Дудикевич Валерій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дудикевич Валерій Богданович
Dudikevich.jpg
д.т.н., професор, зав.кафедри
Дата народження 23 листопада 1941 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963 р.
Спеціальність «Електровимірювальна техніка»
Галузь наукових інтересів вимірювальні перетворювачі частотних сигналів,число-імпульсні перетворювачі кодів для засобів вимірювання та керування,медичне приладобудування, вимірювальні випробувальні комплекси, методи і засоби технічного захисту інформації.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди медаль «За трудовую доблесть», «Заслужений винахідник України»

Дудикевич Валерій Богданович — доктор технічних наук, професор,заслужений винахідник України, завідувач кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка», Почесний професор Львівської політехніки.


Загальні відомості

Закінчив з відзнакою в 1963 році Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електровимірювальна техніка» (інженер-електрик).

З 1963 по 1966 рік працював асистентом кафедри автоматики та телемеханіки, наступні три роки навчався в аспірантурі. 1971 – 1972 р.р. старший викладач, 1972 – 1992 р.р. доцент, з 1992 р. професор кафедри автоматики та телемеханіки.

В 1972–1976 р. р. виконував за сумісництвом обов’язки заступника декана, в 1992–2001 р. р. — декана факультету автоматики, а в 2001 – 2004 р.р. – заступника директора інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології. В 1993 році очолив кафедру автоматики та телемеханіки, а в 2006 році — кафедру захисту інформації.

В 2004 році призначений керівником новоствореного Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації. Кандидатську дисертацію «Методи і пристрої вимірювання низьких і інфранизьких частот» за спеціальністю «Елементи і пристрої автоматики і телемеханіки» захистив в 1971 році.

Звання доцента по кафедрі автоматики та телемеханіки отримав в 1973 році.

Докторську дисертацію «Число-імпульсні вимірювальні перетворювачі кодів» за спеціальністю 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних величин» захистив в 1991 році.

Звання професора по кафедрі автоматики та телемеханіки отримав в 1993 році.

В 1994 році отримав почесне звання заслуженого винахідника України. В 1993 році обраний академіком Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем. В 2011 році став почесним професором Національного університету «Львівська політехніка». Був науковим консультантом 9 докторських дисертацій та науковим керівником або консультантом 19 кандидатських дисертацій.

Організаційна робота

 • Обирався заступником голови Вченої ради університету, головою організаційної і атестаційної комісій Вченої ради університету, головою

комісії по трудових спорах університету.

 • Був членом експертної ради ДАК і експертної комісії МОН України з приладобудування.
 • Голова однієї і член іншої спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.
 • Член редколегій науково-технічних збірників і журналів, зокрема журналів «Захист інформації», «Інформаційна безпека», міжвідомчих

збірників наукових праць «Відбір і обробка інформації», «Вимірювальна техніка та метрологія», Вісника університету «Автоматика, вимірювання та керування», тощо.

 • На протязі ряду років був членом експертної ради ВАК України з інформатики і приладобудування, за що відзначений двома подяками Голови

ВАК України.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • «Основи інформаційної безпеки»,
 • «Елементи дискретних пристроїв»,
 • «Нормативно-правове забезпечення захисту інформації».
 • «Соціотехнічні аспекти інформаційної і кібербезпеки» .


Нагороди та відзнаки

150px-Medal For Labour Valour Current.jpg медаль «За трудовую доблесть» (1986 р.),

150px-Badge Inventor of the USSR.pngНагрудний знак «Изобретатель СССР» (1976 р.)

Заслуженный-изобретатель-Украины.png«Заслужений винахідник України» (1994 р.) Указ Президента України № 562/94 від 29.09.1994р.

RTEmagicC Pochesna gramota Akademiji pedagogichnikh nauk Ukrajini.JPG.jpg Грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1991 р.)

RTEmagicC Nagrudnii znak Za naukovi dosjagnennja 02.JPG.jpg Нагрудний знак «За наукові досягнення» (2005 р.)

08.jpg медаль «15років Збройним силам України» (2006р.)

Ss2.jpg Заохочувальна відзнака (медаль) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «15 років спеціальному зв’язку України» (2007 р.)

Ss1.jpg Почесна відзнака держспецзв'язку (2009р.)

Нагрудний знак «10 років Головного управління урядового зв’язку — ДСТЗІСБУ» (2007 р.)

Грамота Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (2003 р.)

Наукова діяльність

Наукові інтереси: методи і засоби технічного захисту інформації, вимірювальні перетворювачі частотних сигналів,число-імпульсні перетворювачі кодів для засобів вимірювання та керування,медичне приладобудування, вимірювальні випробувальні комплекси. Низка авторських свідоцтв та патентів на винаходи, вимірювальних комплексів і приладів впроваджено в виробничих та наукових установах Львова, Вінниці, Івано-Франківська, Таганрога, Москви, тощо.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 600, з них авторських свідоцтв і патентів біля двохсот, монографій— 7 (з них 3 колективні), тлумачний словник з захисту інформації — 1, підручник з грифом МОН України — 1, навчальних посібників – 7.

Основні публікації:

 1. Dudykevych V. B., Yurish S. Yu. A modified method of algorithm merging(співавт.) // Pattern Recognition and Image Analysis. — 1994. — Vol. 4, № 3. — P.230-232.
 2. Dudykevych V., Popov Ya. Modeling semiconductor sensors using nonlinearminimax splines (співавт.) / Proc. of CCM’98 «Contribution of congniyion tomodelling», 6-8 July, 1998, Lyon (France). — Lyon, 1998. — P.15.13-15.16.
 3. Методы и устройства измерения низких и инфранизких частот [Текст]: [монография] / Кирианаки Н.В., Дудыкевич В.Б. Львов: Вища школа, 1975. - 187 с.
 4. Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб'єктів: [монографія] / [Дурняк Б. В., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Сікора Л. С.]. – Львів: Видавництво Української академії друкарства. – 2012. – 268с.
 5. Дудикевич В. Б., Горпенюк А. Я. «Інкрементний обчислювач важкооборотної функції Рабіна» — Вісник Східно-українського національного університету ім.Володимира Даля — Науковий журнал № 9(103), ч.1, Луганськ — 2006, — 85-92 с.
 6. Дудикевич В. Б., Піскозуб А. З., Тимошик Н. П., Дуткевич Т. В. Використання віртуалізації для виявлення 0-day атак та розгортання систем віртуальних приманок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 5 (111), ч. 1, 2007. — С. 73—78 с.
 7. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів [Текст]: [монографія] / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво «Львівська політехніка», 2009. — 200 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 190-197. — ISBN978-966-553-791-5
 8. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / В. Б. Дудикевич, Г. В. Кеньо, І. В. Петрович; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Вид-во «Львів. політехніка», 2010. — Ч. 1: Електроніка. 2010. — 204 с. : рис.,табл. — (Серія «Дистанційне навчання»; № 52). — Бібліогр.: с. 203. — ISBN978-966-553-908-7
 9. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] / В. Б. Дудикевич,Г. В. Кеньо, І. В. Петрович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц.навч. — Л.: Вид-во «Львівська політехніка». — Ч. 2 : Аналогова схемотехніка : навч. посіб. 2010. — 224 с. — (Дистанційне навчання ; № 53). — Бібліогр.: с. 222. — ISBN 978-966-553-912-4
 10. Комплексні системи санкціонованого доступу [Текст] : навч.посіб. / О. І. Гарасимчук, В. Б. Дудикевич, В. А. Ромака ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 212 с. : рис. — Бібліогр.: с. 209-210. — ISBN 978-966-553-986-5
 11. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв’язками [Текст] : [монографія] / В. Б. Дудикевич, В. М.Максимович, Л. В. Мороз; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2011. — 244 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 227-241. — ISBN978-617-607-077-1
 12. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку [Текст] : навч.посіб. / В. Б. Дудикевич, В. В. Хома, Л. Т. Пархуць ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 210 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 190-191. — ISBN 978-617-607-283-6
 13. Основи інформаційної безпеки [Текст]  : навч. пос. / Дудикевич В. Б., Хорошко В.О., Яремчук Ю.Є. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 316 с.
 14. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : підручник / С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2005. – 288 с. Гриф МОН.
 15. Забезпечення інформаційної безпеки держави [Текст] : Навчальний посібник / В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, П. І. Гаранюк, В. С. Зачепило, А. І. Партика. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017.— 204 с.
 16. Системи менеджменту інформаційної безпеки [Текст] : навчальний посібник / В.А. Ромака, В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим, П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 232 с.


Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-йкорпус, кімната 204,215.

тел.: +38(032) 258-30-60; +38(032) 258-30-59.

E-mail: vdudykev@polynet.lviv.ua vdudykev@gmail.com