Дончак Володимир Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дончак Володимир Андрійович
Дончак.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 8 квітня 1953 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Органічний синтез, синтез пероксидних сполук, реакційноздатних олігомерів та полімерів медичного призначення.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Дончак Володимир Андрійович — доктор хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 8 квітня 1953 року.

Освіта:

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів
 • Проєктування виробництв харчових добавок та косметичних засобів
 • Органічна хімія

Наукова діяльність

Cинтез та дослідження нових реакційноздатних олігомерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин на основі піромелітової кислоти для функціоналізації міжфазних поверхонь. Створення матеріалів біомедичного призначення та нанорозмірних засобів доставки ліків.

Вибрані публікації

 1. Органічна хімія : підручник / С.А. Воронов, В.А. Дончак, А.М. Когут. – Львів : Видавництво львівської політехніки, 2021. – 488 с.
 2. Alta-ur Rahman / Studies in Natural Products Chemistry. Chapter 12: Formation of Three-Dimentional Polymer Structures Through Radical and Ionic Reactions of Peroxychitosan / O. Budishevska, N. Solomko, A. Musyanovych, A. Kohut, V. Donchak, A. Voronov, S. Voronov / Elsevier Inc. Amsterdam, Netherlands, 2020. – V. 64. – Р. 365–390. https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=70919.
 3. pH-Controlled fluorescence switching in water-dispersed polymer brushes grafted to modified boron nitride nanotubes for cellular imaging / Saban Kalay, Yurij Stetsyshyn, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Ostap Lishchynskyi, Halyna Ohar, Yuriy Panchenko, Stanislav Voronov, Mustafa Çulha // Beilstein J. Nanotechnol. – 2019. – V. 10. – Р. 2428–2439. doi:10.3762/bjnano.10.233 https://www.beilstein-journals.org/bjnano/content/pdf/2190-4286-10-233.pdf.
 4. Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів / Х. І. Гаргай, В. А. Дончака, О. С. Заіченко, Л. М. Ріпак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – С. 369-375.
 5. Amphiphilic polymers containing cholesterol for drug delivery systems / Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak, Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 4– P.561-570.
 6. Synthesis and selfassambling of amphiphilic oligoesters on the base of pyromellitic acid / I. Tarnavchyk, A. Voronov, V. Donchak, O. Budishevska, O. Kudina, O. Khomenko, K. Harhay, V. Samaryk, S. Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 159-172.
 7. Investigation of functional carboxy-containing oligomers by IR and NMR spectroscopy / Bogdana Bashta, Volodymyr Donchak, Marta E. Plonska-Brzezinskа, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Michael Bratychak // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 125-134.
 8. Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти [Електронний ресурс] / І. Т. Тарнавчик, А. С. Воронов, В. А. Дончак, О. Г. Будішевська, О. О. Кудіна, О. І. Хоменко, С. А. Воронов // Полімерний журнал. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 408-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2015_37_4_15.
 9. Multifunctional cholesterol-based peroxide for modification amino-terminated surfaces: Synthesis, structure and characterization of grafted layer / Y. Stetsyshyn, A. Kostruba, K. Harhay, V. Donchak, H. Ohar, V. Savaryn, B. Kulyk, L. Ripak, Yu. A. Nastishin // Appl. Surf. Sci. – 2015. – V. 347. – P. 299-306.
 10. Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом / Х.І. Гаргай, В.А. Дончак, Л.М. Ріпак, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812. – С. 58 – 64.
 11. Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епоси-олігомерних сумішах / М.М. Братичак, Б.Б. Башта, В.А. Дончак, О.Т. Астахова // Укр. хім. журн. – 2014. – Т. 80, № 6. – С. 117–122.
 12. Ionically and covalently crosslinked hydrogel particles based on chitosan and poly(ethylene glycol) / Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, and Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2014. – V. 8, № 2. – P. 171–176.
 13. Synthesis of nitrogen-containing peroxy oligomers based on epoxy resins / Mic. Bratychak, V. Donchak, O. Astakhova, Mik. Bratychak, O. Shyshchak // Oxidation Communications. – 2014. – V. 37, № 1. – P. 321– 333.
 14. Хімія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Авторський колектив: втому числі С.А. Воронов, В.А. Дончак. – Харків: Фоліо, 2014. – 958 с.: іл.


Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 208

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71