Дорош Леся Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дорош Леся Олексіївна
Дорош.jpg
к.політ.н., доцент
Дата народження 19.08.1982 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів політичне маніпулювання;проблема інформаційно-психологічного захисту особи, суспільства, держави;проблеми становлення парламентських форм врядування, міжнародні відносини та зовнішня політика України.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат політичних наук, доцент Шурко Оксана Богданівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Дорош Леся Олексіївна— кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарнихта соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 19 серпня 1982 року.

У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси


Тема дисертаційного дослідження: «Нормативні межіманіпулювання електоратом у виборчому процесі [Текст] : дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Кучма Леся Олексіївна ; Львівський національний ун-т ім. ІванаФранка. - Л., 2007. - 210 арк. - арк. 189-210». Захищена 13.03.2008 р.

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент ШуркоОксана Богданівна, Львівський національний університет імені Івана Франка


Ведення обліку і виконання плану підвищення кваліфікації.

Член Вченої ради Інституту гуманітарних та соціальних наук .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Зовнішня політикаУкраіни

Основи теоріїміжнародних відносин

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: політичне маніпулювання; проблема інформаційно-психологічного захистуособи, суспільства, держави; проблеми становлення парламентських формврядування, міжнародні відносини та зовнішня політика України.

Вибрані публікації

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.


  • Видова специфіка політичного маніпулювання / Л. Кучма //Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двохтисячоліть : VN Міжнар. наук.-теорет. конф. студ., аспірантів і молодих вчен.,8 квіт. 2009 р., Тернопіль : зб. тез і текстів виступів / Приват. вищ. навч.закл. «Ін-т економіки і підприємництва», Вища шк. маркетинг. упр. та інозем.мов (м. Катовіце). — Т., 2009. — С. 122-124. — Бібліогр.: 2 назви.
  • Життя та творчість Д. Донцова: відображення епохи в історіїукраїнського державотворення / Л. Кучма // Проблеми державотворення в Україні:минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. -С. 52-56. — Бібліогр.: 9 назв.
  • Інформаційно-психологічна безпека: теоретико-методологічніпідходи та дискусії / Л. О. Кучма // Наук. пр. / Києво-Могил. акад., Миколаїв.держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. -[Миколаїв], 2009. — Т. 110, вип. 97 :Політологія. — С. 133-136. — Бібліогр.: 9 назв.
  • Символи як засоби політичного маніпулювання / Л. О. Кучма //Актуальні проблеми політології : матеріали круглого столу, присвяч. 20-йрічниці створення каф. політол. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 23 листоп.2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук. —Л., 2009. — С. 67-70. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314, тел.. +38 (032) 258-21-89

lesua3@yandex.ru;