Дзіняк Богдан Остапович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзіняк Богдан Остапович
Дзіняк.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 31.01.1966 р.
Місце народження с.Калинівка Рогатинського району Івано-Франківської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу
Галузь наукових інтересів Наукові основи і технологія кваліфікованого перероблення побічних продуктів нафтохімічних виробництв.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра технології органічних продуктів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Дзіняк Богдан Остапович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів, заступник директора інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Професійна діяльність:

1990 – 1991 рр. – стажист-дослідник НДЛ-37 кафедри технології основного органічного та нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту;

1991 – 1992 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ-37 кафедри технології основного органічного та нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту;

1992 – 1994 рр. – в.о. завідувача НДЛ-37 кафедри технології основного органічного та нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту;

1994 – 1997 рр. – асистент кафедри технології основного органічного та нафтохімічного синтезу Держ. у-ту «Львівська політехніка»;

1997 – 2014 рр. – доценткафедри технології органічних продуктів ІХХТ Національного університету «Львівська політехніка»;

З 2014 року – професор кафедри технології органічних продуктів ІХХТ Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові ступені та вчені звання:

1995 — кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу;

1999 — доцент кафедри технології органічних продуктів;

2013 — доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу;

2015 р. – професор кафедри технології органічних продуктів.

Тема кандидатської дисертації: Технологія одержання нафтополімерних смол олігомеризацією фракції С9 [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.17.04 / Дзіняк Богдан Остапович; Державний ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 1995. – 132 с.

Тема докторської дисертації: Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних продуктів піролізу вуглеводнів/ С9 [Текст] : дис. докт. йтехн. наук: 05.17.04 / Дзіняк Богдан Остапович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2013. — 400 с.

Нагороди та відзнаки

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1995-1996 рр.).

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)

Грамота Львівської обласної ради (2009 р.).

Грамота Національного університету «Львівська політехніка» (2015 р.).

Наукові інтереси

Наукові основи і технологія кваліфікованого перероблення побічних продуктів нафтохімічних виробництв.

Під керівництвом Дзіняка Б.О. захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Педагогічна діяльність

Навчально-методична робота:

39 навчально-методичних праць.

Лекційні курси:

  • Теорія хімічних процесів органічного синтезу. Частина 2;
  • Вступ до фаху;
  • Хiмiя та біотехнологія вина;
  • Технологія вина.

Вибрані публікації

Опублікував 205 наукових праць, у тому числі 74 статті у фахових виданнях.

серед яких:

  1. Дослідження складу коолігомерів одержаних у присутності олігопероксидних ініціаторів / Ю. А. Курташ, Р. О. Субтельний, Б. О. Дзіняк //Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб.наук. пр. — 2009. — Вип. 473. — С. 70-73. — Бібліогр.: 6 назв.
  2. Одержання НПС з використанням олігопероксидів / Ю. А. Курташ, В. В. Кочубей, Р. О. Субтельний,Б. О. Дзіняк // Вопросы химии и хим. технологии. — 2009. — № 4. — C. 114-118.
  3. Дзіняк Б.О. Ініційована коолігомеризація ненасичених вуглеводнів рідких побічних продуктів виробництва етилену / Б.О. Дзіняк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. - 2013. - №16 (205). - Ч.2. - С.66-71.
  4. Дзіняк Б.О. Ініційована пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 / Б.О. Дзіняк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - №2/6 (68). - С.23-28.
  5. Dzinyak B. Cooligomerization of C9 fraction unsaturated hydrocarbons initiated by organic peroxides / B. Dzinyak // Сhemistry & Chemical Technology. - 2014. - Vol. 8. - №2. - P. 183-188.
  6. Dzinyak B., Melnyk S. Initiated by organic peroxides cooligomerization of unsaturated hydrocarbons of C5 fraction – by-product of ethylene production / B. Dzinyak, S. Melnyk // Сhemistry & Chemical Technology. - 2016. - Vol. 10. - №2. - P. 174-178.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 329а, тел.: +38 (032)258-26-33 b_dzinyak@ukr.net, dzinyak@polynet.lviv.ua, bohdan.o.dziniak@lpnu.ua