Гірна Ольга Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гірна Ольга Богданівна
Girna 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 22 листопада 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів Бенчмаркінг у ланцюгу поставок.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гірна Ольга Богданівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 22 листопада 1979 року

Закінчила магістратуру з "Економіки підприємства" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (2002).

З 2002 по 2005 р. навчалась в аспірантурі у Національному університеті «Львівська політехніка» Тема дисертації: Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гірна Ольга Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 186 арк.: рис., табл.+ 18арк. дод. — арк. 173-186

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики

Досвід роботи: з 2006 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду»,
 • «Економіко-математичні методи і моделі»,
 • «Логістика та управління ланцюгами поставок»,
 • «Спецкурс з наукових досліджень»

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — Сучасні тенденції в управлінні ланцюгами поставок.

Вибрані публікації

Автор понад 40 наукових праць (монографії, наукові статті, тези доповідей) з логістики, маркетингу.

 1. Логістика постачання: навч.посібник / І.С.Рикованова, О.Б.Гірна, Ю.Т.Савченко.- Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. – 104с.
 2. Кобилюх О. Я., Гірна О. Б. Переваги пулінгової схеми організації обороту багаторазової тари. Економіка та суспільство. – 2021. Вип.33. (DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-83).
 3. Гірна О. Б., Глинський Н. Ю., Кобилюх О. Я. Складські послуги і крос-докінг. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31. (DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-47).
 4. Гірна О.Б., Кобилюх О.Я. Фулфілмент: теоретичні та прикладні аспекти. Приазовський економічний вісник. 5 (28). 2021. С.56-63 (DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-5-8).
 5. Гірна О.Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я. Адаптація концепції логістики до умов пандемії COVID-19: перспектива логістичного оператора, клієнта та слабоурбанізованої території. Приазовський економічний вісник. 4 (27). 2021. С.62-67 (DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-4-10).
 6. Гірна О.Б., Дармограй І.О. Обслуговування клієнтів у фінансових інституціях: аспекти партнерського маркетингу. Причорноморські економічні студії. №68. 2021. С.36-41 (DOI: https://doi.org/10.32843/bses.68-6)
 7. Гірна О.Б. Логістики і ланцюг поставок: виклики пандемії COVID-19. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 55.
 8. Гірна О.Б., Колос М.О. Логістичні рішення у складській логістиці холодної логістики. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 46.
 9. Karyy O., Hlynskyy N., Hirna О. В. Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – P. 36–46.
 10. Гірна О. Б. Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 3 (11). – С. 23–28.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: olha.b.hirna@lpnu.ua