  • Акустика — розробка технологічного устаткування для виявлення та відбору акустично дзвінкої деревини; дослідження акустичних характеристик кіноконцертних залів і театрів.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 15 наукових праць та методичних розробок, брав участь у 15-ти наукових конференціях.

Серед них:

  1. Аналіз деяких механізмів радіаційно-стимульованої дифузії атомів у процесах самоопромінення ЛПВМ [Текст] / О. С. Захар’яш [и др.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденс. систем. — Л. : [б.в.], 2003. — 18 с.: рис. — (Препринт / НАН України,Ін-т фізики конденс. систем ; ICMP-03-05U). — Бібліогр.: с. 17-18
  2. Метастабільний стан в кристалах Hg Cd Te, зумовлений існуванням загартованих дефектів і великокутових границь зерен / О.С. Захар’яш, Ю.М. Білинський // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали IX Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 19-24 трав. 2003 р. — Івано-Франківськ, 2003. — Т. 1. — С. 201-202.
  3. Вплив термообробки кристалів HgCd, на загасання коливань в діапазоні частот 5-18 кГц / О.С.Захар’яш, Ю.М. Білинський, С.С. Ващук, М.В. Токарівський // Наук. конф.проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп.,Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2005.— С. 78.
  4. До питання про вплив фізико-хімічних факторів на прозорість сорбційних пористих бар’єрів. Метод оцінки оптимальної товщини глинистих бар’єрів / О.С. Захар’яш, Б.В. Гнатів, М.В. Токарчук, І.М. Кріп // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2005. — С. 78.
  5. Методика розрахунку кінетичних параметрів крізь пористі сорбційні бар’єри /0. С. Захар’яш, Б.В.Гнатів, М.В. Токарчук, І.М. Кріп, Т.М. Шимчук // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005р. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2005. — С. 79.
  6. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  7. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар'яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». -2-ге вид., виправл. і доповн. - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти