Дзьоба Володимир Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзьоба Володимир Богданович
Dzioba.jpg
старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Фінанси»
Галузь наукових інтересів управління страховою діяльністю
Кваліфікаційний рівень «магістр з економіки та підприємництва»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. ДК №030263 від 29.09.2015 р.
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів ІППТ

Професійна діяльність

 • 2006 - дотепер - старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 - 2006 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації
За останні 5 років викладались дисципліни: "Фінансова санація і банкрутство підприємств", "Фінанси підприємств", "Фінанси", "Банківські операції", "Бюджетна система", "Соціальне страхування", "Страхові послуги", "Страхування", "Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах"

1. Страхування

 1. Дзьоба В.Б. Побудова планів ефективного інвестування коштів недержавних пенсійних фондів / О.І. Білик,С.П. Чапран, В.Б.Дзьоба Економіка: пробл. теорії та практики: [зб.наук. праць]; ДНУ: К.О. Біла (відп. ред.). – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 191. – С.131–137.

2. Страхові послуги

 1. Дзьоба В.Б. Світовий досвід проведення пенсійної реформи у контексті глобалізації / О.І.Білик, В.Б. Дзьоба Вісник Львівської державної фінансової академії: [зб. наук.пр.]; П.Ю. Буряк (відп. ред). – Львів, 2006. – № 10 – С. 250–258.

3. Соціальне страхування

 1. Дзьоба В.Б. Створення кептивних страхових компаній як метод самострахування промислових підприємств / Н.Б. Бідник, В.Б. Дзьоба. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. – 2011. - № 704 – С. 126 – 131.

4. Фінанси

 1. Дзьоба В.Б. Основні проблеми державних фінансів Сполучених штатів Америки та способи їх вирішення / В.Б. Дзьоба, С.А. Качмарчик. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. –Вип. 22.11. – с. 227-234.
 2. Дзьоба В.Б.Формування сучасних механізмів фінансового планування на машинобудівних підприємствах / О.А. Сич, В.Б. Дзьоба Вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.01. – С. 274–284.
 3. Дзьоба В.Б. Особливості класифікації цінних паперів та їх первинного розміщення на фондовому ринку / О.А. Сич, В.Б. Дзьоба. Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник науково-технічних праць. – Львів : ЛДФА. – 2010. – №19. – с. 109-115.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ", спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит", 2015 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2014 р. - ПрАТ СК "PZU Україна"

Основні публікації

Публікації у наукових виданнях за останні 5 років

 1. Сич О.А. Формування сучасних механізмів фінансового планування на машинобудівних підприємствах / О.А. Сич, В.Б. Дзьоба Вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.01. – С. 274–284.
 2. Сич О.А. Особливості класифікації цінних паперів та їх первинного розміщення на фондовому ринку / О.А. Сич, В.Б. Дзьоба. Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник науково-технічних праць. – Львів : ЛДФА. – 2010. – №19. – с.109-115.
 3. Бідник Н.Б. Створення кептивних страхових компаній як метод самострахування промислових підприємств / Н.Б. Бідник, В.Б. Дзьоба. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. – 2011. - № 704 – С. 126 – 131.
 4. Дзьоба В.Б. Роль контролінгу у системі менеджменту підприємства / В.Б. Дзьоба. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. - 2012. - № 739. - С. 10-16.
 5. Дзьоба В.Б. Основні проблеми державних фінансів Сполучених штатів Америки та способи їх вирішення / В.Б. Дзьоба, С.А. Качмарчик. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. –Вип. 22.11. – с. 227-234.
 6. Дзьоба В.Б. Теоретико-методологічна база побудови і використання системи контролінгу / В.Б. Дзьоба. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №767 . – с. 26-33.
 7. Дзьоба В.Б. Методи та критерії в системі контролінгу / В.Б. Дзьоба. Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – с. 69-73.
 8. Дзьоба В.Б. Суб`єкти та об`єкти контролінгу / В.Б. Дзьоба. Економічний аналіз: зб. наук. праць. - 2013. – Вип. 12. – Частина 3. – с. 121-128.
 9. Дзьоба В.Б. Концептуальні засади формування системи контролінгу на підприємствах / В.Б. Дзьоба // Бізнес-інформ: науковий журнал. – 2014. – № 5. – С. 255 – 260.
 10. Дзьоба В.Б. Інформаційне забезпечення процесу контролінгу фінансового менеджменту банківських установ [Електронний ресурс] / В.Б. Дзьоба // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Публікації тез доповідей

 1. Дзьоба В.Б. Визначення суб’єктів та об’єктів системи контролінгу / В.Б. Дзьоба // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – с. 268 – 270.
 2. Дзьоба В.Б. Аналіз депозитних операцій комерційних банків України / В.Б. Дзьоба // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня - 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – с. 110 – 111.
 3. Дзьоба В.Б. Оцінка основних фінансових показників системи контролінгу банківських установ / В.Б. Дзьоба // Євроінтеграція економіки України: висновки та рішення: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, 20-21 лютого 2015 р. // Національний гірничий університет. -Дніпропетровськ, 2015. – с. 172 – 174.Інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра фінансів (ІППТ)