Дацишин Христина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дацишин Христина Петрівна
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Спеціальність журналістика
Галузь наукових інтересів Лінгвістика медіатексту, журналістська риторика, політичний дискурс, культура мови, культура і медіа
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Поточне місце роботи доцент кафедри ЖЗМК, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом);

доцент кафедри мови ЗМІ, факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Дацишин Христина Петрівна — доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету "Львівська політехніка".

Освіта

 • Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Журналістика».
 • Кандидат філологічних наук, тема дисертації «Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами преси 1992-2004 років)»


Професійна діяльність

 • 1994-1998 – прессекретар, відділ інформації Львівської міської ради
 • Від лютого 1998 р. – асистент, доцент кафедри мови ЗМІ, факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Від жовтня 2012 р. – доцент кафедри ЖЗМК, Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом)


Викладає дисципліни

 • Редагування в ЗМІ
 • Історія світової літератури
 • Історія світової культури


Наукові зацікавлення

 • Лінгвістика медіатексту
 • Журналістська риторика
 • Політичний дискурс
 • Культура мови
 • Культура і медіа


Науковий доробок

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – 3 вид.,випр. і доп. [О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин та ін., за заг. ред О.Сербенської]. Львів: Апріорі, 2017
 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : Навчальний посібник [О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин та ін., за заг. ред О.Сербенської]. Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011
 3. Дацишин Х. Метафора в сучасному українському політичному дискурсі: За матеріалами преси 1995-2002 років: Львів, ПАІС, 2004.- 260 с.
 4. Дацишин Х. Засоби масової інформації і динаміка мовної норми: новітні фемінітиви як відображення суспільних викликів сьогодення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Журналістські науки», 2020. – С.183-191.
 5. Дацишин Х. Атрибутивна сполучуваність концепту гідність в українському інтернет-дискурсі // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – 2019. – Вип. 3. – С. 142-149.
 6. Табінська І., Дацишин Х. Діалоги «автор-читач» та «читач-читач» у сучасному медіатексті // Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра: Зб. матеріалів І Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників (4 квітня 2019 р.). – Львів, вид-во Львівської політехніки, 2019. – С. 169-174.
 7. Табінська І., Дацишин Х. Деякі аспекти вербалізації концепту гідність у медіатексті // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістики»). – Львів: ПАІС, 2019. - С. 90-92.
 8. Дацишин Х. Вербальна репрезентація концепту «Гідність» як об’єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету) // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С.147-155
 9. Дацишин Х. Під проводом Господньої руки // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С.7-10.
 10. Дацишин Х. Можливості прямої мови у відтворенні усного мовлення в друкованому медіатексті. // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – 2018. – Вип. 2. – С.98-106.
 11. Дацишин Х. Відтворення особливостей усного мовлення в друкованому медіатексті // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (Секція «Журналістики»). – Львів, 2018. – С. 107-109.
 12. Дацишин Х. Мистецька термінологія і професійна лексика в загальнополітичних медіа: способи введення в текст і особливості використання // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Журналістика. – 2018. – Вип. 43.- С.227-233.
 13. Дацишин Х. Способи і засоби оцінювання в медіатекстах на мистецьку тематику // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – Вип. 1. – 2017. – С.98-106.
 14. Дацишин Х. Вербальне відображення твору образотворчого мистецтва в друкованому медіатексті : єдність об’єктивного і суб’єктивного // Теле- та радіожурналістика. – 2017. – Вип. 16. – С.82-89.
 15. Дацишин Х. Вербальні засоби візуалізації у друкованих медіатекстах на мистецьку тематику // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – с. 254-257.
 16. Dacyszyn K. Emotio i ratio w hasłach ukraińskiej parlamentarnej kampanii wyborczej w 2014 roku // Media w kampaniach wyborcyzch. - Rszeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - S.254-261.
 17. Дацишин Х. Концепт «свій» у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалах газети «День») // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 140–145.
 18. Дацишин Х. Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версій телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми „ТСН”) //Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 204–210.
 19. Дацишин Х. Мовотворчість журналіста в науковій концепції Олександри Сербенської // Олександра Сербенська. Серія „Заслужені професори університету”. – Львів : Вид-во Львівського університету. – 2014. – Вип. 13. – С. 69–75.
 20. Дацишин Х. Концепт «чужий» у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалі газети «День») //Вісник Львів. ун-ту, Сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39.- с. 296-303.
 21. Дацишин Х. Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версії телевізійних новин // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез ІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С.306-307.
 22. Дацишин Х. Терміни „журналістська риторика”, „риторика ЗМІ” та „медіариторика” в Інтернет-публікаціях українською, польською та російською мовами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – Вип. 36. – 2013. - С. 386–393.
 23. Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 733 (Проблеми української термінології). – Львів, 2012. – С.179–182.
 24. Дацишин Х. Пейоративна лексика в політичних ток-шоу // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – Вип.10. – Львів, 2011. – С. 286–292.
 25. Дацишин Х. Фразеологізми в заголовках друкованих видань: проблема мовно-культурної ідентифікації // Теле- та радіожурналістика. – Вип. 9. – Т. 2– Львів, 2010. – С. 200–204.
 26. Дацишин Х. Ненормативні одиниці в україномовних версіях кількамовних періодичних видань. // Матеріали I Міжнар. наук. конф. : у 3 т. [„Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку”]. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – т. 1. – С. 5–11.
 27. Дацишин Х. Мовотворчість журналіста в науковій концепції Олександри Сербенської // Теле- та радіожурна-лістика: Зб. наук.-метод. праць. – Вип.8. – Львів, 2009. – С. 286–292.
 28. Дацишин Х. Типологічні різновиди усних публічних виступів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Вип. 1. – Харків, 2009. – С. 134–138.
 29. Дацишин Х. Крилаті вислови як актуалізатори інтертекстуальнос-ті (на прикладі заголовків журналу "Контракти") // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіа лінгвістика, кіномистецтво). – Вип. 6. –К.: КиМУ, 2008. – С. 116-123.
 30. Дацишин Х. Актуалізація фразеологізмів у заголовках (на прикладі україномовної версії видання „Контракти”) // Наук. праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.– 2008. - Вип. 17. – С. 221–223.
 31. Дацишин Х. Односкладні речення в заголовках газети "Високий Замок" (Львів)// Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (Філологічні науки). – № 3 (142). – Луганськ, 2008. – С. 90–95.
 32. Дацишин Х. Антропоцентричні тенденції політичного мовлення на телебаченні // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 8. – Львів, 2007. – С. 227–229.
 33. Дацишин Х. Формули звертання у мовленні українських політиків та громадських діячів часів Австро-Угорщини // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 29. – Львів, 2006. – С. 146–150.
 34. Дацишин Х. Нова категоризація поняття „вибори” засобами сучасної політичної метафорики (за матеріалами періодичних видань) // Studia i szkice slavistyczne. – 6. – Opole, 2005. – С. 191–194.
 35. Дацишин Х. Іменникова метафора в сучасному газетно-політичному тексті // Українська журналістика в контексті доби: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2004 р., м. Львів. – Львів, 2004. – С.378-381.
 36. Дацишин Х. Метафорична інтерпретація політичних реалій і проблема впливу на формування громадської думки // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 303–308.
 37. Дацишин Х. Політична метафора в індивідуальній мовотворчості журналіста // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2004. – Вип. 25. – С. 427–433.
 38. Дацишин Х. Концепт „Україна” в сучасній політичній метафориці // Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 12–13 листопада 2002 р). – Одеса, Астропринт, 2003. – С.20–24.
 39. Дацишин Х. Статична та динамічна метафора в сучасному українському політичному дискурсі // Стиль і текст. – 2003. – Вип. 4. – С. 128–140. – С. 128–140.
 40. Дацишин Х. Концепт «Україна» в сучасному україн-ському політичному дискурсі: метафоричні мо-делі і тенденції формування націо-нальної мовної картини світу // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю. – Львів, 2003. – С. 161–163.
 41. Дацишин Х. Транспортна метафора в українському політичному дискурсі: конотативний аспект // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. - Випуск 23. – Львів, 2003. – С. 108–116.
 42. Дацишин Х. Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». – № 453. – Проблеми української термінології. - Львів, 2002. – С. 438-442
 43. Дацишин Х. Антропоморфна метафора в сучасному українському політичному дискурсі (за матеріалами мас-медіа) // Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. - Львів, 17-18 трав. 2002 р. – Львів. - 2002. – С. 501–504
 44. Дацишин Х. Морфологічні типи метафори в українському політичному дискурсі // Ex professo. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Дніпропетровськ. – 2001. – С. 483–489.
 45. Дацишин Х. Конотативний аспект функціонування метафори в політичному дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 22. – Львів, 2001. – С. 437–446.
 46. Дацишин Х. Морфологічний і синтаксичний принципи структурної класифікації метафор у політичному дискурсі // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. Випуск 21. – Львів, 2001. – С. 506–509.
 47. Дацишин Х. Метафорична комунікація в політичному дискурсі: за і проти // Актуальні проблеми журналістики: Зб. наук. праць. – Ужгород, 2001. – С. 123–125.
 48. Дацишин Х. Комунікативна роль метафори в політичному дискурсі // Мова і культура: серія "Філологія". Вип. 1. - Т.2. Культурологічний компонент мови / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв "Парад Планет" ; Під заг. ред. С.Б. Бураго. – Наук. вид. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000. – С. 67–73.
 49. Дацишин Х. Метафора в комунікативній стратегії суб’єкта політичного дискурсу //Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, Літопис, 1999. – С. 501–504.
 50. Дацишин Х. Семантичне (метафоричне та метонімічне) термінотворення у сфері фінансово-кредитних відносин та грошового обігу// Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології – № 336. –Львів, 1998. – С. 327–329.
 51. Дацишин Х. Термінологія природничих знань як джерело політичної метафорики //Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології – № 336. – Львів, 1998. – С. 201–203.


Контакти

вул. Князя Романа, 3, 20 -й корпус, кім. 108, 108а, Львів, 79000, телефон: (032) 258-31- 03